Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Pátek, 24. leden 2020, 07:20


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2017
Po Út St Čt So Ne
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2017


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 2. červenec, 2017
Svátek má:  Patricie

Liturgický svátek:  Sv. Ota
Liturgické období:  Mezidobí, 13. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  A

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Král 4,8-11.14-16a
Žl 89,2-3.16-17.18-19
Řím 6,3-4.8-11
Mt 10,37-42

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 2. červenec, 2017

Liturgické období:  Mezidobí, 13. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  A

Svátek:
Sv. Ota
Text 1.čtení:
2 Král 4,8-11.14-16a

Je to svatý muž Boží, může se tam uchýlit.
Ani Starý zákon se nedívá na pohany jen s despektem. Jeden z příběhů o zázračném narození syna je příběhem setkání proroka s pohanskou ženou, mající respekt k Boží svatosti, která je na prorokovi zřejmá.

Čtení z druhé knihy Královské.
Jednoho dne Elizeus procházel přes Šunem. Žila tam zámožná žena a ta ho pozvala k jídlu. Kdykoli tam procházel, zašel se tam najíst. A ona řekla svému muži: "Vím, že je to svatý muž Boží, který k nám vždy přichází. Upravíme mu v poschodí malou světničku a dáme mu tam lůžko, stůl, sedadlo a svícen, a kdykoli k nám přijde, může se tam uchýlit." Když tam zase (jednou Elizeus) přišel, vstoupil do světničky a odpočinul si tam. Řekl (svému služebníku) Gechazimu: "Co by se dalo pro ni udělat?" On odpověděl: "Nemá přece syna a její muž je už starý." Elizeus mu řekl: "Zavolej ji!" Zavolal ji a ona zůstala stát u vchodu. On pravil: "Za rok v tento čas budeš mít v náručí syna."Text žalmu:
Žl 89,2-3.16-17.18-19

Odp.: Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.
Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech,
- po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost.
- Řekl jsi totiž: "Navěky je založena milost."
- Na nebi jsi upevnil svou věrnost.
Odp.
Šťastný je lid, který dovede oslavovat,
- chodí, Hospodine, v záři tvé tváře.
- Ve tvém jménu jásají ustavičně
- a honosí se tvou spravedlností.
Odp.
Neboť ty jsi leskem jejich moci
- a tvou přízní roste naše síla.
- Vždyť náš vladař náleží Hospodinu,
- náš král Svatému Izraele.
Odp.Text 2.čtení:
Řím 6,3-4.8-11

Křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni; teď musíme žít novým životem.
Pro Pavla není křest jen nějaký jednorázový obřad, ale je to účast na smrti a vzkříšení Kristově, začátek nového narození k životu, který je silnější než smrt. Této nové kvalitě musí odpovídat i životní způsob pokřtěného.

Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům.
Bratři! My všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti. Tím křestním ponořením do jeho smrti byli jsme spolu s ním pohřbeni. A jako Kristus byl vzkříšen z mrtvých Otcovou slávou, tak i my teď musíme žít novým životem. Jestliže jsme však s Kristem umřeli, jsme přesvědčeni, že spolu s ním také budeme žít. Víme totiž, že Kristus vzkříšený z mrtvých už neumírá, smrt nad ním už nemá vládu. Když umřel, umřel hříchu jednou provždy, a když žije, žije pro Boha. Tak i vy se považujte za mrtvé hříchu, ale za žijící Bohu, když jste spojeni s Kristem Ježíšem.Text evangelia:
Mt 10,37-42

Kdo nebere svůj kříž, není mě hoden. Kdo přijímá vás, přijímá mne.
Vztah k Ježíši je tak jedinečný, že má přednost i před samozřejmými vztahy rodinnými. A také před samozřejmou snahou vyhnout se kříži. Ale úcta k Božímu obdarování, které se neprojevuje jen v Ježíši, ale i v těch, které on posílá, přinese své dobré ovoce.

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým apoštolům: "Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mě hoden; kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mě hoden. A kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo přijme proroka, že je to prorok, dostane odměnu jako prorok; kdo se ujme spravedlivého, že je to spravedlivý, dostane odměnu jako spravedlivý; kdo podá třeba jen číši studené vody jednomu z těchto nepatrných, protože je to můj učedník, amen, pravím vám: nepřijde o svou odměnu."Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015