Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Svatá Hora

Uzavírka ulice Balbínova končí – převzato

Do konce května měla být z důvodu výměny vodovodního řadu uzavřena křižovatka ulic Balbínova, Hrabákova a Na Leštině. Práce jsou již dokončeny a křižovatka bude v průběhu pár hodin otevřena.

Důvodem uzavření křižovatky zmíněných ulic byla potřeba výměny vodovodního řadu a prodloužení dešťové kanalizace. Město tuto rekonstrukci realizovalo prostřednictvím 1. SčV. Práce se podařilo dodělat v dřívějším termínu a lokalita bude motoristům zpřístupněna v pátek 24. května od 9 hodin.

„Plánované práce se městu podařilo ve spolupráci s 1. SčV dokončit o týden dříve, což svědčí o velmi kvalitní spolupráci a koordinaci činnosti městských odborů a 1. SčV, jakožto provozovatele vodohospodářských sítí, “ uvedl k realizaci 1. místostarosta Martin Buršík.

V místě opravy není položen definitivní povrch, jelikož v průběhu letošního roku bude Krajskou správou a údržbou silnic středočeského kraje provedena výměna povrchu v celé Balbínově ulici.

Automobilová doprava bude obnovena dle výše uvedené informace, autobusová pak v nejbližším termínu dle možností dopravců.

zdroj: Eva Švehlová,DiS. tisková mluvčí


Uveřejněno:  23.5.2019 | 16:24

Zveme Vás 1.6.2019 od 19:00 hodin na OPERETA GALA

Zveme Vás 1.6.2019 od 19:00 hod na OPERETA GALA – open air koncert na nádvoří Svaté Hory.

plakát-opereta gala final


Uveřejněno:  20.5.2019 | 14:21

Dopravní omezení (od 13.5.2019 do 31.5.2019)

Rádi bychom Vás tímto informovali o výrazném dopravním omezení v Balbínově ulici

Od pondělí 13. do pátku 31. května 2019 bude uzavřena silnice č. II/118 – ulice Balbínova v úseku křižovatky ulic Balbínova, Hrabákova a Na Leštině.
Důvodem tohoto omezení je výměna vodovodního řadu a prodloužení dešťové kanalizace, kterou bude realizovat 1. SčV.

Objízdná trasa vede ze silnice D4 Strakonická na parkoviště pod Svatou Horou a na Svatou Horu přes vesnici Háje po silnici č. 118.

Zmíněné omezení se dotkne také autobusové dopravy. Po dobu uzavírky Balbínovy ulice budou linky MHD 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 6A, 6B, 10A a 19A začínat a končit na zastávce Jiráskovy sady a neobslouží zastávky Svatá Hora a Balbínova.
Linka MHD 7A a příměstské linky D42 Příbram – Krásná Hora a D43 Příbram – Smolotely pojedou po objízdné trase Milínská – Mixova – Slivických bojovníků – kolem šachty 9 na Háje a neobslouží zastávky Jiráskovy sady, Balbínova, Svatá Hora, U Míků.

V případě potřeby se Vám pokusíme poradit – volejte +420 318 429 943 


Uveřejněno:  14.5.2019 | 13:48

První etapa restaurování a opravy soch a zábradlí na balustrádě okolo baziliky již začala.

První etapa restaurování a opravy soch a zábradlí na balustrádě okolo baziliky již začala. Tato činnost je podpořena dotací ze Středočeského kraje a také mnoha dárci.

Všem, kdo přispívají na opravy, patří velký dík.


Uveřejněno:  13.5.2019 | 14:10

Svatohorské schody 2019 – 343 schodů pro tvořivost

Přijměte pozvání na 1. ročník uměleckého happeningu.

