Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Zprávy z internetu


RadioVaticana.cz

 RadioVaticana.cz

Biřmování – křesťanské svědectví

Po katechezích o křtu nás tyto dny po slavnosti Letnic vybízejí k reflexi nad svědectvím, které v pokřtěných vzbuzuje Duch, když uvádí jejich život do pohybu a otevírá jej dobru druhých.
Uveřejněno:  23.5.2018 | 0:00

Duch svatý vnáší do církve „nádech dětství“

Homilie papeže Františka při mši svaté na Seslání Ducha svatého v bazilice sv. Petra.
Uveřejněno:  20.5.2018 | 0:00

Duch svatý je pramenem svatosti

Dnešní slavností Letnic vrcholí velikonoční doba, jejímž středem je Ježíšova smrt a zmrtvýchvstání. Tato slavnost nám připomíná a oživuje seslání Ducha svatého na apoštoly a další učedníky, shromážděné  v modlitbě spolu s Pannou Marií ve večeřadle (srov. Sk 2,1-11). Onen den je počátkem dějin křesťanské svatosti, protože Duch svatý je pramenem svatosti, která není privilegiem některých, nýbrž povoláním všech.
Uveřejněno:  20.5.2018 | 0:00