Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Slovo pro každý den

Slovo pro každý den na:  17.2.2019

Vypěstuj si vděčné srdce

„… ať má ústa hlásají tvou chválu.“ Žalm 51:17

Vděčné srdce vnímá každý den jako dar. Je jako magnet, který přejíždí dnem a sbírá důvody k vděčnosti. Takové srdce děkuje Bohu za zázrak svalů, které tvým očím umožňují číst tato slova a tvému mozku dávají schopnost je zpracovat. Děkuje Bohu za plíce, které jsou schopny každý den vdechnout a vydechnout jedenáct tisíc litrů vzduchu. Děkuje za srdeční sval, který během tvého života udělá asi tři miliardy tepů, i za mozek, který je hotovým generátorem elektrického proudu a výkonným superpočítačem. Děkuje Bohu za džem na toastu a za mléko, jímž si zaléváš cereálie. Za deku, která tě hřeje, i za vtip, který tě rozveselí. Za tisíce letadel, která se dnes nezřítila, i za muže, kteří nepodvedli své manželky, a za manželky, které se nerozčílily na své muže. A také za děti, které se navzdory nevýslovnému tlaku propagujícímu neúctu k rodičům rozhodly, že ony se tak chovat nebudou.
Když se budeš radovat z dobrých věcí, pomůže ti to dostat se přes ty těžké. „Radostné srdce – nejlepší lék…“ (Přísloví 17:22, B21). Vděčnost není reakce na okolnosti tvého života, ale postoj, který si volíš. „Pán Ježíš v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky a lámal…“ (1. Korintským 11:23-24). Všimni si, že slova „zrazen“ a „díky“ jsou v téže větě a v tomtéž srdci. Té noci, kdy byl Ježíš zrazen, vzdával díky. Totéž můžeš dělat i ty, pokud víš, že Bůh má vše pod kontrolou, že směruje tvé kroky a vše řídí tak, aby ti to sloužilo k dobrému.


Uveřejněno:  17.2.2019 | 1:01
Slovo pro každý den na:  16.2.2019

Přestaň otálet a udělej to!

„A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou.‘“    Lukáš 9:61

Když prohýříš nebo ztratíš peníze, existuje šance získat je zpět. O promarněném nebo ztraceném čase to ale neplatí. Jeden z nejsmutnějších biblických příběhů najdeme ve slovech: „A jiný mu řekl: ‚Budu tě následovat, Pane. Ale napřed mi dovol, abych se rozloučil se svou rodinou‘“ (Lukáš 9:61). Nikde se později už nedočteme, že pak Ježíše opravdu následoval.
Odkládání věcí jde ruku v ruce s perfekcionismem. Říkáváme: „Když to nemohu udělat pořádně, nebudu to dělat vůbec.“ Ne! Než něco uděláš správně, pravděpodobně to nejprve uděláš špatně. V každém příběhu o úspěchu jsou i kapitoly o zápase, jsou to ale kapitoly o učení a růstu.
Na Yaleově univerzitě provedli následující studii: Absolventy před promocí informovali o nebezpečí tetanu a nabídli jim možnost bezplatného očkování na zdravotním středisku. Většina posluchačů byla přesvědčena, že to potřebují, ale zkus hádat, kolik jich na vakcinaci přišlo. Tři procenta! Druhá skupina absolvovala stejnou přednášku, ale kromě toho jim dali také plánek univerzitního kampusu se zakroužkovaným zdravotním střediskem. Pak je požádali, aby se podívali do svých týdenních rozvrhů a zjistili, kdy budou mít čas přijít na očkování. A víš co? Přišlo jich devětkrát více!
Dobré úmysly nestačí. Musíš se rozhodnout a vykročit. Stanovit si konečný termín, nebo si domluvit schůzku. „Dnes“ je ten zítřek, o němž jsi mluvil včera. Takže přestaň otálet a udělej to!


