Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Středa, 21. duben 2021, 09:15


Následující měsíc » « Předchozí měsícčerven 2018
Po Út St Čt So Ne
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červen 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Čtvrtek, 7. červen, 2018
Svátek má:  Iveta

Liturgický svátek:  Sv. Robert
Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:       zelená
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Tim 2,8-15
Žl 25,4-5ab.8-9.10+14
-
Mk 12,28b-34

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Čtvrtek, 7. červen, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 9. týden v mezidobí
Liturgická barva:  zelená
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Sv. Robert
Text 1.čtení:
2 Tim 2,8-15

Boží slovo není spoutáno. Když jsme s Kristem umřeli, budeme s ním také žít.
Státní moc může sice spoutat hlasatele evangelia, ale nemůže spoutat Boží slovo. Člověk může být Kristu nevěrný, ale Kristus zůstává věrný, "protože nemůže zapřít sám sebe". V těchto nepochopitelných paradoxech spočívá naše víra, která odolává vnějšímu mocenskému tlaku a obstojí i před vnitřní lidskou nestálostí. Tak se ukazuje, že víra v Krista není pouhým lidským dílem.

Čtení z druhého listu svatého apoštola Pavla Timotejovi.
Milovaný! Mysli na Ježíše Krista, Davidova potomka, který byl vzkříšen z mrtvých. To je moje evangelium. Právě kvůli němu trpím, dokonce jako zločinec v poutech. Ale Boží slovo spoutáno není. Proto kvůli vyvoleným snáším všecko, aby také oni došli spásy a věčné slávy skrze Ježíše Krista. Tohle je jisté: Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat. Když (ho) zapřeme, zapře také on nás. Ale i když my jsme nevěrní, on zůstává věrný, protože nemůže zapřít sám sebe. To (lidem) připomínej a před Bohem je zapřísahej, aby se nehádali o slovíčka. Není to k ničemu, jen k rozvratu posluchačů. Horlivě usiluj o to, aby ses před Bohem ukázal jako (člověk) osvědčený, pracovník, který se nemusí stydět, poctivý hlasatel slova pravdy.Text žalmu:
Žl 25,4-5ab.8-9.10+14

Odp.: Ukaž mi své cesty, Hospodine!
Ukaž mi své cesty, Hospodine,
- a pouč mě o svých stezkách.
- Veď mě ve své pravdě a uč mě,
- neboť ty jsi Bůh, můj spasitel.
Odp.
Hospodin je dobrý a dokonalý,
- proto ukazuje hříšníkům cestu.
- Pokorné vede k správnému jednání,
- pokorné učí své cestě.
Odp.
Hospodinovo jednání je jen láska a věrnost
- pro ty, kdo plní jeho smlouvu a nařízení.
- Důvěrně se stýká Hospodin s těmi, kdo se ho bojí,
- dává jim poznat svou smlouvu.
Odp.Text 2.čtení:
-


Text evangelia:
Mk 12,28b-34

Žádné jiné přikázání není větší než tato.
Ježíš zde vychází ze srdce Zákona, tzv. "Šema Izrael" ("Slyš, Izraeli!", Dt 6,4nn), které je základním vyznáním víry v Boží jedinečnost a lásku, pronikající celého člověka a všechny jeho vztahy. Této lásce pak jedině odpovídá jednoduchá, a tím i celostná odevzdanost. To je ono ovoce, které Bůh (marně) očekával od Izraele.

Slova svatého evangelia podle Marka.
Jeden z učitelů Zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho: "Které přikázání je první ze všech?" Ježíš odpověděl: "První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné jiné přikázání není větší než tato." Učitel Zákona mu na to řekl: "Správně, Mistře, podle pravdy jsi řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary." Když Ježíš viděl, že (učitel Zákona) odpověděl rozumně, řekl mu: "Nejsi daleko od Božího království." A nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015