Ke stažení zde


Uveřejněno:  12.5.2019 | 11:59

V sobotu 27. 4. 2019 se na Svaté Hoře konala 1. Národní pouť za hospice

V sobotu 27. 4. se na Svaté Hoře konala 1. Národní pouť za hospice

Více informací naleznete zde:

http://www.asociacehospicu.cz/uskutecnila-se-prvni-narodni-pout-za-hospice

 http://www.asociacehospicu.cz/media-o-prvni-pouti-hospicu

 


Uveřejněno:  10.5.2019 | 13:36

Nová sezóna Nedělních varhanních půlhodinek odstartuje již tuto neděli

Daší ročník koncertního cyklu Nedělních varhanních půlhdinek, které nabídnou posluchačům letos 23 třicetiminutových koncertů, odstartuje tuto neděli 5. května ve 14.00 hodin koncertem P. Mgr. Mag. Christiana Martina Pšeničky, Dipl. um., O.Praem, vicerektora arcibikupského semináře v Praze.

P. Ch. M. Pšenička pochází z jihočeského Milevska. Narodil se 19. 4. 1979 rodičům Janě a Miroslavovi, má staršího bratra Miroslava. V rodině mu byla dána do vínku víra a hudba – první hudební vzdělání na LŠU – obor klavír, tuba. Po studiích na konzervatoři v Českých Budějovicích – varhany, chrámová hudba – vstoupil v roce 1999 do premonstrátského kláštera na Strahově. Zde v roce 2004 složil slavné sliby a 2005 přijal kněžské svěcení. V době formace a studií jeho život nadále protkávala hudba – především gregoriánský chorál. Vedle studia teologie v Praze na KTF UK absolvoval na Univerzitě Mozarteum v rakouském Salzburgu obor Kirchenmusik. Jako farní vikář působil v Jihlavě a ve farnosti u sv. Ludmily v Praze. Pedagogicky působil na ZUŠ Veselá škola a na Arcibiskupském Gymnáziu, zde také jako školní kaplan. Rád se věnuje sborovému zpívání – vedl Svatoludmilskou scholu a komorní sbor Iuventus v Jihlavě. Spolupracuje při vzdělávání liturgických hudebníků – kurzy pro amatérské varhaníky při biskupstvích v Plzni a v Praze. Vede seminář Liturgické hudby a zpěvu na KTF UK. (zdroj:http://www.seminar-praha.cz)

 Na další koncety se můžete těšit každou další nedělido počátku října letošního roku.


Uveřejněno:  2.5.2019 | 14:30

Hudební reportáž z liturgie Zeleného čtvrtku

Při liturgii Zeleného čtvrtku, kterou ve svatohorské bazilice předsedal P. Kryzstof Strzelczyk, zněla v podání rozšířeného Svatohorského chrámového sboru hudba komponovaná přímo pro tuto liturgii regenschorim Pavlem Šmolíkem. Přinášíme vám její krátkou ochutnávku, kterou naleznete zde. Kompletní nahrávku hudby při této liturgii, ale též pašijí, provedených v premiéře o letošní Květné neděli, naleznete na webových stránkách Svatohorského chrámového sboru zde.


Uveřejněno:  19.4.2019 | 15:32

Velikonoční přání

„Máme přímluvce u Otce: Ježíše Krista spravedlivého. On je smírnou obětí za naše hříchy, a ne jen za naše, ale i za hříchy celého světa“ (1 Jan 2, 1b – 2)

Přeji Vám, aby Bůh naplnil Vaše srdce Velikonoční radostí z Kristova zmrtvýchvstání.

 

Svatá Hora 2019                                

P. Mgr. David Horáček


Uveřejněno:  18.4.2019 | 13:12

Zvuková pozvánka na nové květnonedělní pašije

Pro liturgii letošní Květné neděle vzniklo nové zhudebnění Lukášových pašijí z pera svatohorského regenschoriho pro Svatohorský chrámový sbor a nové varhany. Zvukovou ukázku můžete přehrát zde.


Uveřejněno:  13.4.2019 | 20:07