Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


www.vira.cz

 www.vira.cz

Duchovní cvičení: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!“

Přijeďte 27.10. – 29.10. do Rožmitálu pod Třemšínem si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a izraelských tanců. Tyto tance nám slouží k radosti.


Uveřejněno:  20.10.2017 | 10:10

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci

V termínu 10. – 11. listopadu proběhne v olomouckém Regionálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci s účastí mnoha zajímavých hostů.

Konferenci pořádá nadační fond Credo společně s Komunitou Blahoslavenství pod záštitou pastoračního centra olomoucké arcidiecéze, brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.


Uveřejněno:  20.10.2017 | 9:38

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4, Praha 6).


Uveřejněno:  19.10.2017 | 12:42

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola
Uveřejněno:  16.10.2017 | 0:00

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II. patřil k nejvýznamnějším postavám, které ovlivnily 20. století.

Uveřejněno:  15.10.2017 | 0:00

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože ?svatý, který je smutný, je smutný svatý?. Svatí, na rozdíl od odvážných hrdinů, jsou plodem Boží milosti. Každý světec nám nabízí jeden z mnoha rysů Boží tváře. ... (Poselství papeže Františka u příležitosti pětistého výročí narození svaté Terezie - odkaz na vojtechkodet.cz)
Uveřejněno:  14.10.2017 | 0:00

Fatima - Poslední tajemství

TV dokument
Uveřejněno:  13.10.2017 | 14:36

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země.
Uveřejněno:  13.10.2017 | 10:39

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se do volební místností a alespoň nějak vyjádřit svůj postoj. A to buď volbou, anebo i třeba zneplatněním svého hlasu. Ale alespoň nějak!

 

 


Uveřejněno:  13.10.2017 | 10:22

Modlete se i za chybující politiky

?Nemodlit se za své vládce je hřích?, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.
Uveřejněno:  9.10.2017 | 12:25

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl pochován v břevnovském klášteře v Praze.
Uveřejněno:  7.10.2017 | 0:00

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku i na tělesný život člověka. Ukazuje se, že ti lidé, kteří neodpustí člověku, který jim něco zlého udělal, se vlastně poškozují („mstí“) na vlastním organismu.


Uveřejněno:  6.10.2017 | 0:00

Panna Maria Růžencová

Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.
Uveřejněno:  6.10.2017 | 0:00

Jak (ne)mluvit o sexu

Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které ?hýbe světem?, a právě proto je potřeba o něm mluvit? nikoli ovšem stejnou řečí jako většina společnosti.
Uveřejněno:  5.10.2017 | 0:00

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách ? mezi dvěma světovými válkami.
Uveřejněno:  4.10.2017 | 0:00

4. října: svátek svatého Františka z Assisi

Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život. (ze Slovníku křesťanských mystiků)
Uveřejněno:  3.10.2017 | 0:00

Máme k dispozici pouze tento jediný život

Máme k dispozici pouze tento jediný život. Dalo by se říci, že je jako záblesk asteroidu, který náhle vlétá do zemské atmosféry. Následkem tření o zemskou atmosféru se rozžhaví a zazáří, aby opět zmizel. S touto pouhou jedinou šancí procházají všichni lidé svým životem...


Uveřejněno:  1.10.2017 | 0:00

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se proti němu. V něm přebývá mé Jméno. (srv. Bible, Exodus 23,20-23)
Uveřejněno:  1.10.2017 | 0:00

Svatý František - pracovní listy pro děti (4.10.)

Svatý František - nové pracovní listy


Uveřejněno:  1.10.2017 | 0:00

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský. (odkaz na kna.cz)
Uveřejněno:  30.9.2017 | 0:00

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text přinášíme v plném znění (opatřený redakčními mezititulky)
Uveřejněno:  28.9.2017 | 14:44

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé.
Uveřejněno:  28.9.2017 | 0:00

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Uveřejněno:  26.9.2017 | 0:00

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...
Uveřejněno:  26.9.2017 | 0:00

Elejson ? co to znamená?

Při každé mši svaté se modlíme „Kyrie eleison“. Co to znamená?


Uveřejněno:  25.9.2017 | 10:24

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

Víno a vinná réva - pracovní listy pro děti

Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?
Uveřejněno:  23.9.2017 | 9:31

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz


Uveřejněno:  22.9.2017 | 1:01

21.9. sv. Matouš

Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi
Uveřejněno:  20.9.2017 | 0:00

20. září - památka korejských mučedníků

"... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se budeme radovat jedni z druhých v nebeské blaženosti..." (Sv. Ondřej Kim Taegona)
Uveřejněno:  19.9.2017 | 0:00

Čím mi vyhrožuje tento svět, je mi k smíchu

Mám to od Ježíše černé na bílém. O to se mohu opřít, na to se mohu spolehnout. Byť se otřásá celý svět, já vlastním jeho přípis, v něm mám své hradby a svou stráž. Jaká že jsou to slova?


