Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 4. březen 2021, 14:05


Následující měsíc » « Předchozí měsíckvěten 2016
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: květen 2016


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 29. květen, 2016
Svátek má:  Maximilián

Liturgický svátek:  Sv. Maximin
Liturgické období:  Mezidobí, 9. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

1 Král 8,41-43
Žl 117,1.2
Gal 1,1-2.6-10
Lk 7,1-10

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 29. květen, 2016

Liturgické období:  Mezidobí, 9. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Maximin
Text 1.čtení:
1 Král 8,41-43

Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho!
Tak velkoryse prosí moudrý král Šalomoun. Není to ještě prosba za všechny lidi bez rozdílu, ale za cizince, kteří kvůli Hospodinu přicházejí do Jeruzaléma.

Čtení z první knihy Královské.
Šalomoun se modlil v chrámě: "Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže přijde prosit do tohoto domu, vyslyš ho v nebi, v místě, kde přebýváš. Učiň všechno, o co tě bude cizinec prosit, aby všechny národy země poznaly tvoje jméno, aby se tě bály jako tvůj izraelský lid a aby poznaly, že byl tento dům, který jsem vystavěl, pojmenován tvým jménem."Text žalmu:
Žl 117,1.2

Odp.: Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
Nebo: Aleluja. Chvalte Hospodina, všichni lidé,
- oslavujte ho, všechny národy.
Odp.
Neboť mocně vládne nad námi jeho milosrdenství
- a Hospodinova věrnost trvá navěky.
Odp.Text 2.čtení:
Gal 1,1-2.6-10

Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristovým služebníkem.
Do Galat přinesl Pavel sám zvěst evangelia. Proto se ve svém listě tak vášnivě obrací proti těm, kdo po něm přinášeli pozměněné učení a chtěli, aby křesťané byli vázáni Mojžíšským zákonem.

Začátek listu svatého apoštola Pavla Galaťanům.
Pavel, apoštol (ustanovený) ne od lidí, ani prostřednictvím nějakého člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých, a všichni bratři, kteří jsou se mnou, galatským církevním obcím. Divím se, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké (jiné evangelium)! To vás jen jistí lidé matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo. Ale i kdybychom vám my sami nebo anděl z nebe hlásali evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buď proklet! Co jsem řekl, opakuji ještě jednou: Hlásá-li vám kdo evangelium odchylné od toho, které jste přijali, buď proklet! Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristovým služebníkem.Text evangelia:
Lk 7,1-10

Ani v Izraeli jsem nenašel takovou víru!
Tak Ježíš oceňuje víru pohanského setníka. Tato víra mu otevřela přístup k Mesiáši a jeho služebníkovi otevřela cestu k uzdravení.

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil. Starší přišli k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: "Je toho hoden, abys mu vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagogu." Ježíš šel s nimi. Když už nebyl daleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se! Neboť si nezasloužím, abys vešel do mého domu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu `jdi', a jde, a jinému `přijď', a přijde, a svému služebníkovi `udělej to', a udělá to." Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: "Říkám vám: Ani v izraelském (národě) jsem nenašel takovou víru!" Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten služebník je zdráv.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015