Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Nabozenstvi

Zamyšlení Leo Pavláta: Vyznání hříchů vede na Jom kipur k pokání

Toto úterý večer začíná letos s 10. dnem hebrejského měsíce tišri židovský svátek Jom kipur neboli Den smíření.
Uveřejněno:  16.9.2018 | 19:50

100 let od narození Chajima Herzoga

Přichází svátek Jom Kipur a s ním vyznání hříchů. Připomeneme sto let od narození šestého izraelského prezidenta Chajima Herzoga. A jaká je židovská minulost Kosovy Hory?
Uveřejněno:  16.9.2018 | 19:45

Začíná židovský nový rok

Židovský nový rok Roš ha-šana začíná ve znamení zpytování a pokání. Připomeneme si čtvrt století od podpisu první mírové dohody mezi Izraelci a Palestinci. A navštívíme Židovské muzeum ve Vídni.
Uveřejněno:  9.9.2018 | 19:45

Kdo byl Pavel Kohn?

Jak se učí židovská výchova na Lauderových školách? Kdo byl Pavel Khon. Hebrejský nápis na zdi kurovického hradu.
Uveřejněno:  2.9.2018 | 19:45

Zamyšlení Leo Pavláta: „Miluj bližního svého“ platí i pro ochranu přírody

Příkaz z biblické Třetí knihy Mojžíšovy „miluj bližního svého jako sebe sama" představuje univerzální mravní poselství hebrejské Bible. Věta, kterou jsme navyklí spojovat s čistě mezilidskými vztahy, však má v židovské tradici obecnější význam.
Uveřejněno:  26.8.2018 | 19:50

Československý filmový festival v Izraeli

V šesti izraelských městech probíhá Československý filmový festival a je o něj velký zájem. Sté výročí narození dirigenta a hudebního skladatele Leonarda Bernsteina. Biblické „Miluj bližního svého“ platí i pro ochranu přírody.
Uveřejněno:  26.8.2018 | 19:45

Stolpersteine připomínají oběti holokaustu po celé Evropě

Kameny zmizelých (Stolpersteine) jsou dlažební kostky s mosazným povrchem, vsazené do chodníku před domy obětí holokaustu. „Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit,“ říká sochař Günter Demnig, který myšlenku na miniaturní památníky poprvé zrealizoval v roce 1995.
Uveřejněno:  19.8.2018 | 2:00

Svatba bez klezmeru je horší než pohřeb bez slz

Ve městech kde tvořili židé většinu obyvatelstva, byl klezmer velmi důležitou součástí života. Říkalo se prý, že svatba bez klazmeru je horší než pohřeb bez slz. Taneční melodie se hrávaly na svatbách, zásnubách, zábavách a při dalších slavnostních příležitostech.
Uveřejněno:  12.8.2018 | 2:00

Zamyšlení Leo Pavláta: Kolik je vlastně židovských jazyků?

Židovským jazykem je hebrejština, to ví každý. Těch jazyků však bylo a je mnohem víc.
Uveřejněno:  12.8.2018 | 19:50

Jaký byl festival v Třebíči?

Ohlédneme se za festivalem židovské kultury v Třebíči. V Izraeli se debatuje o tom, jak definovat identitu židovského státu. Putování za židovskými památkami zamíří do Boskovic. moderuje Tomáš Töpfer.
Uveřejněno:  5.8.2018 | 19:45