Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 7. březen 2021, 20:03


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 6. červen, 2020
Svátek má:  Norbert

Liturgický svátek:  Památka sv. Norberta, biskupa [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Tim 4,1-8
Žl 71,8-9.14-15ab.16-17.22
-
Mk 12,38-44

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 6. červen, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Norberta, biskupa [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Tim 4,1-8

Pracuj jako hlasatel evangelia. Já totiž mám už prolít v oběť svou krev a Pán mi předá věnec spravedlnosti.
V naší době může každý šířit na "trhu idejí" nejrozmanitější náboženské i světonázorové představy a názory. Je to pochopitelná snaha o rozmanitost a pluralitu, nebo již přišla doba, "kdy lidé nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, aby mohli slyšet, co příjemně šimrá v uších"? Povinnosti hledat pravdu nebyl nikdo nikdy zbaven, v tom není ani naše doba ničím výjimečná.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Zapřísahám tě před Bohem a před Kristem Ježíšem, který bude soudit živé i mrtvé, (zapřísahám tě) při jeho slavném příchodu a království:
Hlásej slovo! Přicházej s ním, ať je to vhod či nevhod, usvědčuj, zakazuj, povzbuzuj s všestrannou trpělivostí a znalostí nauky. Přijde totiž doba, kdy (lidé) nesnesou zdravé učení, nýbrž si podle vlastních choutek nahromadí učitele, kteří šimrají jejich uši; odvrátí sluch od pravdy a obrátí se k bájím. Ty však buď ve všem rozvážný, vytrvalý ve zkouškách, pracuj jako hlasatel evangelia, dobře konej svoji službu. Já totiž mám už prolít v oběť svou krev, chvíle, kdy mám odejít, je tady. Dobrý boj jsem bojoval, svůj běh jsem skončil, víru jsem uchoval. Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti, který mi v onen den předá Pán, spravedlivý soudce. A nejen mně; stejně tak i všem, kdo s láskou čekají na jeho příchod.Text žalmu:
Žl 71,8-9.14-15ab.16-17.22

Odp.: Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti, Pane.
Má ústa oplývala tvou chválou,
- po celý den pěla tvou slávu.
- Nezavrhuj mě v čas stáří,
- neopouštěj mě, až ochabnou síly!
Odp.
Já však budu stále doufat,
- všude šířit tvoji chválu.
- Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti,
- po celý den budu vyprávět o tvé pomoci.
Odp.
Opěvovat budu tvou moc, Bože,
- Hospodine, budu hlásat jedině tvou spravedlnost.
- Bože, učils mě od mého mládí,
- až dosud hlásám tvé podivuhodné činy.
Odp.
I já budu na harfě chválit tvou věrnost, Bože,
- budu tě opěvovat na citeře, tebe, Svatý Izraele!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 12,38-44

Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.
Stává se tak protikladem k některým na odiv se stavějícím znalcům Zákona a pro učedníky vzorem darování všeho. Pokud má být oběť Bohu milá, musí být výrazem darování života, ovocem a znamením darující se lásky. Tím se již otevírá cesta k řeči o dovršení (Mk 13) a k pašijím.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš učil (zástupy), řekl: "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod záminkou dlouhých modliteb. Ty stihne tím přísnější soud." Potom se posadil proti chrámové pokladnici a díval se, jak lidé dávají do pokladnice peníze. Mnoho boháčů dávalo mnoho. Přišla také jedna chudá vdova a dala dvě drobné mince, asi tolik jako pár halířů. Zavolal své učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám: Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. Všichni totiž tam dali ze svého nadbytku, ona však dala ze svého nedostatku. Dala všechno, co měla, celé své živobytí."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015