Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 14. duben 2021, 21:03


Následující měsíc » « Předchozí měsícříjen 2019
Po Út St Čt So Ne
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: říjen 2019


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 31. říjen, 2019
Svátek má:  Štěpánka

Liturgický svátek:  Sv. Wolfganga, biskupa [Nezávazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená   (Při slavení památky:       bílá)
Liturgický cyklus:  C

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

Řím 8,31b-39
Žl 109,21-22.26-27.30-31
-
Lk 13,31-35

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 31. říjen, 2019

Liturgické období:  Mezidobí, 30. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  C

Svátek:
Sv. Wolfganga, biskupa [Nezávazná památka]
Text 1.čtení:
Řím 8,31b-39

Nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu.
Pavel shrnuje všechno to, co bylo dosud o ospravedlnění řečeno. S dojetím pozoruje nesmírné Boží dílo a vyjadřuje, že Bůh sám a jeho dílo si zasluhuje absolutní důvěru. To, že nás Bůh nekonečně miluje a že nás ve svém Synu vykoupil a ospravedlnil, představuje něco, co překonává každou překážku a každé nebezpečí, které se může postavit do cesty naší spáse. Ničeho se nemusíme bát, pouze svobodného zneužití naší svobody.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným? Bůh přece ospravedlňuje! Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel, ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Stojí přece v Písmu: `Stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce určené na porážku.' Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši, našem Pánu.Text žalmu:
Žl 109,21-22.26-27.30-31

Odp.: Zachraň mě, Hospodine, podle svého slitování!
Hospodine, Pane, zastaň se mě pro své jméno,
- vysvoboď mě, vždyť tvá láska je dobrotivá!
- Já jsem totiž chudák a ubožák,
- srdce se mi svíjí v nitru.
Odp.
Pomoz mi, Hospodine, můj Bože,
- zachraň mě podle svého slitování!
- Ať poznají, že je to tvá ruka,
- že tys to učinil, Hospodine!
Odp.
Velmi budu oslavovat Hospodina svými ústy,
- uprostřed velkého zástupu ho budu chválit,
- neboť stanul chudákovi po pravici,
- aby ho zachránil před soudci.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Lk 13,31-35

Není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.
A to proto, že právě náboženští představitelé ("Jeruzalém") vyvoleného národa "nechtějí" (v. 34) přijmout Ježíšovo radostné poselství. Zde nepomůže ani jejich pokrytecká snaha převést zodpovědnost na vychytralého Heroda Antipu (v. 31). Právě v srdci Izraele se musí ve smrti a vzkříšení "dokonat" (dosl. překl. v. 32, tj. dovršit, ne skončit) Ježíšovo poslání, a to s nadějí, že i přes (dočasné) odmítnutí Izrael (jednou) prohlédne (v. 35, srov. 19,38).

Slova svatého evangelia podle Lukáše.
K Ježíšovi přišlo několik farizeů a řekli mu: "Odejdi odtud, protože Herodes tě chce zabít!" Odpověděl jim: "Jděte a řekněte té lišce: `Vyháním zlé duchy a uzdravuji dnes a zítra, a třetího dne dosáhnu svého cíle. Avšak dnes, zítra a pozítří musím pokračovat v cestě, protože není možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalém.' Jeruzaléme, Jeruzaléme! Zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kdo jsou k tobě posláni. Kolikrát jsem chtěl shromáždit tvoje děti, jako shromažďuje kvočna kuřátka pod křídla, ale nechtěli jste. Proto váš dům zůstane opuštěný. Říkám vám: Neuvidíte mě, dokud nepřijde (doba), kdy řeknete: `Požehnaný, který přichází ve jménu Páně!'"Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015