Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


Svatá Hora

Polibky když přijímáš, polykáš vždy leda jed

Že by nás tato věta z renesančního památníku vybízela opomíjet lásku? Nikoli. Toto mravokárné doporučení, latinsky uvedené pod rytinou na jednom z listů památníku, upozorňovalo jeho mladého majitele na možná nebezpečí, číhající na něj během jeho cest po Evropě. A jak toto vyobrazení souvisí se Svatou Horou? Bude součástí druhé přednášky PhDr. Věry Smolové „Masopustní renesanční rozpustilost”, zaměřené na výchovu mladých šlechticů v renesanci a raném baroku. Přednáška se uskuteční ve středu 13. února od 17.30 hodin v refektáři svatohorské rezidence.

Krátká audiopozvánka:


Uveřejněno:  6.2.2019 | 14:23

Hodiny již odbíjejí

Po celkovém čištění, opravě a zprovoznění historického stroje a převinutí motoru, zajišťujícího natahování závaží hodin, byly instalovány do hodin ve věžičce nad severním ambitem původní cybmály. Po jejich zprovoznění již hodiny odbíjejí; jak pěkně, si můžete poslechnout na krátkém videu.


Uveřejněno:  4.2.2019 | 10:25

Velké varhany v reportáži ČRo Regiony

Na webových stránkách Regionálních stanic Českého rozhlasu můžete vyslechnout krátkou reprotáž o Velkých varhnách. Naleznete ji zde:


Uveřejněno:  30.1.2019 | 10:04

Příběhy 20. století – Magdalena Toufarová

«Utíkala jsem, padla k zemi a zase utíkala. A modlila se»

Dámy a pánové,

dovoluji si Vám oznámit, že na webu Paměti národa v rámci projektu Příběhy 20. století, a to na adrese  https://www.pametnaroda.cz/cs/node/8531 byl uveřejněn příběh paní Magdaleny Toufarové, rozené Lánské, narozené v červenci 1924 na Březových Horách. Za druhé světové války byla očitou svědkyní, ale i přímou účastnicí mnoha tragických událostí. Její rodina u sebe ubytovala po vydání protižidovských nařízení jednu příbramskou židovskou rodinu. Paní Toufarová byla studentkou příbramské reálky v době, kdy byl na sousedním gymnáziu zatčen jeho ředitel Josef Lukeš a student Antonín Stočes, kteří byli později popraveni. Otec a strýc paní Toufarové, kteří byli spolumajiteli tiskárny na Březových Horách,  byli zapojeni do příbramského protinacistického odboje a uvězněni, otec  zemřel v nacistickém vězení v Německu. Paní Toufarová byla totálně nasazena ve zbrojním průmyslu, pracovala také v bezprostřední blízkosti smutně proslulého koncentračního tábora Dora v Nordhausenu. Na konci války odtud utekla a podnikla strastiplnou cestu domů, která sama o sobě svědčí  o její velké statečnosti. Modlila se k Panně Marii Svatohorské, a přežila.

Jsem velmi ráda, že mě paní Magdalena Toufarová, která se těší neuvěřitelné duševní svěžesti, již předloni navštívila v archivu, aby mi postupně odvyprávěla celý svůj pohnutý osud. Přinesla mi také rodinné dokumenty a fotografie.

Jsem paní Toufarové také velmi vděčná, že po mém dlouhém přemlouvání nakonec svolila, abych s jejím příběhem oslovila odborníky z Paměti národa, kteří v říjnu 2018 přijeli do Příbrami a vyprávění paní Toufarové profesionálně zaznamenali.

Považuji za splněnou povinnost našeho archivu jako paměťové instituce, že její podmanivý příběh z let druhé světové války byl uveřejněn na celostátním internetovém portálu s velkou návštěvností, kde nezapadne a kde ho snadno najdou i čtenáři z našeho regionu. Prosím též o další šíření internetového odkazu.

Věra Smolová, Státní okresní archiv Příbram

Fotografie: zdroj: archiv pamětnice a natáčení PN


Uveřejněno:  21.1.2019 | 8:19

Jaký byl Advent a Vánoce na Svaté Hoře?

