Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Čtvrtek, 26. listopad 2020, 08:33


Následující měsíc » « Předchozí měsícúnor 2020
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: únor 2020


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 20. únor, 2020
Svátek má:  Oldřich

Liturgický svátek:  Sv. Nikefor
Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Jak 2,1-9
Žl 34,2-3.4-5.6-7
-
Mk 8,27-33

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 20. únor, 2020

Liturgické období:  Mezidobí, 6. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Nikefor
Text 1.čtení:
Jak 2,1-9

Což nevyvolil Bůh právě chudé? Vy však jste chuďasem pohrdli.
Vztah k chudým se neposuzuje podle toho, kolik kdo pro ně požaduje veřejných sociálních dávek a služeb. Rozhodující je úroveň osobního setkání s chudým a bezmocným člověkem. Obec křesťanů, která privileguje bohaté a odsouvá chudé, se vzdaluje od Boha, jenž vyvolil "právě chudé v očích tohoto světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici království". Podobně smýšlí také apoštol Pavel, který vybízí korintské křesťany, aby hmotně přispěli chudé obci v Jeruzalémě, a poukazuje přitom na samotného Krista: "Byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli" (2 Kor 8,9).

Čtení z listu svatého apoštola Jakuba.
Moji bratři, s vírou v našeho božského Pána Ježíše Krista nesmíte spojovat stranictví (k lidem). Když k vám do shromáždění vejde muž se zlatými prsteny na rukou, ve skvělém oděvu, a vejde také chudák v obnošených šatech, vy jste samá pozornost k tomu, který je nádherně oblečen, a řeknete mu: "(Prosím,) posaď se tady na čestné místo." Ale tomu chuďasovi řeknete: "Ty stůj tamhle" nebo "Sedni si tady u mých nohou". Neděláte tak rozdíly navzájem mezi sebou, nestáváte se soudci podle špatných zásad? Poslyšte, moji milovaní bratři! Což nevyvolil Bůh (právě) chudé (v očích) světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují? Vy však jste chuďasem pohrdli. Nezneužívají právě bohatí své moci proti vám? Netahají vás po soudech? Nemluví právě oni pohrdavě proti vznešenému jménu, podle kterého jste byli nazváni? Ano, když plníte královský zákon podle (výroku) Písma: 'Miluj svého bližního jako sebe', jednáte dobře; když však (někomu) straníte, dopouštíte se hříchu a zákon vás usvědčuje z přestupku.Text žalmu:
Žl 34,2-3.4-5.6-7

Odp.: Ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.
Ustavičně chci velebit Hospodina,
- vždy bude v mých ústech jeho chvála.
- V Hospodinu nechť se chlubí moje duše,
- ať to slyší pokorní a radují se.
Odp.
Velebte se mnou Hospodina,
- oslavujme spolu jeho jméno!
- Hledal jsem Hospodina, a vyslyšel mě,
- vysvobodil mě ze všech mých obav.
Odp.
Pohleďte k němu, ať se rozveselíte,
- vaše tvář se nemusí zardívat hanbou.
- Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel,
- pomohl mu ve všech jeho strastech.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 8,27-33

Ty jsi Mesiáš ... Syn člověka bude muset mnoho trpět.
Petrovo vyznání Ježíše jako Mesiáše (řecky Kristus) musí být doplněno Ježíšovou zvěstí o utrpení, aby bylo učedníkům jasné, že cesta ke vzkříšení vede skrze Ježíšovo ztotožnění se s bolestí tohoto zraněného světa. Odpor vůči tomu je sejitím z učednické cesty (v. 33 dosl.: "Jdi za mnou, odpůrče!").

Slova svatého evangelia podle Marka.
Ježíš vyšel se svými učedníky do vesnic u Césareje Filipovy. Cestou se ptal svých učedníků: "Za koho mě lidé pokládají?"
Řekli mu: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše, jiní za jednoho z proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr mu odpověděl: "Ty jsi Mesiáš!" Tu je přísně napomenul, aby to o něm nikomu neříkali. Potom je začal poučovat, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit, ale po třech dnech že vstane z mrtvých. A mluvil o tom otevřeně. Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat. On se však obrátil, pohleděl na učedníky a pokáral Petra: "Jdi mi z očí, satane! Neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015