Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


www.vira.cz

 www.vira.cz

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.


Uveřejněno:  5.6.2020 | 0:00

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…
Uveřejněno:  4.6.2020 | 1:00

5. června -´Světový den životního prostředí´

Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního prostředí
Uveřejněno:  3.6.2020 | 0:00

Co se nám vybaví, když se řekne církev?

Často asi především její hierarchická podoba. Je to do jisté míry logické.  Ale je to ten jediný a pro dnešní svět skutečně nejvýstižnější obraz církve?  


Uveřejněno:  2.6.2020 | 10:56

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis).


Uveřejněno:  1.6.2020 | 0:00

Slavnost Nejsvětější Trojice

Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý.


Uveřejněno:  1.6.2020 | 0:00

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.
Uveřejněno:  31.5.2020 | 0:00

Svatá Zdislava (1220 Křižanov - 1252 Lemberk)

Svátek 30.5.
Uveřejněno:  29.5.2020 | 0:00

Duch Svatý spojuje všechny kameny

Pokud odejmete Ducha, zničíte svorník, kameny vypadnou a celá stavba se zboří. Každý kámen má v budově své místo.


Uveřejněno:  27.5.2020 | 13:22

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti. (* 20. 4. 1916 Pilsen Kansas USA + 23. 5 1951 Pyokdong KLDR)


Uveřejněno:  22.5.2020 | 0:00

Den modliteb za pronásledované křesťany

Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.


Uveřejněno:  22.5.2020 | 0:00

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...
Uveřejněno:  22.5.2020 | 0:00

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.


Uveřejněno:  21.5.2020 | 0:00

Koronavirus je jako velký megafon

Koronavirus získal své jméno díky tomu, že se viditelně podobá koruně. Koruna je symbolem moci a autority – a tento virus má nad námi lidmi opravdu obrovskou moc. Povšimněte si, k čemu všemu miliardy lidí donutil, a co všechno kvůli němu naopak dělat nemůžeme.


Uveřejněno:  20.5.2020 | 12:28

21.5. bl. Franz Jägerstätter

Franz Jägerstätter byl rakouský farmář, který který nesouhlasil s nadvládou nacistů a ve druhé světové válce za ně odmítl bojovat. Byl vězněn, mučen a popraven. Papežem Benediktem XVI. byl roku 2007 prohlášen za blahoslaveného. S manželkou Františkou měli tři dcery. Památka Franze Jägerstättera se připomíná v den Jägerstätterova křtu 21. května


Uveřejněno:  19.5.2020 | 10:54

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

* 1751, Tasovice u Znojma
+ 1820, Vídeň, Rakousko
Uveřejněno:  19.5.2020 | 0:00

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, neboli týden před Slavností seslání Ducha Svatého (Letnice). Poprvé se tento den slavil roku 1967, roku 1985 byl prohlášen za Světový den.


Uveřejněno:  18.5.2020 | 0:01

Letnice, Svatodušní svátky...

O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi.


Uveřejněno:  18.5.2020 | 0:00

Svatodušní novéna

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k modlitbě na každý den (odkaz na vojtechkodet.cz)


Uveřejněno:  18.5.2020 | 0:00

Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" - devět dní modliteb před Slavností seslání Ducha svatého.


Uveřejněno:  18.5.2020 | 0:00

Konvertité – radosti i strasti

Nikdo, ani konvertita, nemůže žít trvale v idealizované církvi mezi idealizovanými křesťany. Potřebuje se dopracovat ke zralé lásce, která dokáže milovat lidi reálné, je schopna překonat zklamání, a k trpělivosti, která unese i hledání odpovědí na zatím nezodpovězené otázky.


Uveřejněno:  14.5.2020 | 15:57

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

Svatý Izidor rolník (1080-1130)
Uveřejněno:  14.5.2020 | 0:00

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...
Uveřejněno:  14.5.2020 | 0:00

15. květen - Mezinárodní den rodiny

Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.
Uveřejněno:  13.5.2020 | 0:00

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304
Uveřejněno:  11.5.2020 | 0:00

S Marií jsem se spřátelil až v pozdním věku

Klanět se Marii 
​jako bohyni?


Uveřejněno:  7.5.2020 | 16:37

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a nespravedlnostmi, jejichž aktéři stáli na obou stranách. (odkaz na kna.cz)


Uveřejněno:  5.5.2020 | 0:00

Den matek

Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.


