Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 5. únor 2023, 05:07


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 1. červenec, 2022
Svátek má:  Jaroslava

Liturgický svátek:  Sv. Theobald (Děpolt)
Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Am 8,4-6.9-12
Žl 119,2.10.20.30.40.131
-
Mt 9,9-13

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 1. červenec, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 13. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Theobald (Děpolt)
Text 1.čtení:
Am 8,4-6.9-12

Sešlu na zemi hlad, ne hlad po chlebě, ale po slyšení Hospodinova slova.
Prorokova kritika zneužívání moci a bohatství proti chudákům není samoúčelná. Amos nevolá po spravedlivějším uspořádání společnosti, nýbrž svěřuje soud do Hospodinových rukou. O tom svědčí uvozující formule "v onen den", "hle, blíží se dny". Jsou to dny, kdy Hospodin projeví svoji moc nad neposlušným lidem Tehdy již lidé nenaleznou Boží slovo, které zatím mají možnost slyšet z prorokových úst.

Čtení z knihy proroka Amosa.
Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země a říkáte: "Kdypak už bude po (slavnosti) novoluní, abychom mohli prodávat obilí? A po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, nuzáka kupovat za stříbro a chudáka za opánky? I nejhorší obilí prodáme." "V onen den - praví Pán, Hospodin - o polednách dám zapadnout slunci, za jasného dne sešlu temnotu na zem. V nářek změním vaše slavnosti, v žalozpěvy všechny vaše písně, žínicí zahalím všechna bedra, lysinu přivedu na každou hlavu, způsobím nářek jako nad jediným synem a konec všeho jak bolestný den! Hle, blíží se dny - praví Pán, Hospodin - kdy sešlu na zemi hlad; ne hlad po chlebě ani žízeň po vodě, ale po slyšení Hospodinova slova." Budou běhat od moře k moři a chodit od severu na východ, budou hledat Hospodinovo slovo, ale nenaleznou ho.Text žalmu:
Žl 119,2.10.20.30.40.131

Odp.: Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst.
Blaze těm, kdo dbají na jeho přikázání,
- hledají ho celým srdcem.
Odp.
Celým srdcem tě hledám,
- nedej, abych se odchýlil od tvých předpisů!
Odp.
Umdlévá má duše,
- když stále dychtí po tvých rozhodnutích.
Odp.
Vyvolil jsem si cestu pravdy,
- dal jsem přednost tvým rozhodnutím.
Odp.
Hle, toužím po tvých nařízeních,
- dej mi život pro svou spravedlnost!
Odp.
Otvírám ústa a nabírám dech,
- neboť toužím po tvých předpisech.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 9,9-13

Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní; milosrdenství chci, a ne oběť.
Pro Boha je milosrdenství důležitější než jeho oslava - a Matoušovi leží na srdci, aby se Ježíšovi učedníci toto učili žít v praxi. Nestačí se jen radovat nad Ježíšovým milosrdenstvím, je třeba ho i následovat.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Když Ježíš šel (ze svého města), uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval Matouš. A řekl mu: "Pojď za mnou!" On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v (jeho) domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: "Proč váš Mistr jí s celníky a hříšníky?" On to zaslechl a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a naučte se, co znamená: `Milosrdenství chci a ne oběť.' Nepřišel jsem totiž povolat spravedlivé, ale hříšníky."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015