Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


cirkev.cz - aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 21. týden 2018

V týdnu od 21. do 27. května uslyšíte například rozhovor o rodinné tradici výroby kněžských ornátů nebo týdeník Živě z Prahy s arciopatem benediktínského kláštera v Praze na Břevnově Prokopem Petrem Siostrzonkem.
Uveřejněno:  18.5.2018 | 15:41

1 467 kostelů a modliteben je připraveno na Noc kostelů

V tuto chvíli je pro vás připraveno celkem 6 440 programů v celé České republice. Letošní jubilejní 10. ročník se bude konat již v pátek 25. května 2018. Akce je ekumenická, což znamená že se účastní různé církve působící na území ČR.
Uveřejněno:  18.5.2018 | 19:24

Mons. Zdenek Wasserbauer přijme v květnu biskupské svěcení

V sobotu 19. května 2018 se při mši svaté v 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskuteční biskupské svěcení Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera,Th.D., nynějšího generálního vikáře pražské arcidiecéze. Novým pomocným biskupem pražské arcidiecéze ho 23. ledna jmenoval papež František.
Uveřejněno:  17.5.2018 | 17:50

Svoboda? Svoboda. Několik poznámek Jakuba Kříže

V souvislosti s blížícím se festivalem Divadelní svět Brno 2018 se na různých úrovních rozvinula diskuse na téma možností umělecké svobody a jejích limitů; v komentáři ji z pohledu katolické církve v ČR rekapituluje advokát Jakub Kříž.
Uveřejněno:  17.5.2018 | 10:40

Santiniho perle na Zelené hoře navrátí lesk

Dnes je slaven svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech a patrona kostela na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou. Tato památka, zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, postupně prochází opravami ve snaze dostat ji do původní podoby. Do roku 2021 se zde bude do obnovy místa investovat se spouluúčastí farnosti 45 milionů korun z prostředků EU. Mimo to bude nově vybudováno důstojné zázemí pro turisty a návštěvníky. Novináře o tom při press tripu pořádaném ČBK informoval zdejší duchovní správce P. Vladimír Záleský.
Uveřejněno:  16.5.2018 | 20:11

Papež František: úkolem rodičů a kmotrů je živit plamen křestní milosti

Při středeční audienci uzavřel papež František velikonoční cyklus katechezí věnovaných křtu. Tématem poslední promluvy bylo „obléknout se v Krista“, jak nás k tomu nabádá sv. Pavel v listu Galatským: „Neboť vy všichni, kteří jste byli pokřtěni v Krista, také jste Krista oblékli.“ (Gal 3,27) Kromě symbolického předání křestní roušky zmínil papež také význam křestní svíčky, která představuje Ježíše, jež je světlem na naší cestě. Před závěrečným požehnáním vyjádřil Svatý otec své obavy o situaci ve Svaté zemi a na Blízkém východě.
Uveřejněno:  16.5.2018 | 17:00

Arcibiskup Jan Graubner o svatém pro dnešní den: O čem mluví ta mlčící socha?

V předvečer dnešního svátku sv. Jana Nepomuckého se v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha konala bohoslužba ke cti tohoto světce, jejímž hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Má tento národní patron Čech a vzor diskrétního naslouchání co říci dnešku? Přinášíme text homilie moravského metropolity.
Uveřejněno:  16.5.2018 | 16:48

Z Prahy do Münsteru na kole

Na Katolické dny do Münsteru dorazila na kole také skupina mladých v rámci projektu organizovaného Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde. Na cestu, kterou symbolicky zahájili v Praze na Bílé hoře, se vydali deset dní před zahájením Katolických dnů. Během té doby ujeli na kole více než 800 km a cestou navštívili místa, která jsou spojena s válkou, násilím, ale i s touhou po míru. Níže přinášíme svědectví o jejich cestě.
Uveřejněno:  15.5.2018 | 19:20

Plnomocné odpustky k 300. výročí založení poutního místa Maria Hilf u Zlatých Hor

Na žádost biskupa Františka Václava Lobkowicze udělil papež František pro jubilejní rok 300. výročí založení poutního místa Maria Hilf privilegium plnomocných odpustků spojených s návštěvou tohoto poutního místa u Zlatých Hor na Jesenicku.
Uveřejněno:  14.5.2018 | 19:32

Počet církevních sňatků byl v roce 2017 čtvrtý nejvyšší za posledních 10 let

V roce 2017 se konalo v Čechách a na Moravě celkem 5.604 církevních svateb. Zájem o církevní svatby je v České republice dlouhodobě stabilní a církevní sňatky tvoří zhruba 17 % ze všech prvosňatků. Z celkového počtu církevních svateb jsou víc než 2/3 mezi pokřtěnými věřícími. Zbylá jedna třetina sňatků v kostele je mezi partnery, z nichž je pokřtěn pouze jeden. Nejvíce církevních svateb se vloni konalo v Brněnské a Olomoucké diecézi.
Uveřejněno:  14.5.2018 | 18:31