Uveřejněno:  18.9.2017 | 0:00

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do církve vrátit. V církvi došlo k názorovému rozporu: někteří byli pro shovívavý přístup k odpadlíkům, zatímco jiní žádali přísný postup a čistky.
Uveřejněno:  16.9.2017 | 0:00

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku ? 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)
Uveřejněno:  16.9.2017 | 0:00

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné ? zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy ? po necelých třech letech ? stal otec Puglisi mafii nepohodlným. Mafie totiž staví na tom, že do zločinů zapojuje pro sebe najaté děti, které se tak stávají příští mafiánskou generací. Kněz Giuseppe Puglisi byl zavražděn 15. září 1993, na své narozeniny. Zemřel zcela sám.
Uveřejněno:  14.9.2017 | 0:00

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku
Uveřejněno:  13.9.2017 | 9:35

Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové

Trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost se stává i schopností podpírat druhé a nést s nimi jejich životní příběh.


Uveřejněno:  12.9.2017 | 0:00

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.
Uveřejněno:  10.9.2017 | 14:29

Marii je zbytečné přimalovávat ornamenty nebo svatozáře

Maria  je originálem. Je proto zbytečné, abychom jí přimalovávali kýčovité ornamenty nebo umělé svatozáře.


Uveřejněno:  7.9.2017 | 0:00

Narození Panny Marie 8. 9.

Nejsme loutky v rukou Božích. On má s každým z nás plán, projekt, nabídku, šanci, záměr.
Uveřejněno:  7.9.2017 | 0:00

Modlitba sv. Jana Pavla II. k Panně Marii

"Fatimské" zasvěcení Panně Marii, které sv. Jan Pavel II. pronesl v roce 1984
Uveřejněno:  5.9.2017 | 11:23

Dobrodruh v Ježíšových službách - legendární profesor Kolakovič (* 8. září 1906)

Chorvat, který byl podle někoho byl prorok, div ne světec. Podle jiných ?dobrodruh a megaloman?, ?tajný vatikánský agent?, ?zakuklený komunista?, podle StB ?špion světového formátu?. K dovršení všeho to nebyl Kolakovič, ale původně se jmenoval Poglajen. Narodil se 8. září 1906 v chorvatské Podgorici.
Uveřejněno:  4.9.2017 | 0:00

sv. Řehoř Veliký (svátek 3.9.)

Jeden z nejvýznamnějších papežů historie.
Uveřejněno:  2.9.2017 | 0:00

Nezvěstovat evangelium katolickým ptydepe

Rychlé kulturní změny vyžadují, abychom věnovali ustavičnou pozornost snaze vyjadřovat trvalé pravdy jazykem, který umožňuje rozpoznat jejich neustálou novost. Obnova vyjadřovacích forem je nezbytná.


Uveřejněno:  1.9.2017 | 14:54

Hořící náměstí v Kroměříži

Festival Burning Square ? 16. září 2017
Uveřejněno:  28.8.2017 | 14:52

Umučení svatého Jana Křtitele (29.8.)

O umučení Předchůdce Páně podává zprávu evangelium Matoušovo (14,3-12) a Markovo (6, 17-29).
Uveřejněno:  28.8.2017 | 0:00

Obrácení sv. Augustina jeho vlastními slovy

Jednou jsem pochopil veškerou moji bídu a nakupila se mi před zraky mého srdce, tehdy ve mně propukla obrovská bouře. A tu náhle slyším ze sousedního domu hlas – nevím, jestli chlapce nebo dívky -, jak si zpívá a dokola opakuje: „Vezmi – čti, vezmi – čti.


Uveřejněno:  27.8.2017 | 0:00

Sv. Augustin (svátek 28.8.)

Narodil se roku 354 v Tagaste v Numidii (dnešní Souk Ahras v severovýchodním Alžírsku). Vynikal neobyčejným nadáním a hloubkou ducha, v mládí však očekával světlo od filozofie, stal se stoupencem manicheismu a podléhal nespoutané smyslnosti.
Uveřejněno:  27.8.2017 | 0:00

Křesťanský festival UNITED v přímém přenosu

V TV, PC, mobilech i tabletech
Uveřejněno:  25.8.2017 | 13:20

Sv. Monika (svátek 27.8.)

Narodila se v roce 331 nebo 332 v křesťanské rodině v Tagaste v Numidii (v dnešním severovýchodním Alžírsku).
Uveřejněno:  25.8.2017 | 0:00

Videozáznam besedy s Mons. Josefem Suchárem

Zajímavá beseda proběhla v rámci Noci kostelů 2017 na „zakotveném kostele“ v Praze na Vltavě...

 

Uveřejněno:  23.8.2017 | 13:23

sv. Bartoloměj (svátek 24.8.)

?Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat?
Uveřejněno:  23.8.2017 | 0:00

V těžkých chvílích je člověk přecitlivělý

V prožívání zkušenosti vlastní bídy je člověk přecitlivělý. Mnohem více než obvykle je vztahovačný v reakci na slova, gesta a na určitý způsob chování. Často postačí jediné slovíčko, které ho dokáže posílit, ale zrovna tak jediné slovíčko ho uvrhne do ještě větší prázdnoty a zoufalství.