Uveřejněno:  4.5.2020 | 0:00

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)


Uveřejněno:  30.4.2020 | 0:00

Květen - měsíc Panny Marie

Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.


Uveřejněno:  30.4.2020 | 0:00

Lidé navzájem potřebují svou práci

Často bychom rádi odešli ze své práce a působili tam, kde jsou výsledky naší práce více viditelné a hmatatelné. A tak se vydáváme za dobrodružstvím, které po nás Bůh nežádá, a necháváme jako řešetem unikat vzácné minuty služby, kterou nám Bůh nabídl a která se skrývá v naší práci.


Uveřejněno:  29.4.2020 | 16:58

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.
Uveřejněno:  29.4.2020 | 0:00

Týden modliteb za duchovní povolání

Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře (dle liturgických čtení Jan 10,1-30). Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ Každý rok k tomuto tématu vydává své poselství papež.


Uveřejněno:  27.4.2020 | 0:00

Jan Pavel II.

27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna 2005).


Uveřejněno:  27.4.2020 | 0:00

Inspirativní projevy spirituality v době krize institucí

On-line konference  ve čtvrtek 30. dubna 2020, 9:30-12:30.


Uveřejněno:  24.4.2020 | 11:43

Kratičký biblický email denně emailem. Zdarma.

Víte že můžete denně odebírat kratičký biblický email?


Uveřejněno:  24.4.2020 | 10:13

Den Země - 22. dubna

22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači Matky Země. Ne. Ale jako křesťané máme cítit zodpovědnost za svět, který nám byl svěřen a ve kterém čteme jako v knize o moudrosti a kráse otištěné jeho Stvořitelem.


Uveřejněno:  22.4.2020 | 1:57

Svatý Vojtěch (23. duben)

Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v krajinách tehdejšího Pruska. Bylo mu 41 let.
Uveřejněno:  22.4.2020 | 0:00

Celosvětový den skautů - 24. duben

Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.
Uveřejněno:  21.4.2020 | 0:00

Nebuďte zarmoucení, neboť radost z Hospodina je vaše síla

Velká síla, kterou máme, je radost z Pána. Je to plod Ducha svatého, o který prosíme.


Uveřejněno:  20.4.2020 | 20:00

Texty pro mši v době pandemie

Římská kongregace Pro bohoslužbu a svátosti připravila v nezvykle rychlém čase texty pro mše zaměřené na modlitbu v době pandemie. Texty naleznete v této aktualitě


Uveřejněno:  20.4.2020 | 17:07

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916

Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti.


Uveřejněno:  19.4.2020 | 0:00

Pán do nás častokrát zasévá nepokoj

Pán musí nezřídka otřásat  našimi falešnými jistotami, aby nás přivedl ke spáse. V takové chvíli se nám zdá, že postrádáme pokoj, avšak Pán nás tak uvádí na cestu, abychom dosáhli pokoje, kterým nás obdaří On sám. Pán do nás častokrát zasévá nepokoj, abychom se vydali vstříc Jemu a nalezli Jej.


Uveřejněno:  17.4.2020 | 10:20

Papež je přesvědčen, že stojíme před epochální změnou

Podle prognóz Mezinárodního měnového fondu poklesne hrubý světový produkt v letošním roce o 3%, což by znamenalo větší propad než za velké krize 30. let minulého století.


Uveřejněno:  16.4.2020 | 9:43

Karanténa je pro křesťany velkou výzvou

Moskevský arcibiskup Pezzi: Křesťané se modlí v domech jako za komunismu


Uveřejněno:  15.4.2020 | 9:03

Když trpíš nevysvětlitelným utrpením, nehledej u Boha vysvětlení

Biblická kniha Jób je stará kniha, plná úzkosti, záhad, napětí a rozporů. Avšak navzdory své starobylosti je to kniha velmi aktuální.


Uveřejněno:  14.4.2020 | 18:20

Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000.


Uveřejněno:  14.4.2020 | 16:00

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster
Uveřejněno:  14.4.2020 | 0:00

Händel: i v temnotách života přinesl skvělé hudební plody.