Velehradská mediální pouť povzbudila novináře i poutníky k hledání pravdy a šíření dobré zprávy

Poprvé na Velehradě a poprvé s doprovodným programem ve formě přednášek i her pro děti se v sobotu 12. května 2018 uskutečnila pouť křesťanských médií. Mši svatou v předvečer Světového dne modliteb za sdělovací prostředky, který připadá vždy na sedmou neděli velikonoční, jako hlavní celebrant slavil pomocný biskup Josef Nuzík.
Uveřejněno:  14.5.2018 | 17:25

Co si odvážejí čeští věřící z Katolických dnů ?

„Katolické dny jsou velmi živou událostí, která přitahuje a jistě bude mít pro naši diecézi velký význam i do budoucna,“ uvedl pro Tiskové středisko ČBK místní biskup Dr. Felix Genn. Jaký dojem si z Münsteru odvážejí čeští věřící a jak obohatilo toto vzájemné setkání místní hostitele?
Uveřejněno:  14.5.2018 | 13:22

Přímé přenosy bohoslužeb od 14. do 20. května 2018

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem. V Televizi Noe a na Radiu Proglas.
Uveřejněno:  14.5.2018 | 11:54

Istanbulská úmluva není posilou přátelství muže a ženy, píšou biskupové

Biskupové českých a moravských diecézí ve společném listě připomínají základní principy, o něž se opírá vztah muže a ženy; zároveň vyjadřují své znepokojení nad obsahem tzv. Istanbulské úmluvy, která má být přijata i českým Parlamentem. Připomínají, že na zavrženíhodné násilí na ženách i mužích již naše stávající zákony pamatují.
Uveřejněno:  13.5.2018 | 13:08

Návštěva kardinála Dominika Duky a Stanislava Přibyla na Katolických dnech

V pátek 11. května navštívili Katolické dny v Münsteru také kardinál Dominik Duka OP a generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. Jejich návštěva byla sice krátká, ale probíhala ve velmi přátelském duchu. Dopoledne strávili ve stánku českých biskupství, setkali se s věřícími a P. Přibyl zahrál i na cembalo, odpoledne navštívili také stánek Sdružení Ackermann-Gemeinde a kláštera Osek.
Uveřejněno:  13.5.2018 | 21:14

Česká církev se prezentuje v Münsteru na Katolických dnech

Na Katolických dnech v Německu je zastoupena v rámci veletrhu Kirchenmeile i Česká republika. V koordinaci České biskupské konference jsou ve společném informačním stanu představeny všechny naše diecéze. Dále zde můžete najít stan Sdružení Ackermann-Gemeinde a litoměřické diecéze, která samostatně prezentuje klášter Osek a jeho školicí středisko. Co nejvíce zajímá německé návštěvníky u našich stanů a jaké jsou jejich ohlasy, přinášíme níže.
Uveřejněno:  13.5.2018 | 13:08

Programové tipy Radia Proglas na 20. týden 2018

V týdnu od 14. dubna do 20. května zachytíte na vlnách Proglasu Noční linku na téma „Jaká hudba se vám v kostele nejvíc líbí?“ s hudební redaktorkou Klárou Beránkovou, cyklus Mezi slovy s podtitulem „Jídlo není odpad“ nebo týdeník Živě z Prahy věnovaný Janu Pavlu II.
Uveřejněno:  10.5.2018 | 15:47

Pozdrav Noci kostelů 2018 zaslal kardinál Schönborn

Vídeňský arcibiskup Christoph kardinál Schönborn zaslal pozdrav k letošnímu desátému ročníku Noci kostelů. Co přeje návštěvníkům jubilejního ročníku?
Uveřejněno:  14.5.2018 | 10:09

Katolický týdeník: Vatikán známkou slaví českého světce

Svatý Jan Nepomucký jako stavitel mostů mezi lidmi se ocitl vedle sv. Petra na nejnovější sérii vatikánských známek. A na další z nich se objevuje zase cyrilometodějský motiv, který připomíná uznání staroslověnštiny za čtvrtý liturgický jazyk.
Uveřejněno:  11.5.2018 | 12:33

Na Katolické dny do Münsteru dorazilo přes 50 000 věřících

Katolické dny jsou největším německým laickým setkáním v církevní oblasti, ale zároveň se jedná i o velkou společenskou akci a událost pro pořádající město. V letošním roce se očekává rekordní počet účastníků. Přinášíme několik zajímavostí a fotografie z prvního dne.
Uveřejněno:  13.5.2018 | 13:09

S jakými očekáváními přijíždí čeští věřící na Katolické dny do Münsteru?

