Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


www.kna.cz

 www.kna.cz

Jedině ty sám víš, kdy sám sebe pochválit či pokárat

Jako medik jsem začal pracovat v týmu chirurgů, což uspíšilo moje profesní zrání. Mezi druhým a třetím rokem jsem měl dva nadřízené: Ramóna Romera a Julia Blanca, vynikající odborníky. Společně se zbytkem skupiny nás vzdělávali ve všem, co bylo třeba.
Uveřejněno:  14.12.2017 | 23:00

14. prosince - sv. Jan od Kříže

Svatý Jan od Kříže, obecně známý jako „mystický učitel“, se narodil roku 1542 ve Fontiveros, malém kastilském městečku. Už něžný lidský příběh jeho rodičů byl pro Jana téměř předpovědí: tatínek, Gonzalo de Yepes, ze šlechtického toledského rodu, se oženil proti vůli svých bohatých příbuzných s Kateřinou Alvarezovou, chudou tkadlenou, do níž se zamiloval.
Uveřejněno:  12.12.2017 | 23:00

Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy: Jan od Kříže (14.12.)

Jan od Kříže jednou napsal:
„Kristus je cesta, a tato cesta je umírání.
V okamžiku své smrti byl i on zdeptán na duši,
zcela bez útěchy a pomoci.“

A i takový osud potkal Jana od Kříže,
který zemřel v opuštěnosti a odmítnutí 14.12.1591...

Uveřejněno:  11.12.2017 | 23:00

Jak si Pán Bůh postavil betlém

Jak si Pán Bůh postavil betlém
Jak si Pán Bůh postavil betlém
Uveřejněno:  7.12.2017 | 19:39

Bůh stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky

Na počátku si Bůh chtěl postavit betlém, a tak stvořil vesmír, aby měl čím ozdobit jesličky. Nejprve vymyslel čas a rozdělil ho na měsíce, týdny a dny. Dny vznikaly milióny let, které jsou pro Boha jako mžik. A pak se pustil do práce.
Uveřejněno:  7.12.2017 | 19:33

Svatý Mikuláš

Svatý Mikuláš
Svatý Mikuláš
Uveřejněno:  3.12.2017 | 8:17

6. prosince - sv. Mikuláš

Mikuláš, světec patřící k těm z křesťanského prostředí nejznámějším, se narodil kolem roku 260 v Patrasu v Malé Asii (dnešní jižní Turecko). Kolem roku 300 lid v Myře sám zvolil Mikuláše svým biskupem. Velmi pravděpodobnou příčinou biskupské volby z nadšení lidu byla pověst světce lásky.
Uveřejněno:  2.12.2017 | 23:00

Od adventu do adventu

Od adventu do adventu
Od adventu do adventu
Uveřejněno:  2.12.2017 | 8:30

Přijď, Pane Ježíši! - Střelná modlitba nejen v adventu

Poslední kniha Bible Zjevení Janovo končí slovy: „A Duch i nevěsta praví: ‘Přijď!’ A kdokoliv to slyší, ať řekne: ‘Přijď!’ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. (...) Ten, od něhož je to svědectví, praví: ‘Ano, přijdu brzo.’ Amen, přijď, Pane Ježíši! Milost Pána Ježíše se všemi“ (Zj 22,17.20-21). Tento eschatologický text čteme obvykle v adventu a týká se paruzie – druhého Kristova příchodu. Ale nevnímejme paruzii jenom jako něco budoucího, ale hlavně přítomného.
Uveřejněno:  30.11.2017 | 9:26

Jak plodně prožít advent? Poslechněte si...

Advent je opět tady.
Jak jej prožít nějak smysluplně, plodně?
Nabízíme vám zvukový záznam pořadu TV Noe,
se kterým lze dobře využít chvíle
při práci, žehlení, pečení, řízení, běhání...

Uveřejněno:  25.11.2017 | 23:00

Příloha KT o KNA

Přinášíme vám zajímavou přílohu Katolického týdeníku, ve které naleznete sondu do života Karmelitánského nakladatelství.
Uveřejněno:  23.11.2017 | 7:19

Víte, kam vzal Ježíš ze všeho nejdřív své učedníky?

Víte, kam vzal Ježíš ze všeho nejdřív své učedníky? Na svatbu v Káně! Proč? Protože „Boží království je podobné svatební hostině.“ Každý z nás je pozván ke svatební hostině.
Uveřejněno:  22.11.2017 | 23:00

C. S. Lewis - Tvůrce Narnie (výročí úmrtí 22. 11. 1963)

C. S. Lewis byl jedním z nejpřednějších křesťanských apologetů 20. století, který skrze své dílo pronikl k milionům lidí. Poznat jeho spletitý život znamená i plněji pochopit jeho rozsáhlé literární dílo. V tom je skvělým průvodcem kniha od Elaine Murray Stoneové "Tvůrce Narnie". Útlá kniha podivuhodně vystihuje nejednoduchou postavu a životní příběh C. S. Lewise. Kniha zaujme jak znalce Lewisova díla, tak i náhodné čtenáře příběhů Narnie, kteří o jejich autorovi nevědí vůbec nic. Kniha je vhodným dárkem pro milovníky děl C. S. Lewise.
Uveřejněno:  20.11.2017 | 23:00

Popusťte uzdu své fantazii

Vymalovánky o narození Ježíše
Vymalovánky o narození Ježíše
Uveřejněno:  19.11.2017 | 15:12

Číst se dá všude

Rozvažovala jsem, proč jsou lidi tak zvláštní.
Chtějí si číst, ale nečtou si.
Přitom číst se dá všude,
dokonce i na místech,
kde se nedá dělat nic jiného….

Uveřejněno:  18.11.2017 | 15:01

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne ale však skličuje.
Uveřejněno:  14.11.2017 | 23:00

13. listopadu - sv. Anežka Česká

Česká princezna Anežka Přemyslovna je naprosto mimořádným zjevem v duchovních i kulturních dějinách naší země. Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I., její matkou byla Konstancie, dcera uherského krále Bély III. Když byly Anežce pouhé tři roky, byla poslána se svou starší sestrou Annou do polské Třebnice. Obě byly zasnoubeny synům slezského knížete Jindřicha Bradatého a svaté Hedviky, a proto byly poslány na vychování do tamního kláštera cisterciaček, který svatá Hedvika založila.
Uveřejněno:  11.11.2017 | 9:00

11. listopadu - sv. Martin z Tours

Pokud by se obliba světce měřila počtem obcí, farností, kaplí a oltářů mu zasvěcených, zaujímal by Martin z Tours (316 ?–197) jedno z předních míst. Jeden výzkum z nedávné doby ve Francii ukázal, že 485 obcí a 3 667 farností nese jeho jméno, a není pochyb, že kdybychom vzali v potaz celou Evropu, tento seznam by se nesmírně prodloužil.
Uveřejněno:  8.11.2017 | 23:00

Horkokrevná, temperamentní a neznámá světice: Alžběta od Trojice (9.11.)

Dne 9. listopadu 1906 zemřela na Karmelu sv. Josefa v Dijonu ve Francii mladá karmelitka Elisabeth de la Trinité (Alžběta od Nejsvětější Trojice). Bylo jí 26 let a strávila na Karmelu pět let a tři měsíce. 25. listopadu byla 1984 blahořečena Janem Pavlem II. Sv. otec tehdy řekl: "V blahoslavené Alžbětě nám září nové světlo, v ní nalézáme nové bezpečné a jisté vedení." Alžběta od Trojice přinesla několik zásadních a svěžích pohledů pro život z křesťanské víry. Svatořečena byla 16.10.2016.
Uveřejněno:  5.11.2017 | 23:00

Z tebe bude střelný prach

Výběr z knížky vtipů, anekdot, aforismů, důvtipných hádanek, rčení, přísloví a historek zejména z náboženského prostředí - „V ráji bude veselo“
Uveřejněno:  3.11.2017 | 23:00

Výstava: na skle malované 1.11.2017 - 31.1.2018

Pavlína Jůnová z Jizerských hor zve srdečně na výstavu uměleckých replik podmaleb na skle.
1.11.2017 - 31.1.2018
po - pá: 8:30-18:00

Uveřejněno:  2.11.2017 | 18:38

Miserando atque eligendo (heslo papeže Františka)

Miserando atque eligendo. „A vyvolil ho skrze milosrdenství“ ‒ toto heslo Bergogliova biskupského svěcení odkazuje na text Mt 9,9.
Uveřejněno:  30.10.2017 | 23:00

Knězen na komunistické Kubě

Já, Bůh a Fidel


Uveřejněno:  29.10.2017 | 15:36

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh monsignora O’Flahertyho, který za války zachránil tisíce lidí

Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený: Jde o skutečné postavy a události z doby druhé světové války. Příběh monsignora O’Flahertyho (* 28. února 1898 + 30. října 1963) je natolik dramatický, že v roce 1983 byl podle knihy Šarlatový a černý natočen slavný film s Gregory Peckem v hlavní roli.
Uveřejněno:  29.10.2017 | 0:00

Nalinkoval nám Bůh naše cesty životem?

Předurčuje nám Bůh naše životní cesty? Předurčuje někomu manžela, manželku, život v klášteře, kněžství, předurčuje někoho k tomu, aby zůstal singl?
Uveřejněno:  24.10.2017 | 0:00

Karel Rakouský (21.10.)

Poslední císař rakouský, král český a uherský... Karel (celým křestním jménem: Karel František Josef Ludvík Hubert Jiří Otto Maria). Ve svém dětství žil nějaký čas v Brně, část svého vzdělání získal m.j. i v Praze, na vojně byl ve Staré Boleslavi a svou budocí manželku potkal ve Františkových Lázních...
Uveřejněno:  20.10.2017 | 0:00

Bůh nás vede k pokladu

Bůh nás ustavičně vede k tomu podstatnému v životě,
k našemu pokladu v nebi,
který ani mol,
ani rez
nez
ni
čí.

Uveřejněno:  16.10.2017 | 0:00

15. října - sv. Terezie od Ježíše

Terezie od Ježíše, příjmením de Cepeda y Ahumada, se narodila v Avile ve Španělsku roku 1515 a zemřela roku 1582 v Alba de Tormes. Je všeobecně uznávána jako učitelka duchovního života. Byla první ženou v dějinách, jíž byl přiznán titul církevní učitelky (papežem Pavlem VI. dne 27. září roku 1970; jen o pár dní později bylo stejné uznání vysloveno svaté Kateřině Sienské a roku 1997 svaté Terezii z Lisieux).
Uveřejněno:  14.10.2017 | 0:00

Jak hledat Boží vůli v našem životě? Přednáška v Opavě v pondělí 23. 10. 2017

Karmelitánské knihkupectví Opava pořádá přednášku na téma Hledání Boží vůle. Přednese ji sestra Veronika Barátová, členka Komunity Blahoslavenství.
Uveřejněno:  11.10.2017 | 22:16

O přírodě, životě, víře...

Zázrak jménem les

 


Uveřejněno:  7.10.2017 | 21:18

Život pohledem orla

Kdokoliv spatřil letět orla nebo se setkal s jeho pohledem, když je na hnízdě, prožil zvláštní pocit respektu vůči jeho majestátnému vzhledu. Lidé odedávna toužili spatřit svět z ptačí perspektivy. A často to také potřebujeme, když se uzavíráme do příliš zúženého prostoru, kde začne převládat ponorková nemoc.
Uveřejněno:  7.10.2017 | 21:12

5. říjen - Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská

Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách – mezi dvěma světovými válkami.
Uveřejněno:  4.10.2017 | 20:00

4. října - sv. František z Assisi - zpěv lásky

Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Kdo dokáže změřit nebo popsat hlubinu mystické lásky, která je vždy táž, a přece pokaždé zcela původní a nová? Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život,
Uveřejněno:  3.10.2017 | 0:00

Andělé se nevěnují jen křesťanům (2.10. andělů strážných)

Božími anděly nazýváme duchovní bytosti, které slouží Bohu a následně lidem. Angelos (z řečtiny) znamená posel. Slovo „anděl“ je tedy názvem jejich služby. Jako služebníci Boží jsou stále v Boží přítomnosti, v Božím světle.
Uveřejněno:  2.10.2017 | 0:00

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Terezie Martinová - dívka z bohaté rodiny, která si může dopřát mnoho... Místo toho ale vstupuje do přísného kláštera. Bylo jí patnáct let. Vstoupila na Karmel a už nikdy klášter neopustila. Svůj život strávila na několika metrech čtverečních, a přesto se stala světovou patronkou misií. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Chtěla žít ve skrytosti, a přece ji v současnosti milují a vzývají miliony křesťanů. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský.
Uveřejněno:  30.9.2017 | 0:00

29. září - archanděl Michael, Gabriel a Rafael

Svátek tří archandělů, který se slaví dne 29. září – spolu s památkou všech svatých andělů, připadající na den 2. října –, oslavuje anděly jako prostředníky mezi tajemným a vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé. Díky andělům můžeme vidět a vnímat spásnou přítomnost věčného a nekonečného Boha mezi námi.
Uveřejněno:  27.9.2017 | 0:00

Nesnáším fronty!

Stála jsem ve frontě u pokladny v samoobsluze. Nakupovat cestou z práce v pozdním odpoledni nebývá příliš pohodlné. Všude je plno lidí, zboží už bývá přebrané a některé chybí docela. Ani já nebývám už právě čerstvá. Jenže chleba a mléko bylo zapotřebí koupit a domů jsem šla tak pozdě, že všechny malé soukromé krámky už měly zavřeno.
Uveřejněno:  25.9.2017 | 0:00

P. Engelmar Hubert Unzeitig - "český" Němec a světec přezdívaný „Anděl z Dachau“ (blahořečen 24.9.2016)

Narozený u Svitav v německé enklávě,
jako kněz působil ve Zvonkové na Šumavě.
Za své protinacistické postoje byl poslán do Dachau,
kde v březnu 1945 zemřel při ošetřování ostatních spoluvězňů.
Za svou činnost získal přezdívku „Anděl z Dachau“.
Uveřejněno:  23.9.2017 | 0:00

Ve tvé duši jsou všechny roční doby (P. Pio z Pietrelciny - svátek 23.9.)

„Ve tvé duši jsou všechny roční doby, a raduji se z toho před Bohem. Občas prožíváš zimu jako čas velké neplodnosti, roztržitosti, znechucení a nudy, jindy zase úlevu máje s vůní svatých květů, občas zase žár touhy podobat se našemu dobrému Bohu. Zbývá už jen podzim, v němž, jak se ti zdá, nevidíš a neuvědomuješ si hojnost ovoce… Chtěla bys, aby se všechno odehrávalo na jaře a v létě, avšak, má nejmilovanější dcero, věnec vítězství získá ten, kdo statečně bojoval.
Uveřejněno:  18.9.2017 | 0:00

Anekdoty zejména z náboženského prostředí

V ráji bude veselo

V ráji bude veselo
Pier Giorgio Gianazza


Uveřejněno:  17.9.2017 | 19:27

Jedna moje známá přišla o dceru (ke svátku Panny Marie Bolestné 15. 9.)

Jedna moje známá přišla o dceru,
za velmi drastických okolností.
Statečně tomu čelí,
nachází oporu ve své víře
a ve své přirozené důstojnosti.
Uveřejněno:  13.9.2017 | 0:00

Obavy a zranění v duchovním životě

Na cestě duchovního života a zrání hrají svou roli mimo jiné také obavy a zranění
Uveřejněno:  9.9.2017 | 0:00

5. září - Matka Tereza

„Svatost není nic mimořádného, není jen pro vyvolené. Svatost je velmi prostý úkol pro každého z nás: vždy a všude s úsměvem přijmout Boha.“ To jsou slova matky Terezy z Kalkaty, jedné z největších osobností 20. století, kterou milovali a obdivovali nejen křesťané, ale i vyznavači jiných náboženství a bezvěrci. Cti oltáře se jí dostalo neuvěřitelně brzy: papež Jan Pavel II. ji blahořečil již dne 19. října roku 2003, tedy sotva šest let po její smrti.
Uveřejněno:  4.9.2017 | 0:00

V situaci bezradnosti máme v podstatě dvě možnosti

Někdy jsme v situacích,
kdy se navzdory vší snaze najít správné rozhodnutí
cítíme bezradní.

Uveřejněno:  2.9.2017 | 0:00

Ze života, o životě

 Koukej, mami!

Františka Böhmová
Koukej, mami!
Kniha krátkých fejetonů z rodinného života


Uveřejněno:  29.8.2017 | 16:19

Já chci hodnou maminku!

Cestovala jsem vlakem do Prahy a přes uličku seděla moderní, perfektně upravená maminka s asi pětiletým, na ježka ostříhaným ušatým klukem Radimem. Maminka měla „na hraní“ svůj mobil, který nepustila celou cestu z ruky, kluk neměl na hraní nic a ukrutně se nudil.
Uveřejněno:  27.8.2017 | 16:17

Neodpuštění otravuje životy

Existují věci, které jsou jednoduše neodpustitelné? Jako křesťan jsem přesvědčen, že neexistuje nic, co by se nedalo odpustit. Tedy nic, co bylo spácháno vůči mně. Nemohu odpustit vrahovi jménem osoby, kterou zabil. Ale mohu pachateli odpustit bolest a ztrátu, kterou vražda blízkého člověka způsobila mně. Neexistuje nic tak neodpustitelného, abychom v sobě živili nenávist a pocity křivdy, místo abychom hledali uzdravující milost odpuštění.
Uveřejněno:  23.8.2017 | 0:00

Další kniha o modlitbě? Tato stojí za to!

Na orlích křídlech


Uveřejněno:  20.8.2017 | 0:00

Otlučená církev překračující hranice (papež František)

Je mi milejší církev otlučená, zraněná a špinavá proto, že vyšla do ulic, než církev, která je nemocná svou uzavřeností a pohodlností...
Uveřejněno:  16.8.2017 | 0:00

Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla: Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

Maxmilián Maria Kolbe se narodil dne 8. ledna roku 1894 ve středním Polsku. Jeho rodiče byli textilní dělníci. V roce 1907 byl přijat do minoritského semináře ve Lvově, kde pokračoval ve studiích a dne 4. září roku 1910 vstoupil do noviciátu a přijal jméno Maxmilián.
Uveřejněno:  10.8.2017 | 0:00

Sociální nauka církve pro mladé

DOCAT - Sociální nauka církve pro mladé


Uveřejněno:  10.8.2017 | 0:00

9. srpna - sv. Terezie Benedikta od Kříže - Edita Steinová - žena modlitby

Edita Steinová se narodila dne 12. října roku 1891 ve Vratislavi (tehdy německá část Slezska) jako poslední z jedenácti dětí. Ten den byl židovský svátek Kippur, Den smíření. Jako dvouleté jí zemřel otec. Augusta Courantová, její matka, se jako biblická „žena statečná“ ujala zodpovědnosti za výchovu svých dětí. Byla velice zbožná a spolu s hmotným zajištěním se starala i o duchovní formaci svých dětí a správnou výchovu jejich svědomí. To vše ale nezabránilo Editě prožít v dospívání krizi víry a projít obdobím vnitřních zmatků a úzkostí. Rozhodla se být ateistkou, zároveň se však nevzdala hledání pravdy.
Uveřejněno:  8.8.2017 | 0:00

Nezralý člověk přesouvá odpovědnost za své jednání na jiné

Bůh ví, že se můžeme mýlit, proto je iluzí čekat, že naše rozhodnutí budou vždy neomylná, respektive že rozhodnutí můžeme učinit, až když budeme mít stoprocentní jistotu.
Uveřejněno:  1.8.2017 | 0:00

Psychologie - náboženství bez Boha?

Psychologie a kult


Uveřejněno:  31.7.2017 | 17:59

Svatý Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

Narodil se v roce 1491 v Azpeitii, v baskické provincii Guipuzcoa (Španělsko) jako poslední ze třinácti dětí. Věž, v níž se narodil, se jmenovala Loyola, a odtud má také Ignác své přízvisko. Nazývat dítě podle jména domu (věže nebo hradu), kde se narodilo, byl typický baskický zvyk.
Uveřejněno:  28.7.2017 | 0:00

Nemoc a smrt nemají poslední slovo

- Celý příběh rodiny Petrilových je poutavě popsán v knížce Smrt nemá poslední slovo  
- Manžel Chiary Petrilové Enrico vystoupí v sobotu 19. srpna 2017 v rámci Celostátního setkání mládeže v Olomouci
- Text z knihy: Nehledej (plnou) útěchu u žádného člověka


Uveřejněno:  25.7.2017 | 12:13

Proč se papež František stal v mládí jezuitou?

