Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


www.vira.cz

 www.vira.cz

C. S. Lewis

ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ († 22. 11. 1963)
Uveřejněno:  21.11.2018 | 0:00

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém mezidobí - poslední neděli před adventem).
Uveřejněno:  20.11.2018 | 0:00

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období XII. 2018 - XI. 2019. Texty si lze nechat zasílat vytištěné poštou, anebo si je stáhnout z internetu.


Uveřejněno:  19.11.2018 | 0:00

Bůh ví, že suché kosti mohou ožít

Bůh si vybírá, co je pošetilé a slabé a téměř křičí na každého z nás: „Chci v tobě a skrze tebe vyvolat změnu. Tvoje osobní vize je ale příliš malá a nestačí…“


Uveřejněno:  18.11.2018 | 0:00

Světový den chudých

Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.


Uveřejněno:  18.11.2018 | 0:00

Kněz anebo psycholog? - Videoseriál "Víra do kapsy"

Dvě různé profese, které mohou v mnohém spolupracovat. U koho máme hledat pomoc v těžkostech? Pozvání do pořadu přijali kněz a psychiatr Max Kašparů, psycholožka Judita Stempalová, kněž a psycholog Cyril Slíž SDB a pastorační poradce sr. Marta Andraščíková SSS.


Uveřejněno:  16.11.2018 | 9:33

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne ale však skličuje (František Lukeš). (odkaz na kna.cz)
Uveřejněno:  15.11.2018 | 22:50

Trváme na pastoračních metodách dávno minulého kulturního prostředí

Proč se nedaří mnoha rodičům v dnešní době předávat svým dětem víru? Hrajeme stále podle starých pravidel, i když hra už se dávno změnila.


Uveřejněno:  14.11.2018 | 0:00

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...
Uveřejněno:  12.11.2018 | 0:00

Jak překonávat strach - rekolekce s P. Józefem Augustynem- 23. - 24. listopadu 2018

Již tradiční rekolekce pořádá Pastorační středisko v Praze. Kromě přednášek se nabízí možnost osobní modlitby před Nejsvětější svátostí nebo využití nabídky svátosti smíření či duchovního rozhovoru s knězem.  


Uveřejněno:  9.11.2018 | 20:29

Jako krávy běhají po polích a loukách … tak kněží musejí trhat květy svatého Písma

O homilii a kázání ve mši svaté...


Uveřejněno:  9.11.2018 | 16:22

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens.
Uveřejněno:  9.11.2018 | 0:00

Písničky pro děti

Hledáte písničky se současným zvukem a pěknými texty, které jsou dětem blízké a hovoří o Bohu jednoduše a srozumitelně? Dobrým tipem je kapela Brouci


Uveřejněno:  8.11.2018 | 16:29

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.)

Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu...
Uveřejněno:  8.11.2018 | 0:00

Co je to dobrá smrt?

A existuje také nějaká špatná smrt?


Uveřejněno:  7.11.2018 | 14:14

Den Bible

"Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy...." (Sv. Augustin).
V neděli týden před slavností Ježíše Krista Krále probíhá každý rok tzv. Den Bible.

Uveřejněno:  7.11.2018 | 0:00

Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11.

Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána „matkou všech chrámů města Říma a celého světa“.
Uveřejněno:  7.11.2018 | 0:00

Svatá Anežka (13. 11.) - pracovní listy pro děti

Svatá Anežka se narodila ve 13. století jako královská dcera, její otec byl král Přemysl Otakar I. Anežka ale netoužila stát se královnou, vybrala si cestu chudoby podle vzoru svatého Františka a svaté Kláry.
Uveřejněno:  6.11.2018 | 0:00

Vyšlo listopadové číslo IN!u

Je podzim a sluníčko se nám schovává za obzor mnohdy dříve, než dojdeme domů ze školy. Přesto víme, že zase vyjde a bude zase zářit.


