Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pondělí, 4. prosince 2023, 00:00


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 16. července, 2022
Svátek má:  Luboš

Liturgický svátek:  Památka Panny Marie Karmelské [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Mich 2,1-5
Žl 10,1-2.3-4ab.7-8ab.14
-
Mt 12,14-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 16. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka Panny Marie Karmelské [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Mich 2,1-5

Zatouží po polích, a uloupí je, (zatouží) po domech, a vezmou si je.
Micheáš byl prorok v Judsku za časů krále Ezechiáše, a tedy současník Izaiáše, jehož proroctví zřejmě znal, i když zdůrazňoval jiné věci. Vystupoval jako vášnivý kritik společenských poměrů. Sociálním důrazem připomíná proroka Amosa. Obohacování se na úkor druhých považuje Micheáš za zvláštní způsob zneužívání moci. Hospodin je však mocnější, než všichni ti, kdo moc zneužívají, "myslí na nepravost a na svých ložích osnují zlo".

Čtení z knihy proroka Micheáše.
Běda těm, kdo myslí na nepravost a na svých ložích osnují zlo! Za ranního svitu ho provádějí, neboť mají k tomu moc. Zatouží po polích, a uloupí je, (zatouží) po domech, a vezmou si je. Utlačují muže i jeho rodinu, majitele i jeho majetek. Proto tak praví Hospodin: "Hle, já připravuji tomuto rodu neštěstí, z něhož nevytáhnete své šíje; nebudete chodit pyšně, neboť doba je zlá. V ten den se o vás bude říkat posměškem, žalozpěv se bude zpívat: Zbaveni jsme všeho, podíl mého lidu se měří provazem, nikdo mu ho nedává nazpět; naše pole se rozdělují těm, kdo nás vyhánějí. Proto nebudeš mít nikoho, kdo by ti losem určil podíl v Hospodinově shromáždění."Text žalmu:
Žl 10,1-2.3-4ab.7-8ab.14

Odp.: Nezapomínej na chudáky, Hospodine!
Hospodine, proč jsi tak vzdálen,
- proč se skrýváš v dobách tísně?
- Bezbožník zpupně pronásleduje ubožáka,
- chytí ho do nástrah, které si přichystal.
Odp.
Vždyť hříšník se chlubí svou náruživostí,
- rouhá se chamtivec, pohrdá Hospodinem.
- Namlouvá si bezbožník ve své opovážlivosti:
- "On nepotrestá! Bůh není!"
Odp.
Jeho ústa jsou plná kletby, lsti a úkladu,
- pod jeho jazykem jen útrapa a hoře.
- Sedí na číhané poblíž osad,
- zabíjí nevinného ve skrytu.
Odp.
Ty však vidíš; ty sleduješ útrapy i žal,
- abys je vzal do svých rukou.
- Na tebe se spoléhá ubožák,
- sirotkovi tys pomocníkem.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 12,14-21

Nařídil jim, aby ho nerozhlašovali; tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izaiáš.
Toto naplnění se stalo zřejmým v uzdraveních darovaných těm, kteří jej následovali. Citátem z Izaiáše pak Matouš ukazuje na Ježíše jako na toho, kdo "dopomůže právu k vítězství" skrze citlivé, milosrdné jednání. Proto je jeho jho lehké a proto je lpění farizeů na zákonných předpisech břemenem.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Farizeové se radili, jak by Ježíše zahubili. Protože to Ježíš věděl, odebral se odtamtud. Mnoho jich šlo za ním a všechny uzdravil. Ale nařídil jim, aby ho nerozhlašovali. Tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izaiáš: `Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, v němž jsem našel zalíbení! Vložím na něho svého Ducha, aby hlásal právo národům. Nebude se hádat ani křičet, na ulici nikdo neuslyší jeho hlas. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, až dopomůže právu k vítězství. A v jeho jménu budou národy doufat.'Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015