Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


www.vira.cz

 www.vira.cz

Svatá Marie Magdalena (Magdalská, Magda) – svátek 22.7.

Kdo vlastně byla Marie Magdalská? Ještě donedávna se v ní spojovaly celkem tři ženské postavy známé z evangelií. (odkaz na kna.cz)
Uveřejněno:  20.7.2019 | 0:00

Sv. Eliáš (20.7.)

V náboženských dějinách Izraele hráli velkou roli proroci. Mezi nimi vyčnívá postava Eliáše, kterého Bůh povolal, aby přivedl lid k obrácení. „Prorok Eliáš povstal jako oheň a jeho slovo plálo jak pochodeň“ Sir 48,1. (odkaz na vojtechkodet.cz)
Uveřejněno:  18.7.2019 | 0:00

Je svatost pro každého? videoseriál "Víra do kapsy"

Při hledání odpovědi na otázku, zda je svatost opravdu pro každého, jsme zašli za salesiánem Liborem Všetulou, který má na starosti mediální centrum v Čechách, metodičkou a lektorkou výchovného projektu Cesty zrání saleziánkou Evou Rušínovou a knězem a známým autorem Mariánem Gavendou.


Uveřejněno:  17.7.2019 | 14:48

Co je to spiritualita?

Spiritualita mluví o následování Krista ve vlastním životě. Nejde o papouškování, ale o to, svým způsobem žít tu lásku, kterou žil Kristus. Uskutečnit v sobě jako člověk Boží život. Kdo tedy Krista následuje, uskutečňuje Boží synovství, stává se Božím dítětem.


Uveřejněno:  16.7.2019 | 15:34

17. července 1794 bylo popraveno šestnáct karmelitánek

z kláštera Compiègne u Paříže
Uveřejněno:  16.7.2019 | 0:00

Když děti (ne)poslouchají - letní vydání časopisu Rodinný život

Časopis je orientován na rodinu a rodinný život ve všech jeho pestrých podobách a projevech, radostech nebo starostech všedních i svátečních dnů. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Časopis přináší informace o různých akcích a prorodinných aktivitách. Je určený každému, kdo v rodině žije nebo se zabývá problematikou rodinného života.

 


Uveřejněno:  15.7.2019 | 11:42

Josef Toufar - výročí narození 14.7.1902

Josef Toufar - kněz umučený komunisty - se narodil 14.7.1902
Uveřejněno:  12.7.2019 | 0:00

Překonat stadium narcismu – nutný předpoklad manželství

Pro manželství je zásadně nutné, aby člověk překonal stadium narcismu, které si z dětství může nést stále s sebou.


Uveřejněno:  10.7.2019 | 15:14

Doporučujeme: Tvůj křest a biřmování s promluvami papeže Františka

Základem knížky je devět promluv papeže Františka věnovaných křtu a biřmování. Autor k nim připojuje svoji úvahu, inspirativní slovo církevních otců, otázky k zamyšlení a osobní modlitbu.

 


Uveřejněno:  10.7.2019 | 11:34

Sv. Benedikt z Nursie (11.7.)

Sv. Benedikt měl zásadní vliv na rozšíření křesťanství na evropském kontinentu.
Uveřejněno:  10.7.2019 | 11:19

Někdo žije své křesťanství trochu jako pohanské náboženství

Mnozí z nás vyrůstali v křesťanské rodině a osvojili si náboženské zvyklosti dřív, než si stačili položit otázku, co to znamená být křesťanem. Jiní objevili křesťanství až jako dospělí, takže nejsou tolik v zajetí zvykovosti, ale i oni ...


Uveřejněno:  6.7.2019 | 0:16

Svatí Cyril a Metoděj (5.7.)

svátek 5.7.


Uveřejněno:  4.7.2019 | 0:00

Svatý Prokop (svátek 4.7.)

(*Chotouň asi 970 + Sázava 25.3.1053)
Uveřejněno:  3.7.2019 | 0:00

Možnost cíleně přispět a pomoci rodině v těžké situaci

Je doba prázdnin a dovolených. Mnozí z nás plánují, jak a kde si vhodně odpočinout. Jsou ale mezi námi i lidé, kteří...


Uveřejněno:  2.7.2019 | 9:57

Svátek sv. Tomáše (3.7.)

"Má-li někdo pochybnosti, není nenormální..."
Uveřejněno:  2.7.2019 | 0:00

... aby i naši vnuci mohli říkat: Dědictví otců zachovej nám, Pane

Stojíme na ramenou předků a naše děti budou stát na těch našich.