Uveřejněno:  3.11.2018 | 14:56

Když mi zemřela sestra, bála jsem se o její spásu

Když mi zemřela sestra, bylo to  šílené, doslova k zbláznění. Hrdlo jsem měla řadu dní  bolestí křečovitě stažené. Co mne ale drtilo nejvíc, byl strach o její  spásu. Moje pochybnosti pramenily z mé tehdejší falešné představy o Bohu. 


Uveřejněno:  1.11.2018 | 15:18

Okultismus: Videoseriál "Víra do kapsy"

Jaké je pozadí magie a proč jí lidé věří? Jak se proti ní chránit a co dělat, pokud jsme ji v minulosti praktikovali? Pozvání do pořadu přijali italský exorcista Gianni Sini, morální teolog Ján Viglaš a exorcista košické arcidiecéze Imrich Degro.


Uveřejněno:  1.11.2018 | 13:30

1.11.1950 ve válce v Koreji...

Psal se rok 1950, byl první listopad. Americký vojenský kaplan v Unsanu v Severní Koreji otec Emil Kapaun odsloužil čtyři mše pro vojáky třetího praporu osmého jízdního pluku a šel do svého stanu spát dříve než jindy.
Uveřejněno:  31.10.2018 | 0:00

V Karmelitánském nakladatelství vyšla kniha "Modlitby za umírající a zemřelé" od Vojtěcha Kodeta

Umírání a smrt našich blízkých patří k zlomovým okamžikům našich životů. Jak v tu chvíli překonat bezradné mlčení? Kde najít vhodná slova? 


Uveřejněno:  30.10.2018 | 12:05

Biskup, který zmrzačil svou diecézi

Svatý Wolfgang (svátek 31.10.) svou diecézi zmenšil tak, aby českým křesťanům dal českou diecézi s jejich vlastním biskupem a se sídlem v Praze. Jeho okolí protestovalo.
Uveřejněno:  29.10.2018 | 0:00

Podepsána Charlotte: Sophie de Mullenheim

Co se stane, když Emílie, která žije v Lyonu na sklonku 19. stol., najde v pokoji balíček dopisů, pod nimiž je podepsána Charlotte, dívka žijící za Francouzské revoluce? Historický román pro dospívající čtenáře, reflektující otázky víry i lidskosti napříč staletími.


Uveřejněno:  27.10.2018 | 10:21

Duchovní péče o nemocné BEZ VÍRY

Co se očekává od těch, kteří poskytují duchovní péči lidem bez zkušenosti víry...


Uveřejněno:  26.10.2018 | 13:03

28. říjen 1918 Osvobození od rakouské nadvlády

Tomáš Garrigue Masaryk byl prezident osvoboditel. Osvobodil nás. Ovšem na pouhých 20 let.


Uveřejněno:  26.10.2018 | 11:34

KAAD-stipendia do Německa

Nabídka studijních a badatelských stipendií pro pobyty v Německu, uzávěrka pro zaslání žádostí: 15. ledna 2019.


Uveřejněno:  26.10.2018 | 11:08

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´

"Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni." (Raniero Cantalamessa).
Uveřejněno:  26.10.2018 | 0:00

Vyšla nová kniha: Neboj se vrátit domů - Marie Svatošová, Aleš Palán

Co se stane, pokud pacientovi o jeho zdravotním stavu dlouhodobě lžeme? Má vážná choroba nějaký smysl? A proč umírající nezabíjet, jak si přejí zastánci eutanázie, ale naopak respektovat jejich život až do přirozeného konce a být jim nablízku?

 


Uveřejněno:  25.10.2018 | 10:09

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh

monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 +  30. října 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený.
Uveřejněno:  24.10.2018 | 1:00

O Marii trochu jinak: Videoseriál "Víra do kapsy"

O Panně Marii obyčejně uvažujeme jako o naší Nebeské Matce. V tomto dokumentu přinášíme několik netradičních pohledů na Marii, díky kterým se může stát každému z nás ještě bližší.


Uveřejněno:  23.10.2018 | 11:52

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na biskupa na něj byl několikrát spáchán atentát. Využíval všechna média tehdejší doby. Zemřel 24.10.1870 ve vyhnanství ve Francii.
Uveřejněno:  22.10.2018 | 0:00

Co je to Katecheze Dobrého Pastýře?

