Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


www.vira.cz

 www.vira.cz

Papež František - výročí narození (17. 12. 1936)


Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz


Uveřejněno:  16.12.2017 | 0:00

Vánoce

- Vánoce - rejsřík 
- Vánoce - dle kategorií
Texty na nástěnky - Vánoce
- Vánoce - kázání  A, BC
- Vánočka a štrůdl :-)
- Vánoční stránka


Uveřejněno:  13.12.2017 | 0:00

Když Bůh mlčí – nyní i jako audiokniha

Když naše modlitby narážejí jakoby na zavřené nebe….


Uveřejněno:  12.12.2017 | 11:17

Komu letos někdo zemřel, potřebuje o Vánocích zvláštní pochopení

Někteří lidé považují zármutek za projev slabosti a někteří horliví křesťané za projev slabé víry. Jenže smutek je přirozenou reakcí na ztrátu blízké bytosti a jeho adekvátní prožití je psychicky zdravé.


Uveřejněno:  11.12.2017 | 17:42

Jan od Kříže (svátek 14.12.)

Neměl dar humoru, neměl vůdcovské a organizační vlohy, nebyl strhujícím kazatelem, byl malé postavy... Zemřel 14. 12. 1591.
Uveřejněno:  10.12.2017 | 0:00

Jak obdarovat, aby se nejednalo o další věc do šuplíku?

Přemýšlíte, jaký dárek k Vánocům vybrat nejbližším? Katolický týdeník přinesl několik zajiíavých tipů.


Uveřejněno:  7.12.2017 | 11:34

Rozjímáním o Marii poznáváme i naše nejhlubší povolání

Rozjímáním o Marii poznáváme i naše nejhlubší povolání: být proměněni láskou a krásou Boží.


Uveřejněno:  6.12.2017 | 14:48

Eucharistie ve výtvarném umění - jedinečná výstava v Plzni

Nabízíme vám zajímavý tip - jako jeden z důvodů navštívit západočeskou metropoli...


Uveřejněno:  5.12.2017 | 11:51

Adoptuj si politika

Modlitební iniciativa, která místo neustálé kritiky a odmítání politiky chce podpořit postoj, který bude odrážet zodpovědnost za naši zem a za její budoucnost.


Uveřejněno:  4.12.2017 | 11:27

Mikuláš (6.12.)

Mikulášova velikost nebyla v hrdinství, které se nechává mučit, zavřít a popravit. Jeho velikostí byla každodenní dobrota a laskavost. (Benedikt XVI.) Texty k tématu svatý Mikuláš (na webu pastorace.cz). Heslo Mikuláš (na webu vira.cz)
Uveřejněno:  4.12.2017 | 0:00

Ježíškova vnoučata - již podruhé

Splňte vánoční přání osamělým lidem v domovech pro seniory. Je to na Vás.


Uveřejněno:  30.11.2017 | 11:46

To nejdůležitější, co člověka může potkat...

Advent otevírá nový liturgický rok, to znamená novou cestu s Ježíšem Kristem, který nás vede dějinami k našemu naplnění.  To nejdůležitější, co se člověku může stát, je potkat se s Ježíšem, který nás miluje, který nás zachránil, a který za nás položil svůj život.


Uveřejněno:  29.11.2017 | 16:53

Odolal nabídce ´trafiky´ a šel na smrt - Svatý Edmund Kampián - svátek 1.12.

Svatý Edmund Kampián byl anglický kněz a jezuita, který pobýval i v Brně a Praze. Před popravou byl vyzván, aby se zřekl svého přesvědčení výměnou za skvělý post. Odpovědí bylo jeho poslední ?ne?.
Uveřejněno:  29.11.2017 | 0:00

Texty na nástěnky - vyšlo další vydání předtištěných textů

Vyšel nový soubor předtištěných textů na nástěnky pro období XII.2017 - XI.2018. Texty si lze nechat zasílat vytištěné poštou, anebo si je stáhnout z internetu.