Uveřejněno:  29.6.2019 | 15:57

Modlitba za česko-německé porozumění ve Skocích se zpěvy z Taizé 6. 7.

Již podesáté se sjedou poutníci z Čech a Německa v předvečer poutní mše u „Panenky Skákavé“ na Karlovarsku. Do opuštěného kostela, dříve proslaveného velkými poutěmi, přijíždějí, aby strávili 2 hodiny v usebrání při doprovodu meditativních zpěvů z francouzské klášterní komunity v Taizé. 


Uveřejněno:  27.6.2019 | 10:59

Petr a Pavel (svátek 29.6.)

Petr a Pavel / dva sloupy církve / rybář a učenec / skála a učitel pohanů / oba ukazují svou lásku ke Kristu svým životem


Uveřejněno:  27.6.2019 | 0:00

DOPORUČUJEME k přečtení: Radost z Boha (Marek Orko Vácha)

Příručka pro biřmovance, jak přežít v drsném světě. Letmé nahlédnutí do hlubin pokladů katolické církve – tak charakterizuje Marek Orko Vácha svou novou knihu Radost z Boha, která je určena zejména biřmovancům. 


Uveřejněno:  26.6.2019 | 14:35

Všichni máme rádi jistoty

Jak se mohl asi cítit ubohý, starý muž Abrahám, který byl zvyklý na život ve své zemi, když ho Bůh povolal a připravil o všechny jistoty. Měl bohatství, dobytek, sluhy, stál v čele svého kmene, a tu se mu najednou zjevil Bůh a řekl: „Tak, Abraháme, sbal si své věci a běž do jiné země. Tu ti ukážu později.“ 


Uveřejněno:  25.6.2019 | 14:40

27. června 1950 byla komunisty popravena Milada Horáková

27. 6. se proto připomíná Den památky obětí komunistického režimu. / "Jsem odevzdaná do vůle Boží - chci splnit zákony Boží a zachovat své čestné lidské jméno. Neplačte." (Milada Horáková) „Vaše děti toho budou jednou litovat, co jste zavedli“ (Josef Toufar v diskuzi s komunisty).


Uveřejněno:  25.6.2019 | 0:00

Jan Křtitel (svátek 24. 6.)

Početím Jana Křtitele se odstartovaly události přímo vedoucí k našemu vykoupení. Proto církev věnuje pozornost nejen Janově mučednické smrti, ale nezvykle i jeho narození. Od dnešního dne přesně za půl roku budeme slavit narození Krista. 


Uveřejněno:  23.6.2019 | 0:00

Neodpuštění připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou

Neodpuštění v našem duchovním životě připomíná jízdu autem se zataženou ruční brzdou. Odráží se v kvalitě našich mezilidských vztahů, narušuje naši duševní stabilitu a rovněž naše snažení je jakési jalové. 


Uveřejněno:  21.6.2019 | 15:29

Sv. Jan Fisher (svátek 22.6.)

Horlivý a zbožný biskup, který žil v chudobě. Reformátor kléru. Popraven králem Jindřichem VII. 22. 6. 1535
Uveřejněno:  21.6.2019 | 0:00

Nejsvětější srdce Ježíšovo - slavnost

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Co je obsahem tohoto svátku?


Uveřejněno:  21.6.2019 | 0:00

Eucharistie: videoseriál "Víra do kapsy"

Kdo je pro tebe eucharistický Kristus? Tuto nevšední otázku jsme položili našim hostům v květnovém magazínu Víra do kapsy s podtitulem Eucharistie. Pozvání podělit se se svým osobním svědectvím přijalo několik laiků a řeholníků.


Uveřejněno:  19.6.2019 | 12:44

Knižní tip: Život Jana Nepomuka Neumanna od Jamese J. Galvina

Životopisný příběh misionáře Jana Nepomuka Neumanna nám přibližuje nelehkou situaci v Severní Americe v první polovině 19. století. V této době, která církvi a křesťanské víře příliš nepřála, se Neumann neúnavně stará o evropské přistěhovalce, jejich vzdělání a duchovní život. 


Uveřejněno:  19.6.2019 | 11:12

Věčné zřídlo máme v živém chlebu, třebaže je noc… (Jan od Kříže)

... Já znám ten pramen dobře,
jenž prýští, tryská proudem,
třebaže noc je! ... 