Doba čtyř předvánočních týdnů, v občanském životě často prodchnutá spíš spěšným úklidem, nákupy a zvukem úděsných aranží koled linoucích se v nepřetržitém proudu za doprovodu vůně svařáků a medovin ze všech stran, to je ideální čas pro návštěvu Svaté Hory. Zejména v té době, kdy není příliš slunečno, a tak je na tomto kopečku nepříliš živo, zato však klid.

Vázání adventních věnců

Rozhodně klidným časem jsou svatohorská sobotní rána, kdy se kolem půl šesté začínají trousit první účastníci Rorátů. Nezdálo by se být příliš pravděpodobné, že by renesanční a barokní zpěvy prováděné o víkendu v šest hodin ráno mohly táhnout. Opak je pravdou. O jejich síle svědčí jak plné lavice, tak i mládež na kůru, pozvolna se formující svatohorští literáti (tak se rorátním

hudebníkům dříve říkalo), kteří liturgii doprovází hrou na různé nástroje: zobcové flétny, hoboj, violoncello, varhany, chalumeau… A všichni účastníci vám rádi dosvědčí, jak krásný a radostný je den, zahájený roráty a po nich i nějakou tou skleničkou něčeho teplého.

Advent a liturgie však není jen hudba a zpěv. Již v první den této předvánoční doby se ve sklepení svatohorské rezidence uskutečnila zbrusu nová akce: společné vázání a zdobení adventních věnců. Vzbudila nečekaný zájem, a tak s ní budeme počítat jistě i pro příští rok. Ovšem o první neděli adventní se ve svatohorské bazilice žehnalo adventních věnců mnohem více. Jednak ty, co si věřící přinesli na jednotlivé mše, a také ten svatohorský, který postupně rozzařoval baziliku po celý Advent.

Adventní duchovní obnova

Advent znamená čekání. A to je těžká věc, zvláště dnes, když jsme tak zvyklí mít všechno hned jak chceme, často navíc dřív, než na to máme. I o tom byla duchovní obnova, kterou pro zájemce vedl P. Stanislav Přibyl, redemptorista, nyní působící ve funkci sekretáře České biskupské konference.

To, co bylo ozdobeno pro oslavu Kristova Narození, rozhodně nemůžeme nazývat stromečkem. Vždyť tuhle možná sedmimetrovou jedli táhlo do baziliky deset lidí! Ale pochopme, vždyť to je už pořádně dlouhý čas, kdy pro takový velký strom nebylo v presbytáři baziliky obvykle místo, jelikož zde byly, jaksi dočasně, chórové varhany. Letošní Vánoce tedy byly – i z tohoto pohledu ve „velkém“ stylu, totiž: na kůru znějící nové velké varhany a dole pořádný vánoční strom.

Vánoční strom po přinesení do baziliky

Půlnoční bez Rybovky si leckdo neumí ani představit. Letos zněla i na Svaté Hoře, a to i když ona půlnoční byla sloužena už ve čtyři hodiny odpoledne. S novými varhanami ji za doprovodu regenschoriho baziliky přednesl příbramský Vepřekův sbor. Rovněž svatohorský betlém byl letos, vlastně loni, o Vánocích po delší době vytaven v plné kráse opět v kapli sv. Ignáce, a je tam k vidění až do Hromnic. Kromě tohoto bylo ke zhlédnutí ještě mnoho dalších betlémů na tradiční výstavě spolku Příbramských betlémářů v Mníšecké kapli.

Jak rostlo světlo na adventním věnci, přibližoval se i den příchodu světla z Betléma, které v rukou příbramských skautů doputovalo i na Svatou Horu. Mnozí si pro něj přišli s lucerničkou a symbolicky tak chudé narozené Dítě pozvali i pod svou střechu.

Jako roráty patří k Adventu, podobně Vánoce nejsou myslitelné bez koled. Ty zněly ve svatohorském sklepení již v rámci Předvánočního zpívání, ale především pak při Zpívání u jesliček, které bylo i letos ideálním prostorem pro to, jak přijít o hlasivky jinde než na fotbalovém zápase anebo prostě jak jen lehce hodinu přizvukovat zpěvu ostatních.

