Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 18. duben 2021, 05:47


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2018
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Pondělí, 16. červenec, 2018
Svátek má:  Luboš

Liturgický svátek:  Památka Panny Marie Karmelské [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Iz 1,10-17
Žl 50,8-9.16bc-17.21+23
-
Mt 10,34 - 11,1

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Pondělí, 16. červenec, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 15. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka Panny Marie Karmelské [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Iz 1,10-17

Umyjte se čistě! Odstraňte své špatné skutky pryč z mých očí!
Není to prorok Izaiáš, který napadá chrámový kult v Jeruzalémě. Jsou to ti, jejichž ruce jsou plné krve. Přicházejí do chrámu, ale jejich bohoslužba je nevěrohodná, jejich oběti jsou zbytečné. Kritika, kterou proroci nešetří jeruzalémskou chrámovou obětní praxi, chce zabránit úniku před osobní odpovědností do automaticky působícího bohoslužebného provozu. V duchu této kritiky hovořil také Ježíš: "Přinášíš-li tedy svůj dar k oltáři a tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech tam svůj dar před oltářem a jdi se napřed smířit se svým bratrem, teprve potom přijď a obětuj svůj dar" (Mt 5,23.24).

Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Slyšte Hospodinovo slovo, sodomská knížata, poslechněte příkaz našeho Boha, gomorský lide! Nač je mi množství vašich obětí? - praví Hospodin. Už mám dost žertev beranů a tuku krmných telat; v krvi býčků, beránků a kozlů nemám zalíbení. Když ke mně přicházíte, kdo to od vás žádá, abyste vyšlapávali má nádvoří? Nenoste už nicotné oběti; kadidlo je mi odporné, novoluní, soboty, shromáždění (nesnesu), nesnesu bezbožnost při svaté schůzce. Vaše novoluní a svátky nenávidím z duše, jsou mi břemenem, s únavou je snáším. Když vztahujete své ruce (k modlitbě), zakrývám své oči před vámi; když se ještě víc modlíte, ani neposlouchám. Vaše ruce jsou plné krve! Umyjte se čistě! Odstraňte své špatné skutky pryč z mých očí; přestaňte jednat zle, učte se jednat dobře: hledejte spravedlnost, přispějte utlačenému, sirotku pomozte k právu, zastaňte se vdovy!Text žalmu:
Žl 50,8-9.16bc-17.21+23

Odp.: Kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Nekárám tě pro tvé oběti,
- vždyť tvé žertvy jsou stále přede mnou.
- Nemusím brát býka z tvého chléva
- ani kozly z tvých ohrad.
Odp.
Proč odříkáváš má přikázání
- a bereš do úst mou smlouvu
- ty, který nenávidíš kázeň
- a má slova házíš za sebe?
Odp.
Takto jsi jednal, a já mám mlčet?
- Myslil jsi, že jsem jako ty?
- Usvědčím tě a řeknu ti to do očí!
- Kdo přináší oběť chvály, ten mě ctí,
- kdo žije správně, tomu ukážu Boží spásu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 10,34 - 11,1

Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč.
Ježíš (a učedníci v jeho stopách) svou zvěstí o přicházejícím Božím království působí jako rušitel zaběhlého poklidu lidí kteří svým životním postojem dávají přednost neměnnosti před Ježíšovou přítomností, vyzývající ke změně. Takoví lidé se k Ježíši nehodí, protože nemají odvahu ho následovat, již našli vlastní řešení života a nejsou ochotni přijmout Ježíše.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel rozdvojit `syna s otcem, dceru s matkou a snachu s tchyní: lidé z vlastní rodiny se s člověkem znepřátelí'. Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu." Když Ježíš skončil toto poučování svých dvanácti učedníků, šel odtamtud dál, aby učil a kázal po tamějších městech.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015