Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 2. prosince 2023, 16:43


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 3. července, 2022
Svátek má:  Radomír

Liturgický svátek:  Svátek sv. Tomáše, apoštola [Svátek]
Liturgické období:  Mezidobí, 14. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 66,10-14c
Žl 66,1-3a.4-5.6-7a.16+20
Gal 6,14-18
Lk 10,1-12.17-20

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V den svátku se zobrazují ve všední dny vlastní texty, v neděli texty platné pro neděli.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 3. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 14. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Svátek sv. Tomáše, apoštola [Svátek]
Text 1.čtení:
Iz 66,10-14c

Hle, přivalím na něj blaho jako řeku.
Po návratu z Babylóna panovala radost nad svobodou i bolest nad devastací Jeruzaléma a chrámového kultu. Prorokovo slovo přináší do této situace světlo naděje pro město i národ.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Plesejte s Jeruzalémem, jásejte nad ním, všichni, kdo ho milujete, radujte se s ním, radujte se všichni, kdo jste nad ním naříkali, abyste sáli do sytosti z prsu, který utěšuje, abyste pili s rozkoší ze zdroje jeho slávy. Neboť tak praví Hospodin: "Hle, přivalím na něj blaho jako řeku, jako rozvodněný potok slávu národů. Budete sát, ponesou vás na zádech a na klíně vás budou laskat. Jako matka utěšuje svého syna, tak já vás potěším, v Jeruzalémě naleznete útěchu. Uvidíte to a vaše srdce se zaraduje, jak tráva vypučí vaše kosti. Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících."Text žalmu:
Žl 66,1-3a.4-5.6-7a.16+20

Odp.: Jásejte Bohu, všechny země!
Jásejte Bohu, všechny země,
- opěvujte slávu jeho jména,
- vzdejte mu velkolepou chválu!
- Řekněte Bohu: Jak úžasná jsou tvá díla!
Odp.
Ať se ti koří celá země, ať ti zpívá,
- nechť opěvuje tvé jméno.
- Pojďte a pozorujte Boží skutky:
- podivuhodně jednal s lidmi!
Odp.
Moře proměnil v souš,
- suchou nohou přešli řeku,
- proto se radujme v Bohu!
- Vládne svou mocí navěky.
Odp.
Pojďte, slyšte, všichni bohabojní,
- chci vyprávět, co prokázal Bůh mé duši.
- Bůh buď veleben,
- že neodmítl mou prosbu, že mi neodňal svou lásku.
Odp.Text 2.čtení:
Gal 6,14-18

Na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi.
Tím znamením je kříž, který Pavel v životě opakovaně přijímal. A skrze kříž a vzkříšení se rodí nový život křesťanů. Obřízka, k níž chtěli Pavlovi konkurenti zavazovat Galaťany, nic nepřináší.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Ať je daleko ode mě, abych se chlubil něčím jiným než křížem našeho Pána Ježíše Krista, kterým je pro mě ukřižován svět a já světu. Vždyť ani obřízka nic není, ani neobřezanost, ale nové stvoření. A na všechny, kdo se v jednání budou řídit touto zásadou, ať přijde pokoj a milosrdenství, totiž na (pravé) Boží Izraelity. A pro budoucnost ať mě už nikdo (s těmi věcmi) neobtěžuje! Vždyť já na svém těle nosím znamení, (že náležím) Ježíšovi. Milost našeho Pána Ježíše Krista ať je s vámi, bratři! Amen.Text evangelia:
Lk 10,1-12.17-20

Váš pokoj na něm spočine.
Vyslání dvaasedmdesáti učedníků je výmluvným symbolem: učedníci nejsou už rozeslání jen ke dvanácti kmenům Izraele, ale ke všem národům, kterých bylo podle soudobé tradice právě tolik.
Pokoj (šálom), který učedníci roznášejí, je souhrnem všem Božích obdarování.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Pán ustanovil ještě jiných dvaasedmdesát (učedníků), poslal je před sebou po dvou do všech měst a míst, kam chtěl sám přijít, a řekl jim: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň. Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky. Nenoste měšec, ani mošnu, ani opánky. S nikým se cestou nepozdravujte. Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: 'Pokoj tomuto domu!' Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám. V tom domě zůstaňte a jezte a pijte, co vám dají, protože dělník má právo na svou mzdu. Nepřecházejte z domu do domu! Když přijdete do některého města a přijmou vás tam, jezte, co vám předloží, uzdravujte tamější nemocné a říkejte jim: `Přiblížilo se k vám Boží království!' Když přijdete do některého města a nepřijmou vás, vyjděte do jeho ulic a řekněte: `I ten prach, který se nám ve vašem městě přichytil na nohou, vám tu střásáme. To si však pamatujte: Přiblížilo se Boží království!' Říkám vám: Sodomě bude v onen den lehčeji než takovému městu." Dvaasedmdesát (učedníků) se vrátilo a s radostí řekli: "Pane, dokonce i zlí duchové se nám podrobují ve tvém jménu!" Odpověděl jim: "Viděl jsem satana padnout jako blesk z nebe. Dal jsem vám moc šlapat na hady, štíry a (přemáhat) všechnu nepřítelovu sílu a vůbec nic vám nebude moci uškodit. Ale radujte se ani ne tak z toho, že se vám podrobují duchové, spíše se radujte z toho, že vaše jména jsou zapsána v nebi."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015