Ten živý pramen, po kterém tak toužím,
zřím v chlebu života, je chlebem božím,
třebaže noc je. ...


Uveřejněno:  19.6.2019 | 9:30

Vzácné Bible v Kutné Hoře - od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019

Bible. Kniha knih, nejvíce vydávaná a čtená kniha světa. Bible a knihtisk patří již stovky let neodmyslitelně k sobě. Proto budou v kutnohorské expozici KNIHTISKÁRNA od čtvrtka 20. do neděle 23. června 2019 k vidění vzácné historické tisky biblí ze soukromé sbírky sběratele Vlastimila Brunclíka.


Uveřejněno:  18.6.2019 | 9:51

Patron lidí závislých na alkoholu - Matt Talbot (19.6.)

Matt se narodil 2. 5. 1856 v Dublinu v Irsku. Všichni muži v rodině pili tak, že se někteří upili k smrti. Takovýto kříž nenesla jen Mattova matka, ale i mnoho dalších irských žen.


Uveřejněno:  18.6.2019 | 0:00

Jan Nepomucký Neumann (svátek 19.6.)

Prachatický rodák Jan Nepomucký Neumann se stal misionářem v USA a americkým světcem. Ztělesňoval most mezi různými světy: syn Němce a Češky slouží v Americe bílým, indiánům i černochům.


Uveřejněno:  17.6.2019 | 0:00

Slavnost Těla a krve Páně (´Božího těla´)

Svátek, který katolická církev slaví ve čtvrtek po svátku Nejsvětější Trojice, aby zvlášť oslavila - eucharistii.


Uveřejněno:  16.6.2019 | 0:00

Slavnost Nejsvětější Trojice

Svátek připomíná ústřední křesťanskou nauku o Bohu, který je Láska, a který existuje ve společenství tří osob: Bůh - Otec, Bůh - Syn (Ježíš Kristus) a Bůh - Duch svatý.


Uveřejněno:  14.6.2019 | 0:00

Křesťané žijí na zemi, domov však mají v nebi

Boží blízkost a lásku, kterou nyní můžeme vnímat jen pomocí symbolů a znamení, jednou zažijeme tváří v tvář. To je křesťanská naděje, to je zdroj naší vytrvalosti a houževnatosti.


Uveřejněno:  13.6.2019 | 11:40

Výběr z letáčků Brněnské tiskové misie k využití např. v kostelích

Brzy budou prázdniny a kostely budou otevřeny i pro náhodné kolemjdoucí, trávící v našem okolí třeba dovolenou. Připravili jsme pro vás výběr letáčků z Brněnské tiskové misie.


Uveřejněno:  13.6.2019 | 11:02

Jaroslav Škarvada - oblíbený a optimistický člověk - pomocný pražský biskup († 14.6.2010)

"Na konci života nevidím nějakou tmu hrobu, anebo pec krematoria. Na mě tam čeká otevřená náruč Boha. Není to hezký pohled do budoucnosti?" (Jaroslav Škarvada)


Uveřejněno:  13.6.2019 | 0:00

Duchovní odkaz Tomáše kardinála Špidlíka - 21. října 2019

Pozvání na mezinárodní konferenci ke 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, kterou bude pořádat Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR dne 21. října 2019.


Uveřejněno:  12.6.2019 | 10:29

Krize mužství?

Proč se dnes tak mluví o krizi mužských vzorů? Co je příčinou? To je dlouhodobý proces, který se táhne od počátku průmyslové revoluce. Předtím synové trávili podstatnou část života po boku svých tátů a dědů, pracovali společně na poli nebo v řemesle, ale rozvojem továren a administrativy se tátové z rodin „začali vytrácet“. 


Uveřejněno:  11.6.2019 | 14:40

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

Ve čtvrtek po slavnosti Seslání Ducha svatého se slaví svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze (latinsky festum Domini nostri Iesu Christi Summi et Æterni Sacerdotis).


Uveřejněno:  11.6.2019 | 0:00

Při biřmování dostáváme dar Ducha, abychom ho přinášeli druhým

Dar Ducha svatého dostáváme proto, abychom dávali, nikoli proto, abychom si dary uschovali uvnitř, jako by naše duše byla skladištěm. Máme je přinášet druhým. V tom spočívá křesťanský život.


Uveřejněno:  7.6.2019 | 15:29

Aleš Opatrný oceněn Universitou Karlovou

Dne 23. května předal prorektor prof. Jan Royt doc. Aleši Opatrnému během slavnostního zakončení akademického roku Te Deum stříbrnou pamětní medaili Univerzity Karlovy.