(* 23. února 1685 Halle + 14. dubna 1759 Londýn) Po prodělané mrtvici se dostal na pokraj zhroucení, a ochrnula i jeho tvůrčí síla. Jednoho dne mu však došel dopis od básníka Jennense, který mu nabízel text oratoria s titulem The Messiah - Mesiáš...
Uveřejněno:  13.4.2020 | 0:00

Křížová cesta z vězení s papežem Františkem - videozáznam a český text

Na Velký pátek 10. 4. 2020 večer  ve 21.00 proběhla v Římě dechberoucí křížová cesta s papežem Františkem. Texty rozjímání vznikly ve padovském vězení “Due Palazzi”. Vězni, jejich oběti, vychovatelé, dozorci, dobrovolníci i místní kaplan, dovolili svým srdcím, aby vynesla na povrch trýznivé otázky ukryté v místech, které označují za pohřebiště živých.


Uveřejněno:  12.4.2020 | 15:56

První člověk, který viděl Ježíše po zmrtvýchvstání, ho viděl přes slzy

Marie Magdaléna šla s pláčem k Ježíšovu hrobu. Pak ale přes vlastní slzy uviděla odpověď na všechny své modlitby...


Uveřejněno:  12.4.2020 | 10:06

Akce K: 13. dubna 1950 přepadli komunisté všechny mužské kláštery

13. dubna 1950 přepadla komunistická Státní bezpečnosti v rámci "akce K" mužské kláštery na území celého Československa. Tímto začala likvidace mužských klášterů v socialistickém Československu. Řeholníci byli internováni a budovy uzmula do správy státní moc. Dějiny ale nakonec (opět) ukázaly, že Ježíšovo dílo lze pronásledovat, škodit mu, ale nelze ho zničit...


Uveřejněno:  12.4.2020 | 0:00

Zmatek Bílé soboty prožila řada světců

My nyní už víme, že Bílá sobota nebyl konec, ale učedníci to nevěděli...  Celé Ježíšovo okolí bylo zděšené. Jan píše, že „se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi“ (20, 19). Učedníci se báli, a kromě toho pociťovali hluboký zmatek. 


Uveřejněno:  11.4.2020 | 0:00

Bílá sobota

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovi smrti, nejistoty a jistě i zoufalství.


Uveřejněno:  10.4.2020 | 21:25

Velký pátek

Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.


Uveřejněno:  9.4.2020 | 21:02

Velikonoční obřady v pražské katedrále

Přinášíme přehled letošních velikonočních obřadů ve svatovítské katedrále, včetně možnosti sledování jejich přenosu.


Uveřejněno:  9.4.2020 | 11:16

Maria pod křížem nevolá: Sestup z kříže, zachraň sebe i mne!

Maria je Matkou naděje. Stejně jako Abraham, také ona doufá, proti vší naději. (maria.cz)


Uveřejněno:  8.4.2020 | 10:42

Zelený čtvrtek

Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?


Uveřejněno:  7.4.2020 | 12:16

Křížová cesta - omalovánka (nejen! pro děti)

Podle Marko Rupnika a umělců Centra Aletti v Římě


Uveřejněno:  6.4.2020 | 18:29

Jak oslavit koronavelikonoce 2020?

Pandemie čínské chřipky nám zkřížila plány a přinesla mnohé změny. Tak také letošní Velikonoce budou jiné, než obvykle. Jejich podstata se ale nezmění! Přinášíme vám několik tipů a inspirací, jak prožít liturgickou oslavu Velikonoc 2020 "jinak", než jsme zvyklí. 


Uveřejněno:  5.4.2020 | 13:49

Velikonoce pro jednotlivce – tipy a inspirace

Někteří lidé budou letos kvůli karanténě slavit Velikonoce sami. Nabízíme vám několik tipů, jak plodně prožít velikonoční třídení jen s internetem, biblí (ev. misálkem), křížem a svíčkou.


Uveřejněno:  3.4.2020 | 17:02

Jak oslavit Květnou neděli bez bohoslužby v kostele

Návrh a inspirace jak oslavit Květnou neděli 5. 4. 2020 bez možnosti bohoslužby v kostele.


Uveřejněno:  3.4.2020 | 14:34

Liturgie nám chybí. A to je dobře

Zavřenými kostely jsme ochuzeni a poškozeni. Je ale dobře, když si uvědomíme, že nám liturgie chybí. Jak se stavět k její absenci? 


Uveřejněno:  2.4.2020 | 18:08

Několik otázek a odpovědí jak žít víru a liturgii v době karantény

Nabízíme vám několik otázek a odpovědí na téma současné pandemie, karantény a prožívání naší víry.


