Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 28. únor 2021, 13:32


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 16. červen, 2018
Svátek má:  Zbyněk

Liturgický svátek:  Sv. Benon (Zbyněk)
Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 19,19-21
Žl 16,1-2a+5.7-8.9-10
-
Mt 5,33-37

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 16. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Benon (Zbyněk)
Text 1.čtení:
1 Král 19,19-21

Elizeus vstal a šel za Eliášem.
Na Boží příkaz ustanovil Mojžíš svého nástupce Jozua (Nm 27,22.23.) a podobně Eliáš nalezl svého pokračovatele Elizea. Přehození pláště bylo znamením pověření. Elizeus žil původně jako zemědělec, který vlastnil dobytek a měl své služebníky. Jeho odchod za Eliášem byl skutečně radikální, jak o tom svědčí hostina na rozloučenou. Ježíš ještě více vystupňoval pro své učedníky požadavek následování - na rozdíl od Elizea se nemají ani loučit se svojí rodinou (Lk 9,61.62).

Čtení z první knihy Královské.
Když Eliáš odešel z hory, nalezl Elizea, syna Šafatova, jak právě oral. Měl před sebou dvanáct spřežení, on sám byl při dvanáctém. Eliáš šel kolem něho a hodil na něj svůj plášť. Elizeus opustil býky, běžel za Eliášem a řekl: "Prosím, ať mohou políbit svého otce a svou matku a pak půjdu za tebou." Eliáš odpověděl: "Jdi a vrať se; co jsem ti měl učinit, to jsem udělal." Elizeus se tedy od něho vrátil, vzal spřežení býků, zabil je, na jejich jařmu uvařil maso a dal ho lidem k jídlu. Pak vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.Text žalmu:
Žl 16,1-2a+5.7-8.9-10

Odp.: Ty jsi, Bože, mým dědičným podílem.
Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
- Pravím Hospodinu: "Ty jsi můj Pán."
- Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem i mou číší,
- ty mně zachováváš můj úděl.
Odp.
Velebím Hospodina, že mi byl rádcem,
- k tomu mě i za nocí vybízí mé nitro.
- Hospodina mám neustále na zřeteli,
- nezakolísám, když je mi po pravici.
Odp.
Proto se raduje mé srdce, má duše plesá,
- i mé tělo bydlí v bezpečí,
- neboť nezanecháš mou duši v podsvětí,
- nedopustíš, aby tvůj svatý spatřil porušení.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 5,33-37

Já vám říkám: Vůbec nepřísahejte!
Zákaz křivé přísahy, jenž měl sloužit životu v pravdě, je naplněn (a tím překonán) tím, že učedník, který bere vážně Boží touhu po lidské pravdivosti, se rozhodne být hodnověrný nejen při slavnostní přísaze, ale vždy a za každých okolností.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům: `Nebudeš přísahat křivě, ale splníš Pánu své přísahy.' Ale já vám říkám: Vůbec nepřísahejte: ani při nebi, protože je to Boží trůn, ani při zemi, protože je to podnož jeho nohou, ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; ani při své hlavě nepřísahej, protože ani jediný vlas nemůžeš udělat světlým nebo tmavým. Ale vaše řeč ať je: ano, ano - ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015