Uveřejněno:  7.6.2019 | 11:20

YOUCAT Vzpomínkové album: Moje první svaté přijímání

Seznamuje malé čtenáře a čtenářky s tím, kdo je Ježíš, co je na jeho příběhu nejdůležitější a jak z toho žije církev. 


Uveřejněno:  7.6.2019 | 9:50

Červnové vydání dívčího časopisu IN!

Prázdniny se blíží nezadržitelným tempem a některé z nás „honí“ známky na poslední chvíli. Proto vám přinášíme pár tipů, jak tento poslední měsíc školy využít na maximum. A pokud se vše zadaří, uspořádejte si pořádnou rozlučkovou pátry. :-)


Uveřejněno:  6.6.2019 | 9:47

V mém životě byly okamžiky nevýslovného žalu

Jsem šťastný i ve své vězeňské cele, protože ty, Ježíši, jsi se mnou.


Uveřejněno:  4.6.2019 | 11:22

Invaze spojeneckých vojsk v Normandii (výročí 6. června 1944)

Není zapotřebí jen lidí odvážných, chytrých a silných…
Uveřejněno:  4.6.2019 | 1:00

5. června -´Světový den životního prostředí´

Sama Země má svou důstojnost, kterou máme respektovat. (Benedikt XVI.) 5. 6. se připomíná "Světový den životního prostředí
Uveřejněno:  3.6.2019 | 0:00

Letnice, Svatodušní svátky...

O Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého - tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi.


Uveřejněno:  2.6.2019 | 0:00

Média: videoseriál "Víra do kapsy"

Co je úkolem médií? Říkají nám pravdu? Jaké nároky klademe na novináře? Jak se můžeme objektivně informovat? I na tyto otázky se Vám pokusí přinést odpovědi nový díl pořadu Víra do kapsy, kde si popovídáme s autorem knihy Křesťan v (internetové) síti, redaktorem konzervativního deníku Postoj a pedagogem Imrichem Gazdou, pedagogem a salesiánem Josefem Lusconěm, redaktorem Postoje Pavlem Rábarem a studentyžurnalistiny z Katolické univerzity.


Uveřejněno:  1.6.2019 | 12:16

To, co konáme ve všední den, může být Boho-služba, služba Bohu...

Ježíš řekl při Poslední večeři dvakrát: „Toto konejte“! Když učedníkům dal k jídlu své tělo a když jim umyl nohy.


Uveřejněno:  31.5.2019 | 0:10

Ubožáku, tobě se líbí křesťanství?

Sv. Justin, mučedník - svátek 1.6.
Uveřejněno:  31.5.2019 | 0:00

Světový den sdělovacích prostředků

Světový den sdělovacích prostředků se připomíná vždy na 7. velikonoční neděli, nebo-li týden před Slavností seslání Ducha Svatého (Letnice). Poprvé se tento den slavil roku 1967, roku 1985 byl prohlášen za Světový den.


Uveřejněno:  30.5.2019 | 0:01

Svatodušní novéna

Od pátku po slavnosti Nanebevstoupení Páně se celá církev po devět dní modlí o nové vylití Ducha svatého. Podklady k modlitbě na každý den (odkaz na vojtechkodet.cz)


Uveřejněno:  30.5.2019 | 0:00

Svatá Zdislava (1220 Křižanov - 1252 Lemberk)

Svátek 30.5.
Uveřejněno:  29.5.2019 | 0:00

Nanebevstoupení Páně

Slavnost Nanebevstoupení Páně se slaví ve čtvrtek - 40. den po Velikonocích. Následující den začíná "novéna" - devět dní modliteb před Slavností seslání Ducha svatého.


Uveřejněno:  28.5.2019 | 0:00

Mezinárodní křesťanský hudební festival Campfest zveřejnil jména zahraničních interpretů

CampFest - ako predovšetkým hudobný festival - ponúka priestor pre hudobníkov a kapely rôznych žánrov a talentov. Organizátori zverejnili mená zahraničných účinkujúcich, ktorých uvidíte 1.- 4. augusta 2019, na Ranči Kráľova Lehota (SK).


Uveřejněno:  27.5.2019 | 10:01

Zobrazujte si na svém webu kratičký biblický citát

Vložením krátkého kódu do vašich stránek si tak můžete na svém webu nechat zobrazovat každodenně aktualizovaný...


