Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Svatá Hora

Videopozvánka na letošní noc kostelů

Již za týden, v pátek 12. črrvna od 19.00 hodin se vám svatohorská bazilika otevře s tradičními i novými body programu Noci kostelů. Můžete se zúčastnitOopenair gallery, koncert umělců Národního divadla, varhany, pořadů o Bibli a mnoho dalšího.

Kompletní program najdete zde. Videopozvánku pak zde.


Uveřejněno:  5.6.2020 | 8:17

Nový termín exercicií P. Ondřeje Salveta

Další duchovní cvičení, která se nemohla v době koronaviru konat, jsou s P. Ondřejem Salvetem. Náhradní termín je již od 11. června ve znovuzpřístupněném exercičním domě. Cena: 1 650 Kč.

Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení je zde.

Všechny ostatní plánované kurzy již budou normálně probíhat. Můžete se opět přihlašovat. Program na výběr je zde:

S přednášejícími již zrušených kurzů jednáme o nových náhradních termínech. Vše bude zveřejněno na našich webových stránkách nebo sděleno mailem.

Již se na vás těšíme!

Veškeré dotazy zodpoví Martina Jechortová: ex.dum@svata-hora.cz.

 


Uveřejněno:  29.5.2020 | 9:09

Prohlídky, prodejna i muzeum normálně

Od 25. 5. 2020 se opět vracíme k celé nabídce našich prohlídek nejen areálu s průvodcem pro individuální návštěvníky i pro organizované skupiny. Začátky prohlídek jsou většinou v celou hodinu nebo po předchozí telefonické či emailové rezervaci, několikrát za den. Rozšířili jsme nabídku dalších okruhů, vše je podrobně v sekci „Prohlídky“.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 


Uveřejněno:  26.5.2020 | 10:31

Znovu v provozu! Již se můžete přihlásit na exercicie P. Jana Kuníka, CSsR

Další duchovní cvičení „Věříme v Boží prozřetelnost“ se uskuteční ve znovuzpřístupněném exercičním domě. Začínají již 1. 6. 2020! Cena: 2 080 Kč.

Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení je zde.

Jako omluvu za změny a nemožnost pobývat na Svaté Hoře od nás účastníci tohoto kurzu obdrží malý dárek.

Všechny ostatní plánované kurzy již budou normálně probíhat. Můžete se opět přihlašovat! Program na výběr je zde:

S přednášejícími již zrušených kurzů jednáme o nových náhradních termínech. Vše bude zveřejněno na našich webových stránkách nebo sděleno mailem.

Již se na vás těšíme!

Veškeré dotazy zodpoví Martina Jechortová: ex.dum@svata-hora.cz.

 


Uveřejněno:  25.5.2020 | 14:16

3. půlhodinka byla již přístupná veřejnosti

V pořadí již třetí letošní nedělní varhanní půlhodinka v neděli 17. května 2020 od 14.00 hodin ve svatohorské bazilice, jejímž interpretem byl svatohorský regenschori Pavel Šmolík,  byla přístupná veřejnosti. Záznam GymTV Příbram najdete na https://www.youtube.com/watch?v=RLHhGvQiS30&feature=youtu.be

Jste srdečně zváni na další Půlhodinku v neděli 24. května 2020 opět od 14.00 hodin.


Uveřejněno:  16.5.2020 | 18:32

Dvojí mlčení

Homilie o Svátku Sv. Jana Nepomuckého
při mši sv. v rámci pouti PTP na Svatou Horu