31.7. je svátek svatého Ignáce z Loyoly. Proč se papež Franrtišek ve svém mládí rozhodl pro Tovaryšstvo Ježíšovo - jezuity, které založil před 500 lety svatý Ignác?
Uveřejněno:  23.7.2017 | 0:00

Svatá Marie Magdalská (Magdalena, Magda) – svátek 22.7.

Ježíš pravil: „Marie!“…
„Rabbuni!“, odvětila Marie Magdalská.
Uveřejněno:  17.7.2017 | 0:00

Panna Maria Karmelská (svátek 16.7.)

Původ úcty k Panně Marii Karmelské je spjat s karmelitánským řádem, jehož první členové se přibližně ve 12. století usadili na hoře Karmel ve Svaté zemi (hebrejsky Karmel = Boží vinice).
Uveřejněno:  15.7.2017 | 0:00

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitek

K početným obětem Velké francouzské revoluce patří kromě mnoha dalších řádových sester a bratří také šestnáct karmelitánek z kláštera Compiègne u Paříže.
Uveřejněno:  14.7.2017 | 0:00

Čtení na prázdniny od oblíbené autorky

Život v tempu andante


Uveřejněno:  14.7.2017 | 0:00

Sebevědomí je základem naší existence

Sebevědomí je základem naší existence. Postoj k sobě samému ovlivňuje to, jak interpretuji své úspěchy či neúspěchy, jak si vykládám jednání ostatních, jak vycházím s ostatními i se sebou, jak jsem šťastný. Žádný vnější úspěch ve světě mi nemůže přinést pokoj a štěstí, pokud nemám pokoj v sobě a nejsem se sebou šťastný. Pravdivost tohoto tvrzení si uvědomujeme pokaždé, když se podíváme na ty, kteří mají všechnu slávu světa, všechno bohatství, popularitu, obdiv, který by si kdo mohl přát – ale nejsou šťastní a mají o sobě nízké mínění. Pravdivost tohoto tvrzení cítíme, když vidíme ty, kteří jsou chudí, trpí různými příkořími a nedostatkem, možná také nemocemi či jsou invalidé – ale stejně jsou šťastní a jsou na sebe hrdí.
Uveřejněno:  11.7.2017 | 0:00

Svatý Benedikt z Nursie (11.7.)

asi 480, Nursie (Perugia) – 543, nebo 560, Monte Cassino (Frosinone)
Uveřejněno:  10.7.2017 | 0:00

Ať jsme v jakékoliv situaci, Bůh nám vždy nabízí spásu

Ježíš nám říká, že ať jsme v jakékoliv situaci, ať jsme se v životě dostali do jakéhokoliv zmatku, vždy nám nabízí spásu. Jediné, co musíme udělat, je otevřít se a přijmout ji. Ježíš nás zve, abychom přišli domů – do domu milujícího Otce.
Uveřejněno:  30.6.2017 | 0:00

Zdravá sebeúcta má nejen psychologický, ale i duchovní rozměr

Pravá sebeúcta


Uveřejněno:  30.6.2017 | 0:00

Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát (svátek sv. Petra a Pavla 29.6.)

Jsem Petrovi vděčný, že Ježíše zapřel a hned třikrát.
Dává mi tak šanci snášet mou vlastní zbabělost.
A navzdory tomu si Petra zvolil Ježíš za následovníka.

Uveřejněno:  26.6.2017 | 0:00

Boží vůle: bludiště, nebo cesta?


Boží vůle: bludiště, nebo cesta?


Uveřejněno:  25.6.2017 | 17:48

Boží vůle: bludiště, nebo cesta?

Všichni jsme často v situacích nejistoty, dokonce se nám zdá, že procházíme jakousi temnotou, trápí nás velké problémy lidí kolem nás i ve světě, jsme v lidsky neřešitelných situacích. Hledáme Pánovo světlo, modlíme se, ale zdá se nám, že Bůh mlčí…
Uveřejněno:  20.6.2017 | 0:00

První americký svatý pocházel z Prachatic

 Život Jana Nepomuka Neumanna


Uveřejněno:  19.6.2017 | 12:30

19. června - sv. Jan Nepomuk Neumann

Jan Nepomuk Neumann se narodil 28. března 1811 v Prachaticích na Šumavě. Jeho otec Filip Neumann pocházel z bavorského Obernburgu a v Prachaticích se stal punčochářským mistrem. Vzal si dceru prachatického sedlářského mistra Anežku Lepší. Jan byl jejich třetí dítě, po něm se narodily ještě další tři. V den svého narození byl pokřtěn v kostele svatého Jakuba Staršího a dostal jméno po českém patronovi Janu Nepomuckém.
Uveřejněno:  16.6.2017 | 0:00

Věčné zřídlo máme v živém chlebu, třebaže je noc... (Jan od Kříže)

To věčné zřídlo
tajně uchovává
se v živém chlebu,
jenž nám život dává,
třebaže noc je...
Uveřejněno:  14.6.2017 | 0:00

Evangelium v běžném životě

Evangelium podle Jóba


Uveřejněno:  13.6.2017 | 1:12

Strach nás mnohdy obírá o pokoj

Ježíš při poslední večeři řekl apoštolům: „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne ten, který dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí“ (Jan 14,27). Tehdy jim předal svůj pokoj. A na závěr své řeči na rozloučenou ještě dodal: „Toto jsem k vám mluvil, abyste měli ve mně pokoj. Ve světě budete mít soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět“ (Jan 16,33).
Uveřejněno:  13.6.2017 | 0:00

Svatý Antonín z Padovy (svátek 13.6.)

Původní jméno velkého kazatele svatého Antonína z Padovy je Fernandez Bulhão. Narodil se v portugalském Lisabonu ve šlechtické rodiny. Nevíme, kdy přesně se narodil. Z různých zdrojů se odvozuje datum 15. srpna 1195. Když mu bylo patnáct, byl v roce 1210 přijat do řádu augustiniánů řeholních kanovníků v Lisabonu. Opatství bylo důležitým centrem vzdělanosti a apoštolátu. Patnáct let byl ve 12. století věk, ve kterém se vstupovalo do armády, zkrátka věk dospělosti. Když vezmeme v úvahu, že Fernandez byl pravděpodobně prvorozený, což obvykle znamenalo dědictví rodinného majetku a nutnost zůstat ve světě, za jeho volbou řeholního života můžeme vidět silné povolání. Skutečnost, že se mladík Fernandez uchýlil do klášterních zdí, může naznačovat, že jeho volba byla vskutku alespoň zpočátku proti vůli rodiny nebo alespoň proti vůli otce. O tom, že se jeho vstup odehrál v jistém napětí, svědčí i četné návštěvy jeho přátel, kteří Fernandeze odváděli od modliteb a studia (a možná ho měli přimět k návratu do jeho původního prostředí).
Uveřejněno:  12.6.2017 | 0:00

Výročí úmrtí mladé maminky, jejíž příběh zasáhl mnohá srdce

Smrt nemá poslední slovo

Smrt nemá poslední slovo


Uveřejněno:  12.6.2017 | 0:00

Postupné zjevování Nejsvětější Trojice

Bylo třeba kráčet kupředu po stupních,
abychom konečně viděli zářit světlo Trojice.

Uveřejněno:  8.6.2017 | 0:00

Svatý Norbert – zasažený bleskem (6. červen)

Norbert (asi 1085 – 1134) byl zprvu podjáhnem ve službách kolínského arcibiskupa a později císaře Jindřicha V. S duchovním životem si hlavu nedělal. Zábavu vyhledával více než modlitby, hostiny měl raději než posty. Zkrátka byl zářný příklad toho, jak by se klerik neměl chovat. Navzdory reformním snahám papežů a biskupů nebyl ve své době jediným takovým.
Uveřejněno:  5.6.2017 | 0:00

Výstava: Severní Čechy očima Karla Solaříka

Srdečně zveme již na několikátou výstavu malíře Karla Solaříka. Tentokrát to jsou kresby a grafiky ze severních Čech. Výstava je uspořádána k 10. výročí úmrtí umělce. Výstava je otevřena vždy ve všední dny - v červnu od 8:30 do 18:00, v červenci a srpnu od 8:30 do 16:00.
Uveřejněno:  4.6.2017 | 15:47

Duch svatý není nějaká energie, ale je to někdo

Duch svatý není něco, ale někdo: Je to živá božská osoba. Jedno z pokušení naší doby, kdy se tolik mluví o různých energiích, je představovat si Ducha svatého jako pozitivní energii, jako teplo či jiný příjemný pocit, nebo jako pohonnou hmotu křesťanského života. Duch ale není žádný duchovní benzín, ani jen vítr, který občas zaduje do plachet, ani posvátný pták. Evangelisté při Ježíšově křtu jen popsali, že Duch svatý sestupoval na Krista „jako když se snáší holubice“. Jan Křtitel nejspíš viděl něco slovy neuchopitelného, nepopsatelného.
Uveřejněno:  31.5.2017 | 0:00

Duch Svatý činí křesťana moudrým (papež František)

Duch Svatý činí křesťana „moudrým“. Nikoli však v tom smyslu, že člověk pak má odpověď na všechno, všechno ví, ale v tom smyslu, že „zná“ Boha, ví, jak Bůh jedná, pozná, co je Boží a co nikoli; má moudrost, kterou našim srdcím dává Bůh....
Uveřejněno:  27.5.2017 | 0:00

Novéna před Letnicemi


Svatodušní novéna


Uveřejněno:  26.5.2017 | 12:01

26. května - sv. Filip Neri

Filip Neri se narodil dne 21. července roku 1515 ve Florencii v rodině Františka a Lukrecie z Mosciana. O jeho dětství nemáme mnoho zpráv. Jedno z mála dochovaných svědectví je od sestry Elizabety, která popisuje jeho povahu, tak veselou a nezištnou, že mu přezdívali „Pippo buono“ – „dobrák Filip“; avšak obzvláště zbožný tehdy nebyl.
Uveřejněno:  24.5.2017 | 0:00

Konečně vyšel dotisk skvělého rozhovoru s jezuitou Ludvíkem Armbrustrem

Tokijské květy
Tokijské květy
Uveřejněno:  21.5.2017 | 17:07

Výročí narození sv. otce Pia z Pietrelciny (25. května 1887)

Letos je to 130 let, co se narodil sv. Padre Pio z Pietrelciny a zároveň 15 let od jeho svatořečení (16. června 2002). Padre Pio z Pietrelciny (sv. Pius z Pietrelciny) se narodil v roce 1887 v jižní Itálii. Vstoupil do řádu kapucínů (1903), byl vysvěcen na kněze (1910) a s velkým pastoračním úsilím konal svou službu především v městečku San Giovanni Rotondo v italské Apulii. V modlitbě a s pokorou sloužil lidem duchovním vedením, zpovědí a starostlivou péčí o nemocné a ubohé. Dne 20. září 1918 obdržel stigmata a plně připodobněný ukřižovanému Kristu dokončil pozemskou pouť 23. září 1968. V roce 2002 ho papež Jan Pavel II. prohlásil za svatého.
Uveřejněno:  21.5.2017 | 16:47

Duchovní alzheimer (papež František)

"Duchovní alzheimer" - termín, který papež František pronesl směrem k zaměstnancům vatikánské kurie...
Uveřejněno:  16.5.2017 | 0:00

Vojtěch Kodet v Brně (19.–21. 5. 2017)

3 dny křesťanské spirituality v Brně s Vojtěchem Kodetem
3 dny křesťanské spirituality v Brně s Vojtěchem Kodetem
19.–21. 5. 2017 
v aule Biskupského gymnázia 
Barvičova 85, Brno
 

 


Uveřejněno:  15.5.2017 | 15:50

Papež František ve Fatimě (12.-13. 5. 2017)

Papež se vydá na pouť do Fatimy u příležitosti stého výročí zjevení Panny Marie. V sobotu 13. května bude papež František sloužit v bazilice mši svatou, při níž svatořečí Františka a Hyacintu Martovy, pastevce, kteří spolu se svou sestřenicí Lucií dos Santos byli mezi květnem a říjnem 1917 svědky šesti zjevení Panny Marie.
Uveřejněno:  11.5.2017 | 14:48

13.5. - výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

V průběhu První světové války v roce 1917 se třem malým dětem zjevila Panna Maria u portugalského městečka Fatima. Jednalo se o poselství a výzvu míru během vřavy První světové války...
Uveřejněno:  11.5.2017 | 14:33

Buona sera z konce světa a radost z evangelia - některá klíčová slova papeže Františka

Některá "klíčová slova", která vyjadřují život a poslání papeže Františka...
Uveřejněno:  7.5.2017 | 0:00

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

Jan Sarkander žil v době závažných náboženských rozbrojů, které ho nakonec stály život. Pro složitost doby a neúplnost pramenů je nejednoznačnou postavou jak z hlediska historického, tak i z ekumenického.
Uveřejněno:  5.5.2017 | 0:00

Policista z Bronxu o františkánech z Bronxu

Před několika měsíci viděl zemřít jednoho svého kolegu, za bílého dne ho zastřelili před komisařstvím jako králíka. „Byl jsem znechucený, srdce mi svírala nenávist…“ „Jednou večer jsem se koukal, co dávají v televizi, když mě upoutal obličej jakéhosi vousatého chlapíka. Byl to italský františkán, nějaký Padre Pio. Ten chlapík úplně svítil. Dokoukal jsem reportáž až do konce. A to nejsem žádná svíčková bába. Tenhle Padre Pio mě oslovil. Po několika týdnech jsem byl pověřen, abych dohlížel na distribuci jídla před fraternitou svatého Kryšpína. Seznámil jsem se s františkány: měli na sobě totéž, co ten italský kapucín! Dozvěděl jsem se, že jejich útulek se jmenuje Padre Pio! To je zvláštní náhoda, že?“
Uveřejněno:  29.4.2017 | 0:00

Ludvík Maria Grignion z Montfortu a Jana Berettová Mollová (28.4.)

28. dubna nalezneme v kalendáriu dva světce, kteří jsou od sebe vzdálení několik století, ale mají mnoho společného. Svatý Ludvík Maria Grignion a svatá Jana Berettová-Mollová. Oba dva pevně stáli na svých hodnotách, hluboce zakořeněných v Bohu. Sv. Ludvík kázal obyčejným lidem ve městech a na vesnicích a dokládal své učení příkladem, když se staral o nemocné a trpící. Sv. Jana jako lékařka pečovala o staré a nemocné lidi a její krátká duchovní cvičení byla bohatými na vnitřní usebrání. Sv. Ludvík vedl lidi k důvěře v Ježíše jako přítele. Sv. Jana se řídila svým heslem: "Kdo se dotýká těla pacienta, dotýká se těla Kristova." Spiritualita sv. Ludvíka velmi ovlivnila duchovní život bl. Jana Pavla II, který v květnu 2004 svatořečil Janu Berettovou. Oba tito světci jsou pro nás povzbuzením.
Uveřejněno:  26.4.2017 | 0:00

V chudinské čtvrti New Yorku, plné násilí, drogových dealerů a lidí bez domova


Františkáni z Bronxu


Uveřejněno:  20.4.2017 | 17:34

Nejsem Ježíš. Ale pracuju pro něj...

Dívenka nakrčila čelo, chvíli se zamyslela a zeptala se Bernarda:
„Jsi Ježíš?“
Bernard vybuchl hurónským smíchem. Skupina žáků s úžasem zírala na rozesmátého obra. Ten se naklonil k holčičce a řekl:
„Ne, nejsem Ježíš. Ale pracuju pro něj...“
Tekichah se vrátila k učiteli a hlásila, co zjistila:
„Ten velký vousáč je podobný Ježíši, ale není to on. Jen pro něj dělá.“

Uveřejněno:  20.4.2017 | 17:13

Svatý Vojtěch (23. duben)

Životní příběh svatého Vojtěcha
se zdá být potvrzením evangelijního výroku,
že žádný prorok není vítán ve svém domově.
Zatímco v mnohých okolních zemích českého biskupa ctili, vítali a milovali,
v jeho vlasti jej čekaly jen neúspěchy, zrada a odmítání.

Uveřejněno:  20.4.2017 | 0:00

Emil Kapaun - Čechoameričan - kněz - válečný hrdina (20. 4. 1916 USA - 23. 5 1951 Severní Korea)

Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který v roce 1951 zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji. Jeho služba ale zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti, nejvyšším vojenským vyznamenáním. V církvi započal proces jeho blahořečení.
Uveřejněno:  18.4.2017 | 0:00

Velikonoce

Po dnech svatopostních znovu zazněl o slavnostní velikonoční noci zpěv „aleluja“, všeobecně známé hebrejské slovo, které znamená „chvalte Pána“. V době velikonoční se šíří toto pozvání ke chvále od úst k ústům, od srdce k srdci. Hlaholí na základě zcela nové události: Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.
Uveřejněno:  15.4.2017 | 16:00

Velký pátek

Velký pátek je dnem, který nám připomíná utrpení, ukřižování a smrt Ježíše Krista.
Uveřejněno:  14.4.2017 | 0:00

Ukřižování

Efraimskou branou proudili do města noví poutníci. Jezdec s koněm vjel do obrovských vrat a přikázal jim, aby ustoupili stranou. Protestovali. Většina z nich přišla z daleka – byla to křižovatka silnic do Joppe a Samaří – a vadilo jim další zdržení, protože putovali celou noc, aby mohli vstoupit do Svatého města před sobotou. Kromě toho to byla pro ně radostná cesta; protivilo se jim, když viděli, jak Římané vyvádějí Židy na popravu.
Uveřejněno:  14.4.2017 | 0:00

První křesťanský světec, který ale nemá místo v kalendáři

Prolistoval jsem celý kalendář tam i zpátky. Během liturgického roku si připomínáme celé zástupy světců, ale na jednoho se zapomnělo. Lotr po pravici, první křesťanský světec, se do kalendáře nevešel. I po smrti je ten chlápek jen na obtíž, a proto žádný svátek nebude! Je to ale jediný světec, kterého kanonizoval sám Kristus: „Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji.
Uveřejněno:  14.4.2017 | 0:00

Georg Friedrich Händel: úspěch nepřicházel (+ 14. dubna 1759 Londýn)

Tělnatý, cholerický a věřiteli pronásledovaný skladatel původem z Německa si prošel velmi těžkými životními okolnostmi. A ani opakovaná mrtvice, která ho doslova srazila na zem, mu nedokázala vzít chuť k životu. Radost a harmonii rozdával již během svého života a rozdává dodnes: Georg Friedrich Händel (* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn).
Uveřejněno:  13.4.2017 | 0:00

Jidáš - zrazený zrádce

François Mauriac napsal, že když Jidáš z večeřadla odešel, apoštolům „se tam hned začalo lépe dýchat“.
Já si to ale nemyslím.
Mám za to, že v srdci každého z nich zůstala bolestná výčitka, která je nikdy nepřestala trápit:

Uveřejněno:  12.4.2017 | 0:00

Svatý Stanislav (11.4.)