Uveřejněno:  27.5.2019 | 9:48

Ježíšův pokoj je jako hlubina v moři, jehož hladinou zmítají vlny

Člověk, který žije s Ježíšovým pokojem, nikdy neztrácí humor


Uveřejněno:  27.5.2019 | 0:00

Den modliteb za pronásledované křesťany

Každý rok se o 6. neděli velikonoční připomínají naši pronásledovaní bratři a sestry po celém světě.


Uveřejněno:  24.5.2019 | 0:00

Ježíš NEřekl: ´Prosimvás pojte zpátky, dyť já to tak nemyslel´

Když někteří z Ježíšových posluchačů slyšeli, že by měli jíst jeho tělo a pít jeho krev, přišlo jim to natolik absurdní, že přestali být jeho učedníky. A Ježíš je v tu chvíli nezadržel, aby se jim omluvil, že to bylo jen přirovnání.


Uveřejněno:  23.5.2019 | 15:18

Modlitba za ty kdo mají odpovědnost za společnost a stát(y)

V pátek se také v Česku otevřou volební místnosti pro volby do Evropského parlamentu. Můžete se připojit například následující modlitbou, aby nově zvolení politici usilovali o pravý pokoj a šťastnou budoucnost nás všech:


Uveřejněno:  23.5.2019 | 14:29

Noc kostelů

Noc kostelů

V pátek 24. května 2019 večer se na mnoha místech otevřou dveře a brány kostelů. Nabízíme vám základní informace o Noci kostelů a dva tématické letáky.


Uveřejněno:  23.5.2019 | 0:00

Jak odpustit? - videoseriál "Víra do kapsy"

Jak vyjít z vězení neodpuštění? Musím odpustit hned? Jaké druhy odpuštění existují?
Pozvání přijal salesián don Pavel Grach, český premonstráti o. Marek František Drábek a psychiatrička - psychoterapeutka MUDr. Daniela Hrtusová.


Uveřejněno:  22.5.2019 | 16:18

Emil Kapaun - kněz s černou páskou přes oko (+ 23. 5. 1951)

Emil Kapaun byl americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti. (* 20. 4. 1916 Pilsen Kansas USA + 23. 5 1951 Pyokdong KLDR)


Uveřejněno:  22.5.2019 | 0:00

Den modliteb za církev v Číně (24.5.)

Prosby za dar vytrvalosti pro bratry a sestry v Číně...
Uveřejněno:  22.5.2019 | 0:00

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích (22.5.)

Odkaz svaté Rity je výzvou k oddanosti Kristu Spasiteli - zdroji smíření.


Uveřejněno:  21.5.2019 | 0:00

Svatá Rita - patronka v beznadějných situacích

Manžel sv. Rity (1381–1447) byl úkladně zavražděn, její synové zemřeli. Rita se nakonec vydala cestou míru. Stala se tak symbolem usmíření. Se sv. Ritou je spojována symbolika trnů a růží. 


Uveřejněno:  20.5.2019 | 16:14

Život plný překážek, protivenství a hledání: Klement Maria Hofbauer Dvořák (svátek 20.5.)

* 1751, Tasovice u Znojma
+ 1820, Vídeň, Rakousko
Uveřejněno:  19.5.2019 | 0:00

Mezinárodní festival Slezská lilie v půlce června

Devátý ročník mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie proběhne v Ostravě od 14. do 16. června 2019. Koncerty, přednášky, chvály a mše sv.


Uveřejněno:  17.5.2019 | 11:14

Eucharistie nám dává sílu, radost a jiskru

Bůh stvořil člověka tak, že musí jíst a pít, bez pokrmu se neobejde. Ale aby lidem došlo, že ve skutečnosti se – více než bez jídla a pití – neobejdou bez Boha, stává se sám Boží Syn pokrmem a nápojem. A to, co v našem životě působí normální strava, to nám nadpřirozeným způsobem dává přijímání eucharistie...


Uveřejněno:  17.5.2019 | 10:32

Kdo popírá existenci ďábla, nechápe transcendenci Boha

V listě Židům i prvním Janově listě jasně stojí, že Boží Syn přišel proto, aby udělal konec ďáblově činnosti. A toto tvrzení nelze nijak přeslechnout...


Uveřejněno:  15.5.2019 | 14:17

Co je duchovní doprovázení?

