Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 14. srpen 2022, 17:15


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2023
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 27. leden, 2023
Svátek má:  Ingrid

Liturgický svátek:  Památka sv. Anděly Merici, panny [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 10,32-39
Žl 37,3-4.5-6.23-24.39-40
-
Mk 4,26-34

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 27. leden, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Anděly Merici, panny [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Žid 10,32-39

Museli jste mnoho zápasit. Neztrácejte proto důvěru!
Autor připomíná společenství, které zřejmě procházelo dobou velké krize, světlou minulost, kdy s odvahou a důvěrou přestáli mnohé soužení. Toto křesťanské hrdinství je třeba si uchovat i nyní, abychom věrností dosáhli slíbené odměny. Izraelský národ se často ohlížel do minulosti a připomínal si mocné Hospodinovy činy a jeho konání ve prospěch lidu. Také křesťan čerpá sílu k věrnosti ze své zkušenosti a ze zkušenosti církve.

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Vzpomeňte si na minulé doby, kdy se vám dostalo světla, jak jste museli mnoho zápasit a trpět: jednak tím, že jste byli veřejně tupeni a utiskováni, jednak že jste se na tom podíleli s těmi, kterým se tak vedlo. Soucitně jste pomáhali uvězněným a s radostí jste snesli, když sami jste byli oloupeni o svůj majetek, neboť jste věděli, že máte majetek lepší a trvalý.
Neztrácejte proto důvěru, vždyť ji čeká velká odměna. Potřebujete vytrvalost, aby se vám, až vykonáte Boží vůli, dostalo splnění slibu. `Vždyť už jen chvilku, malou chvilku, a přijde ten, který má přijít, a neomešká se. Můj spravedlivý však bude žít z víry. Ale kdyby se ze strachu vzdaloval, nebudu v něm mít zalíbení.'
My přece (nepatříme) k těm, kteří se ze strachu vzdalují, a tak jdou k záhubě, ale k těm, kdo věří, a tím si zachrání život.Text žalmu:
Žl 37,3-4.5-6.23-24.39-40

Odp.: Spravedlivým přichází spása od Hospodina.
Doufej v Hospodina a čiň dobro,
- pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu.
- Raduj se v Hospodinu
- a dá ti, po čem touží tvé srdce.
Odp.
Hospodinu svěř svůj osud,
- v něho důvěřuj, on sám bude jednat.
- Tvé spravedlnosti dá vzejít jako světlu,
- tvému právu jak polednímu jasu.
Odp.
Hospodin dává krokům člověka sílu,
- má zalíbení v jeho životní cestě.
- Jestliže padne, nezůstane ležet,
- protože mu Hospodin podpírá ruku.
Odp.
Spravedlivým přichází spása od Hospodina,
- v dobách tísně je jim útočištěm.
- Hospodin jim pomáhá a je vysvobozuje,
- bezbožníků je zbavuje a chrání je,
- protože se k němu utíkají.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 4,26-34

Člověk zaseje semeno a spí, a semeno roste, on ani neví jak.
Podobně je to i s Božím královstvím: jeho naplnění v tomto světě je zcela jistým ovocem Božího jednání ("samo od sebe"), tak jak jistě přijde po setbě i žeň. Navíc mohutnost a síla tohoto ovoce je nesrovnatelná s jeho ubohými a nepatrnými počátky v tomto světě (srov. Ez 31,6 - obraz spásy pohanů).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl zástupům: "Boží království je podobné člověku, který zaseje do země semeno; ať spí, nebo je vzhůru, ve dne i v noci, semeno klíčí a roste, on ani neví jak. Země sama od sebe přináší plody: napřed stéblo, potom klas, pak zralé zrno v klasu. Když pak se ukáže zralý plod, hned (člověk) vezme srp, protože nastaly žně." Řekl také: "K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím ho znázorníme? Je jako hořčičné zrnko: Když se zasévá do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zaseto, vzejde a přerůstá všechny jiné zahradní rostliny; vyžene tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jeho stínu."
Mnoha takovými podobenstvími jim hlásal (Boží) slovo, jak to mohli pochopit. Bez podobenství k nim nemluvil. Když však byl se svými učedníky sám, všechno vysvětloval.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015