Polský světec Stanislav se narodil v roce 1030 (nebo 1036) ve šlechtické rodině v Szczepanowě. V Paříži vystudoval teologii a právo, stal se knězem a roku 1071 po svém předchůdci Lambertovi krakovským biskupem.
Uveřejněno:  11.4.2017 | 0:00

Jidáš je promítací plátno pro všechny moje zrady

Každý z apoštolů si při poslední večeři uvědomuje, kolikrát už selhal a že by byl schopen zradit ne jednou, ale třeba stokrát. „Jsem to snad já, Pane?“ Ano, jsem to já. Mé srdce zradilo už mnohokrát. Jidáš je promítací plátno pro všechny moje zrady.
Uveřejněno:  10.4.2017 | 0:00

Velikonoce s Jidášem

Přinášíme vám několik zamyšlení o Velikonocích a Jidášovi. Neboť v každém z nás je něco z JIdáše...
Uveřejněno:  8.4.2017 | 16:30

Jidáš - existuje jen jediná přijatelná definice

Kdyby se všechny texty, které lepší i horší autoři z celého světa věnovali Ježíšovu zrádci, shromáždily do jednoho svazku, zjistili bychom, že tak obsáhlý „soudní spis“ žádný jiný zločinec nikdy neměl. V žádném jazyce neexistuje hanlivý přívlastek, jehož by se Jidášovi ještě nedostalo. Popravdě řečeno mě to, co o Jidášovi napsali slavní spisovatelé, ani moc nezajímá. Když jejich knihy, v nichž je Jidáš obviňován ze všech stran, odložím, mohu si přece místo nich kdykoli otevřít evangelium. V něm se dočítám, že ve chvíli, kdy Jidáš svou zradu jedním z nejupřímnějších projevů lásky – polibkem – dovršoval, našel pro něj Ježíš ve slovníku svého srdce jediné jméno: „Příteli!“ A to mi stačí.
Uveřejněno:  8.4.2017 | 16:01

Květná neděle

Existovalo období, a není dosud zcela překonáno, v němž bylo křesťanství odmítáno právě kvůli kříži. "Kříž mluví o oběti", říkalo se, "kříž je znakem popření života. My však chceme opak: celý život, bez omezování a bez odříkání".
Uveřejněno:  8.4.2017 | 0:00

Jak se k nám dostanete při výluce tramvajových spojů v centru města Olomouce v dubnu až listopadu 2017?

Dne 7. dubna 2017 začala v centru města Olomouce rekonstrukce úseku tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí na ulici 1. máje. Bezprostředně se rekonstrukce pobočky Karmelitánského nakladatelství v Olomouci nedotkne. Ovšem dotkne se jí nepřímo. Nepojedou tramvaje přes centrum města s čísly 2, 3, 4 a 6. Zastávka U sv. Mořice nebude po celých 7 měsíců, tj. od začátku dubna do konce listopadu 2017 obsluhována.
Uveřejněno:  7.4.2017 | 11:40

Pochopit křesťanství z pohledu jeho židovských kořenů


Židovské inspirace křesťanství


Uveřejněno:  26.3.2017 | 18:17

Otčenáš - jak může být naučený text modlitbou?!

Často slýcháváme, že modlitba je centrem duchovního života, že je duší života křesťana, jeho vztahu s Bohem. Modlitba je nám doporučována jako nutnost a základní potřeba duchovního růstu. Je komunikací a setkáním, ale i odevzdáním se v Boží přítomnosti. Modlitbě se učíme a máme s ní problémy, modlíme se málo či špatně. Čím byla modlitba pro Ježíše? Jak se v Ježíšově modlitbě odráží židovská tradice jeho doby?
Uveřejněno:  26.3.2017 | 18:11

Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Svátek Zvěstování Páně (25.3.)

Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. A k Bohu není jiné cesty ze světa, než této cesty Boha ke světu. Je to cesta procházející třemi stanicemi. (Letos se slavnost přesouvá na 4.4., protože 25.3. byl Svatý týden).
Uveřejněno:  22.3.2017 | 23:00

Dobrá kniha!


Jan Rybář: Deník venkovského faráře


Uveřejněno:  20.3.2017 | 19:59

Miloslav kardinál Vlk - publikace

 Kardinál Miloslav Vlk - literatura, knížky, CD, kázání, rozhovory


Uveřejněno:  20.3.2017 | 19:08

19. března - sv. Josef - snoubenec Panny Marie

Z Bible se o Josefovi, Mariině manželu a Ježíšově pěstounovi, mnoho nedovíme, a proto není divu, že se mu o to více věnují apokryfy a z nich především Protoevangelium Jakubovo. Pokud však zmínky o Josefovi v Novém zákoně prozkoumáme podrobněji, vyvstane před námi zajímavá osobnost, která může oslovit i dnešního čtenáře.
Uveřejněno:  16.3.2017 | 23:00

Rozhovor s Bohem může být přímý a živý, smí obsahovat spory, otázky i nářky

Kdo se chce rozhodovat vědomě křesťansky, měl by své otázky nejen vnímat a přemýšlet o nich, nýbrž je i zahrnovat do modlitby, to jest vyprávět o nich Bohu v časech ztišení. Bohu nic nemůžeme ani nemusíme namlouvat. Měli bychom mu zcela upřímně předkládat svá nejniternější, nejintimnější hnutí, i ta, která nás samotné rozčilují či zahanbují.
Uveřejněno:  13.3.2017 | 23:00

Průvodce postní dobou


Postní a velikonoční zamyšlení


Uveřejněno:  11.3.2017 | 23:00

Papež František (výročí zvolení 13.3.2013)

Jorge Mario Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v argentinském Buenos Aires. Otec pracoval na železnici, matka zůstala v domácnosti, celkem měli pět dětí. Jorge vystudoval střední průmyslovou školu chemickou. V jedenadvaceti letech se rozhodl pro kněžství a 11. března 1958 vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). Noviciát prožil v Chile, licenciát (doktorát) z filozofie obdržel na koleji sv. Josefa v San Miguel. Poté učil literaturu a psychologii na koleji Panny Marie Neposkvrněné v Santa Fé a na koleji Nejsvětějšího Spasitele v Buenos Aires. Kromě španělštiny mluví italsky a německy.
Uveřejněno:  8.3.2017 | 23:00

Poslechněte si postní duchovní obnovu


Postní obnova (CD) / Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  4.3.2017 | 18:31

Postní doba nás vede blíže k Bohu (Benedikt XVI.)

Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát.
Uveřejněno:  3.3.2017 | 23:00

Engelmar Hubert Unzeitig CMM (svátek 2.3.)

Služebník Boží P. Engelmar Hubert Unzeitig CMM byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou (tehdy Greifendorf) uprostřed převážně německé jazykové enklávy severně od Brna.
Uveřejněno:  28.2.2017 | 23:00

Oto Mádr (1917-2011), vězeň svědomí i obnovitel české teologie (27.2. výročí úmrtí)

27.2.2011 zemřel vynikající Kristův kněz Oto Mádr, teolog, vězeň svědomí, několikerý obnovitel české teologie, člověk, který tvořil, ale dokázal se i neohlížet, pokud už nebylo za čím. Zakladatel a dlouholetý šéfredaktor Teologických textů.
Uveřejněno:  25.2.2017 | 23:00

Utečenec, který jako kněz pečoval o utečence - P. Pavel Kučera

"Uprchlický farář" P . Pavel Kučera utekl v roce 1964 z komunistického Československa. Jeho posláním se pak na dlouhá léta stalo pečovat o utečence v německém utečeneckém táboře Zindorf... Mons. Pavel Kučera zemřel 24. února 2016. Přinášíme vám několik jeho poutavých (a zvláště dnes stále aktuálních) vzpomínek z knihy rozhovorů Lágr.
Uveřejněno:  24.2.2017 | 15:05

Chceme mít všechno, ale nejde to. Musíme se proto rozhodovat

Mnohotvárný svět je podobný trhu s tisíci možnostmi.
Svádí nás reklama a média.
Slibují nám nekonečné štěstí.
Reklama využívá naši touhu po všem,
která je vložena do srdce každého člověka.
Uveřejněno:  20.2.2017 | 23:00

Snaha nést světlo i v té nejtemnější hodině... (výročí popravy tří mladých lidí 22.2.)

Dne 22. února 1943 byli nacistickým soudem v Mnichově odsouzeni k popravě gilotinou tři mladí lidé obvinění z napomáhání nepříteli, přípravy velezrady a rozvracení branné moci. Přesně v den desátého výročí popravy těchto tří mladých bojovníků, kteří byli ve smrti následováni dalšími ze skupiny Bílá růže (Die Weisse Rose), prohlásil tehdejší spolkový prezident Theodor Heuss toto: „Jejich činnost musí být v kontextu tragédie německého národa nahlížena nikoli jako pokus o zvrat poměrů, jenž se nezdařil, nýbrž jako snaha nést světlo i v té nejtemnější hodině. A proto patří jejich památce náš dík a úcta.“
Uveřejněno:  18.2.2017 | 23:00

Proč máme takový strach milovat nebo přijímat lásku?

„Potřebuju lásku,“ řekla.
Ta slova zněla jako výkřik
a hluboce mě zasáhla.

Uveřejněno:  15.2.2017 | 10:52

14. února - sv. Valentin z Terni

Svatý Valentin, jeden z nejuctívanějších světců na světě, byl občanem Interamny (dnešní Terni) v Umbrii a podstoupil mučednickou smrt stětím. Svatopisci obvykle určují jeho úmrtí do roku 273. Prameny, které uvádějí tohoto světce, jsou různé. Nejstarším je Jeronýmské martyrologium (seznam svátků jednotlivých mučedníků v pořadí církevního roku, pozn. red.) sepsané v době mezi první polovinou 5. století a první polovinou století následujícího.
Uveřejněno:  10.2.2017 | 23:00

Kresby na schodech - výstava prodloužena

Výstava Václava Sokola v Karmelitánském knihkupectví Praha
Únor – duben 2017, po – pá 8.30-18
Uveřejněno:  5.2.2017 | 16:34

Jak se správně rozhodovat?


Umět se rozhodnout


Uveřejněno:  5.2.2017 | 15:42

Umět se rozhodovat

Ignác z Loyoly (1491 -1556) rozvinul duchovní pedagogiku, která má mimo jiné napomoci k tomu, abychom se dokázali rozhodovat. Ignácova doba byla pro Evropu časem přelomu. Mluví se o začátku novověku. Už koncem středověku pokročila technika a hospodářství do té míry, že se lidé stali pohyblivějšími. Více se cestovalo a komunikovalo s jinými kulturami, objevem Nového světa se otevřely neznámé a ohromující obzory. Křesťanská Evropa není celý svět, jak se doposud věřilo. Existují i jiné světy, zčásti dokonce kulturně na vyšší úrovni. Obraz, který si „starý svět“ o sobě maloval, se otřásl a probudila se zvědavost. Svět, jaký lidé znali, se dal do pohybu. Malé i velké konstanty se začaly neustále měnit, bylo co objevovat nového. Jednotlivec se musel neustále přizpůsobovat a přiučovat, zorientovávat se a rozhodovat.
Uveřejněno:  5.2.2017 | 15:37

Hrdinové našeho národa


Kytice z královské zahrady (3. vydání)


Uveřejněno:  31.1.2017 | 7:51

Hromnice - ´Neexistuje temnota, jež by zastínila Boží světlo´ (svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.)

Každý člověk má dvojí přirozenost. Je v něm světlo i tma, závdavek Božího života i temnota zla. Obvykle se domníváme, že radost můžeme prožívat jen ve světlých stránkách našeho života. Proto napínáme hodně síly do potlačování svých stinných stránek. Pravdou ale je, že dokonalou radost najde pouze ten, kdo dokázal přijmout i svůj stín, kdo se s ním smířil a svěřil jej Bohu.
Uveřejněno:  30.1.2017 | 23:00

28. ledna - památka sv. Tomáše Akvinského

(*Roccasecca 1225/26 - +Fossanova 7.3.1274). Tomáš patří k největším teologům a filozofům křesťanského Západu.
Uveřejněno:  26.1.2017 | 23:00

Měl obtížný charakter, trpěl epileptickými záchvaty, propadl hráčské vášni: Fjodor Michajlovič Dostojevskij (+ 28.1.1881)

Měl obtížný charakter, trpěl epileptickými záchvaty, na čas propadl hráčské vášni a často se nacházel ve finanční nouzi. To vše představovalo pro něj i celou jeho rodinu velkou zátěž. Po komplikovaném, ale plodném životě si před smrtí k sobě povolal ženu a děti a nechal si z evangelia svatého Lukáše předčítat příběh o ztraceném synovi. Naléhavě své nejbližší nabádal, aby nikdy neztratili víru v Boha. ... Večer 28. ledna 1881 pak zemřel.
Uveřejněno:  25.1.2017 | 23:00

Ježíš Kristus, který přetvořil život apoštola Pavla, může utvářet i náš vlastní život (Benedikt XVI.)

Svátek obrácení svatého Pavla (25.1.)
Uveřejněno:  22.1.2017 | 23:00

Proti totalitě lze bojovat i jinak než mečem. (21. 1. 2014 zemřel P. Karel Fořt).

V únoru 1948 jsme měli zrovna exercicie - přípravu na jáhenství. A tenkrát přišel biskup Hlouch a řekl, že jsme se stali komunistickou zemí a že asi tušíme, co to všechno může znamenat. A tak nám dal na vybranou – kdybychom si své rozhodnutí pro kněžství chtěli ještě rozmyslet...
Uveřejněno:  18.1.2017 | 23:00

Další krásná knížka pro děti


Ztracená ovečka a jiné příběhy


Uveřejněno:  15.1.2017 | 16:12

Etty Hillesum - výročí narození (15. 1. 1914)

Už uplynulo více než 100 let od narození Ester "Etty" Hillesum. Etty se narodila 15. ledna v roce 1914 v židovské rodině gymnasijního profesora. Získala právnické vzdělání a studovala i psychologii. V roce 1942 se dobrovolně přihlásila do koncentračního tábora Westerbork, aby mohla sdílet utrpení se svými souvěrci. 7. září 1943 byla s celou svou rodinou zařazena do transportu do Osvětimi, kde byla 30. listopadu se svými rodiči a dvěma mladšími bratry popravena. Etty si během druhé světové války psala deníky. Její deníky a dopisy, které vypovídaly o běžném životě v těžké době a o vnitřní proměně jedné mladé ženy, byly zveřejněny až desítky let po válce a staly se bestsellerem.
Uveřejněno:  12.1.2017 | 23:00

Mám toho dost, můj manžel pracuje až moc, i o víkendech

Se svou stížností, že manžel to s prací přehání, není tato žena sama. „Ty tu vůbec nejsi.“ „U tebe je na prvním místě tvoje práce, tvoje papíry, tvůj podnik, a rodina přijde až po nich.“ „Vůbec nevidíš, jak děti rostou.“ „Mám dojem, že se se mnou otravuješ.“ A podobně.
Uveřejněno:  7.1.2017 | 23:00

Víra je hvězdou, jež nás vede k cíli

Když chtěli mudrci z Východu pozdravit novorozeného židovského krále,
museli jistě překonat řadu protivenství, než se vydali na cestu, aby ho vyhledali.
Rozhodli se však postupovat důsledně podle svého plánu.
Hledat Boha je dobrodružství.
Nikdo předem neví,
kudy povede
cesta.

Uveřejněno:  4.1.2017 | 23:00

Svatá vdova s pěti dětmi: Alžběta Anna Bayleyová Setonová (svátek 4.1.)

Alžběta Anna Setonová (1774–1821), žena námořního obchodníka z New Yorku, zůstala po smrti manžela bez peněz a s pěti dětmi. Byla praktikující členkou episkopální církve, avšak doba smutku, kterou strávila v Itálii, ji přivedla k přestoupení do katolické církve, a to i přes určitý odpor společnosti. Její životní příběh a založení učitelského řádu Milosrdných sester sv. Josefa i jeho rozšíření je pozoruhodným příkladem osobního povolání, které bylo realizováno na správném místě a ve správný čas.
Uveřejněno:  1.1.2017 | 23:00

Že strhující duchovní četba pro kluky neexistuje?!


Drakobijce


Uveřejněno:  29.12.2016 | 18:52

Závada na jesličkách

Moje vlastní jesličky
mi už nějakou dobu
dělají těžkou hlavu.
Něco je špatně.
Je tu nějaká závada
a mně se nedaří zjistit,
v čem spočívá.

Uveřejněno:  26.12.2016 | 9:51

Hledej Pána v jeslích, kde ho nikdo nehledá... (papež František)

„Hledej Pána v jeslích, hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá, v těch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní. Nehledej ho v třpytu světel velkoměst, nehledej ho v tom, co je pouhé zdání.
Uveřejněno:  19.12.2016 | 23:00

Vánoční příběh


Vánoční příběh (2. vydání)


Uveřejněno:  18.12.2016 | 16:52

Papež František - výročí narození

* 17. prosince 1936
Jorge Mario Bergoglio
Uveřejněno:  17.12.2016 | 15:40

Bůh se nezjevil jako příručka abstraktních pravd (papež František)

„Vždy jsme vystaveni nebezpečí umělého života v laboratoři,“ řekl papež František. Dále zdůraznil, že křesťanská víra není nějakou malou zkouškou, ani souborem abstraktních norem. „Naše víra není laboratorní, nýbrž putující, dějinná víra,“ vysvětlil papež. „Bůh se zjevil v dějinách, nikoli jako příručka abstraktních pravd. Obávám se teortizujících "laboratoří" víry, protože v laboratoři se problémy vezmou, ochočí a nalakují mimo svůj kontext.“
Uveřejněno:  16.12.2016 | 23:00

Papež František - krátký text na každý den v roce


365 dní s papežem Františkem


Uveřejněno:  15.12.2016 | 23:00

Bůh přišel na svět, ale nepočínal si jako diplomat.

Když Bůh přišel na svět, nepočínal si jako diplomat.
Mocné a urozené lidi, ba ani kněze o svém příchodu neuvědomil.
Správným hierarchickým postupem se nezabýval.
Žádná tisková konference, na níž by byla ta senzace oznámena, se nekonala.

Uveřejněno:  10.12.2016 | 15:51

Kniha, která vyšla již ve 30. vydáních


Provokující evangelia


Uveřejněno:  9.12.2016 | 14:43

Vánoce jsme zavalili tunami sentimentu, folklóru a všemožného braku

Když došli do Betléma, naplnil se jí čas, kdy měla porodit.
A porodila svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének
a položila do jeslí, protože v zájezdním útulku nebylo pro ně místo. (srov. Bible Lk 2,6-7)

 


Uveřejněno:  5.12.2016 | 8:15

Terezie z Lisieux v novém moderním překladu


Příběh jedné duše


Uveřejněno:  2.12.2016 | 8:49

Kateřina Lachmanová a karmelitán P. Pavel Pola představí nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie z Lisieux

V neděli 4. 12. 2016 od 15 h v rámci oslav 70 let farnosti sv. Terezie v Praze-Kobylisích představí Kateřina Lachmanová a bosý karmelitán P. Pavel Pola nový překlad autobiografických spisů sv. Terezie z Lisieux Příběh jedné duše.
Uveřejněno:  30.11.2016 | 23:00

Spolupracovník Matky Terezy přednáší v Česku (Ostrava, Opava, Praha)

Rakouský kněz Leo Maasburg, který byl blízkým spolupracovníkem Matky Terezy, navštíví na konci listopadu Českou republiku. Jeho přednášku s názvem Co jsem se naučil od Matky Terezy si můžete poslechnout v Praze, Ostravě a Opavě. Moravskoslezský kraj navštíví Leo Maasburg v úterý 29. listopadu. V Ostravě bude od 9:30 v sále biskupství, odpoledne se přesune do Opavy, kde se s ním můžete setkat od 18:00 na církevní konzervatoři. O den později, 30. listopadu, se od 19:00 uskuteční přednáška v Komunitním centru Matky Terezy v Praze-Hájích.
Uveřejněno:  24.11.2016 | 23:00

Číhošťský zázrak

Z rozhovoru s želivským opatem Bohumilem Vítem Tajovským.
Uveřejněno:  21.11.2016 | 23:00

Vatikánské promluvy Tomáše Špidlíka


Vatikánské promluvy
Tomáš Špidlík


Uveřejněno:  17.11.2016 | 20:13

To poslední co potřebuješ, je další rada

Za matkou Makrínou jednou přišla mladá žena, která jí řekla, že před ní leží těžké rozhodnutí, které ale nemůže udělat, protože je celá ochromená strachem. Má strach, že udělá špatnou věc, zklame lidi nebo jim ublíží a zklame i Boha. Požádala svého kněze i svou matku a přátele o radu, ale zdá se, že všechno, co řekli, dělá její rozhodnutí ještě těžší.
Uveřejněno:  9.11.2016 | 23:00

Večer se sv. Alžbětou od Trojice: pozvánka na akci v Praze

Vojtěch Kodet a sestry karmelitky vás zvou na Večer se sv. Alžbětou od Trojice. Přijďte oslavit svátek nově svatořečené temperamentní a málo známé řeholnice, která bývá přirovnávána k Terezii z Lisieux. Akce proběhne v úterý 8. listopadu 2016, v kostele sv.Benedikta (Hradčanské nám. v Praze 1).
18:00 Mše svatá (P. Vojtěch Kodet)
19:00 Recitační pásmo textů sv. Alžběty od Trojice (Jana Pidrmanová)

Uveřejněno:  6.11.2016 | 16:17

Nejlepší texty Jeana Vaniera


Krása lidskosti
Jean Vanier,


Uveřejněno:  3.11.2016 | 14:43

Zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce (Jean Vanier)

Zastavme se a zaposlouchejme se
do toho, co říká naše vlastní srdce.

