Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 26. listopad 2022, 21:30


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 21. červenec, 2022
Svátek má:  Vítězslav

Liturgický svátek:  Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 2,1-3.7-8.12-13
Žl 36,6-7ab.8-9.10-11
-
Mt 13,10-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 21. červenec, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 16. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 2,1-3.7-8.12-13

Mne, pramen vody živé, opustili a kopali si cisterny, cisterny rozpukané.
Svoji první prorockou řeč pronesl Jeremiáš "veřejně v Jeruzalémě". Jeho teologie dějin Izraele je v souladu s tím nejlepším v dosavadní prorocké tradici. Rozpomíná se na věrnou lásku, kterou Izraelité odpovídali Hospodinu za jeho vyvedení z pouště do "země zahrad". Nyní však národ zklamal, především ve svých vůdcích - kněžích, učitelích Zákona, králích a prorocích. Duchovní prázdnotu přirovnává Jeremiáš k rozpukané cisterně, která nemůže udržet vodu. Tento poměr je srozumitelný každému, kdo poznal dlouhotrvající období sucha a závislost lidí na vodě. Jedině Hospodin je "pramen vody živé".

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Hospodin mě oslovil: "Jdi a křič do uší Jeruzaléma: Tak praví Hospodin: Vzpomínám na oddanost tvého mládí, na lásku tvého zasnoubení, když jsi šla za mnou na poušti, v zemi bez osení. Izrael byl majetek zasvěcený Hospodinu, byly to prvotiny jeho úrody; kdokoli z nich jedl, pykal za to, stihlo ho neštěstí - praví Hospodin. Uvedl jsem vás do země zahrad, abyste jedli její ovoce a její plody, vy však jste přišli a moji zemi poskvrnili, zohavili jste mé dědictví. Kněží se neptali: `Kde je Hospodin?' Neznali mě ti, kteří mají zákon v rukou. Pastýři ode mě odpadli, proroci prorokovali Bálovým jménem, chodili za modlami. Užasněte, nebesa, nad tím a velmi se zděste - praví Hospodin - neboť dvojí zlo spáchal můj národ: mne, pramen vody živé, opustili a kopali si cisterny, cisterny rozpukané, které nemohou udržet vodu."Text žalmu:
Žl 36,6-7ab.8-9.10-11

Odp.: U tebe, Bože, je pramen života.
Hospodine, tvé milosrdenství sahá až do nebes,
- tvoje věrnost až k oblakům.
- Tvá spravedlnost je jak Boží hory,
- tvé rozsudky jsou jak mořská hlubina.
Odp.
Jak vzácná je tvá milost, Bože,
- lidé se utíkají do stínu tvých křídel.
- Sytí se hojností tvého domu,
- napájíš je proudem svého blaha.
Odp.
Neboť u tebe je pramen života,
- v tvé záři vidíme světlo.
- Zachovej svou milost těm, kdo tě znají,
- svou spravedlnost těm, kdo jsou upřímného srdce!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,10-17

Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není.
Znát tajemství nebeského království je dáno těm, kdo jdou životem s otevřenýma očima a ušima, těm, kdo přicházejí znovu a znovu za Ježíšem a ptají se jej. Kdo je spokojen s tím, co již pochopil, neroste a je v nebezpečí, že promarní vše.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Učedníci přistoupili k Ježíšovi a zeptali se: "Proč k nim mluvíš v podobenstvích?" On odpověděl: "Vám je dáno znát tajemství nebeského království, ale jim to dáno není. Kdo má, tomu bude dáno a bude mít nadbytek. Ale kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má. Proto k nim mluvím v podobenstvích, protože vidí, a (přece) nevidí, slyší, a (přece) neslyší ani nerozumějí. Plní se na nich Izaiášovo proroctví: `Budete stále poslouchat, a neporozumíte, budete se ustavičně dívat, a nic neuvidíte. Otupělo totiž srdce tohoto lidu. Uši mají nedoslýchavé a oči zavírají, takže očima nevidí, ušima neslyší, srdcem nechápou a neobrátí se, a já je neuzdravím.' Ale blahoslavené jsou vaše oči, že vidí, a vaše uši, že slyší. Amen, pravím vám: Mnoho proroků a spravedlivých toužilo vidět, co vidíte (vy), ale neviděli, a slyšet, co slyšíte (vy), ale neslyšeli."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015