Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 4. únor 2023, 07:10


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2024


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 30. červenec, 2024
Svátek má:  Bořivoj

Liturgický svátek:  Památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jer 14,17-22
Žl 79,8.9.11+13
-
Mt 13,36-43

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 30. červenec, 2024

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Jer 14,17-22

Rozpomeň se, Pane, a neruš svou smlouvu s námi.
V tomto úryvku nacházíme nejen prorocké slovo (Roňte slzy..., v. 17), ale také žalozpěv lidu (Zavrhl jsi zcela Judu..., v. 19). Zkroušená modlitba má tři části: líčení běd, vyznání viny a prosbu o pomoc. Prosba směřuje k Božímu jménu, které lid uctívá, k Božímu trůnu, jejž si Hospodin zbudoval v Jeruzalémě, a dovolává se smlouvy, kterou Hospodin sjednal se svým lidem. Nová smlouva zpečetěná Kristovou krví (viz Lk 22,20) je v perspektivě dějin spásy vyslyšením prosby: "Neruš svou smlouvu s námi" (v. 21).

Čtení z knihy proroka Jeremiáše.
Roňte slzy, mé oči, ve dne v noci bez ustání, neboť velikou pohromou zničena je panna, dcera mého lidu, nezhojitelnou ranou. Vyjdu-li na pole, vidím pobité mečem; vejdu-li do města, hle - zmoření hladem. Prorok i kněz jsou vlečeni do neznámé země. Zavrhl jsi zcela Judu či zošklivila si tvá duše Sión? Proč nás tedy biješ nezhojitelnou ranou? Čekáme blaho - nic dobrého však nepřichází; čekáme čas uzdravení, a hle - zděšení! Poznáváme, Hospodine, svoje bezbožnosti i nepravosti svých otců, že jsme zhřešili proti tobě. Nedávej nás v potupu pro své jméno, nevydávej v pohanu svůj slavný trůn; rozpomeň se a neruš svou smlouvu s námi! Jsou snad mezi modlami pohanů dárci deště nebo mohou nebesa sama dát přívaly vod? Zda nejsi ty Hospodin, náš Bůh? Ten, v něhož doufáme, který to všecko činíš?Text žalmu:
Žl 79,8.9.11+13

Odp.: Pro slávu svého jména, Bože, vysvoboď nás!
Nepřipomínej nám viny předků,
- tvé milosrdenství ať nám pospíchá vstříc,
- vždyť jsme tak zbědovaní!
Odp.
Pomoz nám, Bože, náš spasiteli, pro slávu svého jména,
- vysvoboď nás a odpusť nám hříchy pro své jméno.
Odp.
Ať k tobě přijde vzdychání zajatých,
- mocí svého ramene nech naživu odsouzené na smrt.
- My však, tvůj lid a ovce tvé pastvy,
- budem tě chválit navěky,
- po všechna pokolení budem vypravovat o tvé slávě.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,36-43

Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku.
V tomto dalším alegorickém Matoušově výkladu se těžiště přesouvá od pohledu na přítomnou církev a svět k vizi posledního soudu - k završení Božího jednání. Není totiž jedno, jestli jsem se v životě přidával k dobru nebo ke zlu. Není třeba se však bát, patřím-li k synům Království.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš rozpustil zástupy a šel domů. Jeho učedníci k němu přistoupili a prosili: "Vylož nám to podobenství o pleveli na poli." Odpověděl: "Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak bude i při skonání věku. Syn člověka pošle své anděly, ti posbírají z jeho království každé pohoršení a ty, kdo dělají nepravosti, a uvrhnou je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. Tehdy budou spravedliví v království svého Otce zářit jako slunce. Kdo má uši, slyš!"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015