Už při studiu na teologické fakultě začala učit náboženství a stále hledala způsob, kterým by nejlépe dětem pomohla na cestě víry. Stávající materiály neodpovídaly potřebám dětí, které měla před sebou, několik let si ty materiály upravovala, než objevila Katechezi Dobrého Pastýře (KDP).


Uveřejněno:  21.10.2018 | 11:25

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web kna.cz)
Uveřejněno:  20.10.2018 | 0:00

Co zbylo z Jobovy víry?

Jóbova víra, plná předsudků a iluzí, prošla zkouškou ohně. To, co z ní zbylo, je očividně malé, mnohem menší než na začátku. Jak malinkou se jeví Jóbova víra ve srovnání s velkou vírou jeho šťastnějších přátel! Netroufá si už na žádné jednoznačné, silácké prohlášení. Jeho víra je opravdu malá, je však čistá.


Uveřejněno:  17.10.2018 | 10:02

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola
Uveřejněno:  16.10.2018 | 0:00

Bohoslovci pořádají 23. - 25. 11. tradiční duchovní víkend TAMMÍM - Totální nasazení pro Boha

Pokud jste mladí muži od 15 do 30 let, máte jedinečnou příležitost! O víkendu 23. - 25. 11. se pro
vás otevřou brány pražského kněžského semináře.


Uveřejněno:  15.10.2018 | 15:01

Na pražském sídlišti Barrandov bude zahájena stavba jedinečného kostela Krista Spasitele a komunitního centra

V listopadu začne vyrůstat duchovní a společenské centrum, které bude sloužit nejen věřícím, ale všem lidem dobré vůle.  1. 11. v 16. hod. bude stavba oficiálně zahájena požehnáním základního kamene kardinálem Dominikem Dukou. 


Uveřejněno:  15.10.2018 | 10:26

Kurz vazby KVĚTINOVÝCH DEKORACÍ pro liturgický prostor 17.-19. 10.

Přijeďte si rozšířit své znalosti o květinové výzdobě kostela pod vedením floristky Elišky Černé do Rožmitálu p. Tř. Součástí budou i přednášky P. Michala Němečka a Mgr. Jana Rückla o liturgickém prostoru. 


Uveřejněno:  15.10.2018 | 10:12

100 let Republiky, modlitba za vlast

Praktický podklad pro vedení modlitby ke 100. výročí založení ČR.


Uveřejněno:  15.10.2018 | 0:00

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II. patřil k nejvýznamnějším postavám, které ovlivnily 20. století.

Uveřejněno:  15.10.2018 | 0:00

Španělský mim Carlos Martínez vystoupí ve Vsetíně a povede přednášky na konferenci ARTKO

27. října 2018 od 19:00 se ve Vsetíně uskuteční pantomimické představení, které bude součástí konference pro křesťanské umělce ARTKO.


Uveřejněno:  14.10.2018 | 14:52

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože „svatý, který je smutný, je smutný svatý“. Svatí, na rozdíl od odvážných hrdinů, jsou plodem Boží milosti. Každý světec nám nabízí jeden z mnoha rysů Boží tváře. ... (Poselství papeže Františka u příležitosti pětistého výročí narození svaté Terezie - odkaz na vojtechkodet.cz)
Uveřejněno:  14.10.2018 | 0:00

O evangelizaci pro každého - již potřetí v Olomouci

Toužíš, aby tvoje farnost ožila? Leží ti na srdci lidé, kteří nepoznali Ježíšovu lásku? Chceš vyjít naproti hledajícím lidem kolem sebe? Chceš se nechat inspirovat tím, jak to dělají jiní? Konference o evangelizaci pro tebe může být odpovědí na tvé otázky a také povzbuzením v elánu lásky.


