Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Sobota, 6. březen 2021, 19:23


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2019
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 22. červen, 2019
Svátek má:  Pavla

Liturgický svátek:  Památka sv. Paulina Nolánského, biskupa; Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Kor 12,1-10
Žl 34,8-9.10-11.12+15
-
Mt 6,24-34

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 22. červen, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 11. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Paulina Nolánského, biskupa; Sv. Jana Fishera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
2 Kor 12,1-10

Rád se budu chlubit spíše svými slabostmi.
Pavel neprožil pouze námahy a utrpení ale také mimořádné projevy Boží milosti, z nichž čerpal sílu. On, stejně jako mnoho jiných, měl náboženské zkušenosti, které vybočují z rámce každodennosti. Tyto zážitky se však pro něj nestávají důvodem pýchy a pocitu nadřazenosti nad ostatními. Naopak, sám Bůh mu pomáhá tím, že mu nechá v těle "osten", který mu připomíná jeho slabost.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Když už to chlubení musí být - ač to není k ničemu - přejdu k viděním a zjevením od Pána. Znám jednoho křesťana, který byl před čtrnácti lety uchvácen až do třetího nebe. Nevím, zdali byl v těle, nevím, zdali byl mimo tělo. To ví Bůh. A vím o tom člověku, že byl uchvácen do ráje - zdali byl v těle, či mimo tělo, to nevím, to ví Bůh - a že uslyšel slova nevyslovitelná, která člověk nesmí vyřknout. Tímto člověkem se budu chlubit; sebou se však chlubit nebudu, leda svými slabostmi. Kdybych se totiž chtěl pochlubit, nebudu nerozumný, protože budu mluvit pravdu. Ale nechám toho, aby mě někdo nepokládal za něco více, než co vidí, že jsem, anebo než co o mně slyší. Abych se pro vznešenost těch zjevení nepyšnil, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, aby mě bil (do tváře). To proto, aby se mně nezmocňovala pýcha. Kvůli tomu jsem třikrát prosil Pána, aby mě toho zbavil. Ale on mi řekl: "Stačí ti moje milost, protože síla se tím zřejměji projeví ve slabosti." Velmi rád se tedy budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně spočinula Kristova moc. Proto s radostí přijímám slabosti, příkoří, nouzi, pronásledování a úzkosti (a snáším to) pro Krista. Neboť když jsem slabý, právě tehdy jsem silný.Text žalmu:
Žl 34,8-9.10-11.12+15

Odp.: Okuste a vizte, jak je hospodin dobrý.
Jak ochránce se utábořil Hospodinův anděl
- kolem těch, kdo Hospodina ctí, a vysvobodil je.
- Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý,
- blaze člověku, který se k němu utíká.
Odp.
Bojte se Hospodina, jeho svatí!
- Těm, kdo se ho bojí, nic nechybí.
- Mocní strádají a hynou hlady,
- nic nechybí těm, kdo hledají Hospodina.
Odp.
Pojďte, synové, a slyšte mě,
- naučím vás bát se Hospodina.
- Chraň se zlého a čiň dobré,
- hledej pokoj a usiluj o něj!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 6,24-34

Nedělejte si starosti o zítřek.
To je uskutečnitelné jen pro člověka s čistým pohledem na stvoření, schopného vnímat, že stvoření vychází z ruky toho, který sám je dárcem života. Počítat s jeho péčí o náš život má učedníky uschopnit plně se dnes všemi silami věnovat hledání jeho království a spravedlnosti, tj. životu z vědomí Boží vlády v Ježíši přítomné uprostřed nás a z ochoty v tomto životě hledat a do důsledku přijmout jeho vůli.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto vám říkám: Nedělejte si starosti o svůj život, co budete jíst, ani o své tělo, do čeho se budete oblékat. Což není život víc než jídlo a tělo víc než šaty? Podívejte se na ptáky: Nesejí ani nežnou ani neshromažďují do stodol, a váš nebeský Otec je živí. Copak nejste o mnoho cennější než oni? Kdo z vás si může svou starostlivostí prodloužit život o jedinou chvilku? A proč si děláte starosti o svoje oblečení? Pozorujte polní lilie, jak rostou: nelopotí se, nepředou - a říkám vám: Ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oblečen jako jedna z nich! Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která dnes je, a zítra se hodí do pece, čím spíše vás, malověrní! Nedělejte si proto starosti a neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno. Nedělejte si proto starosti o zítřek, vždyť zítřek bude mít své vlastní starosti. Každý den má dost svého trápení."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015