Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 22. duben 2021, 22:06


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2019
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 23. červen, 2019
Svátek má:  Zdeňka

Liturgický svátek:  Sv. Josef Cafasso
Liturgické období:  Mezidobí, 12. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Zach 12,10-11
Žl 63,2.3-4.5-6.8-9
Gal 3,26-29
Lk 9,18-24

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 23. červen, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 12. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Josef Cafasso
Text 1.čtení:
Zach 12,10-11

Budou hledět na toho, kterého probodli.
Na - zde nevyslovenou - kajícnost odpovídá Bůh odpuštěním. Vše se může uskutečnit jen díky nepojmenované trpící postavě, v níž, podobně jako v Izaiášových písních o Božím služebníku, viděli křesťané od prvních dob předobraz postavy Ježíšovy.

Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Toto praví Hospodin: "Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha milosti a prosby o slitování, budou hledět na mne. Budou naříkat nad tím, které probodli, jako se naříká nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným synem. V onen den bude v Jeruzalémě veliký nářek, jako se naříká v Hadad-Rimmonu na megiddské pláni."Text žalmu:
Žl 63,2.3-4.5-6.8-9

Odp.: Má duše po tobě žízní, pane, můj Bože!
Bože, ty jsi můj Bůh,
- snažně tě hledám,
- má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
- jak vyprahlá, žíznívá, bezvodá země.
Odp.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
- abych viděl tvou moc a slávu.
- Vždyť tvá milost je lepší než život,
- mé rty tě budou chválit.
Odp.
Tak tě budu velebit ve svém životě,
- v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
- Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,
- plesajícími rty zajásají ústa.
Odp.
Neboť stal ses mým pomocníkem
- a ve stínu tvých křídel jásám.
- Má duše lne k tobě,
- tvá pravice mě podpírá.
Odp.Text 2.čtení:
Gal 3,26-29

Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista.
Křest je pro Pavla zásadní změnou, která mění životní roli člověka. To je zobrazeno "oblečením v Krista". Je lhostejné, kým byl kdo předtím - ani pokřtění Židé netvoří nějakou vrstvu lepších křesťanů, než jsou ti, kdo byli původně pohany, jak se někteří v Galatech domnívali.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Bratři! Vy všichni jste totiž Boží děti skrze víru v Krista Ježíše, vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. A když patříte Kristu, jste tedy Abrahámovo potomstvo a dědici podle zaslíbení.Text evangelia:
Lk 9,18-24

Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět.
Rozhovor vede k proklamaci Ježíše jakožto Mesiáše. Ta je ale v době Ježíšova veřejného působení určena jen okruhu učedníků. Světu bude hlásán veřejně až Mesiáš nezaměnitelný s politickým vítězem, tedy ukřižovaný a vzkříšený. Druhá část úryvku se obrací na všechny Ježíšovy následovníky a je ryzím prorockým slovem.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: "Za koho mě lidé pokládají?" Odpověděli: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní (myslí), že vstal jeden z dávných proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr odpověděl: "Za Božího Mesiáše!" On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015