Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


RadioVaticana.cz

 RadioVaticana.cz

Nanebevzetí Marie, lidského stvoření, potvrzuje úděl našeho oslavení

O dnešní slavnosti Nanebevzetí Panny Marie dává svatý věřící lid Boží výraz radostné úctě k Panenské Matce. Činí tak společnou liturgií a také množstvím rozličných forem zbožnosti, a vlastně tak naplňuje Mariino proroctví: »budou mě blahoslavit všechna pokolení« (Lk 1,48), neboť Pán shlédl na svou nepatrnou služebnici.
Uveřejněno:  15.8.2018 | 0:00

O teologii manželství


Uveřejněno:  15.8.2018 | 0:00

Je dobré nepáchat zlo, ale je zlé nekonat dobro

V dnešním druhém čtení nás svatý Pavel důrazně vybízí: »Nezarmucujte svatého Božího Ducha, který vám vtiskl svou pečeť pro den vykoupení« (Ef 4,30). Kladu si však otázku: co zarmucuje Ducha svatého?


Uveřejněno:  12.8.2018 | 0:00

Hřích překážkou pokroku?

Odmítavý postoj církve k nejvyšší možné trestní sankci světského ramene není výrazem přizpůsobení se tomuto světu, jak by se mohlo zdát - vždyť trest smrti je dosud právně zakotven v padesáti šesti státech světa; je spíše výrazem vítězství nad světem, a tím vítězstvím je víra (srov. 1 Jan 5,4).
Uveřejněno:  12.8.2018 | 0:00

Věřit lze jen dvěma způsoby: v Boha buď dobrého anebo krutého

Stejně jako na předchozím světovém setkání rodin před třemi roky ve Filadelfii vystoupí také v Dublinu na sobotním setkání (25.8.) se Svatým otcem italský zpěvák Andrea Bocelli, který poskytl Vatikánskému rozhlasu rozhovor.
Uveřejněno:  16.8.2018 | 0:00