Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 15. duben 2021, 20:23


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 2. červen, 2018
Svátek má:  Jarmil

Liturgický svátek:  Památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       červená)
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jud 17.20b-25
Žl 63,2.3-4.5-6
-
Mk 11,27-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.
V sobotu se při večerní mši svaté mohou číst texty z následující neděle, není-li významný svátek nebo slavnost - klikněte na neděli v kalendáři.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 2. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 8. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Marcelina a Petra, mučedníků [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Jud 17.20b-25

Bůh má moc uchránit vás před pádem a uvést vás radostné a čisté před svou velebnost.
Předposlední novozákonní spis nese jméno apoštola Judy, ačkoli v něm čteme, že apoštolové mluvili k adresátům listu dříve, než tento svatopisec (v. 17). Pozoruhodná je jeho starost o ty, kteří byli svedeni z pravé cesty. Ostatní křesťané se mají snažit je zachránit. Co se však týče samotných křesťanů - sám Bůh má moc uchránit je před pádem, neboť si je chce "uvést radostné a čisté před svou velebnost".

Čtení z listu svatého apoštola Judy.
Milovaní, pamatujte na to, co vám dříve pověděli apoštolové našeho Pána Ježíše Krista. Stavte svůj život na své přesvaté víře, modlete se (ve spojení) s Duchem svatým, uchovejte se v Boží lásce a očekávejte milosrdenství našeho Pána Ježíše Krista pro věčný život. Smilujte se nad těmi, kdo kolísají, jiné zachraňte z ohně a vytáhněte je; nad jinými se však smilujte (plni) bázně, ošklivte si i šat potřísněný tělesností. Tomu, který má moc uchránit vás před pádem a uvést vás radostné a čisté před svou velebnost, jedinému Bohu, který nás zachránil, (buď) skrze Ježíše Krista, našeho Pána, sláva, velebení, vláda a moc, (jak to bylo) přede vším časem, (tak buď) nyní i navždycky. Amen.Text žalmu:
Žl 63,2.3-4.5-6

Odp.: Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože!
Bože, ty jsi můj Bůh,
- snažně tě hledám.
- Má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo
- jak vyprahlá, žíznivá, bezvodá země.
Odp.
Tak toužím tě spatřit ve svatyni,
- abych viděl tvou moc a slávu.
- Vždyť tvá milost je lepší než život,
- mé rty tě budou chválit.
Odp.
Tak tě budu velebit ve svém životě,
- v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě.
- Má duše se bude sytit jak tukem a morkem,
- plesajícími rty zajásají ústa.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 11,27-33

Jakou mocí to děláš?
Na tuto oprávněnou otázku národní elity (která zahajuje sérii tzv. jeruzalémských sporů v Mk 12) klade Ježíš otázku ještě zásadnější. Měl-li Jan Křtitel pravdu, pak Izrael od hříchu nezachrání zritualizovaná bohoslužba, ale osobní a radikální obrat k Bohu. Kdo však nemá odvahu nechat si zpochybnit určité zaběhlé koleje své zbožnosti, nenaváže s Ježíšem rozhovor.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš a jeho učedníci přišli znovu do Jeruzaléma. A jak šel chrámem, přistoupili k němu velekněží, učitelé Zákona a starší s otázkou: "Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc, abys to dělal?" Ježíš jim odpověděl: "Zeptám se vás na jednu věc. Odpovězte mi, a já vám řeknu, jakou mocí dělám tyto věci. Byl Janův křest z nebe, nebo od lidí? Odpovězte mi!"Ale oni mezi sebou uvažovali: "Řekneme-li `z nebe', namítne: `Proč jste mu tedy neuvěřili?' Máme říci `od lidí'? - to se báli lidu, protože všichni byli přesvědčeni, že Jan byl skutečně prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi: "Nevíme." A Ježíš jim řekl: "Ani já vám nepovím, jakou mocí tyto věci dělám."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015