Uveřejněno:  1.4.2020 | 18:37

Pohřeb v době pandemie a karantény?

Co dělat, když se nemám možnost rozloučit se zemřelým? Vždyť tohle nejde nahradit?!


Uveřejněno:  1.4.2020 | 18:33

Kdo mi pokřtí miminko v době pandemie?

Křest dětí lze snadno odložit. Lze však dobře pochopit strach maminky o život právě narozeného dítěte a její touhu po křtu. V nebezpečí smrti úak může pokřtít v podstatě dítě kdokoliv a kdekoliv. 


Uveřejněno:  1.4.2020 | 18:23

Mám se modlit sám, anebo se dívat na mši v televizi?

Mám dát přednost mši v televizi, nebo se pomodlit sám?


Uveřejněno:  1.4.2020 | 18:16

Jak se vypořádat se strachem?

Jak odlišit věci, které mohu ovlivnit, od těch, které ovlivnit nemůžu, a které mě nahánějí strach a obavy? Jak se se strachem vypořádat?


Uveřejněno:  1.4.2020 | 17:20

Jak žít všední život v karanténě?

Jak bychom měli toto období karantény nejlépe prožívat? Poraďte prosím.


Uveřejněno:  1.4.2020 | 14:29

Jak si udržet svou víru, když se s ostatními nevidím?

Jak žít svou víru, když si s ostatními věřícími nemůžu být nablízku? Vždyť na společném slavení liturgie stojí identita církve!


Uveřejněno:  1.4.2020 | 14:05

Je současná pandemie výzvou?!

Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva. Jakou výzvou by mohla být pro nás křesťany? 


Uveřejněno:  1.4.2020 | 13:20

Náhražky eucharistie a zpovědi?

Nemůžu nyní v karanténě přistupovat ke svátostem. Musím se vzdát mše svaté – eucharistie, ale i zpovědi. Lze využít nějaké náhražky?


Uveřejněno:  1.4.2020 | 11:20

Květná neděle

Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma před Velikonocemi.


Uveřejněno:  1.4.2020 | 7:23

2.4.2005 zemřel papež Jan Pavel II.

V předvečer slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II. vrátil do Otcova domu
Uveřejněno:  1.4.2020 | 0:00

Zpověď bez zpovídání

Velikonoce s coronavirem nás v mnoha ohledech velmi omezily. Kromě cestování, nakupování, mnohdy i práce si začínáme klást otázku, jak se vyzpovídat. Pro mnohé z nás nebude tak snadné vyhledat kněze a požádat o svátost smíření, zvláště pro ty, kdo jsou v karanténě či jsou přímo nakaženi superinfekčním virem.


Uveřejněno:  31.3.2020 | 19:52

Text modlitby papeže Františka v období pandemie

Přinášíme vám text modlitby, která proběhla v pátek 27. 3. 2020 při příležitosti mimořádného požehnání Urbi et orbi v době pandemie koronaviru.


Uveřejněno:  31.3.2020 | 13:16

VÝZVA A PROSBA: podpořte křesťanská nakladatelství

V současné situaci většina křesťanských nakladatelů bojuje o holé přežití.  A čím déle budou trvat přísná…


Uveřejněno:  30.3.2020 | 17:12

Velikonoce

Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc.


Uveřejněno:  30.3.2020 | 0:00

Kupředu postupujeme jen překonáváním krizí

Základní zákon duchovního růstu zní: nikoli období klidu a odpočinku, nýbrž zkoušky jsou těmi rozhodujícími okamžiky pokroku. Kupředu postupujeme jen díky překonávání krizí. Skleník není prostředím pro duchovní růst.


Uveřejněno:  30.3.2020 | 0:00

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020


Uveřejněno:  27.3.2020 | 20:36

Jak oslavit 5. neděli postní 29. 3. 2020

Ani tuto neděli není možné se sejít na společné slavení bohoslužby v kostele. Jak duchovně a liturgicky prožít tuto neděli? Nabízíme vám několik praktických podnětů.