Uveřejněno:  16.2.2019 | 1:01
Slovo pro každý den na:  15.2.2019

Změň svůj postoj

„Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ Filipským 4:4

Cheryl si pořád stěžovala, že nevydělává dost peněz a že si nemůže dovolit koupit, co by chtěla, takže vlastně nemůže vůbec nic. Její poradkyně jí řekla: „Vy plýtváte energií na stížnosti, místo abyste se snažila dostat kupředu.“ Cheryl namítla: „Vy mi nerozumíte. Tím problémem je moje zaměstnání, ne já.“ Poradkyně jí vysvětlila: „Vaše málo placená práce může být problémem a je také možné, že váš šéf má přehnané požadavky. Jenže když jste neustále nervózní, ubližujete sama sobě víc, než vám ubližuje váš šéf nebo vaše práce.“ Cheryl se zeptala, co má tedy dělat. Poradkyně jí odpověděla: „Šéfa ani zaměstnání nemůžete kontrolovat, můžete ale kontrolovat to, jak na obojí reagujete. Změňte svůj postoj.“ Cheryl její radu přijala. Když přestala fňukat nad svým životem, lidé si toho všimli. Dočkala se povýšení a s novým pracovním zařazením i možnosti lepšího uplatnění. Během několika měsíců ji převedli na pozici s vyšším platem a vstřícnějším šéfem.
Dobré věci se dějí lidem s dobrým postojem. A postoj je něco, co si můžeš zvolit bez ohledu na okolnosti. Pavel napsal: „Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!“ (Filipským 4:4). Kde byl v té chvíli Pavel? Ve vězení! Komu to psal? Lidem, kteří v žádném vězení nebyli! Proč se opakoval a řekl: „Znovu říkám, radujte se!“? Protože tak rychle zapomínáme a padáme zpět do negativního postoje. Pravá radost je vnitřní práce, která nepodléhá lidem ani vnějším situacím. Ježíš řekl: „To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná“ (Jan 15:11).


Uveřejněno:  15.2.2019 | 1:01
Slovo pro každý den na:  14.2.2019

Sáhni si pro pomoc

„V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení.“ Přísloví 17:17

Poradci pomáhající lidem během odvykací kúry používají termín „nevyléčitelně jedinečný“, protože závislí lidé si myslí, že jejich problém je jedinečný. „Kdyby druzí znali můj problém, zavrhli by mě. Zápasím s tím tak dlouho, že nevěřím, že nad tím někdy zvítězím.“ Ve výsledku se izolují a žijí v zoufalství a depresi.
Jeden spisovatel napsal: „Tak často míváme sklony skrývat svůj život! Pocit hanby a viny nám brání dát druhým poznat, s čím žijeme. Myslíme si, že kdyby naše rodiny a přátelé věděli o temných touhách našeho srdce a o podivných cestách, jimiž bloudí naše mysl, odehnali by nás a vyloučili ze své společnosti. Opak je ale pravdou. Jestliže se odvážíme nadzvednout svou pokličku a necháme přátele nahlédnout, co máme pod ní, dodá jim to odvahu, aby i oni nadzvedli své ‚pokličky‘ a sdíleli s námi svá úzkostlivě skrývaná tajemství. K největšímu uzdravení často dochází tehdy, když už se necítíme izolováni svou hanbou a pocitem viny, a zjišťujeme, že i druzí často cítí totéž co my, přemýšlejí o tomtéž, o čem přemýšlíme my, a mají stejné obavy, strachy a starosti jako my.“
Nedovol pýše, aby ti bránila řešit tvůj problém. Když dokážeš najít sílu, abys byl upřímný vůči sobě i druhým, nalezneš uzdravení. Přečti si dvě místa z Písma: „V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení“ (Přísloví 17:17). „… Bůh … nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha“ (2. Korintským 1:3-4). Dnešní slovo pro tebe zní: Sáhni si pro pomoc.


Uveřejněno:  14.2.2019 | 1:01
Slovo pro každý den na:  13.2.2019

Žij!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Ke hrobu dojdeš plný sil…“ Jób 5:26, B21

Spisovatel Norman Cousins řekl: „Žádná nemoc není smrtelnější než nuda po odchodu do důchodu.“
Jedna osmdesátiletá dáma přišla na lékařskou prohlídku. Její lé...
Uveřejněno:  13.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  12.2.2019

Věř pevně Bohu, a stane se to

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… trpělivě čekej, protože se to jistě stane…“ Abakuk 2:3, přel. z angl.

