Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 26. listopad 2022, 19:55


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 21. leden, 2023
Svátek má:  Běla

Liturgický svátek:  Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 9,2-3.11-14
Žl 47,2-3.6-7.8-9.
-
Mk 3,20-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 21. leden, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Žid 9,2-3.11-14

Vešel jednou provždy do svatyně se svou vlastní krví.
Ve staré smlouvě byly kněz a oběť dvě od sebe odlišné skutečnosti. V Kristu se kněz a oběť ztotožňují. Je jistě mnohem snazší obětovat něco vnějšího (např. krev kozlů a telat), než přinést osobní oběť. Kristus se tak stává velikou výzvou k osobním obětem. Jsme následovníci Mistra, který dal sebe sama k dispozici Boží lásce ke všem lidem a sloužil bratřím a sestrám.

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Byl zařízen přední stánek, v něm byl svícen, stůl a předložené chleby; a tato místnost se nazývá svatyně. Za druhou oponou byl stánek, kterému se říkalo velesvatyně. Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; prošel stánkem větším a dokonalejším, který není udělán (lidskýma) rukama, to je: nenáleží k tomuto stvořenému (světu), a vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení. Jestliže už (samo) pokropení krví kozlů, býků a popel z jalovice posvěcuje ty, kteří jsou nečistí, k čistotě těla, čím spíše krev Krista, který skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu jako oběť bez poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom mohli sloužit Bohu živému.Text žalmu:
Žl 47,2-3.6-7.8-9.

Odp.: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
Všechny národy, tleskejte rukama,
- jásejte Bohu radostným hlasem,
- protože Hospodin je vznešený, hrozný,
- je to veliký král nad celou zemí.
Odp.
Bůh se vznáší za jásotu,
- Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.
- Zpívejte Bohu, zpívejte,
- zpívejte našemu králi, zpívejte!
Odp.
Protože Bůh je králem celého světa,
- zpívejte mu chvalozpěv!
- Bůh vládne národům,
- Bůh zasedá na svém svatém trůnu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 3,20-21

Jeho příbuzní říkali, že se pomátl na rozumu.
V kontrastu k žízni zástupu se Ježíš u svých nejbližších setkává s odmítavým nepochopením. Člověk, který se kvůli službě zříká části sebe samotného a práva uspokojovat své potřeby (nemohli se ani najíst), je buď blázen, nebo člověk Bohem naplněný a poslaný. Obojí druh lidí ruší z poklidu běžného života - je třeba se jich tedy zmocnit (příběh pokračuje v Mk 3,31 - viz příští úterý).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš vešel do jednoho domu, znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015