Duchovní doprovázení (nebo také vedení, jak se dřív říkalo) umožňuje lépe se orientovat na cestě a pomáhá dostat se bezpečně dál. Smyslem doprovázení je pomoc, a nikoliv vytváření závislosti nebo přebírání odpovědnosti za druhého.


Uveřejněno:  14.5.2019 | 15:08

´Pobožný lenoch´sv. Izidor (svátek 15.května)

Svatý Izidor rolník (1080-1130)
Uveřejněno:  14.5.2019 | 0:00

Svatý Jan Nepomucký (16. 5.)

Jan Nepomucký - v černých vodách času naše hvězda...
Uveřejněno:  14.5.2019 | 0:00

15. květen - Mezinárodní den rodiny

Ježíš, Boží Syn, se stal člověkem v rodině. Základem dobré rodiny je dobré manželství.
Uveřejněno:  13.5.2019 | 0:00

Svatý Pankrác (svátek 12.5.)

Svatý Pankrác zemřel mučednickou smrtí pro Krista, když mu bylo pouhých čtrnáct let. Stalo se tak 12. května roku 304
Uveřejněno:  11.5.2019 | 0:00

Týden modliteb za duchovní povolání

Týden modliteb za duchovní povolání každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře (dle liturgických čtení Jan 10,1-30). Podkladem těchto modliteb je Ježíšovo slovo: „Proste Pána žní, aby poslal dělníky na svou žeň“ a “Získávejte mi učedníky…“ Každý rok k tomuto tématu vydává své poselství papež.


Uveřejněno:  10.5.2019 | 0:00

Vztah s matkou nás poznamenal

Záleží na našich vlastních zkušenostech, zda v nás slovo matka vyvolá vřelé představy, či zda nám tuhne krev v žilách.


Uveřejněno:  9.5.2019 | 0:50

Zemřel Jean Vanier, zakladatel hnutí Archa

Ve věku 90 let zemřel 7.5.2019 Jean Vanier. Celý svůj život věnoval přinášení naděje trpícím lidem: „Poselství evangelia spočívá v tom, že se máme stávat slitovní – říkal. - Pokud se staneš mužem a ženou slitování, budeš se podobat Ježíši.“


Uveřejněno:  7.5.2019 | 14:07

Panna Maria není bohyně

Mariina moc a mateřská láska přitahují lidi napříč kulturami. S pohanskými bohyněmi však Matka Boží nemá nic společného.


Uveřejněno:  6.5.2019 | 17:08

Svatý Jan Sarkander (svátek 6.5.)

Na osobu vězněného kněze Jana Sarkandera se zástupně vylila veškerá zášť, nakumulovaná letitými náboženskými nesváry a nespravedlnostmi, jejichž aktéři stáli na obou stranách. (odkaz na kna.cz)


Uveřejněno:  5.5.2019 | 0:00

Pozvánka na gospelový festival Lumen 7. – 8. června 2019 v Trnave

Skvělá zpráva pro milovníky gospelové hudby - letošním headlinerem Festivalu Lumen bude HillsongYoung&Free z daleké Austrálie!

 


Uveřejněno:  4.5.2019 | 11:10

Den matek

Svátek matek (den matek) se slaví druhou květnovou neděli.


Uveřejněno:  4.5.2019 | 0:00

Májové vydání časopisu pro dívky IN!

V květnovém čísle najdete i kvízy a testy, soutěže, zajímavosti, tvoření a pár receptů na dobroty.


Uveřejněno:  3.5.2019 | 10:42

Žena v církvi: videoseriál "Víra do kapsy"

Nový díl pořadu Víra do kapsy seznamuje s rolí žen v Církvi.


Uveřejněno:  2.5.2019 | 15:58

Týden modliteb za povolání

​Od 6. do 12. května se modlíme zvláštním způsobem za duchovní povolání. Již tradiční Týden modliteb za povolání vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře, kdy si církev po celém světě připomene už 56. Světový den modliteb za povolání. U této příležitosti se i letos na všechny věřící, především ale na mladé křesťany hledající své životní místo a poslání, obrací papež František se svým poselstvím (plný text poselství je v příloze), jehož hlavní myšlenkou je tentokrát „Odvaha riskovat pro Boží příslib“.


Uveřejněno:  2.5.2019 | 15:50

Křesťanský festival UNITED koncem srpna ve Vsetíně

Ve dnech 22. 8. - 24. 8. 2019 se ve Vsetíně uskuteční  křesťanský festival UNITED s různorodým programem. Ten kromě hudby zahrnuje semináře, workshopy, službu modliteb a duchovního poradenství, divadlo, film, program pro děti a sporty. Hlavním hostem letošního ročníku bude britský hudebník, skladatel a producent Martin Smith, který se do Česka vrací po čtyřech letech. 


