Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 23. duben 2021, 20:21


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2017
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 26. červen, 2017
Svátek má:  Adriana

Liturgický svátek:  Sv. Jan a Pavel
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 12,1-9
Žl 33,12-13.18-19.20+22
-
Mt 7,1-5

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 26. červen, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Jan a Pavel
Text 1.čtení:
Gn 12,1-9

Abrahám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin.
S Abrámem začínají vlastní dějiny spásy, dějiny vyvoleného národa, který bude nositelem zaslíbení a od něhož se spása rozšíří na celé lidstvo. Abrám uposlechne Božího povolání, vydává se na cestu, a tak se stává modelem putování ve víře. Abrám neví, kam jde a co ho čeká. A přesto vykročí do této tmy, neptá se, nevznáší námitky. Zanechá jistotu přítomnosti a jde vstříc neznámé budoucnosti. Abrám Bohu uvěřil a nalezl v něm osvobození, radost a spásu.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Hospodin řekl Abrámovi: "Vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a ze svého otcovského domu do země, kterou ti ukážu. Udělám z tebe veliký národ a požehnám ti, oslavím tvé jméno a budeš pramenem požehnání. Požehnám těm, kdo ti budou žehnat, a prokleji ty, kdo tě budou proklínat. V tobě budou požehnána všechna pokolení země." Abrám se vydal na cestu, jak mu řekl Hospodin, a s ním šel i Lot. Když Abrám vyšel z Charánu, bylo mu sedmdesát pět let. Vzal s sebou svou ženu Sáraj, svého synovce Lota, všechen majetek, který měli, a všechnu čeleď, kterou získali v Charánu, a dali se na cestu do země Kanaán. Když přišli do země Kanaán, Abrám ji prošel až k posvátnému místu Sichemu, k doubravě More. Tehdy byli v zemi Kananejci. Hospodin se zjevil Abrámovi a řekl: "Tvému potomstvu dám tuto zemi!" (Abrám) tam vystavěl oltář Hospodinu, který se mu zjevil. Odtamtud pak vytáhl do hor na východ od Betelu a postavil tam svůj stan mezi Betelem na západě a Hajem na východě. Vystavěl tam oltář Hospodinu a vzýval jeho jméno. Táhl pak dál po zastávkách na jih.Text žalmu:
Žl 33,12-13.18-19.20+22

Odp.: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
Blaze národu, jehož Bohem je Hospodin,
- blaze lidu, který si vyvolil za svůj majetek.
- Z nebe shlíží Hospodin,
- vidí všechny smrtelníky.
Odp.
Hospodinovo oko bdí nad těmi, kdo se ho bojí,
- nad těmi, kdo doufají v jeho milost,
- aby jejich duše vyrval ze smrti,
- aby jim život zachoval za hladu.
Odp.
Naše duše vyhlíží Hospodina,
- on sám je naše pomoc a štít.
- Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,
- jak doufáme v tebe.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 7,1-5

Napřed vyndej ze svého oka trám.
Nejprve se nech uzdravit z vlastní slepoty - potom teprve budeš schopný darovat se bližnímu, kterého trápí "krátkozrakost", s láskou a citlivostí, umožnící mu tvoji službu přijmout. To je princip jednání učedníka s druhými, jímž Ježíš rozvíjí staré židovské pravidlo o "dvou mírách" a který by sám o sobě mohl vyznít poněkud obchodnicky.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? Nebo jak chceš říkat svému bratrovi: 'Dovol, ať ti vyndám z oka třísku', a sám máš ve svém oku trám! Pokrytče! Napřed vyndej ze svého oka trám, a teprve potom budeš dobře vidět, abys mohl vyndat třísku z oka svého bratra."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015