Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | P. Karel | Zpravodaj | Úvod

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 29. září 2023, 14:36


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervence 2022
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 13. července, 2022
Svátek má:  Markéta

Liturgický svátek:  Památka sv. Jindřicha [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 10,5-7.13-16
Žl 94,5-6.7-8.9-10.14-15
-
Mt 11,25-27

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 13. července, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Jindřicha [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 10,5-7.13-16

Smí se chlubit sekera před tím, kdo jí seká?
Asyrský král, o němž hovoří prorok Izaiáš, je Sargon II. (722-705 př. Kr.). Prorok připouští, že Asýrie je nástrojem Božího hněvu, avšak asyrský král to nerozpoznává. Chlubí se úspěchy své silné ruky a své vlastní moudrosti. Proto mu nevyjdou všechny jeho plány. Jeruzalém se mu nepodaří dobýt. Izaiáš zde vystupuje jako vykladač politických a vojenských událostí. Neobjasňuje však politickou diplomacii a vojenskou taktiku, nýbrž mluví ve jménu Pána, Hospodina zástupů.

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Toto praví Hospodin: "Běda Assurovi, metle mé zlosti a holi, která je v mé ruce, (je to) můj hněv! Na bezbožný národ ho posílám, proti národu, na který se hněvám, poroučím mu jít, aby naloupil lup, aby ukořistil kořist a zdeptal ho jako bláto na ulici. (Assur) však tak nesoudí, jeho srdce tak nesmýšlí, ale zkázu má ve své mysli, mnoho národů chce zničit." (Asyrský král) totiž řekl: "Dokázal jsem to svou silnou rukou, svou moudrostí, neboť jsem chytrý; zrušil jsem hranice národů, jejich poklady uloupil a jako všemocný jsem svrhl ty, kdo sídlili na výšinách. Jak hnízdo našla má ruka poklady národů; jako se sbírají opuštěná vejce, tak jsem zabral celou zemi a nikdo nemohl hnout křídlem ani otevřít ústa a pípnout." Smí se chlubit sekera před tím, kdo jí seká? Smí se honosit pila před tím, kdo ji tahá? Jako by hůl mohla mávat tím, kdo ji zdvihá, jako by prut mohl zdvihnout toho, kdo není dřevem! Proto pošle Pán, Hospodin zástupů, na jeho vykrmené (vojáky) úbytě, oheň vzplane požárem pod jeho slávou.Text žalmu:
Žl 94,5-6.7-8.9-10.14-15

Odp.: Hospodin nezavrhne svůj národ.
Hospodine, šlapou po tvém lidu
- a tvé dědictví trýzní.
- Vdovy a přistěhovalce vraždí,
- sirotky zabíjejí.
Odp.
Říkají: "Hospodin nevidí,
- nevšímá si toho Bůh Jakubův."
- Dejte pozor, pošetilci z lidu,
- nerozumní, kdy dostanete rozum?
Odp.
Že by neslyšel, kdo vsadil ucho?
- Že by neviděl, kdo utvořil oko?
- Že by nepotrestal, kdo vychovává národy,
- kdo učí lid moudrosti?
Odp.
Neboť nezavrhne Hospodin svůj národ
- a své dědictví neopustí.
- Ale právo se vrátí ke spravedlnosti,
- následovat ji budou všichni upřímného srdce.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 11,25-27

Skryl jsi tyto věci před moudrými a odhalil jsi je maličkým.
Znovu a znovu Ježíš naráží na nepochopení, a to především u vzdělaných znalců Zákona. Jeho poselství přijímali především lidé již zcela odkázaní na druhé - a tím i na Boha. Jejich otevřenost je důvodem pro Ježíšův chvalozpěv na Otce, ke kterému má on a právě on svůj jedinečný a neopakovatelný vztah synovství.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš se ujal slova a řekl: "Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým; ano, Otče, tak se ti zalíbilo. Všechno je mi dáno od mého Otce. A nikdo nezná Syna, jenom Otec, ani Otce nezná nikdo, jenom Syn a ten, komu to chce Syn zjevit."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015