Úvod | Novinky | O Farnosti | Kalendář | Aktivity | Kronika | Zpravodaj

Farní charita

Liturgický kalendář

Dnes je: Neděle, 7. březen 2021, 13:38


Následující měsíc » « Předchozí měsícčervenec 2018
Po Út St Čt So Ne
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Následující rok » « Předchozí rok» DNES «


Barva pozadí dne: žlutá = dnes, tmavší modrá = zvolený den.
Kliknutím na den se níže zobrazí informace o svátku v tomto dni.

Nastaveno: červenec 2018


 Informace o svátku ve zvolený den -  Datum svátku:  Neděle, 29. červenec, 2018
Svátek má:  Marta

Liturgický svátek:  Památka sv. Marty [Závazná památka]
Liturgické období:  Mezidobí, 17. neděle v mezidobí
Liturgická barva:       bílá
Liturgický cyklus:  B

  1.čtení:
  Žalm
  2.čtení:
  Evangelium

2 Král 4,42-44
Žl 145,10-11.15-16.17-18
Ef 4,1-6
Jan 6,1-15

Pro zobrazení textů zaškrtněte požadované texty
a klikněte na tlačítko » Zobrazit výběr « níže:

Info: červené písmo u volby *Doplňující text* znamená, že položka obsahuje text.

 Volba zobrazení liturgických textů: 
 Život světce   1. čtení   Žalm    VŠE 
 2. čtení   Evangelium   Doplňující text  
Vyberte si texty a klikněte na  » » »

Nejprve výše zvolte texty, které chcete zobrazit, uložit do souboru nebo vytisknout.
Žádný text nebyl vybrán !


Vytisknout text na tiskárně  » » »

Uložení textu do souboru .pdf

  Poslat kompletní texty na Váš mail

Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

Pozn.: Pokud v kalendáři objevíte chybu - prosím o zaslání popisu na e-mail - charita@farnoststrasnice.cz


LITURGICKÝ KALENDÁŘ
Neděle, 29. červenec, 2018

Liturgické období:  Mezidobí, 17. neděle v mezidobí
Liturgická barva:  bílá
Liturgický cyklus:  B

Svátek:
Památka sv. Marty [Závazná památka]
Text 1.čtení:
2 Král 4,42-44

Budou jíst, a ještě zbude.
Tak vypadá nasycení z Božího obdarování. Bůh pečuje o ty, které si vyvolil. Toto vyprávění se tak stává mostem mezi líčením o nasycení Izraele manou na poušti a mezi evangelijními zprávami o Ježíšově rozmnožení chlebů a ryb.

Čtení z druhé knihy Královské.
Nějaký člověk přišel z Bál Šališa a přinesl v chlebníku Božímu muži (Elizeovi) chléb z prvotin, dvacet ječných chlebů a jídlo z rozdrcených čerstvých zrn. Elizeus řekl (svému služebníku): "Dej to lidem, ať se najedí!" Služebník mu odpověděl: "Jak mám tohle dát stovce lidí?" Elizeus řekl: "Dej to lidem, ať se najedí, neboť tak praví Hospodin: Budou jíst, a ještě zbude." Dal jim to tedy, najedli se, a ještě zbylo podle Hospodinova slova.Text žalmu:
Žl 145,10-11.15-16.17-18

Odp.: Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.
Ať tě chválí, Hospodine, všechna tvá díla
- a tvoji zbožní ať tě velebí!
- Ať vypravují o slávě tvého království,
- ať mluví o tvé síle.
Odp.
Oči všech doufají v tebe
- a ty jim dáváš pokrm v pravý čas.
- Otvíráš svou ruku
- a sytíš vše živé s laskavostí.
Odp.
Spravedlivý je Hospodin na všech svých cestách
- a svatý ve všech svých činech.
- Blízko je Hospodin všem, kdo ho vzývají,
- všem, kdo ho vzývají upřímně.
Odp.Text 2.čtení:
Ef 4,1-6

Jedno tělo, jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
To je pro apoštola základ jednoty křesťanů, na který může jejich (nutná!) snaha o jednotu teprve navazovat.

Čtení z listu svatého apoštola Paval Efesanům.
Bratři! Povzbuzuji vás já, vězněný pro Pána: Žijte způsobem hodným toho povolání, které jste dostali: buďte přitom všestranně pokorní, mírní a trpěliví; snášejte se navzájem v lásce a horlivě se snažte zachovávat jednotu ve smýšlení, spojeni poutem pokoje. Jen jedno je (ono tajemné) tělo, jen jeden Duch a stejně tak jen jedno vytoužené dobro, ke kterému jste byli povoláni. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest. Jeden Bůh a Otec všech, který je nade všemi, proniká všecky a je ve všech.Text evangelia:
Jan 6,1-15

Ježíš rozdělil sedícím, kolik kdo chtěl.
Zpráva o nasycení pěti tisíců je počátkem a základem poměrně dlouhého Ježíšova dialogu se zástupy tvořícího šestou kapitolu Janova evangelia. V její první části je Kristus sám jako postava ztotožněn s chlebem života, zatímco závěr je ryze eucharistický.

Slova svatého evangelia podle Jana.
Ježíš odešel na druhou stranu Galilejského neboli Tiberiadského moře. Šel za ním velký zástup, protože viděli znamení, která konal na nemocných. Ježíš vystoupil na horu a tam se posadil se svými učedníky. Bylo krátce před židovskými velikonočními svátky. Když Ježíš pozdvihl oči a uviděl, jak k němu přichází velký zástup, řekl Filipovi: "Kde nakoupíme chleba, aby se ti lidé najedli?" To však řekl, aby ho zkoušel, protože sám dobře věděl, co chce udělat. Filip mu odpověděl: "Za dvě stě denárů chleba jim nestačí, aby se na každého aspoň něco dostalo." Jeden z jeho učedníků - Ondřej, bratr Šimona Petra - mu řekl: "Je tu jeden chlapec, ten má pět ječných chlebů a dvě ryby. Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš řekl: "Postarejte se, ať se lidé posadí!" Bylo pak na tom místě mnoho trávy. Posadili se tedy, mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: "Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!" Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů kousků, které po jídle zbyly z pěti ječných chlebů. Když lidé viděli znamení, které udělal, říkali: "To je jistě ten Prorok, který má přijít na svět!" Ježíš poznal, že chtějí přijít a zmocnit se ho, aby ho prohlásili za krále. Proto se zase odebral na horu, úplně sám.Doplňující text:
Liturgické texty jsou převzaty z Misálu Katolické církve.

www.farnoststrasnice.cz © 2009-2015