Uveřejněno:  28.11.2017 | 15:15

Advent

Základní informace, texty na nástěnky, adventní věnec, Advent pro děti....
Uveřejněno:  27.11.2017 | 0:00

Blahoslavený Don Giacomo Jakub Alberione (svátek 26.11.)

První systematický apoštol médií ve XX. století
Uveřejněno:  25.11.2017 | 0:00

Ježíš jako vládce a král nerozkazuje

Ježíš není králem na způsob tohoto světa: pro něho kralovat neznamená rozkazovat.


Uveřejněno:  24.11.2017 | 11:23

Chudí mají u Boha přednostní místo

V Božím srdci mají chudí natolik privilegované místo, že se On sám „stal chudým“ (srov. 2 Kor 8,9). Ježíš Kristus si sám dobrovolně zvolil cestu chudoby...


Uveřejněno:  21.11.2017 | 11:57

Stipendia KAAD pro studium a bádání v Německu

Německá katolická stipendijní organizace KAAD poskytuje mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia.


Uveřejněno:  21.11.2017 | 9:10

C. S. Lewis

ateista, konvertita, apologeta a ´tvůrce Narnie´ (? 22. 11. 1963)
Uveřejněno:  21.11.2017 | 0:00

Slavnost Ježíše Krista Krále

Slavnost Ježíše Krista Krále je svátek, který se slaví poslední neděli liturgického roku (34. neděli v liturgickém mezidobí - poslední neděli před adventem).
Uveřejněno:  20.11.2017 | 0:00

Světový den chudých

Světový den chudých se připomíná vždy 33. neděli v mezidobí, tedy neděli před slavností Ježíše Krista Krále.


Uveřejněno:  18.11.2017 | 0:00

Křesťan a politika? Jak (ne)?

Křesťané mají žít jako občané své země, se všemi důsledky, které to má: se zodpovědností a spolupodílem. To může znamenat jak uznávání a podporu vládnoucí autority, tak ale i protesty, bojkot a odboj – jestliže to vyžaduje spravedlnost.


Uveřejněno:  16.11.2017 | 10:38

Godzone tour 2017 Praha - Odhodlaní změnit svět

Jsi odhodlaný změnit svět? Srdečně tě zveme v sobotu 18. listopadu od 18:00 do sportovní haly Královka v Praze, kde se uskuteční program slovenského evangelizačního projektu Godzone.


Uveřejněno:  16.11.2017 | 10:20

Litanie ke Kristu Králi

Kriste, Králi králů,
Kriste, Králi nad životem i smrtí...
(odkaz na vojtechkodet.cz)


Uveřejněno:  16.11.2017 | 0:00

Vystřízlivění z růžových snů Listopadu 1989

Mezi nejkrásnější okamžiky mého života patří závěrečné dny listopadové roku 1989. Jsem šťasten a děkuji Bohu za onen úžasný listopadový obrat. Současná situace našeho národa mne ale však skličuje (František Lukeš). (odkaz na kna.cz)
Uveřejněno:  15.11.2017 | 22:50

Most mezi polotemnou přítomností a eschatologickou budoucností: naděje

Křesťanský život se odehrává mezi polotemnou přítomností a budoucností, která už nyní probleskuje… Každý člověk prožívá toto drama...


Uveřejněno:  14.11.2017 | 16:58

Sv. Anežka Česká (svátek 13.11.)

Narodila se roku 1211 jako nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. ...
Uveřejněno:  12.11.2017 | 0:00

Svatý Martin z Tours (svátek 11.11.)

Nejznámější příhoda sv. Martina se stala v zimě roku 334. Tehdy se římský voják Martin před branami města Amiens rozdělil se žebrákem o svůj plášť. Poté měl vidění, v němž se mu Kristus zjevil oděný do toho kusu pláště, kterým podaroval chudáka v Amiens.
Uveřejněno:  9.11.2017 | 0:00

Sv. Alžběta od Nejsvětější Trojice (9.11.)