Uveřejněno:  21.8.2017 | 10:25

21.8.1968 Komunismus = ´bratrství´s kulometem u hlavy

21.8.1968 vtrhly komunistické armády do tehdejšího Československa... Komunistické ideje mohou být líbivé a lákavé, ale jsou ze své podstaty člověku nepřátelské a přinášejí zkázu. (odkaz na vira.cz)
Uveřejněno:  19.8.2017 | 0:00

Modleme se s Marií

Mnozí se bojí Marii milovat, protože si myslí, že by tím mohli Ježíši ubírat na jeho slávě. Maxmilián Kolbe k tomu říká: „Znepokojovat se musíte až ve chvíli, kdy si myslíte, že Marii milujete více, než ji miluje Ježíš!“


Uveřejněno:  13.8.2017 | 0:00

Svatý Maxmilián Maria Kolbe (svátek 14.8.)

"Nenávist není tvůrčí síla, jenom láska je tvůrčí síla..." (odkaz na kna.cz)
Uveřejněno:  13.8.2017 | 0:00

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

K čemu nám slouží tento svátek?
Uveřejněno:  13.8.2017 | 0:00

Pokušení, která ohrožují (nejen) zasvěcené osoby

Některá nejdůležitější pokušení zasvěcených osob, která nás ohrožují každý den.


Uveřejněno:  7.8.2017 | 0:00

Abbé Pierre - výročí narození (* 5. 8.1912 + 22. 1.2007)

Francie je ke křesťanství poměrně vlažná. Přesto byl její nejpopulárnější osobností po mnoho desetiletí františkánský kněz. Tento člověk nikdy neváhal jít proti proudu.
Uveřejněno:  4.8.2017 | 12:14

Událost Proměnění Páně

Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života… 


Uveřejněno:  4.8.2017 | 0:00

Proměnění Páně (6.8.)

Událost Proměnění Páně obrací náš pohled k Božímu světlu, abychom se tak vymanili z temnot života?
Uveřejněno:  4.8.2017 | 0:00

Jan Maria Vianney (svátek 4.8.)

?Má-li člověk Ducha svatého, jak sladké jsou všechna námahy tohoto světa?, říká svatý Jan Maria Vianney (který netrpěl rozhodně leností a nečinností). ... Jindy říká: ?Jsou lidé, kterým život z víry připadá nudný - to je znamením, že že nežijí z Ducha svatého". (z článku Duch svatý uzdravuje ze stresu a rutiny)
Uveřejněno:  2.8.2017 | 0:00

Sv. Ignác z Loyoly (svátek 31.7.)

Zakladatel Jezuitů. Ignác chtěl být původně rytířem a vstoupit do služeb kastilského krále Karla V. Nakonec vstoupil do služby jinému králi: Ježíši Kristu.
Uveřejněno:  29.7.2017 | 0:00

Pokušení zoufalství

Svatý Ignác z Loyoly říká: „Kdo je v neútěše, ať se snaží vytrvat v trpělivosti, která je lékem proti trápení…“

 


Uveřejněno:  27.7.2017 | 0:00

Václav Dvořák (? 30. 7. 2008)

Mons. Václav Dvořák (1921 - 2008) byl jedním z kněží, jejichž víra byla tvrdě zkoušena nejdříve v totálním nasazení v Německu a následně v komunistickém vězení. Byl klíčovou postavou celé jedné větve české podzemní církve a důležitou osobou při obnově života církve po listopadové revoluci (1989). Život ho sice naučil vyjadřovat se i neuhlazenými slovy, ale zachoval si vždy svou tvář.
Uveřejněno:  27.7.2017 | 0:00

Přese všechno, co nás potkalo těžkého, jsme zjistili, že Bůh nás nikdy nezklamal

Nemoc a smrt neměly poslední slovo. Životní příběh rodiny Petrillových. (Krátké video + odkaz na text z knížky...)


Uveřejněno:  25.7.2017 | 10:13

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) ? svátek 22.7.

Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz na kna.cz)
Uveřejněno:  20.7.2017 | 0:00

Přátelství s Ježíšem nás mění

Setkání s Ježíšem jako s přítelem znamená úplnou změnu v životě člověka. Dosvědčují to mnozí lidé jak dnes, tak i v dějinách, například i Marie z Magdaly. 


Uveřejněno:  19.7.2017 | 0:00

Sv. Eliáš (20.7.)

V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby přivedl lid k obrácení. ?Prorok Eliáš povstal jako oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň? Sir 48,1. (odkaz na vojtechkodet.cz)
Uveřejněno:  18.7.2017 | 0:00

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

z kláštera Compi?gne u Paříže
Uveřejněno:  16.7.2017 | 0:00

Veď mne, ty jemné Světlo, veď mne temnotami

Veď mne, ty jemné světlo Světlo,
veď mne temnotami, které tísní.
Noc je temná, domov je daleko.
Veď mne, jemné světlo.


Uveřejněno:  14.7.2017 | 0:00

Prosba o Vaši pomoc

Svou krví můžete zachránit život. Hledá se akutně dárce kostní dřeně pro 16 letého Jakuba z Brna.
Uveřejněno:  12.7.2017 | 13:28