Datum:  Neděle, 21. dubna, 2024
Památka / svátek / slavnost:  Památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  4.neděle velikonoční
Liturgický cyklus pro nedělní čtení:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Sk 4,8-12
Žl 118,1+8-9.21-23.26+28-29
1 Jan 3,1-2
Jan 10,11-18


Život světce: Památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve

Narodil se roku 1033 v severoitalském městě Aostě. Vstoupil do benediktinského kláštera v Le Bec ve Francii (1060). Když jeho tamní převor a velký učitel Lanfrank odešel jako arcibiskup do Canterbury, stal se jeho nástupcem (1063) a později (1078) i opatem. V roce 1093 byl také on povolán na uprázdněný arcibiskupský stolec v Canterbury, odkud musel dvakrát do vyhnanství. Je autorem mnoha filosofických, teologických a mystických spisů, takže dostal název "otec scholastiky". Zemřel 21. dubna 1109 v Canterbury. V roce 1720 byl prohlášen za učitele církve.


1. čtení: Sk 4,8-12

V nikom jiném není spásy.

Čtení ze Skutků apoštolů.
Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten `kámen, který jste vy stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kámen nárožní'. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy."


Žalm: Žl 118,1+8-9.21-23.26+28-29

Odp.: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním. Nebo: Aleluja.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
- Lépe je utíkat se k Hospodinu
- než důvěřovat v člověka.
- Lépe je utíkat se k Hospodinu
- než důvěřovat v mocné.
Odp.
Děkuji ti, žes mě vyslyšel
- a stal se mou spásou.
- Kámen, který stavitelé zavrhli,
- stal se kvádrem nárožním.
- Hospodinovým řízením se tak stalo,
- je to podivuhodné v našich očích.
Odp.
Požehnaný, kdo přichází v Hospodinově jménu.
- Žehnáme vám z Hospodinova domu.
- Ty jsi můj Bůh, děkuji ti;
- budu tě slavit, můj Bože!
- Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
Odp.


2. čtení: 1 Jan 3,1-2

Budeme vidět Boha tak, jak je.

Čtení z prvního listu svatého apoštola Jana.
Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.


Evangelium: Jan 10,11-18

Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš řekl: "Já jsem pastýř dobrý! Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, (jak) vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk - a vlk je uchvacuje a rozhání - vždyť (kdo) je najatý za mzdu, tomu na ovcích nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje (ovce) a moje (ovce) znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést; a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc (život) dát a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce."


Doplňující text:


Žádný doplňující text není k dispozici.