Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 3. června 2023, 08:53


Následující měsíc » « Předchozí měsícledna 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 27. ledna, 2022
Svátek má:  Ingrid

Liturgický svátek:  Památka sv. Anděly Merici, panny [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Sam 7,18-19.24-29
Žl 132,1-2.3-5.11.12.13-14
-
Mk 4,21-25

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 27. ledna, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 3. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Anděly Merici, panny [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Sam 7,18-19.24-29

Kdo jsem já, Pane, Hospodine, a co je můj dům?
Davidova modlitba na nás působí především svou pokorou. Na vrcholu moci pohlíží král na svoji vládu a netušené možnosti, které se již nyní otevírají izraelskému národu, jemuž vládne, a v budoucnosti celé Davidově dynastii, "domu". Přesto se David ptá Hospodina s bázní: "Kdo jsem já, Pane, Hospodine, a co je můj dům, žes mě přivedl až sem?" Panovník tedy není oslepen vlastní mocí natolik, že by neviděl za vším, čeho dosáhl, Boží přispění a pomoc. Jedině tak se osměluje žádat Hospodina o věčné požehnání svému domu.

Čtení z druhé knihy Samuelovy.
Když promluvil Nátan k Davidovi, král vešel do stánku a před Hospodinem mluvil toto: "Kdo jsem já, Pane, Hospodine, a co je můj dům, žes mě přivedl až sem? To se ti však zdálo ještě málo, Pane, Hospodine, a proto jsi své sliby rozšířil i na dům svého služebníka do daleké budoucnosti a dáváš to poznat člověku, Pane, Hospodine! Ustanovil jsi pro sebe svůj lid, Izraele, jako svůj lid navěky, a ty, Hospodine, stal ses jeho Bohem. A nyní, Hospodine, Bože, splň slib, který jsi dal svému služebníku a jeho domu navěky, a jednej podle toho, co jsi řekl: Tehdy se tvé jméno zvelebí navěky a řekne se: Hospodin zástupů je Bohem nad Izraelem! Dům tvého služebníka Davida ať potrvá pevně před tebou! Vždyť ty, Hospodine zástupů, Bože Izraele, dal jsi svému služebníku toto zjevení: Vystavím ti dům. Proto se tvůj služebník osmělil obrátit k tobě s touto modlitbou. Ano, Pane, Hospodine, ty jsi Bůh a tvoje slova jsou pravdivá; ty jsi slíbil tak mnoho dobrého svému služebníku! Nuže, začni žehnat domu svého služebníka, aby trval před tebou navěky, vždyť ty, Pane, Hospodine, jsi to slíbil a pro tvé požehnání bude dům tvého služebníka požehnán navěky!"Text žalmu:
Žl 132,1-2.3-5.11.12.13-14

Odp.: Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.
Pamatuj, Hospodine, na Davida,
- na veškerou jeho starostlivost,
- jak přísahal Hospodinu,
- sliboval Mocnému Jakubovu:
Odp.
"Nevkročím do svého obytného domu,
- nevstoupím na své připravené lůžko,
- nepopřeji spánku svým očím,
- svým víčkům odpočinku,
- dokud nenaleznu místo pro Hospodina,
- příbytek Mocnému Jakubovu."
Odp.
Přísahal Hospodin Davidovi
- s věrností, kterou neporuší:
- "Potomka z tvého rodu
- dosadím na tvůj trůn.
Odp.
Budou-li tvoji synové dbát na mou smlouvu,
- na mé příkazy, kterým je naučím,
- též jejich synové navěky
- budou sedět na tvém trůně!"
Odp.
Neboť Hospodin si vyvolil Sión,
- přál si ho mít za své sídlo:
- "To je můj příbytek navěky,
- zde budu sídlit, ten jsem si zvolil."
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 4,21-25

Svítilna se přináší, aby byla dána na podstavec. Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám.
Jestliže Bůh "skryl" zvěst evangelia, tajemství Božího království, do obce Ježíšových učedníků, pak jen proto, že chce, aby se v této obci zaskvělo před světem jakožto radostná zvěst. A proto se projevuje jako věrný správce pouze ten, kdo se jím nechá obdarovat a předává je dále. Na naší štědrosti pak záleží, kolik z Boží štědrosti sami přijmeme.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš řekl zástupům: "Přináší se snad svítilna, aby byla dána pod nádobu nebo pod postel, a ne na podstavec? Nic totiž není skryté, aby se to neprojevilo, a nic není utajené, aby to nevyšlo najevo. Kdo má uši k slyšení, slyš!" Dále jim řekl: "Dávejte pozor na to, co slyšíte! Jakou mírou měříte, takovou se naměří vám, a ještě vám bude přidáno. Neboť kdo má, tomu bude dáno, a kdo nemá, tomu bude vzato i to, co má."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015