Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Osobní asistence

Osobní asistence

Pro vážnější zájemce o poskytování nebo hledání pomoci si můžete prohlédnout stránky o osobní asistenci. Osobní asistence je jednou z forem sociálních služeb, kterou poskytují sociální pracovníci na základě zákona o sociálních službách.

Osobní asistence je sociální služba, která pomáhá nemocnému, zdravotně postiženému překonávat každodenní překážky, např. při chůzi, oblékání, hygieně, příjmu potravy, apod. ...........

Osobní asistence není ošetřovatelská služba, kterou poskytují výhradně pracovníci se zdravotnickým vzděláním, jedná se např. o agentury domácí péče (Home Care). Ošetřovatelská služba poskytuje zdravotnické úkony jako převazy, odběry krve, rehabilitace, apod.

Na těchto stránkách naleznete též nabídky poskytovatelů služeb osobní asistence, kontakty na pečovatelskou službu, střediska odlehčovacích služeb, informace o hospicové péči aj.


V případě zájmu o tuto problematiku klikněte na odkaz * Osobní asistence *