Uveřejněno:  27.3.2020 | 20:00

Husté temnoty zahalily naše životy. Dolehly na nás obavy a rozpaky

Promluva papeže Františka při mimořádné modlitbě a požehnání Urbi et Orbi v pátek 27. 3. 2020


Uveřejněno:  27.3.2020 | 19:57

Terezie z Avily - výročí narození

Svatá Terezie od Ježíše, "Terezie z Ávily" (28. 3. 1515 Ávila – 4. 10. 1582 Alba de Tormes)
Nic ať tě nemate, nic ať tě heděsí. Vždyť kdo má Boha nic mu neschází. Bůh sám ti dostačí. (Svatá Terezie z Avily)
Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiente nada le falta. Nada te turbe, nada te espante: Solo Dios basta. (Sancta Teresa de Jesus).
Uveřejněno:  27.3.2020 | 0:00

Velikonoce - pracovní listy pro děti

Pracovní listy k Velikonocům - k doplnění, přečtení, vybarvení i dokreslení...


Uveřejněno:  26.3.2020 | 0:00

Časně ráno 25. března 1951 v zajateckém táboře v Severní Korei

Časně ráno 25. března 1951, na Hod Boží velikonoční, vylekal Emil Kapaun všechny ostatní zajatce. Přemluvil totiž čínské ateistické dozorce, aby mu dovolili slavit velikonoční bohoslužbu. Byla to laskavost, které ale brzy litovali.
Uveřejněno:  25.3.2020 | 0:00

Zvěstování Páně (25.3.)

Žádný učený z nebe nespadl a z nebe nespadl ani Bůh. Bůh si zvolil svou cestu do světa prostřednictvím člověka, který se jmenuje Maria. (kardinál Joachim Meisner)


Uveřejněno:  24.3.2020 | 0:00

Spojme se tuto středu a pátek s celým světem ke společné modlitbě

Papež vyzval všechny křesťany, aby se ve středu 25.3.2020 ve 12:00 spojili v modlitbě Otčenáš. V pátek večer pak proběhne společná modlitba a adorace zakončená požehnáním celému světu.


Uveřejněno:  23.3.2020 | 9:45

Máme sílu i v situacích, které jsou očividně bezvýchodné

Evangelium je jako otvor, 
kterým proudí do hlubin naší duše světlo 
a působí, že máme sílu i v situacích, 
které jsou očividně bezvýchodné.


Uveřejněno:  23.3.2020 | 8:52

Návod jak si číst Bibli

Bůh k nám promlouvá různým způsobem. Jednou z velice silných forem, jak naslouchat Božímu hlasu je čtení Písma svatého. Jak můžeme sami rozjímat o textu Písma svatého, aniž bychom měli po ruce výklad „odborníka“? Není to nic složitého. 


Uveřejněno:  20.3.2020 | 13:14

Kam se dovolat pro potěchu ducha a duše

Telefonní linky pomoci Charity, ale i kontakty na kněze, terapeuty atd.


Uveřejněno:  20.3.2020 | 11:16

Inaugurace papeže Františka 19. 3. 2013 a svatý Josef

Papež František je ctitelem svatého Josefa. Pochází z farnosti sv. Josefa, v kostele sv. Josefa zaslechl osobní Boží povolání a papežem byl Jorge Bergoglio zvolen 13. 3. 2013 - několik dní před svátkem sv. Josefa. Proto si datum své inaugurace zvolil právě svátek sv. Josefa 19. 3. Odkaz na sv. Josefa má i ve svém papežském znaku.
Uveřejněno:  18.3.2020 | 0:00

Svatý Josef (svátek 19.3.)

Svatý Josef je světec, o kterém se mnoho nemluví, ačkoli jeho role v životě Ježíše Krista je naprosto zásadní. Anebo se o něm mluví, ale bohužel v kategoriích kýče...


Uveřejněno:  17.3.2020 | 0:00

Farnost v karanténě - denně v poledne kratičké video

Aktuální Boží slovo dle liturgického kalendáře, komentář, povzbuzení. 


Uveřejněno:  16.3.2020 | 21:53

Neděle „neneděle“. Aneb Jak duchovně prospívat v době karantény

Máme za sebou první neděli, kdy jsme nemohli slavit eucharistii tak, jak jsme zvyklí a bude to ještě nějakou dobu trvat...


Uveřejněno:  16.3.2020 | 20:49

Jiří Grygar (* 17. 3. 1936)

Jiří Grygar

Český astronom a astrofyzik, významný popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, za což získal řadu ocenění včetně ocenění UNESCO
Uveřejněno:  16.3.2020 | 0:00

Den sv. Patrika (17.3)

Pro našince je velkolepá oslava, spojená se svátkem sv. Patrika, možná trochu nepochopitelnou podívanou, která však má co do činění s národní hrdostí a úctou k vlastním tradicím. (odkaz na vira.cz)
Uveřejněno:  16.3.2020 | 0:00

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Nabízíme vám manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu v době pandemie Covid 19. Podklady jsou vyhotoveny ve dvou provedeních: pro dospělé a pro rodinu s dětmi.


