Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Farní charita

Farní charita Praha-Strašnice
Vítejte na stránkách Farní charity u kostela
Neposkvrněného početí Panny Marie v Praze-Strašnicích


NOVÉ: Modleme se Litanie v čase nakažlivých nemocí (klikněte na odkaz)
LITURGIEČINNOSTNOVINKYRŮZNÉ
 • Liturgický kalendář
 • Breviář
 • Bible na každý den
 • Knihy Bible
 • Adopce na dálku
 • Tříkrálová sbírka
 • Potřebuji pomoc
 • Inzerce
 • Zpravodaj ADCH
 • Aktuality - zprávy
 • Kontakty
 • Kontaktní formulář
 • Kam s použitým oblečením


Milí přátelé,
dílo farní charity je společným dílem lidí, kteří patří do farní rodiny. Na jedné straně stojí dobrovolníci, kteří jsou ochotni něco vykonat pro druhé, na druhé straně jsou lidé, kteří potřebují nějakým způsobem pomoci. Tyto dvě skupiny však nestojí proti sobě, nýbrž vedle sebe a společně se snaží vytvářet Boží království již zde na zemi.

V současné době má naše farní charita několik spolupracovníků od studentů po seniory, kteří převážně pomáhají starým a nemocným lidem.

Ředitelkou Farní charity Strašnice byla od 1. února 2002 paní Ing. Ludmila Tylová. Od 1. ledna 2007 ji vystřídala ve funkci Markéta Mocová. V současné době (od 1. dubna 2010) byl vedením pověřen pan Milan Čok.


Potřebuji pomoc !

Informace o službách naší farní charity. Reálná nabídka poskytnutí pomoci je závislá zejména na časových možnostech dobrovolníků farní charity.

Tříkrálová sbírka

informace o Tříkrálové sbírce, kterou pořádá celostátně Arcidiecézní charita ČR.

Adopce na dálku

Informace o projektu Adopce na dálku.

Kam s obnošeným oblečením ?

Informace o místech, kde můžete darovat použité oblečení, seznam míst, kde se přijímá obnošené oblečení po celý rok.

Kontakty

Kontakty na farní charitu Praha-Strašnice, adresa, telefon, email, apod.

Kontaktní formulář

Kontaktní formulář, pomocí kterého můžete přímo odeslat zprávu, dotaz, požadavek na email naší farní charity.

Zpravodaj ADCH

Zpravodaj Arcidiecézní charity ČR, informace ze života a činnosti charitních organizací, zdroj informací - ADCH.

Zajímavé odkazy

Odkazy na stránky s charitní nebo duchovní tématikou.

Zprávy z internetu

Přehled zpráv z některých katolických serverů.

Farní charita Praha-Strašnice je součástí organizací zřízených
při Arcidiecézní charitě České republiky.