Uveřejněno:  11.10.2018 | 11:37

Konference o evangelizaci 23. a 24. listopadu v Olomouci

V přednáškách vystoupí mnoho zajímavých hostů, kteří mají zkušenosti s novou evangelizací. Např. Miriam Swaffield, P. Josef Prokeš, Pavol Strežo, Kateřina Lachmanová a mnoho dalších. 


Uveřejněno:  11.10.2018 | 10:52

Charita vyhlašuje sbírku na pomoc obětem tsunami v Indonésii

V pátek 28. září postihlo indonéský ostrov Sulawesi (Celebes) zatím nejsilnější ze série zemětřesení a to o síle 7,4 stupňů Richterovy škály. Následná vlna tsunami si vyžádala stovky lidských životů, celkový počet postižených obyvatel může dosáhnout několika set tisíc, podle některých odhadů až dva miliony. Charita Česká republika proto vyhlašuje finanční sbírku na pomoc obětem a obnovu země.


Uveřejněno:  9.10.2018 | 11:45

Setkání „osamělých vlků“ aneb víkend pro rozvedené muže, 23. – 25. listopadu 2018

*společenství při mši svaté a modlitbě *prostor pro diskuse a sdílení, ale i ticho *společnou práci v lese, ale i odpočinek *hledání cesty jak dál i putování *doprovázení knězem


Uveřejněno:  8.10.2018 | 10:39

Když se modlíme růženec, je to jako by …

… nás Maria vzala za ruku a řekla nám: „Pojď se mnou a podívej se, co pro tebe Ježíš udělal."


Uveřejněno:  8.10.2018 | 9:36

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl pochován v břevnovském klášteře v Praze.
Uveřejněno:  7.10.2018 | 0:00

Panna Maria Růžencová

Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.
Uveřejněno:  6.10.2018 | 0:00

Trendy ve vzdělání a výchově - Rodinný život 4/2018

Jak co nejlépe vychovávat děti? Který z mnoha pedagogických směrů a přístupů je ten pravý? To jsou otázky, které si čas od času pokládá snad každý rodič nebo pedagog. Pojďme nad tím společně podumat na stránkách aktuálního vydání časopisu Rodinný život.


Uveřejněno:  5.10.2018 | 10:56

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách – mezi dvěma světovými válkami.
Uveřejněno:  4.10.2018 | 0:00

Marii jsem ze svého života důkladně vymýtila

Před svou konverzí jsem někdy bojovala proti mariánskému kultu, ale spíše jsem ji ignorovala. Až když jsem se přestěhovala z Anglie na Sardinii a do Itálie, opět jsem se s ní dostávala do kontaktu.  V Římě byla všude: v nikách, na okenních parapetech, podél cest. 


Uveřejněno:  3.10.2018 | 0:00

4. října: svátek svatého Františka z Assisi

Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život. (ze Slovníku křesťanských mystiků)
Uveřejněno:  3.10.2018 | 0:00

Svatý František - pracovní listy pro děti (4.10.)

Svatý František - nové pracovní listy


Uveřejněno:  1.10.2018 | 0:00

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se proti němu. V něm přebývá mé Jméno. (srv. Bible, Exodus 23,20-23)
Uveřejněno:  1.10.2018 | 0:00

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský. (odkaz na kna.cz)
Uveřejněno:  30.9.2018 | 0:00

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text přinášíme v plném znění (opatřený redakčními mezititulky)


Uveřejněno:  28.9.2018 | 14:44

Bůh je má skála

V Bibli najdeme dvanáctkrát větu: Bůh je má skála. V životě každý potřebujeme zažít „skálu“. Potřebujeme skálu, která se nerozdrolí a nerozlomí, a potřebujeme pevný jistící bod přesvědčení, pomocí kterého se této pravdy pevně přidržíme. 


Uveřejněno:  28.9.2018 | 0:00

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé.
Uveřejněno:  28.9.2018 | 0:00

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Uveřejněno:  26.9.2018 | 0:00

Říjnové vydání časopisu IN! pro dívky

Začal podzim. Počasí se neúprosně změnilo prvním podzimním dnem. Konec slunce a šatiček, slunečních brýlí a hravých vzorů. Je tu podzim a to je třeba se zachumlat do šátku, obléknout svetr a doma si přečíst říjnový IN!


