Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 15. duben 2021, 01:59


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pátek, 5. červen, 2020
Svátek má:  Dobroslav

Liturgický svátek:  Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:       červená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Tim 3,10-17
Žl 119,157.160.161.165.166.168
-
Mk 12,35-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pátek, 5. červen, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:  červená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka [Závazná památka]
Text 1.čtení:
2 Tim 3,10-17

Kdo chtějí zbožně žít v Kristu, budou pronásledováni.
Prvotní církev čerpala svoji víru z bezprostředního vztahu se zmrtvýchvstalým Kristem. Navíc však měla v ruce spisy Starého zákona, "svatá Písma", v nichž ověřovala hodnotu svého jedinečného setkání s Kristem a jež nadále používala "k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti". Díky tomuto postojí nejstarších křesťanů se dnes i nám zprostředkuje to nejlepší z duchovního dědictví starého Izraele. A společně s prvními křesťanskými generacemi konfrontujeme poselství Starého zákona s živou vírou v Krista.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Tys byl se mnou, když jsem učil, (víš,) jak jsem žil, jakými úmysly (jsem se dával vést), jaká byla moje víra, shovívavost, láska a trpělivost; (byl jsi při tom,) když jsem byl pronásledován a trpěl v Antiochii, v Ikóniu i v Lystře. Jaká pronásledování jsem přestál a ze všech mě Pán vysvobodil! Tak i všichni, kdo chtějí zbožně žít v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Ale s lidmi špatnými a s podvodníky to bude horší a horší: jsou to svedení svůdci. Ty se však drž toho, čemu ses naučil a co jsi přijal jako jisté. Víš přece, od koho ses tomu naučil! Od dětství znáš svatá Písma; ta tě mohou naučit moudrosti, (abys dosáhl) spásy vírou v Krista Ježíše. Všechno, co je v nich napsáno, je vdechnuto Bohem a hodí se k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo.Text žalmu:
Žl 119,157.160.161.165.166.168

Odp.: Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon, Hospodine!
Mnozí mě stíhají a tísní,
- od tvých přikázání neustoupím.
Odp.
Základem tvého slova je stálost,
- věčná jsou všechna tvá spravedlivá rozhodnutí.
Odp.
Knížata mě stíhají bez důvodu,
- mé srdce však má úctu k tvým slovům.
Odp.
Hojný pokoj těm, kdo milují tvůj zákon,
- nic zlého je nemůže potkat.
Odp.
Očekávám tvou pomoc, Hospodine,
- a plním tvé předpisy.
Odp.
Střežím tvá nařízení a přikázání,
- neboť před tebou jsou všechny mé cesty.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 12,35-37

Jak mohou tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův?
Toto tvrzení bylo sice dobře biblicky podložené, ale Ježíšovo okolí ho spojovalo s příliš úzkými představami a očekáváními (obnovení Davidova království). Proto je pro Marka důležitější a plnější titul Boží Syn. Kdo zůstane ve starých schématech, Mesiáše nepochopí.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš učil v chrámě, řekl: "Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův? Vždyť sám David pravil v Duchu svatém: `Řekl Hospodin mému Pánu: Zasedni po mé pravici, dokud ti nepoložím tvé nepřátele pod nohy.' Sám David ho nazývá Pánem, jak tedy může být jeho synem?" A lidé ve velkém počtu mu rádi naslouchali.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015