Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Svatá Hora

Letošní oslavy Korunovace

Korunovace 2019 – Hlavní pouť české církevní provincie

Letošní oslavy výročí korunování milostné sošky Panny Marie Svatohorské proběhly ve dnech 29. a 30. 6. 2019. Pan kardinál Dominik Duka tyto oslavy vyhlásil současně jako Hlavní pouť české církevní provincie ke 120. výročí narození kardinála Františka Tomáška.

V den slavnosti osobně celebroval mši svatou v 9 h. u Korunovačního oltáře, a to za spoluúčasti pana nuncia, jeho rady a českých biskupů. Slavnostní liturgie byla zakončena tradičním mariánským průvodem a uctíváním sošky u Korunovačního oltáře. Poté následovala minikonference právě o kardinálovi Tomáškovi v bazilice.


Uveřejněno:  21.7.2019 | 11:54

Na Svaté Hoře se uskutečnilo duchovní setkání pro neslyšící

Ve dnech 11. -14. 7. 2019 se konalo duchovní setkání neslyšících na Svaté Hoře u Příbrami. Zúčastnilo se ho celkem 35 neslyšících z celé ČR (+ 1 osoba ze Slovenska a 1 pár z Rakouska).

Každý den dopoledne měli na exercičním domě duch. přednášky, diskuse ve skupinkách a slavili mši svatou.

Odpoledne podnikali společně výlety: navštívili Hornické muzeum a s průvodcem si prohlédli areál baziliky na Svaté Hoře. Večer pokračovali v besedě o víře, během které jim kněz Stanislaw odpovídal na otázky související s dopoledním tématem.

V sobotu dopoledne při mši svaté se nechala 1 neslyšící žena pokřtít.

Na závěr programu v neděli slavili mši svatou v 9 hodin v bazilice Nanebevzetí Panny Marie společně se slyšícími a s tlumočením do znakového jazyka.

Farnost neslyšící katolíci byla zřízena 8. 1. 2017, jako první a zatím jediná farnost pro neslyšící v Praze a v celé postkomunistické Evropě.

Kněz, který je zodpovědný za neslyšící katolíky, je P. Stanislaw Góra.


Uveřejněno:  20.7.2019 | 11:19

Svátek Máří Magdalény na Svaté Hoře

V pondělí 22. 7. 2019, na svátek sv. Marie Magdalény, budou mše svaté v 9.00 a 17.00 hodin v krápníkové kapli Máří Magdalény. Mše sv. v 7.00 bude v bazilice. Jste srdečně zváni!


Uveřejněno:  19.7.2019 | 12:16

Prohlídka věžních hodin s panem restaurátorem

Zveme Vás na JEDINEČNOU PŘÍLEŽITOST prohlédnout si hodinovou věž s restaurovanými věžními hodinami s odborným výkladem .

Zájemci tak mají nevšední možnost vidět mechanický hodinový stroj po opravě znovu v chodu. Po točitém schodišti je do prostor věže doprovodí a s detaily tohoto přístroje seznámí, restaurátor Jiří Češka, který hodiny zprovoznil.

Zájemci mají i možnost okénky v cifernících vidět Příbram z ptačí perspektivy.
Jednotné vstupné na osobu 95,-Kč. MAXIMÁLNĚ 12 osob na 1 prohlídku, proto je NUTNÁ rezervace PŘEDEM!!
Prohlídka je určena pro fyzicky zdatné osoby.

Termín pouze: 20. 7. 2019 v 10:00 a 11:00 hodin.

Plakát ke stažení je zde.


Uveřejněno:  11.7.2019 | 15:47

Internetová TV – již opět v provozu

Podařilo se nám opět spustit internetovou TV.


Uveřejněno:  2.7.2019 | 8:44

Mše sv. k nedožitým 90. narozeninám Jana Čáky

Přijměte pozvání na mši sv. k nedožitým 90. narozeninám

českého výtvarníka, spisovatele a skauta Jana Čáky,

kterou v sobotu 15. června v 17.00 bude celebrovat P. Stanislav Přibyl, CSsR.