Slíbil ti Bůh něco, a ty lidskýma očima nevidíš, jak by se to mohlo stát? Je pro tebe těžké čekat? Přečti si z Písma tohle: „Když...
Uveřejněno:  12.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  11.2.2019

Velký Projektant

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Nebesa vypravují o Boží slávě, jsou úžasnou ukázkou jeho umělecké dovednosti.“    Žalm 19:2, přel. z angl.

Ať se na vesmír podíváš dalekohledem nebo mikroskopem, objevíš, že Bůh je skvělý proj...
Uveřejněno:  11.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  10.2.2019

Když se setkáš s protivenstvím

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Myslete na to, co všecko on musel snést od hříšníků…“ Židům 12:3

Vzpomínáš si na starou píseň Elvise Presleyho „Ale nestoupni mi na mé modré semišové botky“? Nemusíš se dožít příliš vysokého věku, ne...
Uveřejněno:  10.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  9.2.2019

Odmítni žít v domě, kde vládne pomsta

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Veškerá hořkost … ať vás opustí…“ Efezským 4:31, B21

V roce 1882 vlastnil newyorský podnikatel Joseph Richardson úzký pruh země na Lexington Avenue. Byl jeden a půl metru široký a třicet dva metrů dlouhý.
Ve...
Uveřejněno:  9.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  8.2.2019

Používej to, co ti Bůh dal

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Máme-li dary (schopnosti, nadání, vlastnosti), které se liší podle milosti, jež nám byla dána, používejme je.“    Římanům 12:6, přel. z angl.

Bůh ti dal určité vztahy, dovednosti, zkušenosti a pov...
Uveřejněno:  8.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  7.2.2019

Soustřeď se na to, co je důležité

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… nastavuji tvář jako z křemene, odhodlaný konat jeho vůli.“        Izajáš 50:7, přel. z angl.

V malém městě na jižním břehu jezera Superior ve státě Wisconsin měl právě zač...
Uveřejněno:  7.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  6.2.2019

Vyber si

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… já budu jásotem oslavovat Hospodina…“ Abakuk 3:18

Pastor Jim Penner řekl: „Nikdy nezapomenu, jak jsem jako osmiletý seděl na schodě, když maminka otevřela dvěma mužům a ti jí podali nějaké papíry. Jak jí sték...
Uveřejněno:  6.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  5.2.2019

Dospěl jsi na pokraj zhroucení?

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Přenech mu všechny své nesnáze a starosti…“ 1. Petrova 5:7, přel. z angl.

V televizním seriálu „Všemocný“ objeví herec Bradley Cooper zázračnou drogu, která otevře plnou kapacitu jeho mozku. Dokáže se naučit ja...
Uveřejněno:  5.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  4.2.2019

Je to práce v srdci (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… Duch přichází na pomoc naší slabosti.“ Římanům 8:26

Dvojicí pilířů každodenního života věřícího by měla být modlitba a Písmo. A i když modlitba může být jednoduchá, není vždycky snadná. Chybí nám m...
Uveřejněno:  4.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  3.2.2019

Je to práce v srdci (3)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky…“        Jan 14:16, B21

Z přijetí Ducha svatého plyne mnoho výhod. V Novém zákoně Ježíš svým učed...
Uveřejněno:  3.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  2.2.2019

Je to práce v srdci (2)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Je pro vás užitečné, abych odešel. Neboť neodejdu-li, Zastánce k vám nepřijde; odejdu-li, pošlu ho k vám.“     Jan 16:7, ČSP

Ačkoliv učedníky bolelo srdce nad Ježíšovým odchodem, on jim dal ujišt...
Uveřejněno:  2.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  1.2.2019

Je to práce v srdci (1)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky…“ Jan 14:16, B21

Vzpomínáš si na večeře bez mobilů? Užívali jste si s rodinou, že jste spolu, a žádná technologie vás nevyrušovala. Jsme generace, která z...
Uveřejněno:  1.2.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  31.1.2019

Je tvé jméno v knize?