Uveřejněno:  13.3.2020 | 16:39

Manuál pro domácí nedělní bohoslužbu

Nabízíme vám manuál pro domácí nedělní bohoslužbu v současném nouzovém stavu v době pandemie Covid 19. Podklady jsou vyhotoveny ve dvou provedeních: pro dospělé a pro rodinu s dětmi.


Uveřejněno:  13.3.2020 | 15:59

Neděle NENÍ pouze bohoslužba. Naučme se vyvodit dobro ze zlého

Jak řešit slavení nedělních bohoslužeb v současné epidemii koronaviru? A v čem nám může být tato mimořádná situace i užitečná?


Uveřejněno:  12.3.2020 | 11:45

Papež František - výročí volby (13. 3. 2013)


Papež František ve věcném rejstříku a ve jmenném rejstříku webu pastorace.cz


Uveřejněno:  11.3.2020 | 0:00

Všechno mě bolí, psychicky jsem na dně

Mám toho dost! Všechno mě bolí a psychicky jsem na dně. Smrt se mi jeví sladší. Jsem strašně naštvaný. Už nemám trpělivost, už nemám žádnou sílu. Ani modlitba mě neuklidňuje. 


Uveřejněno:  10.3.2020 | 17:33

Koronavirus, epidemie a ... křesťan

Rychle se šířící koronavirus, nás překvapil a zaskočil. A nemožnost stoprocentní obrany a ochrany je něčím, s čím v civilizovaných zemích jaksi nepočítáme. Jak na tuto situaci hledět „křesťansky“?


Uveřejněno:  10.3.2020 | 15:44

Řehoř Veliký (+ 12. 3. 604)

12. března roku 604 zemřel výrazný papež, který provedl církev a společnost chaotickým dějinným přelomem mezi starověkem a středověkem.


Uveřejněno:  10.3.2020 | 0:00

MDŽ - Mezinárodní den žen - 8.3.

Kontroverzní svátek? Máme slavit Mezinárodní den žen, nebo Den matek?


Uveřejněno:  7.3.2020 | 1:00

Katolíci nejsou připraveni na duchovní boj

Současná krize v církvi je konfrontací s tajemstvím zla. Abychom se s ním mohli poměřit, je nutné vstoupit do skutečného duchovního boje – a na to současní katolíci nejsou připraveni.


Uveřejněno:  6.3.2020 | 17:12

Co a jak zvěstovat dnešnímu člověku?

Evangelium má být pro posluchače dobrou zprávou, nikoliv nudným, nervózním či školometským napomínáním.


Uveřejněno:  6.3.2020 | 16:51

Křížové cesty

Propojit vše těžké v našem životě s Kristem... Soubor různých Křížových cest.


Uveřejněno:  3.3.2020 | 11:00

Prosme Pána, aby nám poslal pokoření

Neexistuje pokora bez pokoření. Neobávejme se pokoření a prosme Pána, aby nám nějaké poslal. Lépe se tak připodobníme Ježíši.


Uveřejněno:  2.3.2020 | 0:50

Postní kalendář - inspirace na každý den

ČKES vydala tipy, jak se oprostit od zbytečností a příznivě tak ovlivnit nejen svůj duchovní život, ale přírodu.


Uveřejněno:  28.2.2020 | 9:28

Svatý ´Sudeťák´ P. Hubert Engelmar Unzeitig (svátek 2.3.)

P. Hubert Engelmar Unzeitig byl sudetský Němec, který se narodil 1. března 1911 v Hradci nad Svitavou severně od Brna. Zemřel 2. března 1945 v Dachau, den po svých 34. narozeninách.
Uveřejněno:  28.2.2020 | 0:00

Knižní tip: Proč chodíme do kostela - Sokol

S chozením do kostela je to dnes ještě o něco těžší než s chozením do školy. Knížka je určena těm, kdo do kostela chodí dobrovolně a rádi, i těm, kdo přirozenou motivaci nemají a potřebují najít hlubší smysl svého počínání.


Uveřejněno:  26.2.2020 | 15:51