Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 5. únor 2023, 05:59


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 9. červenec, 2023
Svátek má:  Drahoslava

Liturgický svátek:  Sv. Veronika Giulianiová, Sv. Augustin Žao Rongo, kněz a druhové, mučedníci
Liturgické období:  Mezidobí, 14. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zach 9,9-10
Žl 145,1-2.8-9.10-11.13cd-14
Řím 8,9.11-13
Mt 11,25-30

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 9. červenec, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 14. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Veronika Giulianiová, Sv. Augustin Žao Rongo, kněz a druhové, mučedníci
Text 1.čtení:
Zach 9,9-10

Hle, tvůj král k tobě přichází, je pokorný.
Prorokova řeč o pokorném králi, který přijíždí na oslátku, nám okamžitě připomene Květnou neděli - Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Právem, protože jde skutečně o mesiánské proroctví, které ovšem charakterizuje celý jeho život, jeho vítězství bez použití lidské moci.

Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Toto praví Hospodin: "Hlasitě zajásej, siónská dcero, zaplesej, dcero jeruzalémská, hle, tvůj král k tobě přichází, je spravedlivý a přináší spásu, je pokorný a jede na oslu, na oslátku, osličím mláděti. Zničí válečné vozy z Efraima, válečné oře z Jeruzaléma, zlomen bude bitevní luk. Národům ohlásí pokoj, bude vládnout od moře k moři, od řeky (Eufratu) až do končin země."Text žalmu:
Žl 145,1-2.8-9.10-11.13cd-14

Odp.: Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
Nebo: Aleluja. Budu tě oslavovat, můj Bože, králi,
- budu velebit tvé jméno po všechny věky.
- Každý den tě budu velebit
- a chválit tvé jméno po všechny věky.
Odp.
Milosrdný a milostivý je Hospodin,
- shovívavý a plný lásky.
- Dobrotivý je Hospodin ke všem
- a soucit má se všemi svými tvory.
Odp.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
- a tvoji zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.
Věrný je Hospodin ve všech svých slibech
- a svatý ve všech svých činech.
- Hospodin podpírá všechny, kdo klesají,
- a pozvedá všechny sklíčené.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 8,9.11-13

Jestliže s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít.
Celá 8. kapitola listu Římanům mluví o správném životě křesťana, což je život vedený Duchem svatým. Život jen "podle těla", tedy žít jen z lidských jistot, to je pro Pavla cesta k záhubě. Život z Ducha je ale životem, ve kterém má člověk účast na Kristově vzkříšení.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. A když sídlí ve vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, probudí k životu i vaše smrtelná těla svým Duchem, který sídlí ve vás. Nuže, bratři, nejsme vázáni povinnostmi k tělu, že bychom museli žít, jak chce tělo. Žijete-li totiž tak, jak chce tělo, musíte umřít; jestliže však s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít.Text evangelia:
Mt 11,25-30

Jsem tichý a pokorný srdcem.
Toto podivuhodně jemné místo v Matoušově evangeliu vybízí k velké důvěře. Je to ovšem v podstatě slovo o následování, ne jen o útěše. Zdůrazňuje, že Ježíš přichází také pro slabé a neúspěšné, ani oni nejsou z šance a úkolu následování Krista vyřazeni. Silní a úspěšní jsou pak varováni, aby nespoléhali na sebe.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit. Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015