Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Hodím se na to ?

Farní charita zprostředkovává kontakt mezi pomáhajícím a sociálně nebo zdravotně znevýhodněným člověkem, který určitou konkrétní pomoc potřebuje. Ostatní podmínky si obě strany domlouvají sami.
Farní charita pouze posuzuje vhodnost nebo nevhodnost zprostředkování kontaktu konkrétních osob.
Vztah pomáhajících k farní charitě je zcela svobodný, je založen pouze na vlastní chuti a zájmu pomáhat druhým lidem, jinak nikoho k ničemu nezavazuje.

Anonymní dotazník s online vyhodnocením, zda mám předpoklady pro práci ve farní charitě

Tento dotazník slouží k tomu, abyste si ověřili, zda se hodíte k dobrovolnické službě v naší farní charitě. Po zaškrtnutí všech polí dotazníku stisknete tlačítko vyhodnotit, poté se Vám objeví výsledek testu.


Dotazník Farní charity
Pohlaví Muž
 Žena
Věk do 15 let
 16-18 let
 19-25 let
 26-40 let
 41-60 let
 nad 61 let
Bydliště (zvolte)
Jsem z farnosti Strašnice
 Jiné
 Žádné
Navštěvuji kostel ve Strašnicích Pravidelně, alespoň 1x týdně
 Občas, ale nejméně 1x měsíčně
 Náhodně, příležitostně
 Vůbec
Dotazník - část 2
Proč bych chtěl pomáhat v charitě Chci aktivně někomu pomáhat
 Chci smysluplně využít svůj volný čas, nemám co dělat
 Rád bych si přivydělal(a)
 Nevím
 Pomáhat nechci nebo nemohu, ale činnost charity mě zajímá
Co si myslím o starších lidech Jsou neužiteční – nemám je rád
 Toleruji je – nevadí mně
 Mám je rád - vážím si jich, pokud mě požádají, rád pomohu
 Rád jim aktivně pomáhám
 Sám (sama) jsem pokročilejšího věku
Pustím sednout staršího člověka v dopravních prostředcích Ano
 Ne
 Někdy ano
 Někdy ne
 Sám (sama) jsem pokročilejšího věku
Co si myslím o zdravotně (fyzicky) postižených Je mi jich líto
 Rád bych jim pomohl, ale nevím jak
 Nezajímá mě to
 Rád bych jim pomáhal(a), ale ze zdravotních důvodů nemohu
 Jsou to lidé jako my "zdraví", jen trochu jiní
 Sám (sama) jsem zdravotně (fyzicky) postižený(á)
 Aktivně jim pomáhám
Co si myslím o psychicky, mentálně postižených Je mi jich líto
 Rád bych jim pomohl, ale nevím jak
 Jsou to lidé jako my "zdraví", jen trochu jiní
 Nezajímá mě to
 Mám z nich obavy, jsou divní
 Sám (sama) jsem psychicky nebo mentálně postižený(á)
 Aktivně jim pomáhám
Jak se stavím k nevidomým Je-li to třeba, nabídnu pomoc
 Nezajímají mě
 Snažím se vždy aktivně pomoci
 Jsou to lidé jako my "zdraví", jen trochu jiní
 Sám (sama) velmi špatně vidím
 Pokud mě požádají, rád pomohu
Vím, jaké služby farní charita nabízí Ano
 Ne
 Nezajímá mě to
Vím, na koho se v případě potřeby v charitě obrátit Ano
 Ne
 Nezajímá mě to
Jaké je telefonní číslo na záchrannou službu 150
 155
 156
 150
Dotazník - část 3
Co je to osobní asistence Sociální služba
 Pečovatelská služba
 Domácí péče
 Nevím
Jaké minimální vzdělání musí mít osobní asistent Základní
 Středoškolské
 Vysokoškolské
 Nevím
Musí mít osobní asistent zdravotnické vzdělání Ano
 Ne
 Nevím
Dotazník - část 4
Jakou pomoc mohu nabídnout (1) Návštěvy nemocných doma
 Návštěvy nemocných v nemocnici, LDN, DD
 Drobné nákupy
 Drobný úklid
 Hlídání dětí
 Doučování dětí
 Předčítání – knihy, noviny, časopisy
 Pomoc s vyřizováním záležitostí na úřadech
 Doprovod k lékaři
 Doprovod na procházku
 Povídání s osamělými, seniory
 Pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky
 Pomoc při organizaci mimořádných sbírek
 Projekt Adopce na dálku
 Doprovod na mši svatou do kostela
 Žádnou
 Nevím
Jakou pomoc mohu nabídnout (2) Návštěvy nemocných doma
 Návštěvy nemocných v nemocnici, LDN, DD
 Drobné nákupy
 Drobný úklid
 Hlídání dětí
 Doučování dětí
 Předčítání – knihy, noviny, časopisy
 Pomoc s vyřizováním záležitostí na úřadech
 Doprovod k lékaři
 Doprovod na procházku
 Povídání s osamělými, seniory
 Pomoc při organizaci Tříkrálové sbírky
 Pomoc při organizaci mimořádných sbírek
 Projekt Adopce na dálku
 Doprovod na mši svatou do kostela
 Žádnou
 Nevím
Bylo by dobré, pokud by charita nabízela také tyto služby Další služby pro seniory
 Profesionální ošetřovatelská nebo pečovatelská služba
 Profesionální služby osobní asistence
 Více vzdělávacích programů (přednášky, kurzy ...)
 Volnočasové aktivity (zájezdy, exkurze, kulturní akce ...)
 Doučování dětí
 Jiné služby pro nemocné a handicapované
 Nevím
Jak často mohu pomáhat Každý den
 1x týdně
 2x měsíčně
 1x měsíčně
 Občas nepravidelně
 Vůbec
 Nevím
Kdy mohu pomáhat Dopoledne
 Odpoledne
 Večer
 Kdykoli
 Dle dohody
 Vůbec
 Nevím
Mohu nosit těžší břemena Ano
 Ne
 Nevím
Chci se zapojit do činnosti farní charity Ano
 Ne
 Chtěl(a) bych, ale ze zdravotních nebo jiných důvodů nemohu
 Nevím
Z aktivit charity mně zajímá oblast Pomoc bližním
 Adopce na dálku
 Sbírky, vč. Tříkrálové
 Všechno
 Žádná
 Nevím
Proč vyplňuji tento dotazník Pro zajímavost
 Chci aktivně pomáhat
 Nechci nebo nemohu pomáhat, ale činnost charity mně zajímá
 Vyplněním chci pomoci charitě zjistit možnosti zapojení lidí
 Ani nevím
   
  «« Klikněte do pole vlevo a opište kód z obrázku  
Před stisknutím tlačítka VYHODNOTIT si zkontrolujte,
zda jste označili odpověď pokud možno u každé otázky !!!
Pokud stisknete tlačítko Vymazat formulář,
dojde k vymazání všech doposud zaškrtnutých odpovědí ve formuláři.


Dotazník slouží pro informaci tazatele a pro vnitřní potřebu farní charity Praha-Strašnice, informace nebudou nikde zveřejněny ani jinak zneužity.