Dotkneme se tak mnoha bolestí.
Nejspíš se dotkneme i spousty hněvu.
Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé úzkosti.
Uveřejněno:  2.11.2016 | 16:24

Třídenní konference na téma Já a evangelizace?

Při příležitosti vyvrcholení Roku milosrdenství zveme 18. – 20. 11. do Zlína na třídenní konferenci na téma „Já a evangelizace?“ Cílem konference je ukázat, že svědkem o Ježíši může být každý z nás. Hosté: Kateřina Lachmanová, Maja Schanovsky, P. Ondřej Chrvala a další.
Uveřejněno:  25.10.2016 | 17:21

Podzimní přednáškový cyklus u dominikánů

Olomoucké Karmelitánské knihkupectví pořádá ve spolupráci s animátory děkanátu Olomouc Podzimní přednáškový cyklus u dominikánů. Součástí programu bude vždy přednáška, beseda a možnost zakoupení knih s autogramiádou. Akce se vždy konají po úterní mši svaté v areálu dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc). Všichni jste srdečně zváni.
Uveřejněno:  25.10.2016 | 17:12

Inspirace od včel


Žít s moudrostí včel


Uveřejněno:  18.10.2016 | 23:03

Víra a city jsou dvě různé věci

Víra a city jsou dvě různé věci.
V Božím slově nikde nenajdeme místo,
kde by Ježíš říkal: ‘Svými city budete spaseni’
nebo ‘Svými city budete uzdraveni’.
Ale chválil lidi za jejich víru.

Uveřejněno:  18.10.2016 | 22:55

Nové knihkupectví v Podkrkonoší

V neděli 2. října požehnal Mons. Josef Kajnek nové prostory Karmelitánského knihkupectví v Nové Pace. Součástí oslavy byla mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Celou slavnost svojí barokní hudbou a zpěvem provázel Michal Pospíšil se svými hudebníky a zpěváky.
Uveřejněno:  6.10.2016 | 22:07

Zemřel mučednickou smrtí na Sahaře před sto lety


Karel Foucauld
Duchovní životopis


Uveřejněno:  5.10.2016 | 0:00

EMPATIE A LÁSKA V RODINĚ S JIŘINOU PREKOPOVOU v Nové Pace

Ve středu 12. října od 18,15 hod. vás zveme do Auly Pedagogické školy a gymnázia v Nové Pace na přednášku PhDr. Jiřiny Prekopové. V 17,45 hod. budete mít možnost nechat si podepsat její knihy v Karmelitánském knihkupectví.
Uveřejněno:  4.10.2016 | 21:30

Četba pro rok milosrdenství


Deníček
Boží milosrdenství v mé duši
Svatá s. M. Faustyna Kowalská


Uveřejněno:  4.10.2016 | 0:00

Jsou mnohé andělské terapie v souladu s křesťanskou vírou?


Není anděl jako anděl


Uveřejněno:  29.9.2016 | 16:28

Svatý František - pro děti


Svatý František


Uveřejněno:  27.9.2016 | 7:21

24.9.2016 je blahořečen krajan - Sudetský Němec P. Engelmar Unzeitig


Novéna s Engelmarem Unzeitigem, "andělem z Dachau"


Uveřejněno:  23.9.2016 | 16:11

Vánoční komiks


Vánoční příběh s hádankami a úkoly


Uveřejněno:  17.9.2016 | 18:27

Na mých křtinách rodiče nebyli. Bylo to tajné.

Někdy v sedmnácti letech jsem se poprvé dostal k Bibli. Jako samouk. Ani nevím, jak jsem k tomu přišel, asi Božím řízením, co já vím. V podstatě od malička mi šlo o pravdu. Stále jsem ji někde hledal. Pátral jsem po smyslu života a objevil jsem přitom evangelium. Jednou jsem si otevřel kapitolu svatého Jana a zasáhlo mě to. Od té doby jsem se k tomu pořád a pořád vracel. Celé mé evangelijní zkoumání trvalo šest let, teprve pak jsem akceptoval, že Ježíš je Boží syn. Byl to verš z 8. kapitoly: „Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit v temnotě.“
Uveřejněno:  17.9.2016 | 18:05

Svátek Panny Marie Bolestné (15.9.)


Maria, matka Ježíšova


Uveřejněno:  14.9.2016 | 20:00

Svátek povýšení svatého kříže (14.9.)


Kříž - symbol, zobrazování, význam


Uveřejněno:  13.9.2016 | 19:39

Marek Orko Vácha v Plzni v úterý 20. 9. 2016

Zveme vás na přednášku a autogramiádu P. Marka Orko Váchy, která se koná v úterý 20. 9. 2016 od 19.00 hodin v učebnách Plzeňského biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Téma přednášky je Poselství encykliky Laudato sii.
Uveřejněno:  8.9.2016 | 21:21

Byl vyrovnaný a připravený zemřít…


Oběť případu Babice
Jan Bula 1920-1952


Uveřejněno:  7.9.2016 | 21:29

Co se o Matce Tereze neříká?

Co říká duch tohoto světa o matce Tereze?
"Ach! Matka Tereza byla krásná žena,
která udělala mnoho dobrého pro druhé."
Co duch tohoto světa ale nikdy neřekne?
Uveřejněno:  7.9.2016 | 21:10

Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná

Toto dílo otce Josephfa Langforda není v našem prostředí první knihou o světově známé misionářce Matce Tereze z Kalkaty, dnes už svaté. Například jiná kniha otce Langforda Matka Tereza a Panna Maria (vyšla též v Karmelitánském nakladatelství) je stručným uvedením do mariánské spirituality ve světle zjevení v Guadalupe. Překvapení, s jakým bylo přijato publikování korespondence a zápisků světice v modře proužkovaném bílém sárí, se týkalo jejího osobního duchovního života (v českém překladu Pojď, buď mým světlem). Za její radostí zářící vrásčitou tváří se po celá desetiletí skrývala temnota duchovní noci. Odvažuji se však vyslovit přesvědčení, že Skrytý oheň Matky Terezy je v mnohém ohledu kniha jedinečná a potřebná.
Uveřejněno:  4.9.2016 | 0:00

Aktuální novéna: s Matkou Terezou


Novéna s Matkou Terezou


Uveřejněno:  2.9.2016 | 15:13

Úsměv je první věc, kterou můžeme druhému darovat (Matka Tereza)

Často myslím na Matku Terezu,
která říkala, že vše, co uděláme pro ostatní,
je jen kapkou vody v oceánu,
ale když to neuděláme,
ta kapka bude v oceánu chybět ...
... navždy.

Uveřejněno:  2.9.2016 | 0:00

Svatořečení Matky Terezy: 4.9.2016

Její život byl plný vnitřních bojů...

Temné noci Matky Terezy


Uveřejněno:  30.8.2016 | 22:11

Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci

Všichni se rodíme s prázdnotou a žízní v srdci.
Snažíme se tu žízeň utišit,
ale uhasit se nám ji nikdy nedaří.
Pochopil jsem tedy,
že pokud ve mně přirozeně existuje taková žízeň,
taková prázdnota, pak existuje také zdroj,
který mě může naplnit.
A že tento zdroj není z tohoto světa.

Uveřejněno:  29.8.2016 | 8:33

Pán mě skrze modlitbu mění

Někdy člověku může modlitba připadat nudná. Může ho rozptylovat mnoho vážných záležitostí. Je snadné říci: „No tak k čemu mi tohle je?“ nebo „Co z toho mám? Vůbec nic necítím!“
Uveřejněno:  22.8.2016 | 0:00

Kdybych se nemodlila, neměla bych lidem co nabídnout

Nevěnuji přece tento čas nějakému projektu, ale živé osobě, a tou živou osobou je Ježíš...
Uveřejněno:  15.8.2016 | 0:00

Nekopírujte jiné lidi

Kdyby Ježíš chtěl,
abyste byla někdo jiný,
někým jiným by vás
jistě učinil...

Uveřejněno:  10.8.2016 | 0:00

Zázraky se opravdu dějíPán je stejný – včera, dnes i navěky


Uveřejněno:  8.8.2016 | 0:00

Novéna se svatou Terezií z Lisieux


Novéna se svatou Terezií z Lisieux


Uveřejněno:  3.8.2016 | 23:17

´Nebyl jsem vždycky šálek. Byly doby, kdy jsem byl jen hlína´

Když život
nejde
podle
tvých představ...

Uveřejněno:  3.8.2016 | 22:59

Čím se v církvi liší extrovert od introverta?


Introverti v církvi


Uveřejněno:  27.7.2016 | 23:13

Páté evangelium: příroda

Kniha přírody
je výjimečný a drahocenný
Boží dar každému člověku.
Je to obrazný způsob řeči,
kterého Bůh používá,
aby nám pomohl poznávat zákonitosti srdce.
Uveřejněno:  23.7.2016 | 0:00

´Miluji Boha, ale s lidmi mám problém´

Někteří lidé krásně hovoří o tom,
jak nesmírně milují Boha.
Jenom s lidmi ale mají zkrátka
problémy...
Uveřejněno:  18.7.2016 | 0:00

Svižný a nejstarší kněz odpovídá....


Boha neokecáš
Josef Mixa v rozhovoru s Vítem Hájkem


Uveřejněno:  18.7.2016 | 0:00

Skvělé pokračování bestselleru Anonymní katolík


Křesťan v záběhu


Uveřejněno:  13.7.2016 | 23:27

Myslela jsem si, že nikdy nebudu muset projít krizí. Spletla jsem se.

Vzpomínám si, že v troufalosti svého pozdního dospívání jsem si myslela, že nikdy nebudu muset projít krizí. Věděla jsem, že má identita je v Bohu a to je celé. To mě provede životem až do hrobu. Spletla jsem se.
Uveřejněno:  2.7.2016 | 23:03

Novéna ke sv. Cyrilovi a Metodějovi


Novéna za evangelizaci národa na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje


Uveřejněno:  27.6.2016 | 22:46

Jak jsem studentům měl vyprávět o své víře

Byl jsem pozván, abych vyprávěl o svém setkání s Ježíšem více než sto studentům maturitního ročníku. Než jsem do té střední školy dorazil, neměl jsem ponětí, co mě čeká, jakou energii taková „přednáška“ vyžaduje. Vstoupil jsem do dlouhého sálu, přeplněného lidmi a lomozem. Za všeobecné lhostejnosti jsem odvážně prošel místností. Obklopený hlukem a nepořádkem jsem si razil cestu mezi studenty, a čím hlouběji jsem pronikal do jejich doupěte, tím více se mi zdáli nepřátelští. Klec plná spících šelem, které se však mohou kdykoliv probudit.
Uveřejněno:  19.6.2016 | 17:09

Oldřich Selucký v Plzni ve středu 15. 6. 2016

Zveme vás na na besedu a autogramiádu Oldřicha Seluckého, autora dobrodružných příběhů pro mládež, která se koná ve středu 15. 6. 2016 od 18.00 hodin v učebnách plzeňského biskupství, nám. Republiky 35, Plzeň. Beseda s autorem strhujících románů pro mladé je určena zejména mládeži, rodičům, prarodičům, učitelům, vychovatelům a všem zájemcům o kvalitní literaturu.
Uveřejněno:  8.6.2016 | 0:00

Oblíbený stolní kalendář na 2017 již vyšel


Kalendář 2017 - Malá poselství Vojtěcha Kodeta
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  7.6.2016 | 16:05

Jak jsem se prokousával k Bibli a Biblí

S Písmem jsem si prošel už dlouhou cestu. Občas mě oslovovalo, ale nepředstavovalo pro mě „nic víc“ než zdroj pouček a informací. Pak jsem se přihlásil na seminář o křesťanském životě. Na konci byla společná modlitba, kdy jsme měli možnost odevzdat svůj život Ježíši. Jako nadšený mladý člověk jsem „se nezdráhal“ a dal jsem všechno, celý svůj život. Nebál jsem se, protože jsem „nějak tušil“, že Pán je opravdu dobrý a nezkazí mi život. Při té modlitbě jsem neprožil nic zvláštního. Ale přišlo to až pak…
Uveřejněno:  3.6.2016 | 12:32

Noc kostelů 10. 6. 2016 a Karmelitánské knihkupectví v Plzni

Během Noci kostelů bude otevřeno v Karmelitánském knihkupectví v pátek 10. 6. od 9.00 do 21.00. To umožní návštěvníkům Noci nejen romantický průchod klášterním dvorkem od kostela P. M. Nanebevzaté k náměstí, ale i návštěvu obchodu s křesťanskou literaturou.
Uveřejněno:  3.6.2016 | 0:00

Citáty z Deníčku Faustyny Kowalské - vydání do kapsy


Z Deníčku svaté Faustyny
S Korunkou k Božímu milosrdenství


Uveřejněno:  2.6.2016 | 21:56

Setkání s lupičem (Ladislav Kubíček)

Ještě vám napíšu jeden příklad tajemné režie Boží, který by mohl být scénářem pro kriminální záznam v televizi. Bylo to zrovna o Vánocích. Probudil jsem se po půlnoci a ve dveřích mého pokoje stojí někdo s punčochou na obličeji, s namířenou pistolí v jedné ruce a s nějakým železem v druhé. Co teď?
Uveřejněno:  27.5.2016 | 0:00

Po stopách Karla IV. - zahrajte si o knížku

v Jičíně v Karmelitánském knihkupectví 9. června od 17:00.

Ve čtvrtek 9. června 2016 se od 17 hod. vás zveme na setkání s autorkou knížky Po stopách Karla IV. Lenkou Pecharovou. Nejdříve proběhne autogramiáda a následně beseda před prodejnou na zahrádce Kavárny Don Cortéz  (v případě špatného počasí uvnitř). Lenka Pecharová vylosuje výherce knížky. Pravidla soutěže naleznete zde v příloze.


Uveřejněno:  25.5.2016 | 6:40

Vojtěch Kodet - jubileum

 

Vojtěch Kodet má v těchto dnech životní jubileum. Za redakci mu gratulujeme a přejeme vše dobré na jeho životní cestě. A vám čtenářům nabízíme seznam jeho (dostupných) publikací a CD.
Uveřejněno:  19.5.2016 | 13:03

Přednáška Angela Scarana v Opavě v úterý 24. května 2016

Zveme vás na přednášku P. Angela Scarana na téma: Modlitba s Biblí v ruce - K čemu je mi Bible? Jak jí porozumět? Jak ji použít k modlitbě? Přednáška se koná v úterý 24. května 2016 od 17:30 hod. v Opavském kostele Nanebevzetí P. Marie a od 19:00 hod. v Kravařích ve farním sále.
Uveřejněno:  18.5.2016 | 0:00

Přednáška Kateřiny Lachmanové v Olomouci v úterý 17. května 2016

Zveme vás na přednášku Kateřiny Lachmanové na téma Typické překážky usmíření, která se koná v úterý 17. května 2016 od 19.00 hod. v sále dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc).
Uveřejněno:  13.5.2016 | 0:00

Dary Ducha svatého (papež František)


Dary Ducha
Papež František


Uveřejněno:  9.5.2016 | 14:46

Karel Foucauld - přednáška ve st 11.5.2016 v Praze

Karmelitánské nakladatelství zve na veřejnou přednášku k 100. výročí mučednické smrti světce, který prožil většinu svého zasvěceného života uprostřed kmene Tuaregů na Sahaře.

Uveřejněno:  1.5.2016 | 16:30

Markéta Melenovská - olejomalby - VÝSTAVA PRODLOUŽENA DO KONCE SRPNA 2016

Další z výstav v knihkupectví u sv. Vojtěcha v Praze 6 Dejvicích
Uveřejněno:  30.4.2016 | 17:04

Tři dny křesťanské spirituality s P. Mariánem Kuffou v Brně. Pátek 29. dubna až neděle 1. května 2016

 Tři dny křesťanské spirituality s P. Mariánem Kuffou v Brně  Tři dny křesťanské spirituality s P. Mariánem Kuffou v Brně Ve pátek 29. dubna až neděli 1. května 2016 


Uveřejněno:  26.4.2016 | 16:20

Biskupské svěcení Mons. Tomáše Holuba

V sobotu 30. 4. se chystá v Plzni nebývalá sláva - svěcení biskupa Mons. Tomáše Holuba.
K dílčí oslavě se připojí také Karmelitánské knihkupectví v Plzni a to hned dvěma nabídkami pro všechny přítomné diecézany.
Uveřejněno:  19.4.2016 | 22:26

Tomáš Holub - promluvy na CD


Tomáš Holub
Promluvy (CD, MP3)


Uveřejněno:  19.4.2016 | 15:54

Nenajdeme člověka, který by byl nezakusil nějaké krize

Postoj, který vůči krizi zaujmeme,
rozhodne o tom, zda pro nás krize
bude mít negativní
či pozitivní přínos.

Uveřejněno:  19.4.2016 | 15:41

Baziliku Zvěstování v Nazaretě bychom mohli nazvat kostelem mnoha národů.

Baziliku Zvěstování v Nazaretě
bychom mohli nazvat i kostelem mnoha národů.
Uvnitř kostela i v přilehlých sloupořadích
můžeme kontemplovat desítky obrazů Ježíšovy Matky,
které uctívají různé národy ve všech světadílech.

Uveřejněno:  3.4.2016 | 0:00

Výstava obrázků P. Michala Pometla OFM - nové obrázky

V dubnu pokračuje výstava Michala Pometla
"Jak to vidí františkán Michal
Obrázky z náčrtníku a jiné skopičiny"
druhým dílem!
Více se o P. Pometlovi a prvním dílu výstavy dočtete zde

Uveřejněno:  28.3.2016 | 17:43

K roku milosrdenství


Milosrdenství (CD)
Duchovní obnova
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  26.3.2016 | 12:39

Vzkříšený pro naši naději

„Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista! Protože je tak nesmírně milosrdný, znovu nás zrodil, takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme živou naději na dědictví, které nepomine“ (1 Petr 1,3). Tato slova směřovala z úst svatého apoštola Petra k prvním křesťanům možná právě v okamžiku, kdy se shromáždili k oslavě velikonoční vigilie, aby si připomněli Kristovu smrt a vzkříšení a aby také mohli být pokřtěni připravující se katechumeni. Byla to nová slova, do té doby ve světě neslýchaná: být zrozeni k živé naději díky jediné události: vzkříšení nějakého člověka z mrtvých!
Uveřejněno:  25.3.2016 | 23:00

Mějte svůj pohled upřený na Ježíše,

neboť on dává radost
klidnému svědomí,
uzdravuje svědomí
zraněné hříchem
a všem dává
jistotu naděje ve spásu.

Uveřejněno:  19.3.2016 | 23:00

Jiří Grygar slaví kulatiny (17. 3. 1936)


O vědě a víře
Jiří Grygar


Uveřejněno:  16.3.2016 | 12:54

Proč věřím v Boha?