Alžběta z Dijonu: horkokrevná, temperamentní a neznámá světice. Karmelitka, která pomýšlela na sebevraždu...
Uveřejněno:  8.11.2017 | 0:00

Jakmile křesťané přestanou myslet na budoucí svět, ztratí akčnost

Když se lidé zahledí do svého srdce, poznají, že silně touží po něčem, co v tomto světě nalézt nemohou. Tento svět je však plný věcí, jež vám něco takového slibují.


Uveřejněno:  7.11.2017 | 17:40

Svátek posvěcení Lateránské baziliky v Římě 9.11.

Bazilika sv. Jana z Lateranu je nazývána ?matkou všech chrámů města Říma a celého světa?.
Uveřejněno:  7.11.2017 | 0:00

Den Bible

"Četba Božího slova pozvedá naši duši, aby nás nepřemohlo zoufalství, a na druhé straně v nás vyvolává bázeň, aby námi nezmítala vichřice pýchy...." (Sv. Augustin).
V neděli týden před slavností Ježíše Krista Krále probíhá každý rok tzv. Den Bible.

Uveřejněno:  7.11.2017 | 0:00

Svatá Anežka (13. 11.) - pracovní listy pro děti

Svatá Anežka se narodila ve 13. století jako královská dcera, její otec byl král Přemysl Otakar I. Anežka ale netoužila stát se královnou, vybrala si cestu chudoby podle vzoru svatého Františka a svaté Kláry.
Uveřejněno:  6.11.2017 | 0:00

Smrt, nemoc a utrpení pastoračním pohledem

Pohled do evangelií nám ukazuje, že Ježíš se staví k nemoci jednoznačně jako její odpůrce a nikomu nedoporučuje, aby v nemoci dobrovolně setrvával. Přesto nám celé dějiny křesťanství ukazují nemoc, bolest a smrt jako trvalé průvodce lidských, a tedy i křesťanských životů.


Uveřejněno:  2.11.2017 | 10:39

1.11.1950 ve válce v Koreji...

Psal se rok 1950, byl první listopad. Americký vojenský kaplan v Unsanu v Severní Koreji otec Emil Kapaun odsloužil čtyři mše pro vojáky třetího praporu osmého jízdního pluku a šel do svého stanu spát dříve než jindy.
Uveřejněno:  31.10.2017 | 0:00

Biskup, který zmrzačil svou diecézi

Svatý Wolfgang (svátek 31.10.) svou diecézi zmenšil tak, aby českým křesťanům dal českou diecézi s jejich vlastním biskupem a se sídlem v Praze. Jeho okolí protestovalo.
Uveřejněno:  29.10.2017 | 0:00

DOPORUČUJEME: Spirituální péče o nemocné a umírající

Vyšla publikace, která odpovídá na  rozpaky těch, kteří jsou nablízku nemocným a umírajícím...


Uveřejněno:  27.10.2017 | 14:06

Památka zesnulých, vzpomínka na všechny zemřelé, ´dušičky´

"Je nutné mluvit o smrti ... ne proto, abychom měli strach, ale abychom od něho byli osvobozeni." (Raniero Cantalamessa).


Uveřejněno:  26.10.2017 | 1:00

Utrpení dostalo nadpřirozený smysl

Někteří lidé hledí na každodenní utrpení jako na kameny roztroušené po krajině. Ty ztěžují volný pohyb po světě a bolí z nich nohy. Nepřinášejí žádný užitek, a proto jsou dostatečným důvodem k nářkům a ke svalování viny na všechny okolo nás, Bohem počínaje a bližními konče.


Uveřejněno:  25.10.2017 | 18:52

Boxer ve Vatikánu - skutečný příběh

monsignora O Flaherty (* 28. února 1898 +  30. října 1963), který za války zachránil tisíce lidí. Příběh má všechny znaky dobře vymyšleného thrilleru, jen s tím rozdílem, že není vymyšlený.
Uveřejněno:  24.10.2017 | 1:00

Nevšední biskup v neklidné době - sv. Antonín Maria Klaret - 24.10.