Bratři a sestry! Ve čtvrtek 20. 3. 1393 král Václav IV. nařídil zatknout čtyři nejbližší spolupracovníky arcibiskupa Jana z Jenštejna. Nechal je odvést k výslechu na staroměstskou radnici, tři z nich dal odvést do mučírny soudního domu. Generální vikáři byli nataženi na skřipec a páleni loučemi na bocích. Zuřící král se pak soustředil na mučení Jana, kterému osobně loučí propálil bok. Od Jana se chtěl dozvědět více věcí, mimo jiné se traduje, že i to, z čeho se u něj zpovídala královna Žofie. Jan ale mlčel a mučení pokračovalo. Jak bylo zjištěno na Janových ostatcích a potvrzeno odborníkem prof. MUDr. Emanuelem Vlčkem v roce 1993, při výzkumu povoleném kard. Tomáškem: při Janově mučení došlo k vyvrácení pažní kosti v kloubu a k nalomení pravé lopatky.        Dále se našly stopy po ranách pěstí a kopancích, vedených velkou silou do obličeje, až nakonec došlo ke krvácení do přední a střední jámy lebeční a k šoku. Horní čelist mu byla odlomena, rameno dolní čelisti nalomeno a lební spodina mnohonásobně rozlámána. Rozsah zranění vedl ke smrti už před Janovým shozením do řeky. … Za své mlčení Jan zaplatil životem. Dne 20. 3. kolem 21. hodiny byl vhozen do Vltavy a jeho tělo vyplavalo 17. dubna, kdy ho rybáři údajně uviděli v řece s pěti světly, podobnými hvězdám, kolem hlavy. Odtud hvězdy na obrazech sv. Jana. Ty symbolizují i pět liter latinského slova TACUI, přeloženo „mlčel jsem“, které společně s prstem před ústy připomínají zachování zpovědního tajemství. Hvězdy jsou ale i symbolem nebe, kam pro ono statečné mlčení Bůh Jana povolal. Do pokoje radosti a věčného štěstí s Bohem. …
Je ale i jiný druh mlčení. Mnozí z Vás jste přišli na pouť bývalých příslušníků PTP – Pomocných technických praporů. Příslušníky PTP jste se stávali, protože Vás funkcionáři komunistického režimu označili jako lidi „politicky nespolehlivé“. Buď jste svým veřejným postojem demonstrovali, že nikdy nepřijmete hodnoty komunistického režimu a jeho požadavky nebo Vás prostě komunisté považovali za nepřátele marxistické společnosti pro Váš společenský původ, náboženství či jste se prostě režimu znelíbili. Pro mnohé z Vás trvala vojenská služba déle než 3 roky, často za velmi těžkých podmínek včetně krutého zacházení. Možná jste zažili něco podobného jako můj otec, který byl též v roce 1952 poslán do PTP mj. na stavbu jednoho pražského letiště. A když se vrátil domů, mlčel o tom, co zažil. Později jsem se ho několikrát zeptal na jeho zážitky, neřekl mi ale nic. Byla to pro něj zkušenost tak bolestná, že o tom nechtěl mluvit. To bylo a je jiné mlčení, než u Jana.
Ale věřím, že jedno je stejné: i tady Bůh vynahradí všechna ta utrpení a pošle nebe. Někdy už ve šťastných událostech pozemského života, které dobrem uzdraví zlo. Ale vždy, až přijde čas, Bůh ono mlčení z bolesti nahradí těm, kdo ho prožili, pokojem, radostí a věčným štěstím s Ním.
Přesto mi dovolte na závěr prosbu: Kéž tak, jak můžeme, pomáháme tomu, aby lidé na tomto světě ani jedno z těch dvou mlčení nemuseli už nikdy zažívat. Amen.

P. Jan Kuník, CSsR


Uveřejněno:  16.5.2020 | 16:38

Exercicie a ubytování znovu v provozu!

Již na první možný den jsme přesunuli duchovní cvičení „Ars celebrandi – o eucharistii“ původně plánované na tento týden. Nový termín je od 25. 5. do 29. 5. 2020!!!
Vede P. Krzysztof Strzelczyk, CSsR. Exercicie začínají první den mší sv. v bazilice v 17.00 a končí snídaní poslední den. Cena: 2 080 Kč.

Přihlásit se můžete písemně: Římskokatolická farnost Svatá Hora, Exerciční dům, 261 01 Příbram II–591, mail ex.dum@svata-hora.cz, nebo vyplněním formuláře na www.svata-hora.cz. Tel. 731 619 800, Změna programu vyhrazena. Plakátek ke stažení je zde.

Jako omluvu za změny a nemožnost pobývat na Svaté Hoře od nás účastníci obdrží malý dárek.