Na otázku si odpovídá známý český popularizátor vědy Jiří Grygar
Uveřejněno:  16.3.2016 | 12:48

Poslechněte si zajímavou knížku Longinovo kopí

Zveme Vás k poslechu 48 dílné četby na pokračování z románu Longinovo kopí, která Vám může nevšedním způsobem přiblížit události Velikonoc. Rádio Proglas uvádí román jako četbu na pokračování od 1.2. do 6.4. 2016. Všechny již uplynulé díly je možné poslouchat přes audioarchiv.
Uveřejněno:  14.3.2016 | 21:01

DISCIPLESHIP by Vojtech Kodet in Polish

One of the significant European authors today, P. Vojtech Kodet O. Carm., reflects - on the background of biblical texts - the essence of discipleship of Jesus: not a moment of the conversion´s grace only but a steady dialogue with the Lord. The book is divided into five parts - the relationship with Christ, God's word, Holy Spirit, the Eucharist, and the spirituality of Mother of Christ, the first and greatest disciple of Jesus; and thanks to Wydawnictwo WAM is newly giving to the Polish readers lot of practical thoughts, as well as a touch of a mystical experience.
Uveřejněno:  11.3.2016 | 9:50

Film Opři žebřík o nebe získal filmovou cenu Český lev

za nejlepší dokumentární film roku 2015

Úspěšný film nyní i na DVD - ´Opři žebřík o nebe´


Uveřejněno:  5.3.2016 | 21:06

Dobrá kniha jaro 2016

Čtvrtletník Karmelitánského nakladatelství, který přináší informace nejen o knižních novinkách.
Uveřejněno:  3.3.2016 | 14:57

´Uprchlický farář´ P . Pavel Kučera zemřel


Lágr
Pavel Kučera v rozhovoru s Alešem Palánem


Uveřejněno:  29.2.2016 | 15:23

Křížová cesta (do kapsy)


Jeho rány nás uzdravily (2.vydání)
Křížová cesta
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  22.2.2016 | 10:18

Proč se modlit křížovou cestu? (Vojtěch Kodet)

Je to především jedinečný způsob,
jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem
a s mocí jeho lásky, jak si uvědomit a prožít,
že na životní těžkosti nejsme sami.

Uveřejněno:  21.2.2016 | 23:00

Pokrytectví a postní doba (papež František)

Ježíš mluví o postu, modlitbě a almužně (Mt 6,1–18),
třech pilířích křesťanské zbožnosti, vnitřního obrácení,
ke kterému nás církev vybízí v postní době.
I na této cestě se ovšem vyskytují pokrytci,
Uveřejněno:  13.2.2016 | 16:21

Postní doba a Velikonoce - osvědčený průvodce den za dnem


Postní doba a velikonoční triduum
Lectio divina


Uveřejněno:  13.2.2016 | 8:46

Básně sv. Terezie od Ježíše


Sebe ve mně hledat musíš


Uveřejněno:  4.2.2016 | 20:31

JAK JE SMUTNÝ, BOŽE, ŽIVOT BEZ TEBE (Terezie z Avily)

Jak je smutný, Bože,
život bez tebe!
Že tě spatřit toužím,
umřela bych hned!

Uveřejněno:  4.2.2016 | 20:09

Výstava obrázků P. Michala Pometla OFM

Jak to vidí františkán Michal
Obrázky z náčrtníku a jiné skopičiny
Knihkupectví U Sv. Vojtěcha únor - březen 2016
Po-Pá 8:30-18:00
Uveřejněno:  3.2.2016 | 19:05

Hudba jako lék

Bůh
nám daroval
hudbu
jako lék.

Uveřejněno:  16.1.2016 | 22:02

Autentický strhující příběh


Odpusť, Natašo!


Uveřejněno:  16.1.2016 | 21:53

´Pán s vámi´

V pozdravu „Pán s vámi“
během mše svaté
nejde o zbožné přání...

Uveřejněno:  10.1.2016 | 17:12

Když stále jen slyšíme o nových katastrofách, může to být skličující...

Když sledujeme zprávy
a pořád jen slyšíme o nových katastrofách,
může to být skličující.
Máme dojem, že Bůh je od tohoto světa na hony daleko.
Všechno je špatně, všude kolem tolik neštěstí.
Jak ještě máme doufat ve zdravý svět?

Uveřejněno:  3.1.2016 | 15:49

Pomoc do různých těžkostí v životě


Duchovní lékárnička


Uveřejněno:  26.12.2015 | 15:10

I když jsem v temnotě, Hospodin je mé světlo

Jestliže jsem padl, zase vstanu;
i když sedím v temnotě,
Hospodin je mé světlo.
(Micheáš 7,8)

Uveřejněno:  26.12.2015 | 15:07

Štědrý večer na bojové linii

Z vyprávění pamětníka 1. světové války
Díval jsem se na vojáky, jak běží s puškami, na kterých mají nasazené bajonety… pádí proti mému úseku fronty. A já sedím za kulometem…
„Zasněžené pláně vypadaly idylicky, krev z minulých bojů se vsákla… jenom slzy pozůstalých se ještě třpytily v dálkách… dlouho se budou třpytit…
Uveřejněno:  19.12.2015 | 9:28

Pro nejmenší o Vánocích


Narození Ježíše


Uveřejněno:  16.12.2015 | 16:00

Krásná knížka s vánočním příběhem pro malé čtenáře

Knížka s vánočním příběhem pro malé čtenáře, vhodná už od 3 let s krásnými celostránkovými ilustracemi. Při čtení rytmického textu si děti mohou procvičit počítání. Jedna, dvě, tři, čtyři, … deset oveček šlo jedné hvězdné noci přes kopec nedaleko Betléma. Tam uviděly anděla, který přinesl radostnou zprávu o dítěti v jeslích, o dítěti jménem Ježíš.
Uveřejněno:  16.12.2015 | 15:44

Co znamená být milosrdní? Text k roku milosrdenství.

Páté Ježíšovo blahoslavenství "Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství" bychom dnes mohli opsat následovně: "Blahoslavení ti, kteří mají soucit s druhými: Bůh bude mít soucit s nimi", nebo "blahoslavení ti, jejichž pohnutkou je soucit, a nikoliv touha ovládat – i od Boha se jim dostane soucitu".
Uveřejněno:  10.12.2015 | 13:02

Dárkové poukázky - dárek dle vlastního výběru

Jako velký dárek i jako drobná pozornost...
Uveřejněno:  6.12.2015 | 16:17

Vojtěch Kodet´s ON EUCHARIST in South Korea

South Korea newly has a translation of one of the most popular Vojtech Kodet´s books: On the Eucharist. His forty short meditations on this topic is a „perennial star“ of the book´s heaven and enriches every believer.
Uveřejněno:  2.12.2015 | 8:29

Find the Pair!

For playful Slovak acolytes, a Matching Game with pictures of Holy Mass tools and equipment is coming. A great gift for those who want to know better what is happening in the Church.
Uveřejněno:  2.12.2015 | 8:25

Friend of God - St Theresa of Ávila

Sr. Milada Jirina Burgerová OCD, wrote a short Novena to this Saint whose 500th Birth Anniversary we celebrated this year, like almost an intimate conversation – as between close friends. Available in the Slovak distribution net of Carmelite Publishing House and others.
Uveřejněno:  2.12.2015 | 8:21

NOVENA TO OUR LADY UNTYING THE KNOTS in the Slovak Republic:

a recent phenomenon recommended by beloved Pope Francis, with original contemplations by P. Vojtech Kodet. The important Slovak publisher Spolok Sv. Vojtecha used the reproduction of the famous painting from Augsburg´s Abbey on the cover of the booklet.
Uveřejněno:  1.12.2015 | 16:01

Rok milosrdenství - novéna


Novéna k Ježíši Kristu, Tváři Božího milosrdenství


Uveřejněno:  30.11.2015 | 18:38

Rok milosrdenství začíná 8. prosince 2015 - novéna

Nabízíme vám aktuální novénu
k příležitosti Roku milosrdenství,
který vyhlásil papež František.
Autorem novény je P. Vojtěch Kodet.

Uveřejněno:  30.11.2015 | 18:23

Andrea Bocelli není jen zpěvák, ale i člověk hluboké a živé víry

Andrea Bocelli, který je v těchto dnech na opakovaném turné v České republice,
"není jen zpěvák", říká papežský kazatel P. Raniero Cantalamessa…

Uveřejněno:  28.11.2015 | 7:34

Klasika světové literatury v češtině: Augustin, Vyznání


Vyznání


Uveřejněno:  25.11.2015 | 5:57

Klasika světové literatury konečně v novém českém překladu

Po bezmála devadesáti letech vychází v novém českém překladu klasika světové i křesťanské literatury: Vyznání svatého Augustina. Vyznání berou do ruky jak ti, kdo s Augustinem sdílejí jeho katolickou víru, tak ti, kdo křesťanství odmítají. Proč tomu tak je, naznačuje známý španělský filozof Ortega y Gasset. Ten kdysi prohlásil, že Augustin je mezi starověkými mysliteli jediný, kdo chápe ty nejniternější pocity moderního člověka.
Uveřejněno:  24.11.2015 | 23:00

Kateřina Lachmanová v Opavě a Kravařích

Karmelitánské knihkupectví a knihkupectví U Sv. Vojtěcha v Opavě
Vás zvou na ADVENTNÍ PŘEDNÁŠKY Kateřiny Lachmanové.
Uveřejněno:  23.11.2015 | 21:32

Rozvíjet svou duchovní inteligenci

O praktické, technické, sociální nebo emoční inteligenci jste pravděpodobně už mnohé slyšeli. Brian Draper ve své knize Duchovní inteligence, kterou vydalo karmelitánské nakladatelství, mluví o tom, jak vzít na vědomí svou často zakrňující duchovní dimenzi.
Uveřejněno:  23.11.2015 | 6:02

Přežít nebo prožít mši svatou?


Vojtěch kodet


Uveřejněno:  17.11.2015 | 17:23

Nehledej (plnou) útěchu u žádného člověka

Jsme lidmi, abychom milovali.
Narodili jsme se pro věčnost,
abychom už nikdy
nezemřeli.

Uveřejněno:  11.11.2015 | 12:25

Oblíbený stolní kalendář


Kalendář 2016 Malá poselství Vojtěcha Kodeta


Uveřejněno:  10.11.2015 | 17:22

V prožívání zkušenosti vlastní bídy je člověk přecitlivělý

Nedovolme silným emocím, aby nás dostaly pod svou nadvládu.
Negativní emoce nevedou k ničemu dobrému.
V okamžicích slabosti nám zbývá jediné: odevzdat se Ježíši.
Když „se duše cítí slabá jak malé dítě, vší silou se drží Boha;
v těch chvílích žije z čisté víry“.

Uveřejněno:  2.11.2015 | 23:00

Karel Weirich - příběh českého odbojáře v Itálii

Karel Weirich se narodil 2. července 1906. Měl velmi pohnuté mládí, plné stěhování z místa na místo. Musel proto navštěvovat základní školy v Římě, na Moravě i ve Vídni. Po smrti otce odešel s matkou do Švýcarska, kde se zapsal na gymnázium při opatství otců benediktinů v Einsiedelnu. Po dvou letech se vrátili do Říma, kde Karel absolvoval studia... V době německé okupace se Weirich stal hlavní kontaktní osobou československého odboje v Itálii a působil mimo jiné jako prostředník mezi římským Výborem pro národní osvobození a svými krajany, kteří se přidali k italským partyzánům. Právě pro tuto tajnou činnost ho však 1. dubna 1944, právě když byl upoután na lůžko s horečkou, zatklo gestapo.
Uveřejněno:  27.10.2015 | 23:00

Karel Weirich - neznámý příběh českého odbojáře vyšel knižně


Spravedlivý riskuje
Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii


Uveřejněno:  27.10.2015 | 8:14

Dobří šéfové a vůdcové se nebojí pověřit prací někoho jiného

Dobří vůdcové nejsou žádní workholici. Dobrý vůdce považuje práci za způsob, jak dosáhnout daného cíle. Dobří vůdcové tvrdě pracují, ale nenechávají se prací spoutat. Práce je neděsí a stejně tak se nebojí pověřit jí někoho jiného.
Uveřejněno:  25.10.2015 | 0:00

Příběh, který zasáhl tisíce lidí


Smrt nemá poslední slovo


Uveřejněno:  21.10.2015 | 16:18

Další nové knihkupectví: v Opavě

V úterý 6. října se uskutečnilo otevření nového křesťanského knihkupectví U Sv. Vojtěcha na Dolním náměstí v Opavě. Jsme vám opět blíž.
Uveřejněno:  18.10.2015 | 17:44

Poslechněte si promluvy o eucharistii


Eucharistický člověk (MP3)


Uveřejněno:  17.10.2015 | 0:00

Díky eucharistii se ´měním v Ježíše´...

Přijímáním eucharistie se stále více uskutečňuje to, o čem píše sv. Pavel: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus“ (Gal 2,20).
Uveřejněno:  16.10.2015 | 0:00

Výstava malíře Karla Solaříka v Praze Dejvicích (říjen a listopad 2015)

Ke stému výročí narození akademického malíře Karla Solaříka se koná se letos již druhá výstava jeho prací. Obrazy a kresby s tématem rodného Valašska si můžete prohlédnout v prostorách knihkupectví Sv. Vojtěcha od října do listopadu. Knihkupectví je otevřeno každý všední den od 8:30 do 18:00.
Uveřejněno:  10.10.2015 | 18:47

Jak se stavět ke krizi v našem životě?


Krize očima víry


Uveřejněno:  9.10.2015 | 15:01

Krize v našem životě má neocenitelnou roli

V našem reálném životě,
jenž je nám propůjčen jako dočasný domov,
sehrávají krize neocenitelnou roli.
Jsou neodmyslitelným prvkem každého lidského života.
Je to schodiště k duchovní dospělosti.
Uveřejněno:  9.10.2015 | 14:52

Každému člověku Bůh dává konkrétního anděla (2.10. sv. andělů strážných)

Neboj se pozemských bouří. Tvůj anděl strážce tě chrání a v tvém srdci spočívá Ježíš. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
Uveřejněno:  1.10.2015 | 0:00

Jestliže nějaký úkol přesahuje mé schopnosti,

Jestliže nějaký úkol přesahuje mé schopnosti,
buď to není úkol pro mne,
anebo mám počítat s pomocí shůry.
Uveřejněno:  26.9.2015 | 17:55

O svátostech srozumitelně a přehledně


Pastorace svátostí


Uveřejněno:  17.9.2015 | 16:23

Přehledná a srozumitelná publikace: Pastorace svátostí

Vyšla nová příručka Pastorace svátostí. Publikace nabízí solidní, přehledný a srozumitelný teologický základ k chápání svátostí a forem jejich slavení. Práce vychází ze snadno dostupných a zásadních textů - především z dokumentů Druhého vatikánského koncilu a Katechismu katolické církve. Publikace je svým formátem vhodná jak do pastoračního "terénu", tak i ke studiu.
Uveřejněno:  17.9.2015 | 16:16

Nové knihkupectví v Opavě s křesťanskou literaturou

V úterý 6. října vás zveme na slavnostní otevření nového karmelitánského knihkupectví v Opavě, Dolní nám. 10. Začínáme v 17:30 mší svatou v kostele sv. Vojtěcha (celebruje P. Dan Vícha). Po mši svaté bude úvodní slovo paní ředitelky A. M. Nedoma a šéfredaktorky Kateřiny Lachmanová, následuje požehnání knihkupectví a volná exkurze. Zvláštní bonus pro návštěvníky v prvním týdnu - od úterního večera až do konce týdne bude platit sleva 20% na produkci Karmelitánského nakladatelství.
Uveřejněno:  15.9.2015 | 19:52

Tváří v tvář hrůze teroristického útoku na New York 11. září roku 2001

I ta nejtragičtější zkušenost se může stát živnou půdou pro rozvoj důvěry...
Uveřejněno:  10.9.2015 | 0:00

Nemiloval nás jenom žertem: rozjímání o utrpení

Rozjímání o utrpení duše našeho Spasitele nás nesmí přivádět pouze ke zkroušenosti a bolesti, ale musí v nás probouzet také naději. Naději pro nás a pro naše bližní; z ní máme čerpat slova, která by měla od nás směřovat k těm, kdo jsou v životě ponižovaní, zraňovaní, utlačovaní, jejichž práva jsou pošlapávána, k těm, kdo jsou stejně jako Ježíš poražení. Poražení a přemožení ze strany jakéhokoli nepřítele, včetně toho nejhoršího ze všech – posledního nepřítele – kterým je smrt.
Uveřejněno:  6.9.2015 | 0:00

Matka Tereza (svátek 5.9.)


Momentky ze života Matky Terezy


Uveřejněno:  2.9.2015 | 11:06

Bez ohledu na to, jaký jsem, stal jsem se nástrojem řady mimořádných událostí (Abbé Pierre)

Pán Bůh hrál svůj part a já jsem jen souhlasil, že odehraji ten svůj.
Uveřejněno:  16.8.2015 | 0:00

I nevyslyšená modlitba má smysl

Bývají těžké situace, kdy si viditelný úspěch modlitby přejeme právě pro velký soucit s trpícími. Sestra Briege McKenna je řeholnice, která je ve světě známá pro charisma uzdravování. Ve své knize Zázraky se dějí vypráví, jak byla pozvána, aby se pomodlila za jednu nemocnou holčičku. Později ale vnímala, že ji Bůh vede, aby se modlila spíše za její rodiče, kteří procházeli větší krizí než nemocné dítě.
Uveřejněno:  7.8.2015 | 0:00

Jak se nadechuji uprostřed hektického světa práce

Nedávno jsem ukončil jeden kurs, během něhož u nás v klášteře pobývali manažeři jedné velké firmy. Svěřovali se mi, že mnohdy touží po životě oproštěném od účelovosti. Touží po vnitřní svobodě a po úniku z ubíjejícího života – po úniku jakoby z kolotoče pro křečka. Ale neodváží se toho, protože je okolnosti nutí vydělávat peníze. Nemohou prostě jen tak z tohoto kolotoče vystoupit.
Uveřejněno:  1.8.2015 | 0:00

Proč jste se dal k jezuitům? Odpovídá Peter Hans Kolvenbach

S jezuity jsem skutečně neměl mnoho kontaktů, dokonce i když jsem byl žákem na jejich gymnáziu. Všechny své síly totiž věnovali klasickému gymnáziu a o „barbary“ z techniky se příliš nezajímali. Kontakty a diskuse s mladými jezuity na gymnáziu mi jistě pomohly, nicméně rozhodující prvek byl jiné povahy. Nastala hrozná doba čistek. Abychom pomohli politickým vězňům, kterých bylo tehdy mnoho, chodili jsme od domu k domu a sháněli knihy, z nichž by se pro ně mohla sestavit knihovna.
Uveřejněno:  30.7.2015 | 0:00

Maminky, ženy a babičky, vydávejte svědectví o živém Ježíši (papež František)

Tváří v tvář sklíčenosti, která může nastat v životě toho, kdo se snaží žít víru jako matka a otec v rodině, říkám jasně: mějte vždycky v srdci jistotu, že Bůh jde spolu s vámi a ani na okamžik vás neopouští! Nikdy neztrácejme naději! Nikdy ji ve svém srdci nezhášejme! V našem světě existuje zlo, ale není tím, kdo je silnější. Silnější je Bůh a Bůh je naše naděje! Bůh nás doprovází.
Uveřejněno:  26.7.2015 | 0:00

Musí existovat radost, která nezávisí na vnějších okolnostech

„Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se… Pán je blízko. O nic nemějte starost“ (Flp 4,4-6). Těm farářům se to řekne! Jak se mám radovat, když rodinou vládne chřipka? Když se v práci kupí potíže? Když máme doma zase jak v ponorce? Když se finančně nedaří a zase nejede auto? „O nic nemějte starost“ – to se to někomu řekne!
Uveřejněno:  23.7.2015 | 0:00

Úskalí vedení (nejen) v církvi


Elias Vella
Srdce pastýře


Uveřejněno:  15.7.2015 | 11:27

Knížka o které se hovoří: Husovská dilemata

Kdo byl mistr Jan Hus a kým je dnes pro nás? A jak interpretovat husitství? Studie známého katolického teologa Ctirad Václav Pospíšila zve k novému přemýšlení o jednom z nejdiskutovanějších fenoménů českých dějin.
Uveřejněno:  4.7.2015 | 14:24

"I desire mercy, and not sacrifice," says Jesus in the Gospel of Matthew.

And that´s why Pope Francis announces the Year of Mercy. But what is mercy without the justice? And yet we can not be righteous, and so we need forgiveness which is the visible act of mercy. Why and how - it just precisely and yet with fresh language explains Kateřina Lachmanová in the 3rd, revised, edition of her most successful books THE PRISON WITH KEY INSIDE, now available also in Slovak language.
Uveřejněno:  3.7.2015 | 15:22

Jakmile lidé zpozorují, že chceš vést zbožný život,

hned se do tebe začnou strefovat
tisícerými průpovídkami i pomluvami...
(František Saleský)
Uveřejněno:  30.6.2015 | 0:00

Proč se papež František stal jezuitou? Asi proto, že je od narození nedisciplinovaný...

