Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 4. únor 2023, 06:05


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2023
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2023


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 10. červenec, 2023
Svátek má:  Libuše

Liturgický svátek:  Sv. Amálie (Libuše)
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 28,10-22a
Žl 91,1-2.3-4ab.14-15ab
-
Mt 9,18-26

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 10. červenec, 2023

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Amálie (Libuše)
Text 1.čtení:
Gn 28,10-22a

Jakub viděl žebřík a Boží anděly, jak po něm vystupují a sestupují; a Hospodin k němu mluvil.
Dějiny spásy vyjadřují obnovený vztah mezi nebem a zemí, společenství mezi Bohem a člověkem. Událost s žebříkem, který Jakub vidí ve snu, může být dána do vztahu se stavbou Bábelské věže (srov. Gn 11,1-9). Zde to už není člověk, který chce dobýt nebe, ale svobodná Boží iniciativa, která staví cestu k člověku. Jedině tímto způsobem se před člověkem otevírá šťastná budoucnost, v níž je Bůh ochráncem a dárcem požehnání.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Jakub vyšel z Beršeby a ubíral se do Charánu. Když přišel na jedno místo, zůstal tam přes noc, neboť slunce už zapadlo. Vzal jeden z kamenů, které byly na tom místě, položil si ho pod hlavu a na tom místě ulehl. Měl sen: Viděl žebřík opřený o zem, jeho vrchol se dotýkal nebe a Boží andělé vystupovali a sestupovali po něm. Hospodin stál nad ním a řekl: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abraháma a Bůh Izáka. Zemi, na které ležíš, dám tobě a tvému potomstvu. Tvého potomstva bude jako prachu na zemi a rozšíříš se na západ a na východ, na sever a na jih. V tobě a v tvém potomstvu budou požehnány všechny národy na zemi. Já budu s tebou a budu tě chránit, kamkoli půjdeš, a přivedu tě zpět do této země, neboť tě neopustím, dokud nesplním, co jsem ti slíbil." Když se Jakub probudil ze sna, řekl: "Opravdu, Hospodin je na tomto místě, a já jsem to nevěděl!" Bál se a řekl: "Jak hrůznou bázeň vzbuzuje toto místo! Není to nic jiného než dům Boží, je to brána do nebe." Jakub časně ráno vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, postavil ho tam na památku a pomazal ho svrchu olejem. Nazval to místo Betel (Dům Boží), kdežto dříve se to město jmenovalo Luz. Jakub se zavázal slibem: "Bude-li Bůh se mnou, bude-li mě chránit na této cestě, kterou konám, dá-li mi pokrm k jídlu a šaty k oblečení a vrátím-li se zdráv a v pořádku do domu svého otce, bude Hospodin mým Bohem. A tento kámen, který jsem položil na památku, bude domem Božím.Text žalmu:
Žl 91,1-2.3-4ab.14-15ab

Odp.: Bože můj, v tebe doufám.
Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,
- kdo dlíš ve stínu Všemocného,
- řekni Hospodinu: "Mé útočiště jsi a má tvrz,
- můj Bůh, v něhož doufám!"
Odp.
Neboť on tě vysvobodí z léčky ptáčníka,
- ze zhoubného moru.
- Ochrání tě svými perutěmi,
- uchýlíš se pod jeho křídla.
Odp.
"Vysvobodím ho, protože lne ke mně,
- ochráním ho, protože zná mé jméno.
- Vyslyším ho, až mě bude vzývat,
- budu při něm v tísni."
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 9,18-26

Právě mi umřela dcera; ale pojď, a bude žít.
Zázrak samotný (vlastně zázraky dva) v dnešním textu opět ustupuje do pozadí ve světle důrazu na víru představeného synagogy a nemocné ženy. Možná, že Matouš tento příběh vypravuje proto, aby ukázal, že Ježíšova milosrdná láska je určena skutečně všem vrstvám a do všech, i beznadějných situací.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl: "Právě mi umřela dcera. Ale pojď, vlož na ni ruku, a bude žít!" Ježíš vstal a šel za ním, on i jeho učedníci.
Vtom k němu přistoupila zezadu jedna žena, která trpěla krvácením dvanáct let, a dotkla se střapce jeho šatů. Řekla si totiž: "Jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena." Ježíš se obrátil, a když ji uviděl, řekl: "Buď dobré mysli, dcero. Tvá víra tě zachránila." A od té chvíle byla ta žena zdravá. Když Ježíš přišel do domu (toho) představeného a uviděl pištce a hlučící dav, řekl: "Odejděte! Vždyť to děvče neumřelo, jenom spí." Posmívali se mu. Když vykázali zástup ven, vstoupil, vzal ji za ruku, a děvče vstalo. Zpráva o tom se roznesla po celé té krajině.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015