Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 18. duben 2021, 16:18


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2018
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 10. červenec, 2018
Svátek má:  Libuše

Liturgický svátek:  Sv. Amálie (Libuše)
Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Oz 8,4-7.11-13
Žl 115,3-4.5-6.7ab+8.9-10
-
Mt 9,32-38

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 10. červenec, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 14. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Amálie (Libuše)
Text 1.čtení:
Oz 8,4-7.11-13

Budou rozsévat vítr a sklidí bouři.
Král Jorobeam I. (931-910 př. Kr.), který vládl jako první v království Severního Izraele, odštěpeném od jižního Judska, dal zhotovit dvě pozlacené sochy býčků, představující obrazy Hospodina, Boha Izraele, nebo jeho trůnu. Lidová zbožnost v nich uctívala samotného Boha, avšak prorok se ohrazuje: "Není to Bůh." Lid se tak dopouští hříchu proti Hospodinu a činí zároveň krok zpět - je to návrat do Egypta.

Čtení z knihy proroka Ozeáše.
Toto praví Hospodin: "(Izraelité) ustanovili si krále, ale beze mne, dosadili si úředníky, (které) neznám; ze svého stříbra a zlata si udělali modly k své (vlastní) zkáze. Tvé tele je zavrženo, Samaří, proti Samařanům se vznítil můj hněv. Jak dlouho nemohou být očištěni? Neboť i to (tele) vzniklo v Izraeli, zhotovil ho řemeslník, není to Bůh, v jiskry se promění samařské tele. Budou rozsévat vítr a sklidí bouři. (Zrno) nevyžene v stéblo, vzroste, ale nevydá mouku, a i kdyby byla, zhltnou ji cizáci. Když Efraim rozmnožil oltáře na (odpykání) hříchů, staly se mu oltáři k hříchům. Napsal jsem mu mnoho zákonů, jsou pokládány za cizácké. Milují žertvy, obětují maso a pojídají (ho), ale Hospodin v něm nemá zalíbení. Nyní si vzpomene na jejich nepravost a potrestá jejich hříchy: vrátí se do Egypta!"Text žalmu:
Žl 115,3-4.5-6.7ab+8.9-10

Odp.: Izraelův dům doufá v Hospodina.
Nebo: Aleluja. Bůh náš je na nebesích,
- učinil všechno, co chtěl.
- Modly pohanů jsou stříbro a zlato,
- dílo lidských rukou.
Odp.
Mají ústa, ale nemluví,
- mají oči, ale nevidí.
- Mají uši, ale neslyší,
- mají nos, ale nečichají.
Odp.
Mají ruce, ale nehmatají,
- mají nohy, ale nechodí.
- Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují,
- každý, kdo v ně doufá.
Odp.
Izraelův dům doufá v Hospodina,
- je jim pomocníkem a štítem.
- Árónův dům doufá v Hospodina,
- je jim pomocníkem a štítem.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 9,32-38

Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.
Takto je uzavřen jakýsi souhrn Ježíšovy služby a jeho zvěstování Božího království: Ježíšův pohled plný lítosti plodí výzvu k prosebné modlitbě za služebníky a udává základní tón celé 10. kapitoly (řeč o formaci služebníků).

Slova svatého evangelia podle Matouše.
K Ježíšovi přivedli němého člověka, posedlého zlým duchem. Jakmile byl zlý duch vyhnán, němý začal mluvit. Lidé nad tím žasli a říkali: "Něco takového se dosud v izraelském národě nestalo!" Ale farizeové tvrdili: "Zlé duchy vyhání s pomocí vládce zlých duchů." Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez pastýře. Tu řekl svým učedníkům: "Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015