Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 26. listopad 2022, 21:28


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 7. červenec, 2022
Svátek má:  Bohuslava

Liturgický svátek:  Sv. Wilibald
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Oz 11,1-4.8c-9
Žl 80,2ac+3b.15-16
-
Mt 10,7-15

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 7. červenec, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Wilibald
Text 1.čtení:
Oz 11,1-4.8c-9

Obrací se ve mně srdce.
Vztah Hospodina ke svému lidu vyjadřuje prorok Ozeáš příměrem k rodičovské lásce. Ta má rysy otcovské - Hospodin učí svého syna, ale také mateřské - dává mu najíst. Zcela novou souvislost získal první verš tohoto Ozeášova úryvku v Matoušově evangeliu: "Z Egypta jsem povolal svého syna" (Mt 2,15). Oním synem již není celý Boží lid, nýbrž jeden konkrétní Syn - Ježíš. Na Ozeášově výroku Matouš vystavěl celý svůj příběh o nuceném útěku svaté rodiny do Egypta a o jejím povolání zpět, když pominulo nebezpečí pronásledování.

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: "Když byl Izrael ještě chlapcem, zamiloval jsem si ho a z Egypta jsem povolal svého syna. Čím více jsem je volal, tím více se ode mě vzdalovali; obětovali bálům, pálili kadidlo modlám. Já jsem Efraima učil chodit, bral jsem je na svá ramena, ale nechtěli uznat, že jsem se o ně staral. Pouty laskavosti jsem je táhl, provazy lásky; byl jsem k nim jako ti, kdo zdvihají dítě ke svým tvářím, a skláněl jsem se k němu, abych mu dal najíst. Obrací se ve mně srdce, rozněcuje i soucit. Nebudu jednat podle žáru svého hněvu, nezničím znovu Efraima, neboť jsem Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe, nevzplanu hněvem."Text žalmu:
Žl 80,2ac+3b.15-16

Odp.: Bože, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Slyš, Izraelův pastýři,
- skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby,
- probuď svou sílu
- a přijď nás zachránit!
Odp.
Bože zástupů, vrať se,
- shlédni z nebe a podívej se, pečuj o tuto révu!
- Ochraňuj, co tvá pravice zasadila,
- výhonek, který sis vypěstoval!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,7-15

Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte.
O přítomnosti Božího království nemají svědčit jen uzdravení, ale i samotný způsob služby učedníků - nezištnost a odkázanost na okolí. Výraz "zasloužit si" je pak třeba chápat v jeho původním významu: "Ten, který je hoden" - tj. "k něčemu se hodí". Apoštol se má tedy nejprve rozhlédnout po lidech, kteří "se hodí" k jejich poselství (jsou mu otevřeni). Ostatní počkají. Čas milosti však nebude trvat stále a mohou jej promeškat.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. Neshánějte si do opasku ani zlaté, ani stříbrné, ani měděné peníze, neberte si na cestu mošnu ani dvoje šaty ani opánky ani hůl, protože dělník má právo na svou obživu. V každém městě nebo v každé vesnici, kam vejdete, se vyptejte, kdo si to v nich zaslouží, a tam zůstaňte, dokud se nevydáte na další cestu. Když vstoupíte do domu, pozdravte ho (přáním pokoje)! A když si to ten dům zaslouží, ať na něm spočine váš pokoj; když si to nezaslouží, ať se váš pokoj vrátí k vám. A když vás někdo nepřijme a nebude na vaše slova dbát, při odchodu z toho domu nebo města si vytřeste prach ze svých nohou. Amen, pravím vám: V den soudu bude lehčeji zemi sodomské a gomorské než takovému městu."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015