Antonín Maria Klaret se narodil roku 1807 do velmi neklidného Španělska. Za svou aktivitu musel do vyhnanství. Jako na biskupa na něj byl několikrát spáchán atentát. Využíval všechna média tehdejší doby. Zemřel 24.10.1870 ve vyhnanství ve Francii.
Uveřejněno:  22.10.2017 | 0:00

Rekolekce s biblickými tanci

Přijeďte si odpočinout a načerpat sil při víkendu biblických a izraelských tanců 27.10. – 29.10. do Rožmitálu pod Třemšínem. 


Uveřejněno:  20.10.2017 | 10:10

Pozvánka na Konferenci o evangelizaci

V termínu 10. – 11. listopadu proběhne v olomouckém Regionálním centru druhý ročník Konference o evangelizaci s účastí mnoha zajímavých hostů.

Konferenci pořádá nadační fond Credo společně s Komunitou Blahoslavenství pod záštitou pastoračního centra olomoucké arcidiecéze, brněnské diecéze a Pastoračního úseku ostravsko-opavského biskupství.


Uveřejněno:  20.10.2017 | 9:38

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web kna.cz)


Uveřejněno:  20.10.2017 | 8:00

Blahoslavený Karel Habsburský (21.10.)

Poslední císař rakouský, král český a uherský. Světlo ke všem důležitým rozhodnutím hledal v modlitbě... (odkaz na web kna.cz)
Uveřejněno:  20.10.2017 | 0:00

Zápas o každodenní modlitbu - P. Józef Augustyn

Již tradiční rekolekce s P. Józefem Augustynem pořádá Pastorační středisko od 10. do 11. listopadu 2017 (Kolejní 4, Praha 6).


Uveřejněno:  19.10.2017 | 12:42

Koncert na smrtelné posteli

Řeholní sestra Ann Lynn chodí každý týden do nemocnice v Bronxu a při jedné návštěvě se setkala s dvaadvacetiletou Joy. Tato mladá žena má AIDS a už je z ní jen kost a kůže. Na kostnatých rukou má vytetované hady a draky chrlící plameny. Ničí ji rakovina a nemá žádnou naději. Tato lesba nenávidí církev. Umírá a ví to; tenhle osud ji pobuřuje.


Uveřejněno:  16.10.2017 | 10:00

Doporučujeme ke zhlédnutí animovaný film o papeži Janu Pavlu II. na DVD

Při příležitosti zvolení Jana Pavla II. papežem (16.10.1978) doporučujeme animovaný film: Karol, Odvaha otce Karola
Uveřejněno:  16.10.2017 | 0:00

Jan Pavel II. - výročí zvolení papežem

16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2. dubna 2005. Papež Jan Pavel II. patřil k nejvýznamnějším postavám, které ovlivnily 20. století.

Uveřejněno:  15.10.2017 | 0:00

Terezie z Avily - Svatý, který je smutný, je smutný svatý...

... Opravdová svatost s sebou nese radost, protože ?svatý, který je smutný, je smutný svatý?. Svatí, na rozdíl od odvážných hrdinů, jsou plodem Boží milosti. Každý světec nám nabízí jeden z mnoha rysů Boží tváře. ... (Poselství papeže Františka u příležitosti pětistého výročí narození svaté Terezie - odkaz na vojtechkodet.cz)
Uveřejněno:  14.10.2017 | 0:00

Fatima - Poslední tajemství

TV dokument
Uveřejněno:  13.10.2017 | 14:36

Výzva ČBK k nadcházejícím volbám do PS Parlamentu ČR

Lidé dobré vůle, sestry a bratři v Kristu našem Pánu, obracíme se na Vás v době blížících se parlamentních voleb, kdy se nás různé politické strany a hnutí snaží přesvědčit, že právě oni a jen oni jsou zárukou prosperity naší země.
Uveřejněno:  13.10.2017 | 10:39

Odmítání voleb je odmítání demokracie

Blíží se parlamentní volby. Já osobně bych byl pro povinné volby, tedy že každý občan by měl mít povinnost dostavit se do volební místností a alespoň nějak vyjádřit svůj postoj. A to buď volbou, anebo i třeba zneplatněním svého hlasu. Ale alespoň nějak!

