Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 29. září 2023, 12:54


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnora 2022
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 24. února, 2022
Svátek má:  Matěj

Liturgický svátek:  Sv. Modest
Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jak 5,1-6
Žl 49,14-15ab.15cd-16.17-18.19-20
-
Mk 9,41-50

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 24. února, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 7. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Modest
Text 1.čtení:
Jak 5,1-6

Zadržená mzda křičí a křik pronikl k sluchu Pána.
Velmi hutnými obrazy vykresluje Jakub kontrast mezi poživačnými boháči a zcela bezbrannými chudáky. Zadržená mzda byla vždy pokládána za "hřích do nebe volající". Nad boháči je vysloven soud a odplata je nemine. Všechny jejich věci budou zničeny a oni budou stráveni. To se stane brzy, neboť jsou již "poslední dny". Zvěst úryvku je tedy nejen morální, ale též eschatologická - boháči zneužívají své moci k odsouzení spravedlivého, avšak poslední soud nad nimi náleží Bohu.

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Nuže tedy, vy boháči; plačte a naříkejte nad strastmi, které na vás přijdou. Vaše bohaté zásoby hnijí a vaše šatstvo rozežírají moli. Vaše zlato a stříbro rezaví, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Hromadili jste si (majetek) i v (tyto) poslední dny. Ale mzda, o kterou jste ošidili sekáče, kteří vám požali pole, ta mzda křičí a křik vašich ženců pronikl k sluchu Pána zástupů. Na zemi jste hýřili a oddávali se rozkoším, krmili jste se i tehdy, když už už nastávala řež. Odsoudili jste spravedlivého a připravili ho o život - a on se vám nebrání.Text žalmu:
Žl 49,14-15ab.15cd-16.17-18.19-20

Odp.: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
Takové je chování těch, kteří důvěřují v sebe,
- takový je konec těch, kteří se těší ze svého údělu.
- Kladou je jak ovce do podsvětí,
- smrt je pase a spravedliví nad nimi vládnou.
Odp.
Jejich vzezření záhy pomine,
- podsvětí jim bude příbytkem.
- Ale mou duši Bůh vysvobodí z podsvětí,
- neboť mě vezme k sobě.
Odp.
Neboj se, jestliže někdo zbohatne
- a vzroste majetek jeho domu.
- Až zemře, nic si s sebou nevezme,
- nesestoupí s ním jeho jmění.
Odp.
I kdyby si za svého života liboval:
- "Budou tě chválit, že sis to dobře zařídil",
- přece se připojí ke svým předkům,
- kteří navěky neuzří světla.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 9,41-50

Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla.
Učedníci jsou vedeni k důslednosti vůči sobě samotným: Od toho, co je svádí od cesty následování, se musí radikálně oddělit. Jen tak nesvedou z cesty ony nepatrné (tj. přehlížené). Navzdory Boží dobrotě člověk totiž může zabloudit! Proto je nutné mít odvahu k nutně bolestnému (oheň, který čistí) procesu proměny (sůl, která konzervuje).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Kdokoli vám podá číši vody proto, že jste Kristovi, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu. Kdo by svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří věří ve mne, pro toho by bylo lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře. Svádí-li tě tvá ruka, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez ruky, než abys přišel s oběma rukama do pekla, do neuhasitelného ohně. Svádí-li tě tvoje noha, usekni ji! Je pro tebe lépe, abys vešel do života bez nohy, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla. Svádí-li tě tvoje oko, vyloupni ho! Lépe, abys vešel do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla, kde jejich červ nehyne a oheň nehasne. Každý bude solen ohněm. Sůl je dobrá (věc), ztratí-li však sůl slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě, a tak budete žít mezi sebou v pokoji."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015