Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 29. září 2023, 16:28


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 2. července, 2022
Svátek má:  Patricie

Liturgický svátek:  Sv. Ota
Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Am 9,11-15
Žl 85,9.11-12.13-14
-
Mt 9,14-17

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 2. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Ota
Text 1.čtení:
Am 9,11-15

Změním osud svého izraelského lidu a zasadím je do jejich země.
U starozákonních proroků se často setkáváme s určitým kolísáním mezi prorockými hrozbami a útěchou, kterou svým posluchačům titíž proroci vlévají. Soudobá biblická věda může právě toto útěšné proroctví označit za pozdní dodatek do Amosovy knihy. Vždyť Amos byl prorokem, který dával ustavičné výstrahy, a navíc se zde zmiňuje rozpadlá Davidova říše - což by nasvědčovalo historické situaci v době babylónského vyhnanství. Ať už však bylo toto proroctví napsáno kdykoli, zůstává Božím slovem, a odhaluje Hospodinovu lásku ke svému lidu.

Čtení z knihy proroka Amosa.

Toto praví Hospodin: "V ten den zbuduji rozpadlou Davidovu chýši, její trhliny zazdím, zbořeniny obnovím, jak za dávných dnů ji vystavím, aby ovládli to, co zbylo z Edomu, a všechny národy, které jsou nazvány podle mě - tak praví Hospodin, který to způsobí. Hle, přicházejí dny - praví Hospodin - kdy oráč zastihne žence, kdo šlape hrozny, (zastihne) rozsévače, hory budou oplývat mladým vínem a všechny pahorky se rozvlní (obilím). Změním osud svého izraelského lidu, zpustošená města si vystaví a osídlí je, vysadí vinice a z nich pít víno, založí si zahrady a z nich budou jíst plody. Zasadím je do jejich země, nikdo už je nevyrve z půdy, kterou jsem jim dal" - praví Hospodin, tvůj Bůh.Text žalmu:
Žl 85,9.11-12.13-14

Odp.: Hospodin mluví svému lidu o pokoji.
Kéž mohu slyšet, co mluví Hospodin, Bůh:
- jistě mluví o pokoji
- pro svůj lid a pro své svaté
- a pro ty, kdo se k němu obracejí srdcem.
Odp.
Milosrdenství a věrnost se potkají,
- políbí se spravedlnost a pokoj.
- Věrnost vypučí ze země,
- spravedlnost shlédne z nebe.
Odp.
Hospodin též popřeje dobro
- a naše země vydá plody.
- Spravedlnost bude ho předcházet
- a spása mu půjde v patách.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 9,14-17

Mohou truchlit, dokud je ženich s nimi?
Zdá se, že otázka postu, komentovaná touto větou, nehraje v Matoušově obci centrální roli, žije-li se půst skrytě (srov. Mt 6,16nn). Zdůrazňuje zde novost měchů, tj. novost života učedníků, kteří se naučili, že Bůh chce především milosrdenství (viz včerejší text). Jen takovýto učedník může uchovat Ježíšovu zvěst i svůj život.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: "Proč se my a farizeové postíme - ale tvoji učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit. Nikdo přece nevsadí záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten přišitý kus ze šatů vytrhne a díra se ještě zvětší. Ani se nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno se nalévá do nových měchů, a tak se uchová obojí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015