Všechny ostatní plánované kurzy již budou normálně probíhat. Můžete se opět přihlašovat! Program na výběr je zde:

Další kurz s názvem „Věříme v Boží prozřetelnost?“ začíná v pondělí 1. 6. 2020, vede ho P. Jan Kuník CSsR

S přednášejícími již zrušených kurzů jednáme o nových náhradních termínech. Vše bude zveřejněno na našich webových stránkách nebo sděleno mailem.

Již se na vás těšíme!

 

Veškeré dotazy zodpoví Martina Jechortová: ex.dum@svata-hora.cz.

 


Uveřejněno:  12.5.2020 | 12:09

Vracíme se k normálu

Od pondělí 11. května se v důsledku uvolnění epidemiologických opatření vrací provoz Svaté Hory blíže k obvyklému stavu, a to následovně:

 • Otevírací doba areálu není omezena – je tedy dána obvyklým intervalem ve všední dny a sobotu 6.30 – 18.00 hodin, v neděli 6.30 – 17.00 hodin. (Areál je tedy již volně přístupný i v době bohoslužeb)
 • Prodejna, muzeum jsou rovněž otevřeny ve standardní dobu, 9.00 – 17.00 hodin
 • Vstup na bohoslužby je i nadále umožněn jen jejich účastníkům (týká se bohoslužebného prostoru, tj. většinou pouze interiéru baziliky, kde zejména není dovoleno procházet bazilikou ani konat její prohlídku v době konání bohoslužeb a koncertů). Vstup na bohoslužby je i nadále možný pouze před jejich začátkem
 • Účastníci bohoslužeb jsou povinni mít roušku, při vstupu do baziliky vydezinfikované ruce a dodržovat povinné dvoumetrové rozestupy a dbát zejména na pokyny služby v sakristii a kněze
 • Areál mimo bohoslužebný prostor (ambit) však v průběhu bohoslužeb zůstává přístupný
 • Pravidelné bohoslužby jsou již v obvyklém pořádku
  ve všední dny a sobotu v 7.00, 9.00 a 17.00 hodin; v neděli v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30 hodin
  Nekonají se již doplněné mše, zejména mimořádná mše v neděli v 6.00
 • Večerní modlitba posv. růžence (pouze on-line přenos) bude ukončena 31. května
 • Nedělení varhanní půlhodinky jsou opět přístupné veřejnosti

Uveřejněno:  10.5.2020 | 14:15

Druhá varhanní půlhodinka – opět online

Zveme všechny zájemce k online shlédnutí druhé letošní Nedělní varhanní půlhodinky, jejímž interpretem je (změnou) svatohorský titulární varhaník Jaroslav Tůma. Online přenos díky vstřícnosti pracovníků GymTV Příbram můžete sledovat v neděli 10. května ve 14.00 hodin zde.


Uveřejněno:  8.5.2020 | 8:52

První varhanní půlhodinka byla minimalistická

Díky vstřícnosti GmTV Příbram, která ochotně zajistila stream letošních Nedělních varhanních půlhodinek, jsme mohli alespoň sluchem a obrazem v reálném čase navštívit první z nich, která se ve svatohorské bazilice konala 3. května 2020 od 14.00 hodin.

Varhanice Kateřina Málková přednesla výhradně skladby tzv. minimalistů, tj. skladatelů, kteří komponují ojedinělým způsobem: často rozměrné skladby jsou konstruovány mnohonásobným opakováním krátké hudební myšlenky, která jen poznenáhlu prochází drobnými změnami. Kromě světoznámé skladby Philipa Glasse Mad Rush zazněly i kompozice Arvo Pärta a dalších.

Zda i tento kompoziční přístup má posluchači co nabídnout, jste mohli sami posoudit v živém přenosu, k němuž se můžete vrátit v záznamu zde.

Další varhanní půlhodinku můžete vyslechnout za týden, interpretem bude (namísto původně očekávaného slovenského varhaníka M. Mosnára, který bohužel z důvodů současných omezení nemůže vystoupit) svatohorský titulární varhaník Jaroslav Tůma. Link na stream vám včas přineseme, případně jej v průběhu týdne naleznete na Youtube kanálu GymTV.


Uveřejněno:  4.5.2020 | 7:36