Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 11. duben 2021, 11:36


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2019
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 27. červen, 2019
Svátek má:  Ladislav

Liturgický svátek:  Památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Gn 16,1-12.15-16
Žl 106,1-2.3-4a.4b-5
-
Mt 7,21-29

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 27. červen, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 12. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Památka sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Gn 16,1-12.15-16

Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám mu dal jméno Izmael.
Přichází na svět Izmael, kterého dává Abrámovi egyptská otrokyně Hagar, Ten ale nebude nositelem zaslíbení. Přesto i on dostává od Boha požehnání, protože Bůh miluje každého člověka a všechno živé. Izmael přichází na svět, protože Abrám je netrpělivý a nečeká až se naplní čas Božích zaslíbení. U Boha je jeden den jako tisíc roků (srov. 2 Petr 3,8), ale Bůh nikdy nezapomene na své sliby.

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Sáraj, Abrámova žena, nedala mu děti. Měla egyptskou otrokyni, která se jmenovala Hagar. Sáraj řekla Abrámovi: "Hle, Hospodin mi odepřel děti. Jdi tedy, prosím, k mé otrokyni, snad dostanu z ní děti." Abrám poslechl Sárajiny výzvy. A tak Abrámova žena Sáraj - bylo to po desíti letech Abrámova přebývání v zemi Kanaán - vzala Egypťanku Hagaru, svou otrokyni, a dala ji svému muži Abrámovi za ženu. On vešel k Hagaře a ta počala. Když poznala, že počala, dívala se na svou paní s pohrdáním. Tu Sáraj řekla Abrámovi: "Ty jsi vinen bezprávím, které se mně děje! Sama jsem ti dala do klína svou otrokyni a ona, když poznala, že počala, dívá se na mě s pohrdáním. Ať soudí Hospodin mezi mnou a tebou!" Abrám řekl Sáraj: "Tvá otrokyně je přece v tvé moci. Dělej si s ní, co se ti líbí!" Sáraj tedy sužovala Hagaru tak, že (Hagar) od ní utekla. Hospodinův anděl ji zastihl u jednoho pramene na pustině, u pramene na cestě do Šuru. Řekl: "Hagaro, Sárajino otrokyně, odkud přicházíš a kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Sáraj." Hospodinův anděl jí řekl: "Vrať se ke své paní a buď jí poddána." A dále jí řekl Hospodinův anděl: "Velmi rozmnožím tvé potomstvo, že nebude možné ho spočítat." Hospodinův anděl pokračoval: "Hle, počala jsi a porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (Bůh slyší), neboť Hospodin tě vyslyšel v tvém soužení. Bude divokým, nezkrotným mužem, bude proti všem a všichni budou proti němu; bude přebývat mezi všemi svými bratry jim na obtíž." Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám dal synovi, kterého mu porodila Hagar, jméno Izmael. Abrámovi bylo osmdesát šest let, když mu Hagar porodila Izmaela.

Nebo kratší text: Gn 16, 6b-12. 15-16

Čtení z první knihy Mojžíšovy.
Sáraj sužovala Hagaru tak, že (Hagar) od ní utekla. Hospodinův anděl ji zastihl u jednoho pramene na pustině, u pramene na cestě do Šuru. Řekl: "Hagaro, Sárajino otrokyně, odkud přicházíš a kam jdeš?" Odpověděla: "Utíkám od své paní Sáraj." Hospodinův anděl jí řekl: "Vrať se ke své paní a buď jí poddána." A dále jí řekl Hospodinův anděl: "Velmi rozmnožím tvé potomstvo, že nebude možné ho spočítat." Hospodinův anděl pokračoval: "Hle, počala jsi a porodíš syna a dáš mu jméno Izmael (Bůh slyší), neboť Hospodin tě vyslyšel v tvém soužení. Bude divokým, nezkrotným mužem, bude proti všem a všichni budou proti němu; bude přebývat mezi všemi svými bratry jim na obtíž." Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám dal synovi, kterého mu porodila Hagar, jméno Izmael. Abrámovi bylo osmdesát šest let, když mu Hagar porodila Izmaela.Text žalmu:
Žl 106,1-2.3-4a.4b-5

Odp.: Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý.
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý,
- jeho milosrdenství trvá navěky.
- Kdo vylíčí mocné Hospodinovy činy,
- kdo vypoví všechnu jeho slávu?
Odp.
Blaze těm, kteří dbají práva,
- spravedlivě jednají v každé době.
- Pamatuj na mě, Hospodine,
- pro náklonnost k svému lidu.
Odp.
Ujmi se mě a pomoz mi,
- abych se těšil ze štěstí tvých vyvolených,
- abych se radoval z radosti tvého lidu,
- abych se chlubil spolu s tvým dědictvím.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mt 7,21-29

Dům na skále a dům na písku.
Tento protiklad je zde evangelistou nabídnout jako shrnutí smyslu celého horského kázání: Uvedení slov horského kázání ve skutek je důležité pro toho, kdo nechce žít marně a nechce stavět na písku (srov. 1 Kor 3,12-15). Rozhoduje se zde o tom, zda už zde a nyní vstupujeme do nebeského království, nebo zda se naše pozemská minulost jednou zhroutí a zanikne jako bezcenná.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: `Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Mnoho z nich mi řekne v ten den: `Pane, Pane, copak jsme v tvém jménu neprorokovali? A nevyháněli jsme tvým jménem zlé duchy? A nedělali jsme tvým jménem mnoho divů?' Ale tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal. Pryč ode mě, kdo děláte nepravosti! Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký." Když Ježíš skončil tyto řeči, žasly zástupy nad jeho učením. Učil je totiž jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich učitelé Zákona.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015