Uveřejněno:  25.9.2018 | 9:44

Modlila se, aby nikoho neudala, když ji táhli estébáci na výslech.

A ztratila řeč... Marii Chalupovou zatkla Státní bezpečnost v polovině roku 1949.  (Odkaz  na ČRO Plus)


Uveřejněno:  24.9.2018 | 13:22

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

Víno a vinná réva - pracovní listy pro děti

Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?
Uveřejněno:  23.9.2018 | 9:31

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz


Uveřejněno:  22.9.2018 | 1:01

Věřit v jakéhokoliv Boha nepřicházelo v úvahu

Jednou jsem seděla na podlaze svého bytu v Londýně a říkala si: „Tohle je peklo. Jsem v pekle.“ Věřit v jakéhokoliv Boha se zdálo naprosto nedosažitelné. Měla jsem pocit, že se nemohu snížit k takovému stupni sebeklamu.


Uveřejněno:  22.9.2018 | 0:00

Organizátoři festivalu UNITED zvou křesťanské umělce na první ročník konference ARTKO

„...a než ses tu vzal ty, tma. Prázdnota. Temno. Ale byl tu On a řekl: Budiž světlo. A to světlo jsi ty. Vyjdi z temnoty a hoř. Vždyť jsi dílem Tvůrce, tak tvoř.“ tak zní podtitul nové konference pro křesťanské umělce. Její první ročník se uskuteční od pátku 26. 10. do soboty 27. 10. 2018 ve Vsetíně. Akci, která volně navazuje na pražskou Konferenci modliteb a chval 2017, pořádají organizátoři festivalu UNITED ve spolupráci s Křesťanskou akademií mladých (KAM).


Uveřejněno:  21.9.2018 | 11:11

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...


Uveřejněno:  21.9.2018 | 0:00

21.9. sv. Matouš

Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi
Uveřejněno:  20.9.2018 | 0:00

20. září - památka korejských mučedníků

"... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se budeme radovat jedni z druhých v nebeské blaženosti..." (Sv. Ondřej Kim Taegona)
Uveřejněno:  19.9.2018 | 0:00

Matouš - celník - odpad společnosti

Ježíš spatřil muže jménem Matouš. Byl to celník. Patřil k lidem, které Židé považovali za zrádce vlasti. Ale Ježíš Matouše povolal. "Následuj mě", řekl mu. Zvolil si apoštola mezi těmito nejhoršími lidmi.


Uveřejněno:  17.9.2018 | 12:44

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku – 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)
Uveřejněno:  16.9.2018 | 0:00

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do církve vrátit. V církvi došlo k názorovému rozporu: někteří byli pro shovívavý přístup k odpadlíkům, zatímco jiní žádali přísný postup a čistky.
Uveřejněno:  16.9.2018 | 0:00

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné – zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy – po necelých třech letech – stal otec Puglisi mafii nepohodlným. Mafie totiž staví na tom, že do zločinů zapojuje pro sebe najaté děti, které se tak stávají příští mafiánskou generací. Kněz Giuseppe Puglisi byl zavražděn 15. září 1993, na své narozeniny. Zemřel zcela sám.
Uveřejněno:  14.9.2018 | 0:00

Pokřtěn jsem byl 14. září, na svátek Povýšení svatého kříže

Jako malý kluk (ze židovské rodiny) jsem vždycky čekal, až večer všichni usnuli, a pak jsem si v tichu klekl u postele a pomalu udělal znamení kříže. Když jsem se pár let na to stal ortodoxním židem, byl pro mě kříž pohoršením…


Uveřejněno:  13.9.2018 | 15:10

Právě vyšla kniha Mše svatá pro začátečníky i mírně pokročilé

V této útlé knížce projdeme krok za krokem mši svatou tak, jak ji známe z běžných nedělí ve svých farnostech. Cílem je vysvětlit základní prvky, hledat, jak se mše svaté účastnit lépe, jak se při ní hlouběji setkat s Ježíšem a načerpat sílu pro svůj život mimo kostel.


