Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 24. květen 2022, 07:17


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2022
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2022


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 22. leden, 2022
Svátek má:  Slavomír

Liturgický svátek:  Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27
Žl 80,2-3.5-7
-
Mk 3,20-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 22. leden, 2022

Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Sam 1,1-4.11-12.19.23-27

Jak padli ti hrdinové uprostřed boje!
Král David je podle prastaré tradice autorem většiny ze 150 starozákonních žalmů. Dnešní kritické zkoumání žalmů většinu z nich zařazuje do doby o několik století pozdější, než by mohl psát sám David. Bible však spojuje Davida s básnickým nadáním i jinde než v samotné knize žalmů. Svědčí o tom také žalozpěv, který vytryskl z Davidova srdce, když se dověděl o válečné porážce a smrti Saula a jeho syna Jonatana.

Začátek druhé knihy Samuelovy.
Když se vrátil David od porážky Amalečanů, zůstal dva dny v Siklagu. Třetího dne přišel člověk ze Saulova tábora; měl roztržené šaty a na hlavě prach. Když přišel k Davidovi, padl tváří na zem a poklonil se. David mu řekl: "Odkud přicházíš?" On mu odpověděl: "Zachránil jsem se z izraelského tábora." David se ho zeptal: "Co se stalo? Prosím tě, pověz mi to!" On odpověděl: "Lid utekl z bitvy, mnoho z lidu padlo, i Saul i jeho syn Jonatan jsou mrtvi." David se chopil svých šatů a roztrhl je, a také všichni muži, kteří byli s ním. Naříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula, pro jeho syna Jonatana, pro Hospodinův lid a pro izraelský dům, protože padli mečem. A David řekl: "Izraeli, (tvá) sláva (leží) na tvých výšinách probodnuta! Jak padli ti hrdinové! Saul a Jonatan, milí a půvabní, v žití ani ve smrti nebyli rozloučeni, byli rychlejší než orli, udatnější než lvi! Izraelské dcery, plačte nad Saulem, který vás skvostně odíval purpurem, na šat vám připínal zlaté ozdoby! Jak padli ti hrdinové uprostřed boje! Jonatane, pro tvou smrt mám žal, je mi úzko pro tebe, můj bratře Jonatane! Byls mi tak drahý! Tvoje láska mi byla vzácnější než láska žen! Jak padli ti hrdinové, zahynuli praví bojovníci!"Text žalmu:
Žl 80,2-3.5-7

Odp.: Bože, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
Slyš, Izraelův pastýři,
- který vodíš Josefa jak ovce.
- Skvěj se září, ty, který trůníš nad cheruby,
- před Efraimem, Benjamínem a Manassem,
- probuď svou sílu
- a přijď nás zachránit!
Odp.
Bože zástupů, jak dlouho budeš dýmat hněvem,
- když se modlí tvůj lid?
- Nasytils jej chlebem slz
- a slzami jsi ho napojil vrchovatě.
- Dopouštíš, že se kvůli nám sousedé sváří
- a naši nepřátelé se nám posmívají.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 3,20-21

Jeho příbuzní říkali, že se pomátl na rozumu.
V kontrastu k žízni zástupu se Ježíš u svých nejbližších setkává s odmítavým nepochopením. Člověk, který se kvůli službě zříká části sebe samotného a práva uspokojovat své potřeby (nemohli se ani najíst), je buď blázen, nebo člověk Bohem naplněný a poslaný. Obojí druh lidí ruší z poklidu běžného života - je třeba se jich tedy zmocnit (příběh pokračuje v Mk 3,31 - viz příští úterý).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš vešel do jednoho domu, znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015