Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Úterý, 2. březen 2021, 09:55


Následující měsíc » « Předchozí měsícleden 2019
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: leden 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Sobota, 26. leden, 2019
Svátek má:  Zora

Liturgický svátek:  Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Žid 9,2-3.11-14
Žl 47,2-3.6-7.8-9.
-
Mk 3,20-21

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Sobota, 26. leden, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 2. týden v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů [Závazná památka]




Text 1.čtení:
Žid 9,2-3.11-14

Vešel jednou provždy do svatyně se svou vlastní krví.
Ve staré smlouvě byly kněz a oběť dvě od sebe odlišné skutečnosti. V Kristu se kněz a oběť ztotožňují. Je jistě mnohem snazší obětovat něco vnějšího (např. krev kozlů a telat), než přinést osobní oběť. Kristus se tak stává velikou výzvou k osobním obětem. Jsme následovníci Mistra, který dal sebe sama k dispozici Boží lásce ke všem lidem a sloužil bratřím a sestrám.

Čtení z listu Židům.
(Bratři!) Byl zařízen přední stánek, v něm byl svícen, stůl a předložené chleby; a tato místnost se nazývá svatyně. Za druhou oponou byl stánek, kterému se říkalo velesvatyně. Kristus přišel jako velekněz budoucích hodnot; prošel stánkem větším a dokonalejším, který není udělán (lidskýma) rukama, to je: nenáleží k tomuto stvořenému (světu), a vešel jednou provždy do svatyně, ne s krví kozlů a telat, ale se svou vlastní krví, a tím nám získal věčné vykoupení. Jestliže už (samo) pokropení krví kozlů, býků a popel z jalovice posvěcuje ty, kteří jsou nečistí, k čistotě těla, čím spíše krev Krista, který skrze věčného Ducha sám sebe přinesl Bohu jako oběť bez poskvrny, očistí naše svědomí od mrtvých skutků, abychom mohli sloužit Bohu živému.



Text žalmu:
Žl 47,2-3.6-7.8-9.

Odp.: Bůh se vznáší za jásotu, Hospodin vystupuje za hlaholu trub.
Všechny národy, tleskejte rukama,
- jásejte Bohu radostným hlasem,
- protože Hospodin je vznešený, hrozný,
- je to veliký král nad celou zemí.
Odp.
Bůh se vznáší za jásotu,
- Hospodin (vystupuje) za hlaholu trub.
- Zpívejte Bohu, zpívejte,
- zpívejte našemu králi, zpívejte!
Odp.
Protože Bůh je králem celého světa,
- zpívejte mu chvalozpěv!
- Bůh vládne národům,
- Bůh zasedá na svém svatém trůnu.
Odp.



Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 3,20-21

Jeho příbuzní říkali, že se pomátl na rozumu.
V kontrastu k žízni zástupu se Ježíš u svých nejbližších setkává s odmítavým nepochopením. Člověk, který se kvůli službě zříká části sebe samotného a práva uspokojovat své potřeby (nemohli se ani najíst), je buď blázen, nebo člověk Bohem naplněný a poslaný. Obojí druh lidí ruší z poklidu běžného života - je třeba se jich tedy zmocnit (příběh pokračuje v Mk 3,31 - viz příští úterý).

Slova svatého evangelia podle Marka.
Když Ježíš vešel do jednoho domu, znovu se shromáždil zástup (lidu), takže se nemohli ani najíst. Jakmile o tom uslyšeli jeho příbuzní, vypravili se, aby se ho zmocnili; říkalo se totiž, že se pomátl na rozumu.



Doplňující text:




Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015