Uveřejněno:  13.9.2018 | 9:57

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku
Uveřejněno:  13.9.2018 | 9:35

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily

Svatá Ludmila je první česká žena známá jménem, první pokřtěná panovnice, zakladatelka Přemyslovské dynastie, babička a vychovatelka sv. Václava a první česká světice. Zavražděna byla v noci z 15. na 16. září na hradišti Tetín v roce 921. Vraždu nařídila její snacha Drahomíra, pravděpodobně z politických důvodů. Pohanští vrazi Tunna a Gommon čin vykonali kněžniným závojem. 


Uveřejněno:  12.9.2018 | 11:51

Kněz vyběhl ze zpovědnice jako čertík z krabičky

V pátek a v sobotu chodím do synagogy a v neděli potají do kostela. Zpočátku v tom žádný rozpor nevidím, ale postupně se pro mě tento dvojí život stane nesnesitelným. Cítím, že Kristus a Tóra stojí proti sobě. Je mi patnáct a rozhodl jsem se vyjít s pravdou ven, i když to vyvolá velké pobouření.


Uveřejněno:  10.9.2018 | 16:46

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.
Uveřejněno:  10.9.2018 | 14:29

Narození Panny Marie 8. 9.

Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.
Uveřejněno:  7.9.2018 | 0:00

Dobrodruh v Ježíšových službách - legendární profesor Kolakovič (* 8. září 1906)

Chorvat, který byl podle někoho byl prorok, div ne světec. Podle jiných „dobrodruh a megaloman“, „tajný vatikánský agent“, „zakuklený komunista“, podle StB „špion světového formátu“. K dovršení všeho to nebyl Kolakovič, ale původně se jmenoval Poglajen. Narodil se 8. září 1906 v chorvatské Podgorici.
Uveřejněno:  4.9.2018 | 0:00

Je Bůh židů totožný s Bohem křesťanů?

Bůh Mojžíšův a Bůh Ježíšův.


Uveřejněno:  3.9.2018 | 15:27

sv. Řehoř Veliký (svátek 3.9.)

Jeden z nejvýznamnějších papežů historie.
Uveřejněno:  2.9.2018 | 0:00

Kurz pro kostelnice a kostelníky v Rožmitále pod Třemšínem, 5. - 7. 9. 2018

Kostelnické dovednosti v teorii i praxi pod vedením P. J. Kotase, P. M. Němečka, P. V. Kelnara a P. R. Tichého již příští týden.


Uveřejněno:  30.8.2018 | 10:03

Festival UNITED po osmé roztančil centrum Vsetína

Ve Vsetíně se od čtvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018 uskutečnil 8. ročník křesťanského multižánrového festivalu UNITED. Akci navštívilo na 5000 účastníků, z toho na 250 účinkujících. 350 bylo členů organizačního týmu a dobrovolníků, kteří se starali o chod festivalu.


Uveřejněno:  29.8.2018 | 10:06

Selhání papeže či emeritního vatikánského diplomata?

K tvrzením arcibiskupa Viganò. Obvinění papeže Františka zakládá arcibiskup Viganò na jediném, a to svém vlastním tvrzení.


Uveřejněno:  29.8.2018 | 8:37

Zářijové vydání časopisu pro dívky IN!

Je září a všichni tento měsíc vnímáme jako nový začátek. Začátek, na kterém záleží. Můžeme mnoho dokázat, v mnohém se zlepšit, začátek, který nás někam posune a nikdy už nebudeme stejní.  Nebuďte stejní, čtěte IN!


Uveřejněno:  28.8.2018 | 14:38

Videoseriál "Víra do kapsy": Zpověď očima kněze

Jak vnímají zpověď kněží? Pamatují si naše hříchy? Na co myslí v průběhu zpovědi? Co nám doporučují zlepšit?

