Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 23. duben 2021, 07:21


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2017
Po Út St Čt So Ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Úterý, 13. červen, 2017
Svátek má:  Antonín

Liturgický svátek:  Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Kor 1,18-22
Žl 119,129.130.131.132.133.135
-
Mt 5,13-16

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Úterý, 13. červen, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 10. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve [Závazná památka]
Text 1.čtení:
2 Kor 1,18-22

Ježíš nebyl zároveň "ano" i "ne", ale u něho je pouze "ano".
Pavel je nespravedlivě obviněn z neupřímnosti a lži vůči Korinťanům. Brání se tím, že se odvolává na věrnost Boží, která trvá navěky. Bůh je naprostá věrnost, stálost, nenechá se odradit ve svém díle jakýmikoli překážkami. Boží věrnost se naplnila v Ježíši Kristu, jeho Synu, který je "ano" ke všem Božím příslibům. I když je člověk často nevěrný, Boží "ano" v Ježíši Kristu trvá navěky.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Korinťanům.
(Bratři!) Bůh je věrný: když k vám mluvíme, neznamená to zároveň `ano' i `ne'. Vždyť přece Boží Syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás hlásali - já totiž, Silván a Timotej - nebyl zároveň `ano' i `ne', ale u něho je pouze `ano'. Všechna Boží zaslíbení (našla) v něm svoje `ano'. Proto skrze něho voláme 'amen' k Boží slávě. Bůh upevňuje nás i vás, abychom byli vždycky spojeni s Kristem: posvětil nás, vtiskl nám svou pečeť, a tak nám vložil do srdce Ducha jako záruku.Text žalmu:
Žl 119,129.130.131.132.133.135

Odp.: Ukaž, Pane, jasnou tvář svému služebníku!
Podivuhodná jsou tvá přikázání,
- proto je zachovává má duše.
Odp.
Výklad tvých slov osvěcuje,
- poučuje prosté lidi.
Odp.
Otvírám ústa a nabírám dech,
- neboť toužím po tvých předpisech.
Odp.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,
- jak činíváš těm, kdo milují tvé jméno.
Odp.
Veď mé kroky podle svého výroku,
- ať mi nevládne žádná nepravost!
Odp.
Jasnou tvář ukaž svému služebníku
- a nauč mě svým příkazům!
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 5,13-16

Vy jste světlo světa.
Učedník, který v sobě zakusil štěstí z přicházejícího a aktivně přijatého Božího království se nemůže snažit být nenápadný, aby se např. vyhnul pronásledování a ústrkům. On prostě je (ne: má být) solí a světlem. Kdyby svoji skutečnou přirozenost zapíral, bude rozpolcen a "nehodí se k ničemu".

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Vy jste sůl země. Jestliže však sůl ztratí chuť, čím bude osolena? K ničemu se už nehodí, než aby se vyhodila ven a lidé po ní šlapali. Vy jste světlo světa. Nemůže se skrýt město položené na hoře. A když se svítilna rozsvítí, nestaví se pod nádobu, ale na podstavec, takže svítí všem v domě. Tak ať vaše světlo svítí lidem, aby viděli vaše dobré skutky a velebili vašeho Otce v nebesích."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015