Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 22. duben 2021, 21:42


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 4. červen, 2018
Svátek má:  Dalibor

Liturgický svátek:  Sv. František Caracciolo
Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Petr 1,2-7
Žl 91,1-2.14-15ab.15c-16
-
Mk 12,1-12

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 4. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. František Caracciolo
Text 1.čtení:
2 Petr 1,2-7

Dal nám vzácná přislíbení, abyste měli účast na božské přirozenosti.
Druhý list, který nese v Novém zákoně jméno apoštola Petra, se prosazoval v církvi prvních století jen velmi postupně. Současná biblická věda odhalila pomocí svých metod to, co stará církev tušila: apoštol Petr nemohl být ani zprostředkovaně autorem tohoto listu, neboť rozmanité vnitřní a vnější důvody vedou k poznání, že jde pravděpodobně o nejmladší ze všech novozákonních spisů. To ovšem není na škodu, naopak: křesťanské myšlení postoupilo již o krok dále, a v listu proto najdeme například velmi krásnou formulaci o životě křesťana. Je to "účast na božské přirozenosti".

Čtení z druhého listu svatého apoštola Petra.
Milovaní! Milost vám a pokoj kéž se rozhojní poznáním Boha a Ježíše, našeho Pána. Jeho božská moc nám darovala všechno, co potřebujeme pro dosažení spásy a bohabojného života, totiž tím, že poznáváme toho, který nás povolal, (aby se projevila) jeho sláva a moc. A proto jsme od něho dostali vzácná a nesmírná přislíbení: abyste tím měli účast na božské přirozenosti, a tak unikli zkaženosti, která (ovládá) svět špatnými žádostmi. A proto se věnujte s celou horlivostí (tomu), abyste dospěli vírou k řádnému životu, řádným životem k poznání, poznáním k sebeovládání, sebeovládáním k trpělivosti, trpělivostí ke zbožnosti, zbožností k bratrské lásce a láskou bratrskou k lásce vůbec.Text žalmu:
Žl 91,1-2.14-15ab.15c-16

Odp.: Bože můj, v tebe doufám.
Kdo přebýváš v ochraně Nejvyššího,
- kdo dlíš ve stínu Všemocného,
- řekni Hospodinu: "Mé útočiště jsi a má tvrz,
- můj Bůh, v něhož doufám!"
Odp.
Vysvobodím ho, protože lne ke mně,
- ochráním ho, protože zná mé jméno.
- Vyslyším ho, až mě bude vzývat,
- budu při něm v tísni.
Odp.
Zachráním ho a oslavím,
- nasytím ho dlouhým věkem
- a ukáži mu svou spásu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 12,1-12

Chytili jediného syna, zabili ho a vyhodili ven z vinice.
Touto vinicí je jednoznačně myšlen Izrael, který Bohu odpírá očekávané plody (viz Iz 5,1nn) a ke kterému již v minulosti posílal své služebníky proroky (Jer 7,25) a nyní poslal svého Syna Ježíše. Ale ani odpor vinařů nemůže zadržet Boží dílo.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš začal mluvit (k velekněžím, učitelům Zákona a starším) v podobenstvích: "Jeden člověk vysázel vinici, obehnal ji plotem, vykopal lisovací nádrž a vystavěl strážní věž, pronajal (vinici) vinařům a vydal se na cesty. V určený čas poslal k vinařům služebníka, aby mu od vinařů vyzvedl (podíl) z výtěžku vinice. Ale oni ho popadli, zbili a poslali nazpět s prázdnou. Zase k nim poslal jiného služebníka; tomu rozbili hlavu a potupili ho. Dalšího poslal, a toho zabili. Stejně se vedlo mnoha jiným; jedny zbili, jiné zabili. Měl ještě jednoho: svého jediného syna. Toho k nim poslal naposled; myslel si: `Na mého syna budou mít ohled.' Ale vinaři si mezi sebou řekli: `To je dědic. Pojďte, zabijme ho, a dědictví bude naše!' A popadli ho, zabili, a vyhodili ven z vinice. Co udělá pán té vinice? Přijde, vinaře zahubí a vinici svěří jiným. Copak jste nečetli toto místo v Písmu: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Učinil to Pán a v našich očích je to podivuhodné'?" Hleděli se ho zmocnit, ale měli strach z lidu; poznali totiž, že tím podobenstvím mířil na ně. Nechali ho tedy a odešli.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015