Uveřejněno:  2.5.2019 | 10:36

Panna Maria není bohyně (Vojtěch Kodet)

Jak by ne/měla vypadat zdravá mariánská úcta? (Odkaz na Vojtechkodet.cz)


Uveřejněno:  30.4.2019 | 0:00

Květen - měsíc Panny Marie

Měsíc květen bývá oblíben z různých hledisek.


Uveřejněno:  30.4.2019 | 0:00

Aby Bible nezůstala v knihovnách, ale vydala se tam, kde žijí lidé...

Modleme se a dejme se do práce, aby Bible nestála v knihovně mezi mnoha dalšími knihami, které o ní mluví, nýbrž konala svůj běh cestami tohoto světa a utábořila se tam, kde žijí lidé.


Uveřejněno:  29.4.2019 | 17:20

1.5. Sv. Josefa, Dělníka - Svátek práce

Člověk se v práci nejen realizuje, ale je to zároveň i služba bližnímu, společnosti, a tím i Kristu.
Uveřejněno:  29.4.2019 | 0:00

Druhá neděle velikonoční - svátek Božího milosrdenství

Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30. dubna 2000.


Uveřejněno:  27.4.2019 | 16:00

Jan Pavel II.

27. 4. 2014 o neděli Božího milosrdenství byl ve Vatikánu svatořečen papež Jan Pavel II. (* 18. května 1920 + 2. dubna 2005).


Uveřejněno:  27.4.2019 | 0:00

Doporučujeme k přečtení

Rozhovor o tom, co znamená být člověkem, manželem, otcem a křesťanem v dnešním chaotickém světě...


Uveřejněno:  25.4.2019 | 15:01

Skrze vlastní slzy…

Poslední Velikonoce učedníků s Ježíšem byly jako zlý sen. Na počátku následujícího týdne šla Marie Magdaléna s pláčem k Ježíšovu hrobu. Jistě se jí hlavou honily mnohé otázky, které nějak známe i my. Pak ale přes vlastní slzy uviděla odpověď na všechny své modlitby...


Uveřejněno:  24.4.2019 | 13:11

Den Země - 22. dubna

22. dubna si celosvětově připomínáme Den Země. Nejde o svátek, kdy bychom se měli stát nějakými pohanskými uctívači Matky Země. Ne. Ale jako křesťané máme cítit zodpovědnost za svět, který nám byl svěřen a ve kterém čteme jako v knize o moudrosti a kráse otištěné jeho Stvořitelem.


Uveřejněno:  22.4.2019 | 1:57

Svatý Vojtěch (23. duben)

Dvakrát z Čech odešel a dvakrát se vrátil. Svůj život završil mučednickou smrtí při hlásání evangelia pohanům v krajinách tehdejšího Pruska. Bylo mu 41 let.
Uveřejněno:  22.4.2019 | 0:00

Velikonoční "Pokoj vám", neboli šalóm

Výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", shrnuje celé velikonoční poselství....


Uveřejněno:  21.4.2019 | 11:24

Velikonoční aleluja

Co znamená výraz Aleluja + Aleluja od Georga Friedricha Händela


Uveřejněno:  21.4.2019 | 11:18

Sám Bůh, náš Pastýř, přišel, aby nás našel a zachránil

Církev na celém světě naplněná úžasem prvních učedníků, stále znovu hlásá: „Ježíš vstal z mrtvých!“ – „Vpravdě, vstal z mrtvých, jak předpověděl!“


Uveřejněno:  21.4.2019 | 6:00

Celosvětový den skautů - 24. duben

Na svátek sv. Jiří se po celém světě připomíná Den skautů.
Uveřejněno:  21.4.2019 | 0:00

Zmatek Bílé soboty prožila řada světců

Od soumraku Velkého pátku do svítání o Velikonoční neděli, Bůh nechal celé stvoření ve stavu zmatku a čirého zoufalství. Celé Ježíšovo okolí bylo zděšené. Jan píše, že „se učedníci kvůli strachu z židovských představených sešli za zavřenými dveřmi“ (20, 19). Učedníci se báli, a kromě toho pociťovali hluboký zmatek. 