 

 


Uveřejněno:  13.10.2017 | 10:22

Modlete se i za chybující politiky

?Nemodlit se za své vládce je hřích?, řekl papež František. Mnozí možná kroutí hlavou.
Uveřejněno:  9.10.2017 | 12:25

Sv. Vintíř - společný světec Čechů a Němců (svátek 9.10.)

dne 9.10.1045 zemřel v šumavských lesích za přítomnosti knížete Břetislava a biskupa Severia (Šebíře). Následně byl pochován v břevnovském klášteře v Praze.
Uveřejněno:  7.10.2017 | 0:00

Zdravotní stav člověka ovlivňuje i duchovní stránka

V posledních letech jsem se zabýval otázkou odpouštění – jaké má odpuštění, případně neodpuštění vliv na psychiku i na tělesný život člověka. Ukazuje se, že ti lidé, kteří neodpustí člověku, který jim něco zlého udělal, se vlastně poškozují („mstí“) na vlastním organismu.


Uveřejněno:  6.10.2017 | 0:00

Panna Maria Růžencová

Dne 7. 10. se slaví památka Panny Marie Růžencové.
Uveřejněno:  6.10.2017 | 0:00

Jak (ne)mluvit o sexu

Nové číslo časopisu je věnováno tématu, které ?hýbe světem?, a právě proto je potřeba o něm mluvit? nikoli ovšem stejnou řečí jako většina společnosti.
Uveřejněno:  5.10.2017 | 0:00

Svatá Faustina (Faustyna) Kowalská / 5. říjen

Faustina Kowalská je zvěstovatelkou Božího milosrdenství. Její poselství dalo vzniknout duchovnímu hnutí úcty k Božímu milosrdenství zrovna uprostřed nejméně milosrdných událostí v dějinách ? mezi dvěma světovými válkami.
Uveřejněno:  4.10.2017 | 0:00

4. října: svátek svatého Františka z Assisi

Celý Františkův život byl jedním velkolepým zpěvem lásky. Láska vedla Františka k mystickému sjednocení s Ukřižovaným, láska ho přiváděla k úžasu nad slávou Vzkříšeného. Plody této lásky ve Františkových následovnících nás vedou k tomu, abychom vzdávali díky Bohu za Františkův život. (ze Slovníku křesťanských mystiků)
Uveřejněno:  3.10.2017 | 0:00

Máme k dispozici pouze tento jediný život

Máme k dispozici pouze tento jediný život. Dalo by se říci, že je jako záblesk asteroidu, který náhle vlétá do zemské atmosféry. Následkem tření o zemskou atmosféru se rozžhaví a zazáří, aby opět zmizel. S touto pouhou jedinou šancí procházají všichni lidé svým životem...


Uveřejněno:  1.10.2017 | 0:00

Každý máme svého osobního průvodce - anděla (2.10.)

Hle, pošlu před tebou anděla, aby nad tebou po cestě bděl a přivedl tě na místo, jež jsem ti určil. Uctívej ho a naslouchej jeho hlasu a nebouři se proti němu. V něm přebývá mé Jméno. (srv. Bible, Exodus 23,20-23)
Uveřejněno:  1.10.2017 | 0:00

Svatý František - pracovní listy pro děti (4.10.)

Svatý František - nové pracovní listy


Uveřejněno:  1.10.2017 | 0:00

1. října - sv. Terezie od Dítěte Ježíše

Dívka z bohaté rodiny, která vstoupila do přísného kláštera. Neudělala nic oslnivého, a přesto se její autobiografie stala bestsellerem. Její teologický, misionářský a duchovní vliv je obrovský. (odkaz na kna.cz)
Uveřejněno:  30.9.2017 | 0:00

Mnichovský arcibiskup lituje mnichovské dohody

Na Národní svatováclavské pouti 28. září 2013 ve Staré Boleslavi promluvil i mnichovský kardinál Reinhard Marx. Text přinášíme v plném znění (opatřený redakčními mezititulky)
Uveřejněno:  28.9.2017 | 14:44

Svátek tří archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela (29. září)

Svátek tří archandělů připomíná anděly jako prostředníky mezi vše převyšujícím Bohem na jedné straně a lidskými dějinami a lidskými životy na straně druhé.
Uveřejněno:  28.9.2017 | 0:00

Nezapomeňme na tradici svatováclavskou...

