Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 23. duben 2021, 12:58


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Středa, 31. červenec, 2019
Svátek má:  Ignác

Liturgický svátek:  Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Ex 34,29-35
Žl 99,5.6.7.9
-
Mt 13,44-46

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Středa, 31. červenec, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 17. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze [Závazná památka]
Text 1.čtení:
Ex 34,29-35

Viděli Mojžíšovu tvář a báli se k němu přistoupit.
Různá náboženství znají používání masky. Kněz má jako představitel božstva pomocí převleku zpřístupnit lidem kontakt s božstvem. Mojžíš si odkrývá tvář při setkání s Bohem, aby ji pak nosil zahalenou. Mojžíš zjevuje Boha slovy, která mu Bůh přikázal, a září své vlastní tváře. Ale Bůh se znovu skrývá, aby naznačil svou neproniknutelnost, když si Mojžíš zahaluje tvář.

Čtení z druhé knihy Mojžíšovy.
Když Mojžíš sestupoval s hory Sinaj, měl dvě desky svědectví v ruce. Při sestupu s hory nevěděl, že pleť jeho tváře září od rozhovoru s Hospodinem. Árón a všichni synové Izraele viděli Mojžíše, jak září pleť jeho tváře, a báli se k němu přistoupit. Teprve až je Mojžíš zavolal, obrátil se k němu Árón se všemi náčelníky (izraelského) společenství a Mojžíš s nimi mluvil. Po nich přistoupili všichni synové Izraele a on jim přikázal vše, o čem s ním Hospodin na hoře Sinaj rozmlouval. Když s nimi Mojžíš přestal hovořit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj až do svého odchodu; pak vycházel, aby mluvil k synům Izraele, co mu bylo přikázáno. Synové Izraele viděli Mojžíšovu tvář, jak zářila její pleť; potom si Mojžíš dával na tvář závoj až do chvíle, kdy přicházel, aby mluvil s Hospodinem.Text žalmu:
Žl 99,5.6.7.9

Odp.: Svatý jsi, Hospodine, náš Bože!
Oslavujte Hospodina, našeho Boha,
- klaňte se u podnože jeho nohou,
- neboť je svatá.
Odp.
Mojžíš a Árón jsou mezi jeho kněžími
- a Samuel mezi těmi, kdo vzývali jeho jméno:
- vzývali Hospodina, a on je vyslýchal.
Odp.
Mluvíval k nim v oblačném sloupu,
- slýchali jeho příkazy,
- zákon, který jim dal.
Odp.
Oslavujte Hospodina, našeho Boha,
- klaňte se na jeho svaté hoře,
- neboť svatý je Hospodin, náš Bůh!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 13,44-46

Prodá všechno, co má, a to pole koupí.
Pro nebeské království se nestačí rozhodnout jen ze strachu před "pláčem a skřípěním zubů" (Mt 13,42). Je třeba v něm vidět něco ohromně cenného a úchvatného, za co stojí s radostí (!) dát celý svůj život. Nemusíme však čekat, až náhodou najdeme poklad království. Máme jej také hledat jako obchodník vzácnou perlu.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl zástupům: "Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí. Nebeské království je také podobné obchodníku, který hledá vzácné perly. A když najde jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má, a koupí ji."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015