Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 22. duben 2021, 21:50


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 12. červen, 2018
Svátek má:  Antonie

Liturgický svátek:  Sv. Jan z Fakunda
Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 17,7-16
Žl 4 2-3.4-5.7-8
-
Mt 5,13-16

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 12. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Jan z Fakunda
Text 1.čtení:
1 Král 17,7-16

Z hrnce se mouka nevyprázdnila podle Hospodinova slova, které promluvil skrze Eliáše.
Hospodin neprojevuje svoji moc pouze pomocí samotnému Eliášovi, nýbrž chce zasáhnout také ve prospěch neznámé vdovy a jejího syna v sidónské Sareptě. Ježíš uvádí právě tuto pohanskou ženu společně se syrským Námanem (jeho příběh viz 2 Král 4,1-7) jako příklad víry oproti nevěře ve vyvoleném Božím lidu: "Mnoho vdov bylo v Izraeli za dnů Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel veliký hlad. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k oné vdově do Sarepty v zemi sidónské" (Lk 4,25.26).

Čtení z první knihy Královské.
Za nějakou dobu vyschl potok (kde se Eliáš skrýval), poněvadž v zemi nepršelo. Tu se k němu ozvalo Hospodinovo slovo: "Vstaň a jdi do sidónské Sarepty a usaď se tam. Neboť jsem poručil jedné vdově, aby tě živila." Vstal tedy a šel do Sarepty. Přišel k bráně města, a hle - jedna vdova tam právě sbírala dříví. Zavolal ji a řekl: "Prosím, dej mi trochu vody v nádobě, abych se napil." Když mu pro ni šla, zavolal na ni: "Vezmi s sebou také kousek chleba!" Ona odpověděla: "Jako že je živ Hospodin, tvůj Bůh, nemám nic upečeného, ale jen hrst mouky v hrnci a trochu oleje ve džbánu. Právě sbírám pár kousků dřeva, pak půjdu a upeču z toho sobě i svému synu. Najíme se a umřeme." Eliáš jí řekl: "Buď bez starosti, jdi a udělej, jak jsi řekla. Nejdřív z toho upeč mně malou placku a přines mi to, pak půjdeš a upečeš sobě a svému synu. Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Nevyprázdní se hrnec s moukou a neubude ze džbánu s olejem až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na zemi!" Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov a jedla ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka nevyprázdnila a ze džbánu oleje neubývalo podle Hospodinova slova, které promluvil skrze Eliáše.Text žalmu:
Žl 4 2-3.4-5.7-8

Odp.: Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
Bože, zastánce mého práva, vyslechni mě, když volám,
- tys mě v soužení vysvobodil,
- smiluj se nade mnou a slyš mou prosbu!
- Lidé, jak dlouho chcete mít nechápavé srdce?
- Proč lpíte na tom, co je marné, a proč se sháníte po lži?
Odp.
Pamatujte: Hospodin vyznamenává svého svatého;
- Hospodin vyslyší, když k němu zavolám.
- Třeste se a nehřešte,
- na svých ložích uvažujte ve svém srdci a buďte klidní!
Odp.
Mnoho lidí říká: "Kdo nám ukáže dobro?"
- Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
- Do mého srdce jsi vložil větší radost,
- než bývá z nadbytku obilí a vinného moštu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 5,13-16

Vy jste světlo světa.
Učedník, který v sobě zakusil štěstí z přicházejícího a aktivně přijatého Božího království se nemůže snažit být nenápadný, aby se např. vyhnul pronásledování a ústrkům. On prostě je (ne: má být) solí a světlem. Kdyby svoji skutečnou přirozenost zapíral, bude rozpolcen a "nehodí se k ničemu".

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015