Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 5. červenec 2022, 17:17


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 17. leden, 2022
Svátek má:  Drahoslav

Liturgický svátek:  Památka sv. Antonína, opata [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Sam 15,16-23
Žl 50,8-9.16bc-17.21+23
-
Mk 2,18-22

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 17. leden, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Antonína, opata [Závazná památka]
Text 1.čtení:
1 Sam 15,16-23

Poslušnost je lepší než oběti. Hospodin tě zavrhl, abys nebyl králem.
Boží slovo klade na člověka absolutní nárok, který nelze nijak obejít. Přáním Hospodinovým bylo, aby se Izraelité po vítězství nad Amalečany nedotkli kořisti. Uchvácením kořisti příkaz porušili a tuto svévoli nemohli před Hospodinem zakrýt ani obětováním jejích prvotin. Saul pak za neposlušnost zaplatil královským trůnem.

Čtení z první knihy Samuelovy.
Samuel řekl Saulovi: "Musím ti oznámit, co mi řekl Hospodin této noci." Odpověděl: "Mluv." Samuel tedy promluvil: "Ačkoli jsi malý ve svých očích, nejsi hlavou izraelských kmenů? Hospodin tě pomazal za krále nad Izraelem. Hospodin tě poslal na výpravu se slovy: Jdi, vydej k posvátnému zničení hříšné Amalečany a bojuj proti nim až do jejich vyhlazení. Proč jsi tedy neuposlechl Hospodinova hlasu? Vrhl ses na kořist a učinil jsi, co je v Hospodinových očích zlé." Saul řekl Samuelovi: "Ale ano, poslechl jsem přece Hospodinův hlas a šel jsem na výpravu, na kterou mě Hospodin poslal: přivedl jsem Agaga, krále Amalečanů, Amalečany jsem však vydal k posvátnému zničení. Lid pak vzal z kořisti brav a skot jako prvotiny posvátné řeže, aby je obětoval Hospodinu, tvému Bohu v Galgale." Samuel odpověděl: "Copak má Hospodin stejnou zálibu v celopalech a obětech jako v poslušnosti k jeho hlasu? Poslušnost je lepší než oběti a ochota k ní je víc než tuk beranů. Opravdu, vzpurnost je jako hřích hadačství a vzdor je jako zločin modloslužby. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, on tě zavrhl, abys nebyl králem."Text žalmu:
Žl 50,8-9.16bc-17.21+23

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Nekárám tě pro tvé oběti,
- vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
- Nemusím brát býka z tvého chléva
- ani kozly z tvých ohrad.
Odp.
Proč odříkáváš má přikázání
- a bereš do úst mou smlouvu
- ty, který nenávidíš kázeň
- a má slova házíš za sebe?
Odp.
Takto jsi jednal, a já mám mlčet?
- Myslil jsi, že jsem jako ty?
- Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
- Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,
- kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 2,18-22

Ženich je s nimi.
Proto se učedníci v Ježíšově přítomnosti nemohou postit. Ne, že by postem nepotřebovali bojovat proti duchům zla, vyjádřit své pokání, smutek nad hříchem, či to, že chtějí plně patřit Bohu. Avšak nyní v Ježíši přišla radikální novost času, začala totiž svatební slavnost (viz Iz 62,5).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Janovi učedníci a farizeové se (právě) postili. (Lidé) přišli k Ježíšovi s otázkou: "Proč se Janovi učedníci a učedníci farizeů postí, ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se postit hosté na svatbě, dokud je ženich s nimi? Dokud mají ženicha mezi sebou, nemohou se postit. Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom, v ten den, se budou postit. Nikdo nepřišívá záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten nový přišitý kus ze staré látky vytrhne a díra se jen ještě zvětší. A nikdo nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak víno měchy roztrhne a přijde nazmar víno i měchy. Mladé víno do nových měchů!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015