 

Autor fotografie: Petr Ježek, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15867058

Uveřejněno:  13.6.2019 | 15:49

Zveme Vás nejen na výstavu „Madony v kovu a z kovu“

Letos o Noci kostelů byla prvně k vidění nově nainstalovaná výstava Madony z kovu a v kovu v tzv. klenotnici, prostoru proboštství na Svaté Hoře, které je běžně nepřístupné.

Nabízíme novou možnost shlédnutí této expozice a také nově zrestaurovaných podlahových barokních hodin v tzv. biskupském pokoji. Zároveň si můžete prohlédnout horní chodbu samotného proboštství.

Toto nabízíme na požádání v předem domluvených termínech. V červenci to bude 28. 7. 2019 od 10.30 a od 15.30 hodin. Plakát je zde.

Začátek prohlídky je v prodejně muzea v ambitech pod hodinovou věží.

Jednotné vstupné na osobu 50,-Kč.

 


Uveřejněno:  4.6.2019 | 12:45

Noc kostelů 2019 – poděkování

Díky všem pořadatelům a pomocníkům jsme opět mohli nabídnout veřejnosti netradiční zážitky při Noci kostelů.

Z našeho programu bylo co vybírat. Někteří návštěvníci mohli vystoupit k hodinovému stroji, kde je čekal výklad pana Češky, dále bylo možné shlédnout výstavu šatiček milostné sošky Panny Marie v barokním refektáři nebo horní chodbu proboštství s výkladem a výstavou Madon a bylo možné se zúčastnit prohlídky varhan s výkladem a ukázkou hry na nový nástroj v bazilice. Program byl bohatě naplněn hudebními aktivitami, jako bylo vystoupení gregoriánské scholy z Plzně, dále varhanní půlhodinky, hudební vystoupení ve sklepení nebo téměř půlhodinové vystoupení trubačů při zahájení Noci kostelů. Noční pobožnost křížové cesty v parku, za svitu svící, k níž svatohorský regenschori zkomponoval hudbu, se též těšila velkému zájmu. Celovečerní aktivity pro děti a zpřístupněné rohové kaple, zajištění doprovodu skupin při jednotlivých prohlídkách, příprava a instalace výstav, služba na různých místech v areálu a následný úklid by se neobešly bez pomoci dobrovolníků, zaměstnanců a přátel Svaté Hory.

Všem jim patří velký dík za jejich službu, za přízeň a chuť působit druhým lidem radost.

P. Mgr. David Horáček, CSsR. administrátor


Uveřejněno:  29.5.2019 | 13:32

Uzavírka ulice Balbínova končí – převzato

Do konce května měla být z důvodu výměny vodovodního řadu uzavřena křižovatka ulic Balbínova, Hrabákova a Na Leštině. Práce jsou již dokončeny a křižovatka bude v průběhu pár hodin otevřena.

Důvodem uzavření křižovatky zmíněných ulic byla potřeba výměny vodovodního řadu a prodloužení dešťové kanalizace. Město tuto rekonstrukci realizovalo prostřednictvím 1. SčV. Práce se podařilo dodělat v dřívějším termínu a lokalita bude motoristům zpřístupněna v pátek 24. května od 9 hodin.

„Plánované práce se městu podařilo ve spolupráci s 1. SčV dokončit o týden dříve, což svědčí o velmi kvalitní spolupráci a koordinaci činnosti městských odborů a 1. SčV, jakožto provozovatele vodohospodářských sítí, “ uvedl k realizaci 1. místostarosta Martin Buršík.

V místě opravy není položen definitivní povrch, jelikož v průběhu letošního roku bude Krajskou správou a údržbou silnic středočeského kraje provedena výměna povrchu v celé Balbínově ulici.

Automobilová doprava bude obnovena dle výše uvedené informace, autobusová pak v nejbližším termínu dle možností dopravců.

zdroj: Eva Švehlová,DiS. tisková mluvčí


Uveřejněno:  23.5.2019 | 16:24

Zveme Vás 1.6.2019 od 19:00 hodin na OPERETA GALA

Zveme Vás 1.6.2019 od 19:00 hod na OPERETA GALA – open air koncert na nádvoří Svaté Hory.

plakát-opereta gala final


Uveřejněno:  20.5.2019 | 14:21