Co napsal Karel Čapek o sv. Václavovi týden před svou smrtí...

Uveřejněno:  26.9.2017 | 0:00

Konkrétní odkaz svatého Václava pro každého z nás

Jak následovat "dědice" české země? Asi ho nebudeme následovat zrovna v statečném hájení českého území. ...
Uveřejněno:  26.9.2017 | 0:00

Elejson - co to znamená?

Při každé mši svaté se modlíme „Kyrie eleison“. Co to znamená?


Uveřejněno:  25.9.2017 | 10:24

Jak roste vinná réva a jak se dělá víno?

Víno a vinná réva - pracovní listy pro děti

Pracovní listy pro děti. V září dozrávají hrozny vinné révy a slaví se "vinobraní". A znáte nějaké další rostliny, které se objevují v Bibli?
Uveřejněno:  23.9.2017 | 9:31

Svatý Václav - pracovní listy pro děti

Svatý Václav - omalovánka, komiks, pracovní listy a další na deti.vira.cz


Uveřejněno:  22.9.2017 | 1:01

21.9. sv. Matouš

Dynamika Božího povolání a lidské odpovědi
Uveřejněno:  20.9.2017 | 0:00

20. září - památka korejských mučedníků

"... Už máme velmi blízko k rozhodujícímu zápasu, snažně vás prosím, žijte věrně z víry, abyste jednou vešli tam, kde se budeme radovat jedni z druhých v nebeské blaženosti..." (Sv. Ondřej Kim Taegona)
Uveřejněno:  19.9.2017 | 0:00

Čím mi vyhrožuje tento svět, je mi k smíchu

Mám to od Ježíše černé na bílém. O to se mohu opřít, na to se mohu spolehnout. Byť se otřásá celý svět, já vlastním jeho přípis, v něm mám své hradby a svou stráž. Jaká že jsou to slova?


Uveřejněno:  18.9.2017 | 0:00

Jak se stavět k odpadlíkům od církve? (Svatí Kornélius a Cyprián, svátek 17.9.)

Když v roce 251 pominulo pronásledování křesťanů, mnozí z těch, kteří předtím ze strachu od víry odpadli, se chtěli do církve vrátit. V církvi došlo k názorovému rozporu: někteří byli pro shovívavý přístup k odpadlíkům, zatímco jiní žádali přísný postup a čistky.
Uveřejněno:  16.9.2017 | 0:00

Teolog, který nebyl odtažený od každodenních a aktuálních problémů

Adolf Kajpr (5. 7. 1902, Hředle na Kladensku ? 17. 9. 1959, komunistická věznice Leopoldov)
Uveřejněno:  16.9.2017 | 0:00

Kněz, kterého zastřelila sicilská mafie

15. září 1993 byl sicilskou mafií zavražděn kněz Giuseppe Puglisi. Padre Giuseppe Puglisi se pokusil se o nemožné ? zachránit děti ulice, které rostou pro mafii. Není divu, že se brzy ? po necelých třech letech ? stal otec Puglisi mafii nepohodlným. Mafie totiž staví na tom, že do zločinů zapojuje pro sebe najaté děti, které se tak stávají příští mafiánskou generací. Kněz Giuseppe Puglisi byl zavražděn 15. září 1993, na své narozeniny. Zemřel zcela sám.
Uveřejněno:  14.9.2017 | 0:00

Svátek povýšení svatého kříže - 14. září

Kříž symbolizuje lásku Boha k člověku
Uveřejněno:  13.9.2017 | 9:35

Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové

Trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost se stává i schopností podpírat druhé a nést s nimi jejich životní příběh.


Uveřejněno:  12.9.2017 | 0:00

Svatá Ludmila - pracovní listy pro děti

16. září slavíme svátek svaté Ludmily. Nabízíme vám několik pracovních listů k tomuto tématu.
Uveřejněno:  10.9.2017 | 14:29