Chtěl jsem něco víc. Ale nevěděl jsem co. Vstoupil jsem do semináře. Líbili se mi dominikáni a měl jsem mezi nimi přátele. Potom jsem však zvolil Tovaryšstvo Ježíšovo, které jsem dobře znal, protože seminář byl svěřen právě jezuitům. Na Tovaryšstvu mne oslovily tři věci: misijní dimenze, komunita a disciplína. To je zvláštní, protože jsem od narození nedisciplinovaný, vskutku od narození. Ale jejich kázeň, jejich způsob rozvržení času mne velice oslovil.“
Uveřejněno:  22.6.2015 | 9:52

Nevidím Ježíše už jako naivně ztvárňované božstvo v kostelích mého dětství

Nevidím Ježíše už jako božstvo
naivně ztvárňované v kostelích mého dětství;
nevidím ho už jako teologický koncept,
nad nímž jsem se dost nenapřemýšlel.
Nevidím ho jako nedostupného Boha…

Uveřejněno:  11.6.2015 | 15:31

Zase to může být pěkné, ale jinak


Život po ztrátě manžela


Uveřejněno:  8.6.2015 | 8:20

Neusilujte v modlitbě o pěkné a vzletné výrazy (sv. Terezie z Avily)

Jste-li v radostné náladě, hleďte na zmrtvýchvstalého Pána...
jste-li smutné a v neútěše, hleďte na Pána v Getsemanské zahradě...
Mluvte s ním o všem; jenom neusilujte o pěkné a vzletné výrazy,
ale mluvte s ním prostými slovy tryskajícími přímo ze srdce.
(sv. Terezie od Ježíše)
Uveřejněno:  5.6.2015 | 11:10

Retrospektivní výstava tvorby Hany Čermákové s názvem Jak šel čas

je otevřena celý květen a červen, každý všední den 8:30 - 18:00.
Uveřejněno:  22.5.2015 | 16:47

Ukolébáváme církev k usnutí?

Myslím na nás pokřtěné
a ptám se:
Věříme skutečně?
(papež František)
Uveřejněno:  22.5.2015 | 7:53

PŘEDNÁŠKA KATEŘINY LACHMANOVÉ V OLOMOUCI

6. června 2015 v 15:00 v kostele v Olomouci - Hejčíne
Uveřejněno:  22.5.2015 | 7:34

Naše civilizace je civilizací soutěže (Jean Vanier)

Naše západní civilizace je civilizací soutěže.
Už od školních let se dítě učí „vyhrávat“;
jeho rodiče jsou blahem bez sebe,
když je první.

Uveřejněno:  16.5.2015 | 23:30

Maria rozvazující uzly a papež František

Jeden z výrazů zbožnosti papeže Františka
je velmi málo známý.
A právě na jeho rozšíření
se jako biskup Buenos Aires v Argentině podílel.
Jedná se o úctu k Panně Marii „rozvazující uzly“.

Uveřejněno:  11.5.2015 | 0:00

Jeden vrah je odsouzen k smrti na elektrickém křesle. Před smrtí k němu starostlivě přistoupí kněz...

Vyšly známé
i méně známé
„farářské vtipy“...

Uveřejněno:  7.5.2015 | 0:00

With TWO FACES OF LAZINES in herself, also the popular author Katerina Lachmanová has been fighting.

That's why she could help and understand those who do little or nothing, and also those who do too much moved by everything but the Spirit. With fresh language and many examples she talks about "aecedia" and explains why the life is often splitting among the fingers.
Uveřejněno:  30.4.2015 | 16:53

WHAT DID I DO WRONG, ask the students and common people Fr. Anselm Grün

who answers forty of their most important questions. Now even in English translation, available to residents of the UK and other English-speaking countries. Seemingly with a modest cover, it is an exceptional book where the author responds immediately and directly to the most pressing problems of the people.
Uveřejněno:  30.4.2015 | 16:39

Je velmi obtížné dobře zastávat úlohu autority (Jean Vanier)

Čím dál, tím zřetelněji vidím,
jak je obtížné dobře zastávat úlohu autority.
A to hned z několika důvodů...

Uveřejněno:  28.4.2015 | 22:38

Májové setkání s Eliasem Vellou v poutním místě Podkrkonoší v Nové Pace

v neděli 3. května 2015 od 18 hodin v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Nové Pace. Kněz a exorcista z Malty vám představí svoji službu, knížky, pozve k májové modlitbě a dopoví na dotazy.
Uveřejněno:  20.4.2015 | 21:51

Dny víry 2015 v Praze

Ve dnech 30. 5. – 6. 6 2015 se v Praze uskuteční ekumenický evangelizační projekt Dny víry 2015


Uveřejněno:  20.4.2015 | 11:07

Emil Kapaun, vojenský kaplan a hrdina korejské války - výročí narození 20.4.1916 Pilsen


Nejsilnější zbraň


Uveřejněno:  20.4.2015 | 0:00

Ztratí-li lidé hluboký smysl pro společenství, začnou chřadnout. (Jean Vanier)

V časech, kdy byly rodiny
a kmeny pevně spojeny,
lidé nebyli izolováni.
Cítili se v bezpečí.
Ale rodiče a ti, co představovali autoritu,
vystupovali vůči dětem občas příliš dominantně,
místo, aby v každém viděli jedinečnou bytost
schopnou dosáhnout své vlastní svobody.

Uveřejněno:  19.4.2015 | 22:04

Momentky ze života papeže Františka


Kvítky papeže Františka


Uveřejněno:  19.4.2015 | 21:36

Vůně Boží přírody se blahodárně projevuje na pocitech naší duše...

Zákoutí přírody se v každém ročním období vyznačují jedinečnou symfonií vůní. Každý květ, keř i strom voní originální voňavkou, která je charakteristická jen pro ten určitý rostlinný druh.
Uveřejněno:  7.4.2015 | 22:54

Ježíš ji oslovil jejím jménem: Marie Magdaléna

Je zvláštní příběh oné Marie, Ježíšovy učednice, která pocházela z Magdaly, vesnice rybářů u Tiberiadského jezera, obchodního centra. Její osoba byla hodnocena mnohokrát a protikladně. My vyjdeme ze situace jednoho jarního jitra, jehož atmosféru vyvolává úryvek z evangelia podle Jana, jehož část nám předkládá velikonoční liturgie (20,1–18). Marie v něm stojí před hrobem, do něhož bylo před několika hodinami uloženo Ježíšovo mrtvé tělo. Paradoxní je, že si splete Ježíše, který vstal k novému životu a stojí před ní, se zahradníkem.
Uveřejněno:  5.4.2015 | 0:00

Umývání nohou – Kristova služba smíření

Protestovat proti mytí nohou – to vlastně existuje asi jen u dětí. U dospělých lidí se „strach z vody“ objevuje zřídka. Dnes se v evangeliu setkáme s protestem vůči mytí u dospělého, a k tomu ještě prvního muže církve, od Petra: „Nohy mi umývat nebudeš! Nikdy!“ (Jan 13,8a). Petr odmítá službu Mistra, a tím odmítá jeho samotného. Ježíš mu to výslovně říká: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl“ (Jan 13,8b). Na to reaguje Petr tím, že – jako často v takových případech – říká Ježíši přemrštěně: „Pane, tak mi umyj nejen nohy, ale i ruce a hlavu!“ (Jan 13,9).
Uveřejněno:  1.4.2015 | 0:00

Křesťané budou vždy v pokušení ´vyprázdnit kříž´

V křesťanství je a bude událost kříže, popř. jeho různé zobrazování a znamení, „pohoršením a bláznovstvím“. Křesťan bude vždy v pokušení „vyprázdnit kříž“, jak to svatý Pavel odhaluje v prvním listu Korinťanům, podobně jako na nekřesťana kříž a jeho logika odjakživa působí nelidsky nebo jako zavádějící pokus o vyložení utrpení.
Uveřejněno:  28.3.2015 | 23:00

Terezie z Avily - výročí narození

Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes). Byla jednou z nejvýznamnějších řeholnic a mystiček.
Uveřejněno:  26.3.2015 | 23:00

Mariin úhel pohledu na evangelium


Evangelium podle Marie


Uveřejněno:  24.3.2015 | 19:29

Jean Vanier - voják, filozof, konvertita a ochránce slabých - obdržel Tempeltonovu cenu

Jean Vanier (* 10. 10. 1928 Švýcarsko) zakladatel komunit L'Arche (česky Archa), kde žijí ve společném domově lidé s mentálním postižením spolu s asistenty. Zároveň založil hnutí Víra a Světlo. Původem voják - námořník v anglickém a kanadském námořnictvu.
Uveřejněno:  20.3.2015 | 9:20

Jean Vanier - ´vizitka´


Rodí se nová naděje
Jean Vanier


Uveřejněno:  19.3.2015 | 23:00

I v našem životě může někdy platit, že útěk znamená záchranu

Jako v příběhu svatého Josefa,
i v našem životě se vyskytují situace,
kdy se síla zla snaží zmařit Boží dílo
a udusit v nás Boží život.
I v našem životě může někdy platit,
že útěk znamená záchranu.

Uveřejněno:  17.3.2015 | 11:20

Jak uniforma udělala z násilníků státníky a lidé k tomu mlčeli - před nemnoha lety v Bergogliově Argentině.

Armáda se ujala moci za "podpory" mlčící většiny národa.
Mučení se stalo běžnou praxí.
Na 30 000 lidí beze stopy zmizelo.
Byla to barbarská doba.
Byla to Argentina, ve které žil a působil dnešní papež František…

Uveřejněno:  8.3.2015 | 15:52

Blíží se svátek sv. Josefa (19.3.)


Novéna k svatému Josefovi


Uveřejněno:  4.3.2015 | 19:05

Zveme vás do minigalerie Knihkupectví U sv. Vojtěcha

na jarní výstavu Lýdie Hladíkové. Od 2.3. do 30. 4. 2015, pondělí - pátek: 8:30-18:00.
Uveřejněno:  3.3.2015 | 19:02

Nemontuj se do života jiných

Jednou jsem v odlehčeném rozhovoru dostal otázku,
jaké přikázání bych doplnil do Desatera.
Uveřejněno:  14.2.2015 | 22:34

Pomoc pro plodné prožití postní doby


Postní obnova
Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  13.2.2015 | 16:36

11. 2. se připomíná světový den nemocných


Příběhy nejen pro nemocné


Uveřejněno:  8.2.2015 | 15:02

V nemocných nese Kristus dále svůj kříž...

Píšeš mi o babičce. Vím, že tě to nesmírně vysiluje a že je to hrozně těžké. Nemůžeš s ní už ani hovořit. Ona se na všechno dívá už jen po svém, jinak není schopna. Zde je třeba velké trpělivosti. Nikdo z nás nevíme, jak dopadneme. Zde je na místě jen láska a zas láska, jen ta dá sílu toto všechno vydržet.
Uveřejněno:  8.2.2015 | 14:55

Záznam přednášek, na kterých nezbylo jediné místo volné...


Radosti a strasti manželského života (MP3)


Uveřejněno:  31.1.2015 | 21:38

ON WISDOM by theologian and psychologian Prof. Krivohlavy in Croatian language

Prof. Jaro Křivohlavý devoted his whole professional life to theology and psychology from the perspective of quality of life. One of his recent books, On Wisdom, was published by the Croatian publisher Krscanska Sadasnjost during Christmas 2014...
Uveřejněno:  30.1.2015 | 14:19

Croatian translation ON MARY by P. Cristopher O´Donnell, O. Carm.

In a country rich in Marian devotion, there was recently published o book ON MARY by important mariologian, P. Christopher O'Donnell, O. Carm.; in the prestigious Croatian publisher Krscanska Sadasnjost.
Uveřejněno:  30.1.2015 | 14:05

Angelo Scarano, a Czech theologian and writer in U.S.

What is the point of the Luke´s Gospel where the real intention of the evangelist is revealed? It is the conversation between the father and the elder son.
Uveřejněno:  30.1.2015 | 13:42

Syndrom vyhoření bývá dnes častým tématem


Lék na únavu ze života


Uveřejněno:  10.1.2015 | 21:26

Děkujeme Bohu za cestu víry, která v našem životě začala křestní vodou (Papež František)

Děkujeme Bohu, že jsme Boží děti, za cestu víry, která v našem životě začala křestní vodou, nevyčerpatelnou a plodnou rosou činící z nás Boží děti a bratry a sestry v církvi.
Uveřejněno:  9.1.2015 | 21:18

Zemřel Jaro Křivohlavý - skvělý psycholog, autor mnoha knih a publikací...

Se zármutkem a s vděčností za život zaměřený na lásku k Bohu a bližním oznamujeme, že dne 27. 12. 2014 ve věku nedožitých 90 let zemřel námi milovaný Prof. PhDr. Jaro Křivohlavý, CSc.
Uveřejněno:  29.12.2014 | 11:12

Každý se potřebujeme vypovídat... (Jaro Křivohlavý)

Každý z nás potřebuje někoho, kdo by ho vyslechl,
komu by se mohl vypovídat.
Někoho, kdo by mu pomohl ujasnit si
to podstatné ve svém životě.

Uveřejněno:  28.12.2014 | 23:00

Mít před sebou ideál toho, čím by manželství mělo a mohlo být, je dobré a užitečné

Když se podíváme na vlastní manželství,
na manželství našich rodičů, na rodiny, ve kterých jsme vyrostli,
nebudou nám připadat až tak dokonalé.
Ovšem mít před sebou ideál toho,
čím by manželství mělo a mohlo být,
je dobré a užitečné.
Uveřejněno:  27.12.2014 | 21:03

Když vám někdo řekne, že jste vůl, tak jásejte…

Jeden z mých dobrých přátel
mi s nadsázkou a humorem řekl asi toto:
„Pane faráři, když vám někdo řekne, že jste vůl,
pak jásejte a plesejte,
dobře vás nezná, kdyby vás lépe znal,
řekl by: dvojnásobný vůl.“
Dávám mu za pravdu...

Uveřejněno:  20.12.2014 | 21:07

Příběh všech příběhů živým a neotřelým způsobem


Vánoční příběh


Uveřejněno:  15.12.2014 | 10:48

Klíč k ekumenickému povolání bratra Rogera z Taizé

Počátky života komunity Taizé jsou spojeny s několika rodinnými událostmi. Bratra Rogera zásadně ovlivnil život jeho babičky.

Na začátku první světové války žila má babička z matčiny strany, tehdy už vdova, na severu Francie, nedaleko místa bojů. Její tři synové byli na frontě. Dvě malé bomby zasáhly dům, jedna udělala díru na zahradě, druhá se nevybuchlá zarazila mezi knížky jejího manžela. Přesto se babička neodstěhovala a poskytovala útočiště uprchlíkům, starým lidem, dětem a těhotným ženám.
Uveřejněno:  14.12.2014 | 16:47

Jan od Kříže (14.12.)


Poselství Jana od Kříže


Uveřejněno:  11.12.2014 | 12:38

Proč je smíření mezi křesťany tak důležité? (Bratr Roger z Taizé)

Bůh z nás nechce mít oběti
starých nebo nových svárů mezi křesťany.
Uveřejněno:  9.12.2014 | 18:37

Poutavá knížka o zakladateli komunity z Taizé


Vyvolit si lásku
Bratr Roger z Taizé


Uveřejněno:  1.12.2014 | 20:59

Těsně před Štědrým dnem došlo v naší rodině k vážné hádce

Těsně před Štědrým dnem došlo v naší rodině k vážné hádce.
Maminka s tatínkem se proto rozhodli, že Štědrý večer nebudeme slavit vůbec.
V našem domě nebylo klidu.
Ach, jak to bylo těžké!

Uveřejněno:  29.11.2014 | 23:00

Roráty pro varhaníky


Rorate - české adventní zpěvy 16. století
Varhanní doprovod


Uveřejněno:  25.11.2014 | 13:31

Nenávistí ničíme sami sebe

Existuje celá řada praktických důvodů,
proč nežít v nenávisti...

Uveřejněno:  24.11.2014 | 23:00

Film, který udivil svou návštěvností vyšel i na DVD


Poslední vrchol (DVD)


Uveřejněno:  24.11.2014 | 18:52

Jedinečná životopisná knížka o C. S. Lewisovi


Tvůrce Narnie, C. S. Lewis


Uveřejněno:  19.11.2014 | 23:00

Letecká show tažných ptáků

Při sledování hejna tažných ptáků přemísťujícího se z hnízdiště na zimoviště nejednou údivem ztratím řeč. Napřed letí jedinci namačkaní na sebe v klubku. Tento semknutý útvar se později rozvine a roztáhne do protáhlého obrazce, který se vlní a nápadně mi připomíná velkého letícího hada.
Uveřejněno:  19.11.2014 | 6:07

Biblické učení srozumitelně a prakticky


Ježíšův životní styl


Uveřejněno:  18.11.2014 | 18:41

To podstatné pro zdravý manželský život...


Výstup na horu manželství


Uveřejněno:  9.11.2014 | 17:55

Můžou mít spory v manželství nějakou výhodu?

Konfliktní situace jsou příležitostí,
díky nimž manželé mohou odhalit,
kým vlastně jsou,
co je trápí,
jaký mají charakter.
Uveřejněno:  9.11.2014 | 17:45

Kontemplativní modlitba a usebranost nepatří jen do kláštera


Nebe v mé duši; Exercicie s Alžbětou od Trojice


Uveřejněno:  6.11.2014 | 20:57

Připomínka vlastní smrti zintenzivňuje život

Wolfgang Amadeus Mozart v jednom dopise otci píše,
že se spřátelil se svou smrtí.
Něco z této skutečnosti můžeme zakusit v jeho hudbě,
která nevzniká z vytěsnění smrti, ale ze spřátelení s ní.
Uveřejněno:  3.11.2014 | 10:55

Korespondence o umírání, smrti a životě...


Rok kdy zemřel můj otec
Leo Fijen, Anselm Grün


Uveřejněno:  29.10.2014 | 23:00

Radovan Lukavský by 1.11. oslavil 95. narozeniny


Rozhovory s dědečkem (3. vydání)


Uveřejněno:  29.10.2014 | 23:00

Josef Toufar byl 28.10.2014 vyznamenán in memoriam


Jako bychom dnes zemřít měli
Drama života, kněžství a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara


Uveřejněno:  29.10.2014 | 11:36

JÓZEF AUGUSTYN autogramiáda v Jičíně

Ve čtvrtek 6. listopadu od 16 hod. proběhne autogramiáda knih JÓZEFA AUGUSTYNA v Knihkupectví U Ignáce v Jičíně a od 17 hod. přednáška vrámci cyklu „Co v mé knize není“: „Bolest křivdy a radost odpuštění“ v Porotním sále jičínského zámku.
Uveřejněno:  21.10.2014 | 0:00

Zůstali věrni víře i za cenu života


Století mučedníků


Uveřejněno:  20.10.2014 | 7:58

Podle mne bude vypadat očistec takto

„Podle mne bude vypadat očistec takto:
Při setkání s Bohem propukneme v pláč,
protože v něm uvidíme svůj skutečný život.
Bude to pláč očí a srdce.

Uveřejněno:  16.10.2014 | 15:10

Příroda: první třída ve škole modlitby

Na list padající na podzim ze stromu můžeme hledět očima biologa. Ten začne uvažovat nad příčnou toho, že se řapík listu odloučil od větévky. Nebo na něj můžeme hledět očima fyzika, který si bude všímat zákona gravitace a dokáže přesně vysvětlit, proč list padá na zem klouzavým letem. Můžeme se na něj dívat očima matematika, který vypočítá rychlost jeho pádu.
Uveřejněno:  10.10.2014 | 13:35

Další kniha oblíbeného autora


Důstojný pán si na důstojnost nepotrpěl


Uveřejněno:  8.10.2014 | 19:25

Chceš se někomu pomstít?

