Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 26. listopad 2022, 20:11


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 20. leden, 2022
Svátek má:  Ilona

Liturgický svátek:  Památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka, sv. Šebestiána, mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sam 18,6-9; 19,1-7
Žl 56,2-3.9-10.11-12.13
-
Mk 3,7-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 20. leden, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka, sv. Šebestiána, mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
1 Sam 18,6-9; 19,1-7

Můj otec Saul usiluje tě zabít.
Zde začíná dlouhotrvající a úporná žárlivost Saula proti Davidovi. Saul už ví, že jej Hospodin zavrhl (1 Sam 15,26.28) a tuší, že právě David by mohl být jeho rivalem. Saulovo podezření vzbudily izraelské ženy, které svou písní opěvují Davida jako schopnějšího vojevůdce, než je Saul. Jistým zachráncem je Davidovi při mnoha Saulových pokusech o jeho likvidaci Saulův syn Jonatan, kterého vázalo k Davidovi podivuhodné přátelství (2 Sam 1,26)

Čtení z první knihy Samuelovy.
Když vojsko přitáhlo a David se vracel po zabití Filišťana, ze všech izraelských měst vycházely králi Saulovi na uvítanou ženy se zpěvem a tanci, s bubínky, jásotem a cimbály. A ženy při tanci prozpěvovaly: "Saul pobil své tisíce, a David své desetitisíce." Saul se velmi rozhněval a bral tu věc ve zlém; řekl: "Davidovi dali desetitisíce, a mně dali tisíce! Schází mu už jen království!" A od toho dne se Saul stále díval na Davida nevraživě. Saul mluvil svému synu Jonatanovi a svým dvořanům o tom, že je třeba Davida zabít. Protože však Saulův syn Jonatan Davida velmi miloval, sdělil mu to slovy: "Můj otec Saul usiluje tě zabít; prosím tě, měj se proto zítřejšího rána na pozoru! Jdi se schovat a zůstávej v úkrytu. Já pak vyjdu a budu stát vedle svého otce na poli, kde budeš, a budu o tobě mluvit svému otci. Uvidím, co je, a oznámím ti to." Jonatan tedy mluvil svému otci Saulovi o Davidovi dobře a řekl mu: "Nechť se král neprohřeší proti svému služebníku Davidovi! On se přece proti tobě neprovinil, ano, jeho činnost je ti velmi užitečná. Vydal svůj život v nebezpečí, zabil Filišťana a Hospodin dopomohl skrze něho celému Izraeli k velkému vítězství. Sám jsi to viděl a měl jsi z toho radost. Proč by ses tedy proti nevinné krvi prohřešoval tím, že pro nic za nic chceš dát Davida zabít?" Saul si dal od Jonatana říci a přísahal: "Jako že je živ Hospodin, nebude zabit!" Potom Jonatan zavolal Davida, oznámil mu všechny ty věci a uvedl Davida k Saulovi. Stál tedy v jeho službě jako dříve.Text žalmu:
Žl 56,2-3.9-10.11-12.13

V Boha důvěřuji, nebudu se bát.
Smiluj se nade mnou, Bože, neboť člověk po mně šlape,
- stále mě tísní bojem.
- Stále po mně šlapou moji protivníci,
- je jich hodně, kdo proti mně brojí.
Odp.
Ty sám si zapiš mou bídu,
- vpiš mé slzy do svého záznamu,
- mé trampoty do svého svitku!
- Pak ustoupí moji nepřátelé,
- kdykoli tě budu volat;
- vím velmi dobře, že Bůh je pro mě!
Odp.
V Boha, jehož slib velebím,
- v Hospodina, jehož slib velebím,
- v Boha důvěřuji a nebudu se bát,
- co mi může udělat člověk?
Odp.
Bože, jsem ti zavázán sliby,
- přinesu ti děkovnou oběť.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 3,7-12

Nečistí duchové křičeli: "Ty jsi Syn Boží!" On jim však přísně zakazoval, aby ho neprozrazovali.
Tento zákaz je nutný, protože poznání Božího Syna bez vydání se na cestu následování včetně ochoty k utrpení by mohlo zástupy, které šly za Ježíšem, svést k nesprávnému chápání jeho poslání a učinit z něj obyčejného léčitele. Ježíšova cesta však vede přes hlásání uzdravujícího, odpouštějícího a osvobozujícího slova především k učedníkům (v. 7).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš se uchýlil se svými učedníky k moři a velké množství lidu z Galileje šlo za ním. Také z Judska, z Jeruzaléma, z Idumeje, ze Zajordání, i z okolí Tyru a Sidónu přišlo k němu mnoho lidí, protože slyšeli, co všechno koná. Tu řekl svým učedníkům, že mají mít pro něho připravenou loďku, aby se na něho (lidé) netlačili.
Mnoho jich totiž uzdravil, takže se neduživí hrnuli k němu, aby se ho mohli dotknout. Kdykoli ho viděli nečistí duchové, padali před ním na zem a křičeli: "Ty jsi Syn Boží!" On jim však přísně zakazoval, aby ho neprozrazovali.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015