Mezi účastníky Katolických dnů v Německu jsou i čeští věřící, kteří přijeli do Münsteru se sdružením Ackermann-Gemeinde. Jaká jsou jejich očekávání a na co se nejvíce těší?
Uveřejněno:  11.5.2018 | 0:14

V Münsteru byly zahájeny 101. Katolické dny

V předvečer Slavnosti Nanebevstoupení Páně byly zahájeny v německém Münsteru 101. Katolické dny, které se nesou v duchu motta: „Hledej pokoj“. Témata představená při zahajovacím ceremoniálu nastínila současnou politickou a nepokojnou situaci a zaměřila se také na mír mezi náboženstvími i různými denominacemi. Věřící pozdravil spolkový prezident Frank Walter Steinmeier a své poselství zaslal do Münsteru i papež František.
Uveřejněno:  10.5.2018 | 14:53

Je čas na čas pro budování vztahů: V sobotu začíná Týden pro rodinu

V sobotu 12. května 2018 začíná Týden pro rodinu a po celé České republice budou akce zaměřené na čas věnovaný budování vztahů. Kurzy, semináře, závody a nejen to, nabídka programu je široká a tento čas si mohou užít jak nejmenší tak nejstarší zájemci.
Uveřejněno:  11.5.2018 | 11:45

Pope Francis asked Cardinal Duka to continue as Prague archbishop

In the seat of the Prague Archdiocese, a letter sent by the Apostolic Nunciature was received yesterday – an answer to the resignation letter of Prague archbishop Dominik Duka OP. The Pope asked him to continue in his office “donec aliter provideatur”. Below is the full text of the letter.
Uveřejněno:  10.5.2018 | 11:00

Papež František vyzval Dominika Duku k pokračování v úřadu

Arcibiskupství pražské dnes od Apoštolské nunciatury obdrželo odpověď na rezignační dopis pražského arcibiskupa Dominika Duky OP. Papež jej vyzývá k tomu, aby pokračoval ve svém úřadu „donec aliter provideatur". Text dopisu zveřejňujeme v plném znění.
Uveřejněno:  11.5.2018 | 11:43

Papa Francesco ha invitato Dominik Duka di continuare nell´ufficio

Arcivescovado praghese ha ricevuto oggi dalla Nunziatura apostolica la risposta alla lettera di dimissioni dell´aricivescovo praghese Dominik Duka OP. Papa lo invita di continuare nel suo ufficio „donec aliter provideatur". Il testo della lettera pubblichiamo per intero.
Uveřejněno:  11.5.2018 | 11:43

Papež František: Bůh nikdy nezapře své děti

Při středeční audienci papež František pokračoval již pátou částí katechezí o křtu nazvanou „Znovuzrození“. Na začátku byl přečten úryvek z listu Římanům: „Byli jsme tedy křtem spolu s ním pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých slavnou mocí svého Otce – i my vstoupili na cestu nového života.“ (Řím 6,4) Papež navázal na sv. Pavla připomínkou, že křtem se v církvi rodíme k věčnému životu a zdůraznil, že křest je nesmazatelné znamení, které nesmaže žádný hřích, neboť Bůh své děti nikdy nezapře.
Uveřejněno:  9.5.2018 | 19:30

Oslavíte s námi desátou Noc kostelů? Zve i zbrusu nový videospot

Bezmála 1400 kostelů či modliteben se již pilně připravuje na 25. května, kdy proběhne jubilejní 10. Noc kostelů. Nechte se pozvat i novým spotem.
Uveřejněno:  7.5.2018 | 19:21

Jak dnes (ne)funguje nastolování mediálních témat?

Komunikujete za farnost, diecézi či řád s médii? Vedete časopis, spravujete web či facebookový profil farnosti? Jste věřící a pracujete v médiích? Není vám lhostejný mediální obraz církví v ČR? Na 17. května 2018 jsme pro vás v Praze připravili den naplněný informacemi, diskusemi či výměnou zkušeností těch, kterým pronikání náboženských témat do české mediální sféry není lhostejné. Přihlásit se může každý zájemce.
Uveřejněno:  7.5.2018 | 17:59

Zaujal vás výzkum o tom, jak u nás dnes žijí mladí věřící?

Pokud ano, nabízíme k prostudování celý závěrečný dokument, který mapuje výsledky zkoumání na přelomu let 2017 a 2018.
Uveřejněno:  7.5.2018 | 16:29