Pohlédni
na Štěpána...
Uveřejněno:  6.10.2014 | 17:14

Silný příběh známé řeholnice Matky Elvíry


Objímat vyhaslá srdce


Uveřejněno:  25.9.2014 | 19:54

Kresby a grafika

Srdečně zveme do knihkupectví U Sv. Vojtěcha v Praze 6 Dejvicích na výstavu kreseb a grafik manželů Otty Stritzka a Marie Stritzkové - Florianové. Výstava probíhá od 1. října do 30. listopadu 2014.
Uveřejněno:  24.9.2014 | 17:13

I lidé se mohou stát anděly

Milý Leo, těší mě, že jste uprostřed téměř liduprázdného ostrova směl učinit zkušenost s anděly. Jak nám říkají teologové, andělé jsou Boží poslové. Bůh nám je posílá v pravou chvíli.
Uveřejněno:  22.9.2014 | 6:47

Byl jsem v televizi za blba (Petr Příhoda)

Zúčastnil jsem se natáčení nového televizního pořadu Sněží o nových vymoženostech lékařské vědy, který měl za úkol zaobírat se otázkami jako jsou klonování, embryonální kmenové buňky, reprodukční medicína atd. V pořadu mám za úkol vystupovat za etiku, sedíme tedy ve studiu spolu s otcem Alešem Opatrným, proti nám paní profesorka, pan primář a vědec-experimentátor. První slovo dostává druhá strana: paní profesorka líčí slibné perspektivy nového oboru. Pak jsem na řadě já
Uveřejněno:  15.9.2014 | 15:47

Zemřel výrazný křesťanský publicista, pedagog a psychiatr Petr Příhoda

Petr Příhoda byl praktický "intelektuál", který věci domýšlel do důsledků a nezůstával "viset" v teoretické rovině... V Karmelitánském nakladatelství mu vyšla poutavá kniha rozhovorů "To ostatní nechávám na Pánu Bohu"
Uveřejněno:  15.9.2014 | 15:36

Relikvie sv. faráře arského v České republice

V září bude v České republice přítomna vzácná relikvie sv. faráře arského J. M. Vianneye. Relikvie bude putovat po všech diecézích v doprovodu dvou kněží duchovní správy z Arsu.
Uveřejněno:  8.9.2014 | 11:26

Úspěšná kniha pro osvěžení základních pilířů víry


Život pod vládou Kristovou (4.vyd)
Raniero Cantalamessa


Uveřejněno:  8.9.2014 | 10:45

Bůh nám naslouchá

Náš nebeský Otec naslouchá lomozu našich kroků,
modlitbě, kterou šeptáme ve svém srdci.
Náš Otec naslouchá pocitům, jež zakoušíme,
když si vzpomeneme na své blízké,
když vidíme víru ostatních a jejich potřeby,
když si vzpomeneme na všechno krásné a smutné, co se nám přihodilo.
Bůh nám naslouchá.
Uveřejněno:  8.9.2014 | 0:00

Oblíbený stolní kalendář


Kalendář 2015 - Malá poselství Vojtěcha Kodeta


Uveřejněno:  25.8.2014 | 16:25

Církev často kázala o spáse a vykoupení abstraktně

Církev vždy hlásala, že Kristus je naše spása. Velmi často ale kázala o spáse a vykoupení tak abstraktně, že to bylo pro lidi obtížně pochopitelné.
Uveřejněno:  25.8.2014 | 15:43

NOVENA FOR EVANGELIZATION OF NATION in Slovak language

Fr. Vojtěch Kodet, O. Carm., a well-known Czech author of spiritual literature, keeps in mind the conversion of the entire nation. He therefore compiled a Novena for the intercession of Saints Cyril and Methodius, patrons of the countries
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:28

YOUCAT RECONCILIATION in Czech and Slovak

Violet - this liturgical color the authors chose for another book of the YOUCAT series: this time on Sacrament of Reconciliation. And it really is a feast to which approach a bit under-covert breath. With the contemporary language
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:25

CUSTODIAN OF THE FIRE in Slovakia

Who in Central and Eastern Europe, the former Great Moravia, knew the holy Cyril and Methodius, two brothers from Thessaloniki 9th century, who created the Glagolitic script and enforce Slavonic as the liturgical language instead of Latin? And yet it is so distant past,
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:23

THE EASTER STORY by Anselm Grün and Giuliano Ferri in Czech and Slovak

Dreamy illustrations by Giuliano Ferri, together with the text of the excellent author Anselm Grün which simply tells the story of Jesus ́ Easter,
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:22

YOUCAT CONFIRMATION in Czech and Slovak

Another book for young people about the basic dogmas of faith from the popular series YOUCAT has a nice orange envelope and refers to the sacrament of Confirmation.
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:20

The Mother´s Day gift to Italian Women - WHAT GOD WHISPERS TO MOTHERS by Hana Pinknerová

Since May 2013, the Italian women can read nice essays of the Czech author Hana Pinknerová, which sums up her life of faith in the family and marriage.
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:18

THE ANCHOR OF HOPE in Italian

What is worth in life? Can we only flow along the surface and hope that the good Lord takes us out of each mess? What is the essence of Christian hope and how to catch it? We are like a tram, explains the popular author
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:15

YOUCAT CATECHISM in Czech and Slovak

The first publication of the series YOUCAT, dedicated to the Catechism, attract with its cheerfully yellow envelope young people from both Czech and Slovak Republic to study the basic thesis
Uveřejněno:  22.8.2014 | 10:00

THE POWER OF INTERCESSION by Kateřina Lachmanová abroad

In addition to Italy, THE POWER OF INTERCESSION by Czech bestselling author Katerina Lachmanova has been spread also in Poland, Croatia and Slovakia
Uveřejněno:  22.8.2014 | 9:51

CHURCH FATHERS by Tomáš card. Špidlík in Italian

Italian readers interested in the wisdom of the desert fathers lived to see the 2nd edition of the book PICCOLE PERLE DEI PADRI DELLA CHIESA (CHURCH FATHERS) by renowned Italian publisher Gribaudi,
Uveřejněno:  21.8.2014 | 16:34

Novéna k sv. Michaelovi


Novéna k archandělu Michaelovi


Uveřejněno:  21.8.2014 | 0:00

Jsi-li obtížen...

Každá těžká zkušenost,
kterou snášíme ve spojení s Bohem,
nás posiluje...
Uveřejněno:  16.8.2014 | 0:00

Kéž bych toto slyšela, když byly moje děti malé


Supermatce řekni sbohem


Uveřejněno:  11.8.2014 | 0:00

Modlitba za uzdravení vzpomínek


Malá cesta uzdravení


Uveřejněno:  28.7.2014 | 0:00

4. vydání praktické, citlivé a oblíbené knížky


Čtvrthodinka upřímnosti


Uveřejněno:  23.7.2014 | 20:19

Jak se nadechuji uprostřed hektického světa práce

Vyhradím si okamžiky,
kdy se mohu nadechnout...
Sem nemají přístup šéfové firem,
přání zákazníků ani stížnosti spolupracovníků.
Zde jsem zcela sám sebou.

Uveřejněno:  23.7.2014 | 0:00

Oblíbený stolní kalendář


Kalendář 2015 - Malá poselství Vojtěcha Kodeta


Uveřejněno:  20.7.2014 | 0:00

Lidé, kteří si představují Boha jako ´policajta´, prožívají úzkost při představě, že Bůh je všudypřítomný a ´všechno vidí´

Není neobvyklé, že někteří lidé mají představu Boha jako „strážce pořádku“. Bůh je tu hlavně od toho, aby nás hlídal, zdali neděláme přestupky, aby je evidoval a trestal.
Uveřejněno:  7.7.2014 | 0:00

Postřehy pro zdravý manželský život


Výstup na horu manželství


Uveřejněno:  29.6.2014 | 17:40

Proč na sebe křičíme

Podle jednoho příběhu se starý mudrc zeptal svých žáků:
„Proč na sebe lidé křičí, když jsou rozzlobení?“
Uveřejněno:  29.6.2014 | 17:29

Znovuobjevení modlitby. Nikoli povídání o modlitbě.


Poustevník (2. vydání)


Uveřejněno:  23.6.2014 | 7:14

Křesťan žije na zemi jako host...

Křesťan žije na zemi jako host,
který ví, co má získat
a čeho se zříci...

Uveřejněno:  23.6.2014 | 0:00

Jiří Grygar přednáší v Jičíně

Jiří Grygar
Přednáška RNDr. Jiřího Grygara, CSc: „O vědě a víře“ se uskuteční v úterý 24.6. od 16,30 hod. v Porotním sále jičínského zámku.
Uveřejněno:  11.6.2014 | 11:51

Podivuhodný příběh ochrnulé ženy, za kterou proudily zástupy lidí


Život Marty Robinové


Uveřejněno:  9.6.2014 | 8:52

Každý hluboko v sobě nosíme touhu, očekávání a otevřenost pro Ducha Božího

Místnost v horní části domu (srov. Sk 1,13), v němž apoštolové s Marií očekávali Ducha svatého, je v každém z nás.
Uveřejněno:  6.6.2014 | 12:31

Kdo nemiluje ´z Ducha´, obtížně se vleče životem (Papež František)

Láska vyžaduje „celé srdce, duši, ducha a sílu“, neboť Ježíš ví, že kdo takto miluje Boha, jde mu to snadno a samo. Kdo tímto způsobem miluje Boha, i když je sám plný slabostí, pohybuje se lehce, svobodný od vlivu a nátlaku.
Uveřejněno:  30.5.2014 | 6:44

Inspirace pro právě probíhající svatodušní novénu


Svatodušní obnova (MP3) - Vojtěch Kodet


Uveřejněno:  30.5.2014 | 6:39

Kristus vystoupil na nebesa, aby k sobě přitáhl nás, kteří ležíme dole...

Buďme jako Kristus,
neboť i Kristus byl jako my.

Uveřejněno:  27.5.2014 | 15:56

P. ELIAS VELLA V JIČÍNĚ - ZMĚNA PROGRAMU

Ve čtvrtek 15. a v pátek 16. 5. mělo proběhnout setkání s p. Eliasem VELLU OFMConv. Pro nemoc dochází ke změně programu: ve čtvrtek proběhne přednáška Kateřiny Lachmanové na téma: Karikatury Boha v pátek program odpadá.
Uveřejněno:  12.5.2014 | 0:00

Modlitba a práce je jako pár vesel

Modlitba a práce je jako pár vesel.
Užíváme-li rytmicky a rovnoměrně obou,
pak ve vzájemné součinnosti posouvají loď plynule kupředu.

Uveřejněno:  30.4.2014 | 13:00

´Drzá světice´ sv. Kateřina Sienská. Poutavý příběh statečné ženy


Dobývat nebe
Život svaté Kateřiny Sienské


Uveřejněno:  28.4.2014 | 13:56

Přehled probíhajících akcí v síti KNA


Uveřejněno:  23.4.2014 | 11:22

Svatořečení Jana Pavla II. a Jana XIII.

 Svatořečení papeže Jana Pavla II. a Jana XIII. - související tituly

Související a doporučené tituly
Uveřejněno:  22.4.2014 | 0:00

Jan Pavel II. - doporučené tituly


Svatý Jan Pavel II.


Uveřejněno:  21.4.2014 | 9:03

Je Bůh přestárlý?

Někteří lidé si Boha představují jako roztřeseného starce s bílým vousem a vlajícími vlasy, s poněkud divým pohledem a napřaženou kostnatou paží, shlížející na nás, lidské červíčky, odněkud z oblak.
Uveřejněno:  21.4.2014 | 0:00

Svatý týden je pro mě od dětství tím nejdůležitějším týdnem církevního roku. (Anselm Grün)

Svatý týden je pro mě pozváním k tomu, abych se na svůj vlastní život zadíval pohledem pašijí.
Uveřejněno:  17.4.2014 | 16:04

Otevři nám, Pane, otevři dveře svého boku

Otevři nám, Pane, otevři dveře svého boku,
abychom do tebe vstoupili jako do archy.
Ty jsi pravý Noe,
kterého Bůh, Otec tvůj, jediného shledal spravedlivého.
Uveřejněno:  16.4.2014 | 0:00

OD ISLÁMU KE SVOBODĚ

Ve středu 7. 5. 2014 od 18 hod. v Porotním sále jičínského zámku proběhne přednáška Lukáše LHOŤANA vrámci cyklu „Co v mých knihách není“: OD ISLÁMU KE SVOBODĚ.
Uveřejněno:  15.4.2014 | 17:27

Lukáš Lhoťan o Islámu na zámku v Jičíně

OD ISLÁMU KE SVOBODĚ
Uveřejněno:  14.4.2014 | 19:57

Tři dny křesťanské spirituality s P. Vojtěchem Kodetem v Brně 9.-11.5.2014

v aule Biskupského gymnázia Barvičova 85, Brno.


Uveřejněno:  7.4.2014 | 16:44

Ženský svět Karola Wojtyły, pozdějšího papeže Jana Pavla II.


Ženy a Karol Wojtyla


Uveřejněno:  7.4.2014 | 7:03

Pravá podstata postu (Sv. Jan Zlatoústý)

Postíš se?
Ukaž to skutkem!
Jak, ptáš se?

Uveřejněno:  7.4.2014 | 0:00

Katolická charismatická konference 2014 v BrněVe dnech 9.-13. července Brno opět přivítá více než 7 000 návštěvníků již 25. ročníku Katolické charismatické konference, která se bude konat v prostorách výstaviště BVV.
Uveřejněno:  3.4.2014 | 15:44

Jaký je Bůh a jaký není? Čtivá knížka do kapsy.


Karikatury Boha


Uveřejněno:  30.3.2014 | 19:32

Pravda o lásce

Láska není pocit, pocit je třeba štěstí. Láska není emoce, emoce je třeba hněv. Láska není ani stav mysli, stav mysli je například zmatek. Láska může zahrnovat pocity, emoce, může vás zanechat v určitém stavu mysli, ale podstatou lásky je rozhodnutí. Láska vidí nedokonalosti, hříchy a selhání a říká: „I přesto Tě chci milovat.“
Uveřejněno:  30.3.2014 | 12:20

Postní doba má nedocenitelnou a očividnou moc (Benedikt XVI.)

Postní doba
je příležitostí k tomu,
abychom se obrátili …
… k lásce.

Uveřejněno:  25.3.2014 | 23:00

Inspirativně zpracovaný životopis


Maxmilián Kolbe
Světec z Osvětimi
Elaine Murrayová Stoneová


Uveřejněno:  24.3.2014 | 6:43

JAK se modlit křížovou cestu (Vojtěch Kodet)

V modlitbě nejde
o krásná slova nebo úvahy...

Uveřejněno:  15.3.2014 | 20:03

O zpovědi trochu jinak (knížka do kapsy)


Jak potěšit zpovědníka


Uveřejněno:  15.3.2014 | 19:59

Rady k modlitbě


Rady k modlitbě
Pohled křesťanského východu


Uveřejněno:  25.2.2014 | 23:00

Láska k nepřátelům není láskou spontánní...

Zkušenost nám ukazuje, že okouzlení z absolutnosti lásky k nepřátelům vyprchává a mění se v absolutní zapomnění a neschopnost dát jí existenciální trvalost, když dochází k tvrdé konfrontaci v konkrétních situacích nepřátelství.
Uveřejněno:  22.2.2014 | 23:00

Knížka do kapsy, kterou lze použít pro osobní ´exercicie všedního dne´


Ve světle víry
Nad encyklikou Lumen fidei


Uveřejněno:  20.2.2014 | 16:32

Způsob, jak se lze setkat s Ježíšem a následovat jej

Od uzdravení tělesného k uzdravení duchovnímu...
Uveřejněno:  15.2.2014 | 23:00

O lásce konkrétně, reálně a konstruktivně...


Zádrhele lásky


Uveřejněno:  12.2.2014 | 12:53

Světlo na cestu

Za jedné velmi temné noci
kdy nesvítil měsíc,
kráčel před mnoha lety
temnými ulicemi jednoho města muž
a nesl hořící lampu naplněnou olejem.

Uveřejněno:  9.2.2014 | 16:00

Jdu pomalu, protože ... hrozně spěchám

Kdosi řekl:
„Jdu pomalu,
protože hrozně spěchám...“
Výrok dává víc smyslu,
než se zdá.
Uveřejněno:  4.2.2014 | 5:48

Úspěšný titul ´Obtížné oddíly Knih Mojžíšových´ má pokračování


Obtížné oddíly knih Předních proroků


Uveřejněno:  27.1.2014 | 7:04

Dva vlci v nás

Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá v nitru každého člověka.
Uveřejněno:  25.1.2014 | 6:55

Osudy lidí, kteří přes těžké životní zkoušky zůstali lidmi...


Prosil jsem a přiletěla moucha


Uveřejněno:  23.1.2014 | 6:01

Užívat života...

Když jeden bohatý podnikatel narazil na rybáře, který poklidně seděl opřený o loď a hrál si s dětmi, zděšeně se ho zeptal: „Proč nerybaříš?“ „Protože pro dnešek jsem už ulovil dostatečné množství ryb,“ odpověděl rybář. „Proč neulovíš ještě nějaké další?“
Uveřejněno:  19.1.2014 | 23:00

Etty Hillesum - 100 let od narození (15. 1. 1914)


Etty Hillesum
Myslící srdce
Dopisy z let 1941 - 1943


Uveřejněno:  15.1.2014 | 5:56

Jiří Reinsberg - 10 let od úmrtí (+ 6. 1. 2004)


Probíhejte Jeruzalém a sviťte (2. vydání)


Uveřejněno:  6.1.2014 | 5:30

Pes a řezník

Jeden řezník se věnoval své práci, když s překvapením zjistil, že do obchodu vstoupil pes. Snažil se ho zahnat, ale pes se okamžitě vrátil. Opět ho chtěl vystrnadit, ale všiml si, že pes v hubě přinesl vzkaz. Vzal si ho a četl: „Mohl byste mi poslat dvanáct párků a tři klobásy, prosím?“ Řezník si všiml, že ke vzkazu byla také připevněna bankovka. Vzal si tedy peníze, vložil do tašky dvanáct párků a tři klobásy a spolu s drobnými ji zavěsil psovi do tlamy. Řezník byl ohromen, a protože už byla zavírací doba, rozhodl se sledovat psa, který se vydal po ulici s taškou zavěšenou v tlamě.
Uveřejněno:  29.12.2013 | 17:22

Vlídné příběhyUveřejněno:  28.12.2013 | 23:00

Tajemství Vtělení a tajemství zla spolu úzce souvisejí. (Edita Steinová)


Vánoční tajemství
Edita Steinová


Uveřejněno:  19.12.2013 | 21:45

Je lépe hovořit s Bohem než o Bohu

Uvědomovala jsem si, že je lépe hovořit s Bohem než o Bohu, protože do duchovních rozhovorů se plete příliš mnoho sebelásky. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
Uveřejněno:  15.12.2013 | 23:00

Recepty, které vycházejí z poznatků o přírodě a o léčení zdravou stravou.


Recepty svaté Hildegardy


Uveřejněno:  15.12.2013 | 16:33

Svatí by se mnohdy nepoznali v tom, co o nich bylo napsáno

Kdyby nám svatí mohli vyprávět, jak smýšlejí o tom, co o nich bylo napsáno, velice by nás to překvapilo. Bezpochyby by nám často vyznali, že se nepoznávají v portrétech duší, které jsme jim vymalovali. (Sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
Uveřejněno:  7.12.2013 | 20:18

Předvánoční otevírací doba

Vážení zákazníci, přehled otevírací doby v listopadu a prosinci
Uveřejněno:  4.12.2013 | 11:57

Dárkový rádce - Vánoce 2013

Dárkový rádce, tipy na dárky - Vánoce


Uveřejněno:  1.12.2013 | 23:00

Bůh umí psát rovně i na křivolakých řádcích


Vychoval mě gangster


Uveřejněno:  1.12.2013 | 18:03

Kalendář Malá poselství Vojtěcha Kodeta 2014

Oblíbený stolní kalendář s krátkými úvahami Vojtěcha Kodeta. Kalendář "malých poselství" chce jen upozornit na to, že kolem nás je mnoho skutečností, které jsme sami ani nevymysleli ani nevytvořili, které jsou nám dány jako dar, možná i jako impuls k zamyšlení nebo děkování.