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„A nevstoupí tam nic … nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života.“        Zjevení 21:27

Jedné noci v roce 1912 Titanic, největší osobní parník na světě, považovan...
Uveřejněno:  31.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  30.1.2019

V čem spočívá tato zkouška

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Tyto zkoušky prokážou pravost vaší víry.“ 1. Petrova 1:7 (přel. z angl.)

Zkoušky, kterými procházíme, odhalují zároveň naše slabosti a naše silné stránky. Když Bible mluví o „ohni taviče“ (viz Malachiáš 3:2...
Uveřejněno:  30.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  29.1.2019

Neztrácej vášeň

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Nikdy neztratil ze zřetele, kam směřoval.“ Židům 12:2 (přel. z angl.)

O Ježíši Bible říká: „Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu. Myslete ...
Uveřejněno:  29.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  28.1.2019

Vstaň a zkus to znovu!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“    Izajáš 41:10

Jestli chceš v životě ...
Uveřejněno:  28.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  27.1.2019

Hledej opravdového přítele

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Opravdový přítel k tobě přilne jako bratr.“ Přísloví 18:24 (přel. z angl.)

Jednoho dne se dvě krávy podívaly přes plot a na okolojedoucím nákladním autě s mlékem uviděly tato slova: „Pasterované, homogenizované...
Uveřejněno:  27.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  26.1.2019

Jak přijmout „dvojnásobný díl“

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!“ 2. Královská 2:9

Ve Starém zákoně Elijáš řekl Elíšovi: „‚Požádej, co mám pro tebe udělat, dříve než budu od tebe vzat.‘ Elíša řekl: ‚Ať je na mně dvojnás...
Uveřejněno:  26.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  25.1.2019

Zkus to s Bohem!

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Přinášejte … úplné desátky … pak to se mnou zkuste…“ Malachiáš 3:10

Bůh je pečlivý plánovač. Například naplánoval banket nazvaný „Beránkova svatební večeře“ s předstihem dvou tisíc let (viz Zjevení 1...
Uveřejněno:  25.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  24.1.2019

Vyvaruj se hloupých spekulací

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Jako bylo za dnů Noeho, tak bude i za dnů Syna člověka…“ Lukáš 17:26

Kdyby se tvůj doktor mýlil v diagnóze tak často, jako se pletou někteří odborníci na biblická proroctví, důvěřoval bys mu a užíval bys léky,...
Uveřejněno:  24.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  23.1.2019

Důvěřuj neměnnému Božímu charakteru

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… nezahlédnu ho…“ Jób 23:9, ČSP

Někdy nebudeš vnímat Boží přítomnost. To jsou pak těžké časy. Jób uprostřed trápení řekl: „Půjdu-li na východ, on tam není, pakliže nazpět, nepochopím ho; když koná ně...
Uveřejněno:  23.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  22.1.2019

Dostaneš zpět víc, než dáš

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… žádné dobro neodepře těm, kdo žijí bezúhonně.“ Žalm 84:12

V určitém smyslu je nemožné Bohu cokoliv „obětovat“. Jestliže dostaneš zpátky víc, než co jsi dal, obětoval jsi vůbec něco? Věčná odměna vž...
Uveřejněno:  22.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  21.1.2019

Požádej Boha, aby tě použil

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„… Lydie, obchodnice s purpurem … Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval.“    Skutky 16:14

Lydie nebyla kazatelka. Byla to úspěšná obchodnice, kterou Pavel svou službou získal pro Kr...
Uveřejněno:  21.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  20.1.2019

Tohle je Boží cesta pro vedoucí

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Jestliže se podle toho zařídíš, budeš moci obstát, až ti Bůh vydá další příkazy.“        2. Mojžíšova 18:23

Proč trváme na tom, že všechno uděláme sami? Ze tří důvodů:<...
Uveřejněno:  20.1.2019 | 1:01


Slovo pro každý den na:  19.1.2019

Zabijáci obrů (4)

U tohoto dne je text zkrácen, pro celý původní text klikněte na nadpis výše...

„Hospodin, který mě vysvobodil … ten mě vysvobodí…“ 1. Samuelova 17:37, ČSP

David zvítězil, protože rozuměl moci předchozích úspěchů. Králi Saulovi řekl: „Hospodin, který mě vysvobodil z moci lva i z moci medv...
Uveřejněno:  19.1.2019 | 1:01