Autoři videí ze série Víra do kapsy se na tyto otázky zeptali přímo některých kněží: autora brožurky Zpověď - cesta ke štěstí z edice Víra do kapsy Jozefa Vadkertiho, saleziána Jána Jakubova, který pracuje s mladými v bratislavském saleziánském středisku na Trnávke a lidového misionáře redemptoristy Michala Zamkovského.


Uveřejněno:  28.8.2018 | 13:48

Mluv málo a hodně naslouchej

Když jsem byl v jezuitském noviciátu, scházeli jsme se k „dělení se o víru“. Znamenalo to povídat si o našem duchovním životě. Platila přitom dvě pravidla. Za prvé, všechno bylo důvěrné. Za druhé, to, co někdo o sobě řekl, se nemohlo nijak komentovat. První pravidlo bylo pochopitelné. Druhé mi znělo absurdně. 


Uveřejněno:  28.8.2018 | 13:43

Umučení svatého Jana Křtitele (29.8.)

O umučení Předchůdce Páně podává zprávu evangelium Matoušovo (14,3-12) a Markovo (6, 17-29).


Uveřejněno:  28.8.2018 | 0:00

Sv. Augustin (svátek 28.8.)

Narodil se roku 354 v Tagaste v Numidii (dnešní Souk Ahras v severovýchodním Alžírsku). Vynikal neobyčejným nadáním a hloubkou ducha, v mládí však očekával světlo od filozofie, stal se stoupencem manicheismu a podléhal nespoutané smyslnosti.
Uveřejněno:  27.8.2018 | 0:00

Sv. Monika (svátek 27.8.)

Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku).
Uveřejněno:  25.8.2018 | 0:00

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

„Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?
Uveřejněno:  23.8.2018 | 0:00

Hoď své modly z okna

Modly se nevyhýbají věřícím, ani ateistům. Modly nám mnoho slibují, ale nakonec nás okrádají. Modlou se nám může stát prakticky všechno...


Uveřejněno:  21.8.2018 | 17:14

Křesťanský festival UNITED v závěru prázdnin ve Vsetíně

Centrum města Vsetín bude od čtvrtka 23. 8. do soboty 25. 8. 2018 dějištěm osmého ročníku multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Mezi novinky letošního ročníku patří Klubová scéna, busking scéna pro pouliční vystoupení a nové zábavné atrakce pro děti.


Uveřejněno:  20.8.2018 | 15:00

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale jsou ze své podstaty člověku nepřátelské a přinášejí zkázu. (odkaz na vira.cz)


Uveřejněno:  19.8.2018 | 0:00

Měla jsem úraz na kole a došlo mi...

Při vymývání zadřených kamínků jsem si uvědomila hlubokou vděčnost, že jsem to já, kdo trpí a ne moje děti, které byly ve vozíku za bicyklem. Přiznám se, že při pobožnostech křížových cest, kde se rozjímá o tom, že „Ježíš nesl naše bolesti a rány“, jsem to dříve brala víc jako zbožnou frázi, ale nijak hlouběji se mě nedotýkala. Tentokrát mi to však došlo až „do morku kostí“.


Uveřejněno:  16.8.2018 | 15:19

Tip na mariánskou pouť: Maková Hora

Při příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie upozoňuejeme na krásné a ne příliš známé poutní místo Maková Hora


Uveřejněno:  15.8.2018 | 12:08

Modlitba v době sucha

Já přec vím, že Hospodin je velký, náš Pán je nade všechny bohy.

Všechno, co Hospodin chce, to činí

na nebesích i na zemi, v mořích i ve všech propastných tůních.

Přivádí mlhu od končin země, déšť provází blesky, ze svých zásobnic vyvádí vítr.

 (Žl 135,5-7)


Uveřejněno:  14.8.2018 | 13:46

Maria bojuje po našem boku

Modlitba s Pannou Marií má také “bojovnou” dimenzi. Znamená to, že je to modlitba, která nás podporuje v bitvě proti zlému duchu a jeho pomahačům.

 

 


Uveřejněno:  13.8.2018 | 15:54