Uveřejněno:  19.4.2019 | 18:00

P. Emil Kapaun - výročí narození 20. 4. 1916

Emil Kapaun byl Americký katolický kněz s českými kořeny, který zahynul v zajateckém táboře v Severní Koreji v roce 1951. Jeho služba zachránila mnoho ostatních zajatců před smrtí. Americký prezident Barack Obama ho posmrtně vyznamenal Medailí cti.


Uveřejněno:  19.4.2019 | 0:00

Bílá sobota

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovi smrti, nejistoty a jistě i zoufalství.


Uveřejněno:  18.4.2019 | 21:25

Velký pátek

Velký pátek je připomínkou utrpení a smrti Ježíše Krista na kříži.


Uveřejněno:  18.4.2019 | 15:02

Zelený čtvrtek

Význam a obsah Zeleného čtvrtku. Proč je zelený?


Uveřejněno:  17.4.2019 | 12:16

Milý Jidáši...

Visel jsi na dřevě stromu ještě dříve než Ježíš na dřevě kříže. Sám ses odsoudil mnohem rychleji, než byl v zinscenovaném procesu odsouzen tvůj Pán. Udělals to, protožes byl přesvědčen, že za zradu není odpuštění. A přitom právě v této chvíli Ježíš odpouštěl Petrovi, který ho stejné noci zradil hned třikrát.


Uveřejněno:  17.4.2019 | 12:10

Spouštíme novou službu – texty P. Richardse v češtině

Americký kněz P. Larry Richards zveřejňuje každý den na svém twittrovém účtu kratičký komentář k nějakému biblickému citátu (mnohdy vybraného dle liturgického kalendáře). Na základě autorova svolení budeme na našem twittrovém účtu retweetovat některé jeho citáty a komentáře v českém překladu. 


Uveřejněno:  17.4.2019 | 10:52

Rodinný život 2/2019

Ženy a muži – rozdílné světy, které se snaží najít vzájemnou rovnováhu. Dvě strany jedné mince. Jsou ženy horší řidičky a muži roztržití hledači zbloudilých ponožek? Proč nás Bůh stvořil tak rozdílné, když máme žít spolu? 


Uveřejněno:  16.4.2019 | 15:25

Velikonoční rozhovor s redemptoristou Davidem Horáčkem. Sledujte živě v úterý od 19:00 ze Svaté Hory

O čem jsou doopravdy Velikonoce? Jak je prožívají na Svaté Hoře u Příbrami? Páter David Horáček, redemptorista a administrátor svatohorské farnosti přijal pozvání GymTV, školní televize Gymnázia Příbram do šestého vysílání jejího pořadu Z profilu. Zveme vás ke sledování v úterý od 19:00.


Uveřejněno:  15.4.2019 | 12:28

Proč se Velikonoce nazývají Velikonoce?

Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce? Nebo Jaronoce?


Uveřejněno:  15.4.2019 | 0:00

Květná neděle

Květná (nebo též Pašijová) neděle je označení pro poslední postní neděli před Velikonocemi. Název svátku je odvozen od kvetoucích ratolestí, které mají připomínat palmové větve, jimiž lid vítal Ježíše při jeho vjezdu do Jeruzaléma před Velikonocemi.


Uveřejněno:  14.4.2019 | 7:23

Kříž je klíč, který otevírá bránu smrti

Ke každému zámku patří klíč. Každá brána má svůj zámek a ten lze otevřít pouze jediným klíčem. Smrt bránu zavřela a hřích ji uzamkl. Kříž je tím klíčem, který otevírá bránu smrti a odemyká zámek hříchu. Kříž otevírá nebeskou bránu a jiný klíč neexistuje.


Uveřejněno:  14.4.2019 | 0:01

Sv. Damián de Veuster - největší Belgičan všech dob (svátek 15. 4.)

Diváci vlámské televize VRT nedávno zvolili v anketě největší Belgičan všech dob P. Damiána de Veuster
Uveřejněno:  14.4.2019 | 0:00

Velikonoce

Květná neděle, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota; velikonoční noc (vigilie), příběh Velikonoc


Uveřejněno:  14.4.2019 | 0:00

Velikonoce - svátky jara?

Velikonoce jsou svým původem svátkem jara. Již ale Židé dali kananejskému pohanskému svátku jara zcela nový význam svátkem Paschy. Křesťané pak rozpoznali v tajemství Velikonoc opravdové jaro: život je silnější než smrt. (Anselm Grün)


Uveřejněno:  14.4.2019 | 0:00