Vánoční koncert Matice Svatohorské i Tříkrálový koncert byly letos ve znamení benefice. Výtěžek prvního podpoří alespoň trošku hudební dění ve svatohorské bazilice, sbírka z druhého jmenovaného pak byla poukázána na konto příbramské Farní charity.


Uveřejněno:  21.1.2019 | 6:36

Generální oprava motoru hodinového stroje

V následujícím čase se na několik dní zastaví hodinový stroj na věžičce nad severní ambitem. Důvodem bude generální oprava motoru, který zajišťuje automatické natahování stroje. Ten vinou únavy matriálu v mrazivém počasí vykazuje již poruchy. Po převinutí a dalších opravách budou hodiny opět spuštěny.


Uveřejněno:  10.1.2019 | 16:07

Přednáška „Královna stříbrných hor“

Ve středu 16. ledna 2019 v 17.30 hodin se v refektáři svatohorské rezidence uskuteční první přednáška „Královna stříbrných hor“ z cyklu „Cesty do minulosti Svaté Hory II.

I na rok 2019 totiž připadá několik kulatých výročí, která stojí za připomenutí: povýšení Příbrami Rudolfem II. mezi královská horní města roku 1579, vydání Rudolfova Majestátu na náboženskou svobodu a prohlášení staroboleslavské madony ochranným Palladiem země české roku 1609, postavení Malé Svaté Hory roku 1809 v souvislosti s obnovou svatohorských poutí. K době vlády Rudolfa II. a tehdejší kultuře se vrací také Masopustní renesanční rozpustilost s památníkem pozdějšího mecenáše jezuitů Přibíka Jeníška z Újezda, veselé vyprávění o výchově urozených mládenců.

Vstupné 50 Kč, kapacita 90 míst, bez rezervace.


Uveřejněno:  5.1.2019 | 9:04

Inventura od 7. – 11. 1. 2019

Z důvodu inventury budou ve dnech 7. – 11. 1. 2019 prodejna, infocentrum i muzeum uzavřené. Děkujeme za pochopení.


Uveřejněno:  5.1.2019 | 8:58

Poděkování dárcům na nové varhany

Reportáž o slavnostním poděkování dárcům na nové velké varhany na Svaté Hoře. GymTV, školní televize Gymnázia Příbram, Legionářů


Uveřejněno:  29.12.2018 | 21:43

Advent a Vánoce na Svaté Hoře

Získejte přehled o mimořádných bohoslužbách, výstavách i kuturních akcích, které jsme pro vás připravili na adventní a vánoční čas. Akce jsou uvedeny jak v kalendáři akcí (v PDF jej stáhnete zde) i ve speciálním letáčku adventních a vánočních akcí (v PDF stahujte zde). Níže uvádíme přehled mimořádných vánočních akcí v textu:


24. 12. • „Štědrý den“

Bohoslužby pouze v 6.00 (rorátní mše), 9.00 a 16.00 („Půlnoční mše s Rybovou mší)
Svatohorský betlém přístupný ode dneška v kapli sv. Ignáce v bazilice


25. 12. • Boží hod vánoční

Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30; po odpolední mši sv. zpívané nešpory


26. 12. • Svátek sv. Štěpána

Mše svaté v v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30
Vánoční koncert Matice Svatohorské v 16.30


30. 12. • Neděle v Oktávu vánočním – Sv. Rodiny

Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30; po odpolední mši sv. zpívané nešpory


31. 12. • Sv. Silvestra

Bohoslužby v 7.00, 9.00, 17.00 a 22.30 (mše na závěr obč. roku s projekcí mapující uplynulý rok a přípitkem na náměstíčku)


1. 1. 2019 • Matky Boží P. Marie

Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30; po odpolední mši sv. zpívané nešpory


6. 1. 2019 • Zjevení Páně – „Tři králové“

Mše svaté v 7.30, 9.00, 11.00 a 15.30; po odpolední mši sv. zpívané nešpory
Tříkrálový koncert Vepřekova smíšeného sboru v 18.00


Uveřejněno:  21.12.2018 | 6:33