Uveřejněno:  26.11.2013 | 23:00

Prodlužujeme výstavu obrázků JULIANY JIROUSOVÉ

v knihkupectví U Sv. Vojtěcha je výstava prodloužena do 28.2. 2014
Uveřejněno:  26.11.2013 | 13:10

Bez rozjímání bude náš mozek brzy nahrazen kopírkou


365 provokujících inspirací


Uveřejněno:  24.11.2013 | 17:22

Lumen fidei na TV NOE

V pátek 22.11.2013 ve 20:00 bude TV NOE živě vysílat diskuzní pořad na téma Encyklika Lumen Fidei

Lumen fidei


Uveřejněno:  21.11.2013 | 15:30

Radovan Lukavský v rozhovoru s Klárou Lukavskou - pozvánka na slavnostní uvedení třetího vydání úspěšné knížky

Národní divadlo a Karmelitánské nakladatelství vás zvou na slavnostní uvedení třetího vydání knihy Kláry Lukavské Rozhovory s dědečkem -ve čtvrtek 28. listopadu 2013 od 17:00 v prostorách foyer na 1. galerii Národního divadla.
Uveřejněno:  15.11.2013 | 14:05

Knihy zdarma při nákupu nad 500 Kč

Vážení zákazníci, od 4.11. nabízejí všechny prodejny KNA při osobním nákupu nad 500 Kč možnost vybrat knihu navíc zdarma. Každý týden až do Vánoc rozšiřujeme nabídku titulů, ze kterých si můžete vybírat. Ve všech prodejnách KNA najdete aktuální výběr, který je pravidelně rozšiřován. Podrobné a aktualizované informace o akci naleznete zde.
Uveřejněno:  14.11.2013 | 15:08

Přednáška Kateřiny Lachmanové v Jičíně

TYPICKÉ PŘEKÁŽKY ODPUŠTĚNÍ ve čtvrtek 21. listopadu od 17 hod. v Porotním sále jičínského zámku.
Uveřejněno:  10.11.2013 | 23:00

Promluvy Jorge Maria Bergoglia - papeže Františka


Promluvy z Argentiny


Uveřejněno:  10.11.2013 | 18:12

Krize nemusí znamenat tragédii

Krize nemusí v lidském životě znamenat tragickou událost. I když tato zkušenost bývá obvykle velmi bolestná, jedná se o doprovodný proces vnitřního růstu. Chce-li člověk dospět k nové životní etapě, musí bezpodmínečně opustit tu starou.
Uveřejněno:  5.11.2013 | 19:14

Hlasujte pro knihy KNA v anketě Katolického týdeníku

Katolický týdeník vyhlašuje již popáté anketu s názvem Kniha čtenářů. Hlasovat lze do pátku 8.11.2013.
Uveřejněno:  5.11.2013 | 13:01

Uzdravení z pocitu zranění

Duchovní obnova s P. Józefem Augustynem SJ 8.-9. listopadu 2013 v Pastoračním středisku v Praze 6 - Dejvicích.


Uveřejněno:  4.11.2013 | 8:58

Ježíš nehledí především na Zacheovy četné chyby

Sami zakusíme nesrovnatelně větší štěstí, budeme-li si ve svém okolí všímat spíše dobrého než zlého.
Uveřejněno:  2.11.2013 | 21:41

Umírání a životní osudy známých lidí


Známé osobnosti tváří v tvář smrti


Uveřejněno:  31.10.2013 | 21:55

Román o papežství po jaderné katastrofě


Přelévat moře


Uveřejněno:  26.10.2013 | 9:39

Boží vůle nemusí být vždy to nejtěžší

Kdybychom si přeložili Mariino „staň se“ doslovně, znělo by: „Kéž se mi stane podle tvého slova!“ Nikoli rezignace ani strach, co zase Pán Bůh vymyslí... Boží vůle nemusí být vždycky to nejlehčí, ale ani z principu to nejtěžší, jak si někdy představujeme. A v nejhlubší podstatě nemůže být Boží vůle nic jiného než láska a dobro, protože Bůh sám je Láska a Dobro nejvyšší.
Uveřejněno:  26.10.2013 | 0:00

Jako věřící jsme povoláni k jedinečnému poslání


Pozvání k přímluvné modlitbě


Uveřejněno:  19.10.2013 | 23:37

Modlím se docela prostě, vůbec ne nějak pobožně (kardinál Martini)

Modlím se docela prostě. Všechno, co mě napadá, co musím dělat, co mi dělá starosti, také všechno potěšitelné a především lidi, na které myslím, předkládám Bohu.
Uveřejněno:  19.10.2013 | 23:27

Nepřijatý dar

Byl jednou jeden náročný a přísný učitel, kterého si ale mnozí studenti cenili jako člověka spravedlivého a chápajícího. Když jednoho letního dne skončila výuka a učitel na stole urovnával papíry, přistoupil k němu jeden student a vyzývavým způsobem řekl: „Pane učiteli, ani nevíte, jak jsem rád, že už po vyučování nebudu muset poslouchat ty vaše nesmysly a dívat se na ten váš nudný ksicht.“
Uveřejněno:  17.10.2013 | 7:09

Guy Gilbert a růženec - jde to dohromady?!


Růženec světla


Uveřejněno:  8.10.2013 | 23:03

Bůh je stále nový (Benedikt XVI.)

Víra v Boha nespočívá v jednoduchém přejímání hotových dogmatických článků, které by v každé lidské duši uhasilo vrozenou žízeň po Bohu. Naopak, víra vede lidi, putující v čase, k Bohu, který je ve své nekonečnosti stále nový.
Uveřejněno:  8.10.2013 | 0:00

Přitažlivý způsob života


Chudoba a radost


Uveřejněno:  2.10.2013 | 22:23

Bůh, peníze a svědomí


Bůh a peníze


Uveřejněno:  29.9.2013 | 16:00

Bůh naštěstí vidí i to, co je skryté

Teprve v nebi uvidíme pravdu o všem. Na zemi je to nemožné. (sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
Uveřejněno:  26.9.2013 | 19:00

Svatý Václav

Dostupné publikace k tématu Svatý Václav (svátek 28.9.)
Uveřejněno:  24.9.2013 | 21:46

Křesťanství i pro NEdokonalé


Cesta nedokonalosti
André Daigneault


Uveřejněno:  24.9.2013 | 21:18

Marek Orko Vácha v Jičíně

Místo, na němž stojíš, je posvátná Země - O kruhu úcty k člověku, přírodě a celému vesmíru bude přednášet i besedovat Mgr. Marek Vácha, Ph.D. Orko ve čtvrtek 26. září od 17,30 hod. v Porotním sále jičínského zámku. Zájemci si mohou nechat podepsat jeho knihy od 16,30 hod. v Knihkupectví U sv. Ignáce.
Uveřejněno:  20.9.2013 | 14:42

Ježíš mluvil o penězích více než o čemkoliv jiném

Všichni peníze potřebujeme, ale jedni mají více než druzí a mnoho lidí má málo i na pokrytí svých zcela základních potřeb. Jaký postoj tedy máme k penězům a k jejich užívání zaujmout?
Uveřejněno:  19.9.2013 | 6:52

Otče náš - vysvětlovaný věřícím i nevěřícím


Otče náš, jenž jsi na zemi


Uveřejněno:  19.9.2013 | 6:37

Příprava na biřmování - YOUCAT


YOUCAT - Příprava na biřmování


Uveřejněno:  12.9.2013 | 9:37

Cesta od uzdravení z leukémie ke kněžství


V krvi je život


Uveřejněno:  12.9.2013 | 9:11

Herodes obvinil Ježíše, proto, že byl blázen (podle sv. Terezie od Dítěte Ježíše)

Jediným zločinem, ze kterého Herodes obvinil Ježíše, bylo to, že je blázen... Já si to také myslím. Vždyť to bylo bláznovství, že hledal malá srdce smrtelných lidí. (Sv. Terezie od Dítěte Ježíše)
Uveřejněno:  10.9.2013 | 0:00

Mnohým lidem se život zdá jednotvárný, protože nenajdou odvahu nechat za sebou svou minulost...

Věřit a následovat Krista znamená upustit od sebejistoty a v dobrém i zlém se svěřit Bohu do rukou. Ten bude naší jedinou zárukou. (Myšlenka k 23. neděli v mezidobí - cyklus C; Lk 14,25-33)
Uveřejněno:  5.9.2013 | 0:00

Česko-německé vztahy ve 20. století očima katolické církve

Od konfliktu ke smíření


Uveřejněno:  4.9.2013 | 11:25

Credo - úvahy o víře - knížka do kapsy

Čemu mám vlastně věřit? Tuto otázku si dnes člověk klade možná ještě intenzivněji než v dobách minulých. (Aleš Opatrný)


Uveřejněno:  3.9.2013 | 12:05

Odpustila a tím se osvobodila od vlastního vzteku

Kdysi jako mladá řeholnice pracovala v Severní Koreji a byla tam v padesátých letech byla komunisty vězněna.
Uveřejněno:  19.8.2013 | 0:00

Podle sebe soudím tebe

Jeden malý chlapec s hrůzou v očích vyprávěl své matce, že v lese je zlý duch, ze kterého má strach, protože duch na něho volal, že ho nemá rád. Matka se s dítětem vydala k lesu na místo, odkud předtím uteklo.
Uveřejněno:  12.8.2013 | 0:00

Mrtvý člověk na hřbitově zničehonic oživl

Mrtvý člověk, kterého doprovázel na místní hřbitov smuteční průvod, zničehonic oživl a začal bušit na víko rakve. Zvedli víko a dotyčný se posadil. „Co to děláte?“ ptal se lidí shromážděných k obřadu. „Já nejsem mrtvý.“ Všichni mlčeli, ale bylo vidět, že jeho slovům nikdo nevěřil. Nakonec promluvil jeden z pozůstalých: „Příteli, lékař i notář tě oba prohlásili za mrtvého. Takže mrtvý jsi, to nám věř.“ A řádně ho pochovali.
Uveřejněno:  5.8.2013 | 0:00

Ne s každým můžeme být přítelem. (Carlo Maria Martini)

Přátelství je pro mě něco drahocenného, vzácného, je to Boží dar. Rozlišuji ale mezi přátelstvím a vstřícností, laskavostí. Vstřícní bychom měli být ke všem lidem, ne s každým však můžeme být přítelem.
Uveřejněno:  29.7.2013 | 0:00

Vernisáž výstavy OBRAZY DAM 2013

Poutní prodejna na Velehradě Vás zve na vernisáž výstavy OBRAZY DAM 2013, která se uskuteční v pátek 2. srpna 2013 v 17:00 hodin v galerii v Poutní prodejně.
Uveřejněno:  24.7.2013 | 15:46

Chápu lidi, kteří docházejí k závěru, že Bůh není... (kardinál Martini)

Ani v temných chvílích nesmíme zapomínat na štěstí, kterého se nám dostalo. Kdo děkuje, dospěje k jinému pohledu na svoje štěstí, cítí, že je mnohem silnější.
Uveřejněno:  9.7.2013 | 23:15

Novéna ke sv. Cyrilovi a Metodějovi

V tomto roce, kdy si připomínáme 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu, vydalo Karmelitánské nakladatelství k tomuto výročí novénu „do kapsy“ od Vojtěcha Kodeta.
Uveřejněno:  1.7.2013 | 13:39

Následovat Ježíše může být náročnější, než jsi očekával.

Ježíš nedává svým učedníkům žádnou záruku. Musíme se odvážit nést riziko, následujeme-li někoho, kdo nemá, kam by hlavu položil (Lk 9,58). Bereme-li ale Mistrovy radikální výzvy vážně, budeme šťastnější a bude se nám žít lehčeji.
Uveřejněno:  24.6.2013 | 8:00

K čemu nám může sloužit krize?

V době krize přestává být situace člověka taková, jaká bývala dříve. Proto se objevuje nostalgická touha znovu získat to, co bylo ztraceno, protože za původních podmínek jsme se cítili dobře, znali jsme je, tvořily náš domov.
Uveřejněno:  6.6.2013 | 14:12

Ó milostivý chlebe, rač v nás oheň Ducha svatého tak zapálit, abychom hrozni byli...

Ó milostivý chlebe,
rač v nás oheň Ducha svatého tak zapálit,
abychom hrozni byli všelikým nepřátelům
jako lvové ohněm dýchajíce,
totiž zapálenou pravdou a láskou.
Uveřejněno:  30.5.2013 | 13:00

Co od nás Bůh chce?

Bůh po nás chce, abychom měli důvěru, abychom důvěřovali jemu i sobě navzájem. Tak se z nás stanou jistí, silní lidé. Lidé, kteří se naučili důvěřovat, se nechvějí, nýbrž mají odvahu zasáhnout, protestovat, když někdo říká něco opovržlivého, zlého, ničivého. A především mají odvahu říct ano, když je jich zapotřebí. Bůh chce, abychom věděli, že je na naší straně.
Uveřejněno:  18.5.2013 | 23:14

Kdo vlastně byli sv. Cyril a Metoděj?

Přednáška Oldřicha Seluckého se uskuteční ve středu 5. června 2013 od 18 hod. v Porotním sále jičínského zámku. Od 17 hod. autogramiáda knihy O. Seluckého: Strážce ohně - Dobrodružný příběh z doby Konstantina a Metoděje v Karmelitánském knihkupectví U sv. Ignáce, Chelčického 8, Jičín. Na setkání vás zve Karmelitánské nakladatelství s finanční podporou Města Jičín.
Uveřejněno:  9.5.2013 | 13:57

Přednáška Kateřiny Lachmanové ve Vizovicích

Místní skupina České křesťanské akademie zve na přednášku Kateřiny Lachmanové na téma: Vězení s klíčem uvnitř (Překážky odpuštění). Přednáška se uskuteční v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích ve čtvrtek 13. června 2013 v 19 hodin.
Uveřejněno:  9.5.2013 | 13:48

Česká Bible v průběhu staletí - příběh jeruzalémského překladu

Zveme do Poutní prodejny na Velehradě na výstavu Česká Bible v průběhu staletí - příběh jeruzalémského překladu, která bude probíhat od 13. května do 31. července. Autorem výstavy je Společnost přátel České Bible, o.s., zastoupená ředitelkou Alenou M. Kubíčkovou. Nad výstavou převzali záštitu: kardinál Dominik Duka OP arcibiskup pražský, metropolita český, kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, Stanislav Gregůrek starosta obce Velehrad, a Přemysl Sobotka, místopředseda Senátu PČR, P. Jan Fatka ředitel KNA.
Uveřejněno:  9.5.2013 | 13:31

Katolická charismatická konference 2013

se uskuteční ve dnech 10.-14.7.2013 na výstavišti BVV v Brně. S akcí mediálně spolupracujeme:

Uveřejněno:  10.4.2013 | 15:37

Pozoruj dva svědky zmrtvýchvstání: Magdalenu a Tomáše

I mezi námi jsou mnozí, kteří věří snadno, takřka srdcem, jako uvěřila Marie, ale jsou i Tomášové, kteří neuvěří, dokud se nepřesvědčí. Obojí jsou ale Pánu stejně milí...
Uveřejněno:  10.4.2013 | 12:04

Vychází jedinečná publikace o Arcibiskupském paláci v Praze

Vychází jedinečná publikace o Arcibiskupském paláci. Nové doplněné vydání průvodce pražským Arcibiskupským palácem představuje kromě historie budovy a některých uměleckých památek, také přehled pražských arcibiskupů. Autorem publikace, která je doplněná velkým množstvím fotografií, je Jiří Kropáček.


Uveřejněno:  9.4.2013 | 16:46

Výstava ilustrací Dity Vopřadové

Zveme čtenáře do Minigalerie při knihkupectví U sv. Vojtěcha na výstavu ilustrací Dity Vopřadové. Vystavené ilustrace jsou výběrem z tvorby posledních dvou let. Každá z nich připomíná, ať více či méně, události uplynulého období.
Uveřejněno:  8.4.2013 | 13:11

Byl Tomáš nevěřící ze závisti?

Přestože každý z oněch deseti apoštolů, kteří viděli na vlastní oči vzkříšeného Ježíše, poskytl Tomášovi přesvědčivé svědectví, nechtěl uvěřit (srov. Jan 20,25). Je dost pravděpodobné, že jeho nevěřícnost plyne ze závisti. Lze vytušit jeho myšlenky: „Proč jsem nemohl být s ním? To není spravedlivé.“
Uveřejněno:  31.3.2013 | 21:00

Pohlédneme-li ke kříži, můžeme zakusit něco z Boží slávy

Kdybychom častěji hleděli na kříž, upustili bychom od jakéhokoli pomyšlení na to, že nás Bůh obviňuje a že se o nás nestará.
Uveřejněno:  25.3.2013 | 19:36

Evangelium neříká nic o tom, jak se máme stát lepšími

Pán neříká: Kdybyste byli velkorysejší, obětavější, nesli byste více ovoce a dělali byste větší pokroky na své cestě. Nežádá nás, abychom se starali o svou cestu, ale abychom se s rozhodností vydali po jeho cestě.
Uveřejněno:  22.3.2013 | 7:26

Výstava: Alois Andrický, Vyznání

Zahájení: Čtvrtek 21. 3. 2013 v 10:00, v kostele sv. Kajetána v Praze na Malé Straně v Praze. Alois Andrický byl kvůli „vlastizrádným činům proti státu a straně“ poslán v roce 1941 do koncentračního tábora v Dachau a tam zavražděn. V roce 2011 byl v Drážďanech slavnostně prohlášen blahoslaveným.
Uveřejněno:  19.3.2013 | 19:04

Výstava Malé krajiny Lýdie Hladíkové

Srdečně zveme čtenáře do Minigalerie v knihkupectví U sv. Vojtěcha v Praze Dejvicích na výstavu paní Lýdie Hladíkové. Absolvovala divadelní fakultu AMU v Praze, obor scénického výtvarnictví. Spolupracovala s Krátkým filmem Praha, s nakladatelstvím Panorama, Avicenum, Růže, Čs. spisovatel.
Uveřejněno:  5.3.2013 | 12:32

Setkání nad Knihou roku 2012

Jako bychom dnes zemřít měli – drama života a mučednické smrti číhošťského faráře P. Josefa Toufara. Zveme na setkání, které se uskuteční v Jičíně 15. března 2013. Od 16 hodin proběhne autogramiáda knih Miloše Doležala v Knihkupectví U sv. Ignáce. Poté bude od 16,45 hod. setkání v Porotním sále jičínského zámku na Valdštejnově náměstí. Úvodem přečte ukázky z knihy herečka Jana Franková – Doležalová. Následně beseda s autorem Milošem Doležalem.
Uveřejněno:  5.3.2013 | 12:24

Říkat Bohu vždycky ANO!

Výběr z knižního rozhovoru s výraznou osobností církve 20. století Otou Mádrem. (15.2.1917 - 27.2.2011)
Uveřejněno:  26.2.2013 | 23:00

Jednoznačné ohodnocení knihy ´Jako bychom dnes zemřít měli´ o Josefovi Toufarovi v anketě Dobrá kniha roku 2012

Kniha zvítězila s obrovským náskokem v anketě Katolického týdeníku "Dobrá kniha roku 2012"


Uveřejněno:  22.2.2013 | 23:00

Papež Benedikt XVI. opouští svůj úřad

Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité vykonávání petrovského úřadu...
Literatura k tématu: Benedikt XVI., Ratzinger Joseph, další podobné tituly 
Uveřejněno:  11.2.2013 | 13:10

V životě není malých rolí

Poznal jsem ve svém životě, že není malých rolí. Někdy totiž stačí jedna docela malinká role, aby změnila „velké“ věci.
Uveřejněno:  31.1.2013 | 8:36

Slova ´buď vůle tvá´ by se měla stát pro křesťana životní normou

Slova „buď vůle tvá“ by se měla stát pro křesťana životní normou,
měla by usměrňovat průběh dne od rána do večera,
měla by být neustále naší hlavní myšlenkou.
Všechny ostatní starosti vezme Bůh na sebe,

Uveřejněno:  28.1.2013 | 11:37

´Pravda vítězí´, ale dá to fušku.

Má-li pravda zvítězit, není to nikdy samo sebou, to člověk musí nasadit všechnu svou sílu proti lži.
Uveřejněno:  21.1.2013 | 21:26